รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ระนอง ปี 2557

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255725582559
1. อบจ.ระนอง (เมืองระนอง)ทำแล้ว7310317302ทำแล้ว 20/06/25562199767676
2. เทศบาลเมืองบางริ้น (เมืองระนอง)ทำแล้ว620019086ทำแล้ว 31/01/2557423642
3. เทศบาลเมืองระนอง (เมืองระนอง)ทำแล้ว714481161ทำแล้ว 28/06/255611101919189
4. เทศบาลตำบลกะเปอร์ (กะเปอร์)ทำแล้ว6136152161ทำแล้ว 23/09/255643292928
5. เทศบาลตำบลกำพวน (สุขสำราญ)ทำแล้ว8132101100ทำแล้ว 28/06/255624777
6. เทศบาลตำบลจ.ป.ร. (กระบุรี)ทำแล้ว11144152150ทำแล้ว 28/06/25561548333331
7. เทศบาลตำบลน้ำจืด (กระบุรี)ทำแล้ว613718537ทำแล้ว 24/06/255698363636
8. เทศบาลตำบลบางนอน (เมืองระนอง)ทำแล้ว69219981ทำแล้ว 18/06/255638212121
9. เทศบาลตำบลปากน้ำ (เมืองระนอง)ทำแล้ว613343ทำแล้ว 10/06/25561856414139
10. เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ (เมืองระนอง)ทำแล้ว61457475ทำแล้ว 22/05/255626211615
11. เทศบาลตำบลราชกรูด (เมืองระนอง)ทำแล้ว6592227ทำแล้ว 24/06/2556253525040
12. เทศบาลตำบลละอุ่น (ละอุ่น)ทำแล้ว6133133126ทำแล้ว 03/02/25571153454340
13. เทศบาลตำบลหงาว (เมืองระนอง)ทำแล้ว6957770ทำแล้ว 18/06/25561358555555
14. อบต.กะเปอร์ (กะเปอร์)ทำแล้ว5937572ทำแล้ว 18/06/2556662404040
15. อบต.เกาะพยาม (เมืองระนอง)ทำแล้ว784113114ทำแล้ว 26/06/2556833555
16. อบต.ทรายแดง (เมืองระนอง)ทำแล้ว5191132130ทำแล้ว 14/05/25561613443
17. อบต.นาคา (สุขสำราญ)ทำแล้ว8122111111ทำแล้ว 14/06/25562164626262
18. อบต.น้ำจืด (กระบุรี)ทำแล้ว615012498ทำแล้ว 21/06/25561221171717
19. อบต.น้ำจืดน้อย (กระบุรี)ทำแล้ว6161178175ทำแล้ว 30/05/2556517332
20. อบต.บางแก้ว (ละอุ่น)ทำแล้ว13145152152ทำแล้ว 28/06/255619555
21. อบต.บางพระเหนือ (ละอุ่น)ทำแล้ว6818980ทำแล้ว 26/06/255631252523
22. อบต.บางหิน (กะเปอร์)ทำแล้ว71361609ทำแล้ว 19/06/255618131312
23. อบต.บางใหญ่ (กระบุรี)ทำแล้ว5214786ทำแล้ว 27/06/255611888
24. อบต.บ้านนา (กะเปอร์)ทำแล้ว6190163159ทำแล้ว 28/11/2556118999
25. อบต.ปากจั่น (กระบุรี)ทำแล้ว8117323223ทำแล้ว 26/08/25574271098
26. อบต.ม่วงกลวง (กะเปอร์)ทำแล้ว89043ทำแล้ว 28/06/2556342302929
27. อบต.มะมุ (กระบุรี)ทำแล้ว5185183175ทำแล้ว 28/06/2556128161616
28. อบต.ละอุ่นเหนือ (ละอุ่น)ทำแล้ว6847575ทำแล้ว 17/06/255664626261
29. อบต.ลำเลียง (กระบุรี)ทำแล้ว6118245287ทำแล้ว 26/06/2556241252
30. อบต.หงาว (เมืองระนอง)ทำแล้ว7687375ทำแล้ว 01/05/2556136323232
31. อบต.หาดส้มแป้น (เมืองระนอง)ทำแล้ว5130127125ทำแล้ว 27/06/2556451403939
รวม 31 อปท.312064,2194,1313,445311691,349936885852
ข้อมูล ณ 06/08/2563