รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ชุมพร ปี 2557

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255725582559
1. อบจ.ชุมพร (เมืองชุมพร)ทำแล้ว7640293194ทำแล้ว 26/08/255613212837574
2. เทศบาลเมืองชุมพร (เมืองชุมพร)ทำแล้ว7199153137ทำแล้ว 30/07/255616103656565
3. เทศบาลเมืองหลังสวน (หลังสวน)ทำแล้ว8256151157ทำแล้ว 24/06/25561747313130
4. เทศบาลตำบลขุนกระทิง (เมืองชุมพร)ทำแล้ว71137062ทำแล้ว 21/06/255612666
5. เทศบาลตำบลชุมโค (ปะทิว)ทำแล้ว6139196150ทำแล้ว 26/06/2556155454544
6. เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ (ปะทิว)ทำแล้ว4126126126ทำแล้ว 20/06/255629242020
7. เทศบาลตำบลท่าแซะ (ท่าแซะ)ทำแล้ว4766771ทำแล้ว 17/06/255635141414
8. เทศบาลตำบลท่ามะพลา (หลังสวน)ทำแล้ว11186149107ทำแล้ว 12/06/25561943202019
9. เทศบาลตำบลท่ายาง (เมืองชุมพร)ทำแล้ว7239161204ทำแล้ว 31/07/25561257424136
10. เทศบาลตำบลทุ่งตะไคร (ทุ่งตะโก)ทำแล้ว6185185185ทำแล้ว 28/06/255616888
11. เทศบาลตำบลนาชะอัง (เมืองชุมพร)ทำแล้ว7177140133ทำแล้ว 28/06/2556416888
12. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ (สวี)ทำแล้ว7251512ทำแล้ว 24/06/25565333
13. เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา (สวี)ทำแล้ว7114162150ทำแล้ว 25/06/255635444
14. เทศบาลตำบลเนินสันติ (ท่าแซะ)ทำแล้ว7685445ทำแล้ว 28/06/255642282828
15. เทศบาลตำบลบางลึก (เมืองชุมพร)ทำแล้ว6195264235ทำแล้ว 28/06/2556782675852
16. เทศบาลตำบลบางสน (ปะทิว)ทำแล้ว6190190190ทำแล้ว 18/11/2556260464646
17. เทศบาลตำบลบางหมาก (เมืองชุมพร)ทำแล้ว62459065ทำแล้ว 26/06/255618666
18. เทศบาลตำบลปะทิว (ปะทิว)ทำแล้ว4858478ทำแล้ว 24/06/2556764424238
19. เทศบาลตำบลปากตะโก (ทุ่งตะโก)ทำแล้ว5222220152ทำแล้ว 28/06/25563012129
20. เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร (เมืองชุมพร)ทำแล้ว7727676ทำแล้ว 11/03/25576111
21. เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน (หลังสวน)ทำแล้ว3385624ทำแล้ว 03/07/2556136292827
22. เทศบาลตำบลพะโต๊ะ (พะโต๊ะ)ทำแล้ว417111785ทำแล้ว 24/06/255644242423
23. เทศบาลตำบลมาบอำมฤต (ปะทิว)ทำแล้ว4195199180ทำแล้ว 28/06/2556536201918
24. เทศบาลตำบลละแม (ละแม)ทำแล้ว7869064ทำแล้ว 25232322
25. เทศบาลตำบลวังตะกอ (หลังสวน)ทำแล้ว4126158144ทำแล้ว 28/06/25565222
26. เทศบาลตำบลวังไผ่ (เมืองชุมพร)ทำแล้ว9189164169ทำแล้ว 19/03/255727132106103100
27. เทศบาลตำบลวังใหม่ (เมืองชุมพร)ทำแล้ว8194120119ทำแล้ว 27/06/2556126151515
28. เทศบาลตำบลสะพลี (ปะทิว)ทำแล้ว516810287ทำแล้ว 28/06/255626333
29. เทศบาลตำบลหาดทรายรี (เมืองชุมพร)ทำแล้ว6112118120ทำแล้ว 14/06/25561436151515
30. อบต.เขาค่าย (สวี)ทำแล้ว626721476ทำแล้ว 03/06/255612222
31. อบต.เขาไชยราช (ปะทิว)ทำแล้ว7140125114ทำแล้ว 12/06/2556145715129
32. อบต.เขาทะลุ (สวี)ทำแล้ว6238270211ทำแล้ว 27/06/2556211922
33. อบต.ครน (สวี)ทำแล้ว7392185178ทำแล้ว 19/11/2556971822
34. อบต.คุริง (ท่าแซะ)ทำแล้ว5129122117ทำแล้ว 09/08/2556136262420
35. อบต.ช่องไม้แก้ว (ทุ่งตะโก)ทำแล้ว8129217113ทำแล้ว 26/06/255628212118
36. อบต.ดอนยาง (ปะทิว)ทำแล้ว51049668ทำแล้ว 25/06/255633202019
37. อบต.ด่านสวี (สวี)ทำแล้ว7828382ทำแล้ว 28/06/255642424241
38. อบต.ตะโก (ทุ่งตะโก)ทำแล้ว9361201186ทำแล้ว 28/06/2556129212020
39. อบต.ตากแดด (เมืองชุมพร)ทำแล้ว6138136135ทำแล้ว 27/06/2556129282826
40. อบต.ถ้ำสิงห์ (เมืองชุมพร)ทำแล้ว6169143101ทำแล้ว 19/06/2556368656565
41. อบต.ทรัพย์อนันต์ (ท่าแซะ)ทำแล้ว7848267ทำแล้ว 28/05/255651514743
42. อบต.ท่าข้าม (ท่าแซะ)ทำแล้ว5142172167ทำแล้ว 26/06/25561353484846
43. อบต.ท่าแซะ (ท่าแซะ)ทำแล้ว61112323ทำแล้ว 26/06/255678716767
44. อบต.ท่าหิน (สวี)ทำแล้ว6132126133ทำแล้ว 21/06/25563111109
45. อบต.ทุ่งคา (เมืองชุมพร)ทำแล้ว7282236260ทำแล้ว 05/06/25562452404040
46. อบต.ทุ่งคาวัด (ละแม)ทำแล้ว721416770ทำแล้ว 14/05/2556922141414
47. อบต.ทุ่งระยะ (สวี)ทำแล้ว8152210160ทำแล้ว 26222120
48. อบต.ทุ่งหลวง (ละแม)ทำแล้ว7164160136ทำแล้ว 25/06/255729222222
49. อบต.นากระตาม (ท่าแซะ)ทำแล้ว5160144157ทำแล้ว 28/06/255676484836
50. อบต.นาขา (หลังสวน)ทำแล้ว7355355355ทำแล้ว 25/06/2556634292927
51. อบต.นาทุ่ง (เมืองชุมพร)ทำแล้ว6103103103ทำแล้ว 28/06/25562111
52. อบต.นาพญา (หลังสวน)ทำแล้ว61103574ทำแล้ว 24/06/2556215111111
53. อบต.นาสัก (สวี)ทำแล้ว6212299180ทำแล้ว 25/06/25561435312624
54. อบต.บางน้ำจืด (หลังสวน)ทำแล้ว9162171140ทำแล้ว 25/06/25562113129
55. อบต.บางมะพร้าว (หลังสวน)ทำแล้ว6183106101ทำแล้ว 27/06/255636292827
56. อบต.บ้านควน (หลังสวน)ทำแล้ว7103103115ทำแล้ว 28/06/2556135222221
57. อบต.บ้านนา (เมืองชุมพร)ทำแล้ว7202152151ทำแล้ว 14/06/255619171714
58. อบต.ปังหวาน (พะโต๊ะ)ทำแล้ว51576712ทำแล้ว 13/06/25569544
59. อบต.ปากคลอง (ปะทิว)ทำแล้ว6798373ทำแล้ว 28/06/25566137272727
60. อบต.ปากทรง (พะโต๊ะ)ทำแล้ว715011765ทำแล้ว 24/06/25568654
61. อบต.ปากน้ำ (เมืองชุมพร)ทำแล้ว5848484ทำแล้ว 14/05/2556952282826
62. อบต.พระรักษ์ (พะโต๊ะ)ทำแล้ว41573324ทำแล้ว 05/09/255627161212
63. อบต.พ้อแดง (หลังสวน)ทำแล้ว6164164164ทำแล้ว 17/06/255614777
64. อบต.พะโต๊ะ (พะโต๊ะ)ทำแล้ว556140180ทำแล้ว 03/05/255636212121
65. อบต.รับร่อ (ท่าแซะ)ทำแล้ว6425178153ทำแล้ว 27/06/25561017131312
66. อบต.ละแม (ละแม)ทำแล้ว7106106106ทำแล้ว 12/07/255699977
67. อบต.วังไผ่ (เมืองชุมพร)ทำแล้ว798113115ทำแล้ว 22/05/25565222
68. อบต.วิสัยใต้ (สวี)ทำแล้ว6805464ทำแล้ว 01/10/255626161212
69. อบต.วิสัยเหนือ (เมืองชุมพร)ทำแล้ว78573102ทำแล้ว 18/06/2556381475
70. อบต.สลุย (ท่าแซะ)ทำแล้ว5773964ทำแล้ว 26/06/2556746333128
71. อบต.สวนแตง (ละแม)ทำแล้ว62562945ทำแล้ว 28/06/2556520000
72. อบต.สวี (สวี)ทำแล้ว7147103102ทำแล้ว 12/03/25574222
73. อบต.สองพี่น้อง (ท่าแซะ)ทำแล้ว5139109101ทำแล้ว 25/06/255624777
74. อบต.สะพลี (ปะทิว)ทำแล้ว890101118ทำแล้ว 29/07/25562055494946
75. อบต.หงษ์เจริญ (ท่าแซะ)ทำแล้ว66246114ทำแล้ว 29/06/255633292625
76. อบต.หาดพันไกร (เมืองชุมพร)ทำแล้ว689136100ทำแล้ว 14/06/25567322
77. อบต.หาดยาย (หลังสวน)ทำแล้ว7919191ทำแล้ว 28/06/2556119141414
78. อบต.หินแก้ว (ท่าแซะ)ทำแล้ว8118170159ทำแล้ว 17/06/2556457463625
79. อบต.แหลมทราย (หลังสวน)ทำแล้ว6969793ทำแล้ว 24/06/255635700
รวม 79 อปท.7949812,65710,8049,383793652,9481,8931,7781,679
ข้อมูล ณ 07/08/2563