รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สุราษฎร์ธานี ปี 2557

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255725582559
1. อบจ.สุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว8449532819ทำแล้ว 24/06/25562100262524
2. เทศบาลนครเกาะสมุย (เกาะสมุย)ทำแล้ว822492251ทำแล้ว 26/06/25565747764
3. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว6549323320ทำแล้ว 26/06/25568132696665
4. เทศบาลเมืองดอนสัก (ดอนสัก)ทำแล้ว61836194ทำแล้ว 24/06/2556889735554
5. เทศบาลเมืองท่าข้าม (พุนพิน)ทำแล้ว6217154155ทำแล้ว 30/07/25565393515046
6. เทศบาลเมืองนาสาร (บ้านนาสาร)ทำแล้ว61576750ทำแล้ว 28/06/2556145303030
7. เทศบาลตำบลกรูด (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว611399102ทำแล้ว 21/06/255669474646
8. เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว7133265174ทำแล้ว 28/06/2556873434342
9. เทศบาลตำบลเกาะเต่า (เกาะพะงัน)ทำแล้ว7996666ทำแล้ว 28/06/25563565383838
10. เทศบาลตำบลเกาะพงัน (เกาะพะงัน)ทำแล้ว4913436ทำแล้ว 28/06/25563111
11. เทศบาลตำบลขุนทะเล (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว31877866ทำแล้ว 25/06/2556477686562
12. เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ (เวียงสระ)ทำแล้ว631517779ทำแล้ว 25/06/2556240312929
13. เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น (พนม)ทำแล้ว7465157131ทำแล้ว 24/06/255653383838
14. เทศบาลตำบลคลองปราบ (บ้านนาสาร)ทำแล้ว7906433ทำแล้ว 06/06/255679787877
15. เทศบาลตำบลควนศรี (บ้านนาสาร)ทำแล้ว7212177178ทำแล้ว 26/06/2556144192139139139
16. เทศบาลตำบลเคียนซา (เคียนซา)ทำแล้ว51037577ทำแล้ว 03/03/255719533
17. เทศบาลตำบลช้างขวา (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว611820175ทำแล้ว 28/06/25561158585858
18. เทศบาลตำบลช้างซ้าย (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว719816779ทำแล้ว 28/06/25561247343431
19. เทศบาลตำบลตลาดไชยา (ไชยา)ทำแล้ว8137116118ทำแล้ว 28/06/2556104717170
20. เทศบาลตำบลท่าขนอน (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว6522219ทำแล้ว 28/06/255633232323
21. เทศบาลตำบลท่าฉาง (ท่าฉาง)ทำแล้ว68810198ทำแล้ว 28/06/25567425131212
22. เทศบาลตำบลท่าชนะ (ท่าชนะ)ทำแล้ว6216145126ทำแล้ว 24/06/2556589737372
23. เทศบาลตำบลท่าชี (บ้านนาสาร)ทำแล้ว6120208169ทำแล้ว 17/06/25563333
24. เทศบาลตำบลท่าทองใหม่ (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว5201163126ทำแล้ว 07/06/25562531181818
25. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง (เวียงสระ)ทำแล้ว6237341306ทำแล้ว 18/11/255636252523
26. เทศบาลตำบลบางสวรรค์ (พระแสง)ทำแล้ว517215584ทำแล้ว 28/06/2556324433
27. เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน (บ้านตาขุน)ทำแล้ว71635443ทำแล้ว 20/06/255621171717
28. เทศบาลตำบลบ้านตาขุน (บ้านตาขุน)ทำแล้ว51438582ทำแล้ว 16/10/255638161616
29. เทศบาลตำบลบ้านใต้ (เกาะพะงัน)ทำแล้ว6157126117ทำแล้ว 28/06/255660322
30. เทศบาลตำบลบ้านนา (บ้านนาเดิม)ทำแล้ว6975471ทำแล้ว 14/05/25562542343433
31. เทศบาลตำบลบ้านส้อง (เวียงสระ)ทำแล้ว6213250200ทำแล้ว 21/06/255612108717170
32. เทศบาลตำบลบ้านเสด็จ (เคียนซา)ทำแล้ว7358630358ทำแล้ว 28/06/2556837777
33. เทศบาลตำบลพนม (พนม)ทำแล้ว51479896ทำแล้ว 21/06/25563222
34. เทศบาลตำบลพรุพี (บ้านนาสาร)ทำแล้ว9134145140ทำแล้ว 26/07/255640302824
35. เทศบาลตำบลพุมเรียง (ไชยา)ทำแล้ว6177120106ทำแล้ว 28/06/255614444
36. เทศบาลตำบลเพชรพะงัน (เกาะพะงัน)ทำแล้ว7336305252ทำแล้ว 28/06/25561056373735
37. เทศบาลตำบลเมืองเวียง (เวียงสระ)ทำแล้ว61028369ทำแล้ว 26/06/2556380595951
38. เทศบาลตำบลย่านดินแดง (พระแสง)ทำแล้ว61018274ทำแล้ว 28/06/2556238282828
39. เทศบาลตำบลวัดประดู่ (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว7392217127ทำแล้ว 25/06/25568666333333
40. เทศบาลตำบลเวียง (ไชยา)ทำแล้ว61309592ทำแล้ว 21/06/2556854353534
41. เทศบาลตำบลเวียงสระ (เวียงสระ)ทำแล้ว6117169162ทำแล้ว 28/06/25562884444140
42. อบต.กรูด (พุนพิน)ทำแล้ว6111176179ทำแล้ว 12/05/2554111252524
43. อบต.กะเปา (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว711210276ทำแล้ว 18/06/2556158161615
44. อบต.เขาตอก (เคียนซา)ทำแล้ว7814830ทำแล้ว 13/06/255621141412
45. อบต.เขาถ่าน (ท่าฉาง)ทำแล้ว7738391ทำแล้ว 12/06/2556557272727
46. อบต.เขาวง (บ้านตาขุน)ทำแล้ว52548898ทำแล้ว 14/05/25566333
47. อบต.เขาหัวควาย (พุนพิน)ทำแล้ว6634761ทำแล้ว 17/06/25563442403937
48. อบต.คลองฉนวน (เวียงสระ)ทำแล้ว5146136120ทำแล้ว 30/06/2556441353532
49. อบต.คลองฉนาก (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว8939371ทำแล้ว 28/06/2556131272726
50. อบต.คลองไทร (ท่าฉาง)ทำแล้ว5817371ทำแล้ว 07/06/25562951515151
51. อบต.คลองน้อย (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว6849396ทำแล้ว 17/06/2556335272726
52. อบต.คลองน้อย (ชัยบุรี)ทำแล้ว6108104103ทำแล้ว 24/06/2556241297
53. อบต.คลองพา (ท่าชนะ)ทำแล้ว5201195175ทำแล้ว 14/08/2556245363130
54. อบต.คลองศก (พนม)ทำแล้ว6956870ทำแล้ว 26/06/2556134181816
55. อบต.คลองสระ (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว6206289242ทำแล้ว 14/06/255629202019
56. อบต.ควนสุบรรณ (บ้านนาสาร)ทำแล้ว6157195189ทำแล้ว 30/05/2556565474743
57. อบต.คันธุลี (ท่าชนะ)ทำแล้ว5129206190ทำแล้ว 27/06/25564444444343
58. อบต.เคียนซา (เคียนซา)ทำแล้ว610212049ทำแล้ว 23/05/25562647424241
59. อบต.ชลคราม (ดอนสัก)ทำแล้ว615563ทำแล้ว 28/06/25567666
60. อบต.ชัยบุรี (ชัยบุรี)ทำแล้ว7152170160ทำแล้ว 28/06/255666595957
61. อบต.ไชยคราม (ดอนสัก)ทำแล้ว8615464ทำแล้ว 27/06/255620121212
62. อบต.ดอนสัก (ดอนสัก)ทำแล้ว7809886ทำแล้ว 28/06/2556843383838
63. อบต.ต้นยวน (พนม)ทำแล้ว613712595ทำแล้ว 27/06/255627262621
64. อบต.ตะกรบ (ไชยา)ทำแล้ว42334971ทำแล้ว 27/05/2556197232121
65. อบต.ตะกุกใต้ (วิภาวดี)ทำแล้ว7148193173ทำแล้ว 24/06/2556536212118
66. อบต.ตะกุกเหนือ (วิภาวดี)ทำแล้ว513610167ทำแล้ว 01/04/25571696676567
67. อบต.ตะเคียนทอง (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว8174184ทำแล้ว 14/08/2556155262424
68. อบต.ตะปาน (พุนพิน)ทำแล้ว810611692ทำแล้ว 14/06/255635272424
69. อบต.ถ้ำสิงขร (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว5143163140ทำแล้ว 30/05/2556112105676766
70. อบต.ทรัพย์ทวี (บ้านนาเดิม)ทำแล้ว77391114ทำแล้ว 05/06/255635252424
71. อบต.ท่ากระดาน (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว6124156161ทำแล้ว 17/06/2556334282828
72. อบต.ท่าขนอน (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว5105106117ทำแล้ว 28/06/2556125544
73. อบต.ท่าข้าม (พุนพิน)ทำแล้ว620914496ทำแล้ว 20/08/2557228242424
74. อบต.ท่าเคย (ท่าฉาง)ทำแล้ว699167159ทำแล้ว 18/06/25561530262623
75. อบต.ท่าฉาง (ท่าฉาง)ทำแล้ว5149149149ทำแล้ว 14/06/255614111110
76. อบต.ท่าชนะ (ท่าชนะ)ทำแล้ว58469222ทำแล้ว 20/05/2556132212019
77. อบต.ท่าทอง (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว6241331165ทำแล้ว 29/07/065619161515
78. อบต.ท่าทองใหม่ (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว6130133143ทำแล้ว 17/06/25562473464646
79. อบต.ท่าเรือ (บ้านนาเดิม)ทำแล้ว5848775ทำแล้ว 24/06/255626181614
80. อบต.ท่าโรงช้าง (พุนพิน)ทำแล้ว6676136ทำแล้ว 19/06/2556660565656
81. อบต.ท่าสะท้อน (พุนพิน)ทำแล้ว61809963ทำแล้ว 28/06/2556578615754
82. อบต.ท่าอุแท (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว616415793ทำแล้ว 27/06/255615121212
83. อบต.ทุ่ง (ไชยา)ทำแล้ว8122193104ทำแล้ว 232988
84. อบต.ทุ่งกง (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว6797466ทำแล้ว 26/06/2556550393838
85. อบต.ทุ่งเตา (บ้านนาสาร)ทำแล้ว77910094ทำแล้ว 14/06/255642393936
86. อบต.ทุ่งเตาใหม่ (บ้านนาสาร)ทำแล้ว89098107ทำแล้ว 27/06/2556156454543
87. อบต.ทุ่งรัง (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว6119196119ทำแล้ว 25/03/25567444
88. อบต.ไทรขึง (พระแสง)ทำแล้ว6765156ทำแล้ว 28/06/255652343230
89. อบต.ไทรทอง (ชัยบุรี)ทำแล้ว7873749ทำแล้ว 15/05/2556346343329
90. อบต.ไทรโสภา (พระแสง)ทำแล้ว6988972ทำแล้ว 21/05/255627181110
91. อบต.นาใต้ (บ้านนาเดิม)ทำแล้ว68093149ทำแล้ว 28/06/2556360545449
92. อบต.น้ำพุ (บ้านนาสาร)ทำแล้ว7228250248ทำแล้ว 26/06/2556821111110
93. อบต.น้ำรอบ (พุนพิน)ทำแล้ว6808692ทำแล้ว 26/06/065621712109
94. อบต.น้ำหัก (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว6747165ทำแล้ว 14/06/255648292927
95. อบต.บางงอน (พุนพิน)ทำแล้ว1126617695ทำแล้ว 28/06/2556335343434
96. อบต.บางชนะ (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว7127129131ทำแล้ว 28/06/255618131313
97. อบต.บางเดือน (พุนพิน)ทำแล้ว69510193ทำแล้ว 07/06/25562441272724
98. อบต.บางไทร (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว7107116144ทำแล้ว 27/06/2556764565554
99. อบต.บางใบไม้ (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว5784126ทำแล้ว 24/06/25561191086
100. อบต.บางโพธิ์ (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว685145116ทำแล้ว 28/06/25562567515151
101. อบต.บางมะเดื่อ (พุนพิน)ทำแล้ว6118265273ทำแล้ว 11/06/2556580756263
102. อบต.บางสวรรค์ (พระแสง)ทำแล้ว7153244183ทำแล้ว 24/07/25561029181616
103. อบต.บ้านทำเนียบ (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว8347338265ทำแล้ว 28/06/2556121191919
104. อบต.บ้านนา (บ้านนาเดิม)ทำแล้ว71019080ทำแล้ว 28/06/25566728222120
105. อบต.บ้านยาง (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว6133136136ทำแล้ว 20/06/2556339303030
106. อบต.ประสงค์ (ท่าชนะ)ทำแล้ว6510510510ทำแล้ว 18/06/25561321287
107. อบต.ปากฉลุย (ท่าฉาง)ทำแล้ว712511795ทำแล้ว 01/08/2556513777
108. อบต.ปากแพรก (ดอนสัก)ทำแล้ว61095972ทำแล้ว 27/06/25567542
109. อบต.ปากหมาก (ไชยา)ทำแล้ว8232924ทำแล้ว 20/05/25562421777
110. อบต.ป่าร่อน (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว711610178ทำแล้ว 28/06/25562222
111. อบต.ป่าเว (ไชยา)ทำแล้ว51519081ทำแล้ว 27/06/255638181717
112. อบต.พนม (พนม)ทำแล้ว6543030ทำแล้ว 31/03/25571111
113. อบต.พรุไทย (บ้านตาขุน)ทำแล้ว620614536ทำแล้ว 07/06/2556525101010
114. อบต.พลายวาส (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว619010391ทำแล้ว 31/05/2556330333
115. อบต.พลูเถื่อน (พนม)ทำแล้ว5667268ทำแล้ว 26/06/255619141212
116. อบต.พ่วงพรมคร (เคียนซา)ทำแล้ว7118186193ทำแล้ว 24/06/255637343433
117. อบต.พะแสง (บ้านตาขุน)ทำแล้ว6895947ทำแล้ว 15/05/255722222222
118. อบต.พุนพิน (พุนพิน)ทำแล้ว8739875ทำแล้ว 14/06/2556541343428
119. อบต.เพิ่มพูนทรัพย์ (บ้านนาสาร)ทำแล้ว8127125125ทำแล้ว 21/06/2556191199
120. อบต.มะขามเตี้ย (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว6676175ทำแล้ว 20/06/2556351434139
121. อบต.มะลวน (พุนพิน)ทำแล้ว6255256255ทำแล้ว 27/06/2556129262626
122. อบต.โมถ่าย (ไชยา)ทำแล้ว69311363ทำแล้ว 03/06/2556923121212
123. อบต.ย่านยาว (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว784176135ทำแล้ว 08/05/25561024111111
124. อบต.ลำพูน (บ้านนาสาร)ทำแล้ว6376388377ทำแล้ว 28/06/25561564343226
125. อบต.ลีเล็ด (พุนพิน)ทำแล้ว6199133105ทำแล้ว 10/06/255640353534
126. อบต.เลม็ด (ไชยา)ทำแล้ว677143212ทำแล้ว 17/05/255635221915
127. อบต.วัง (ท่าชนะ)ทำแล้ว4196260226ทำแล้ว 26/06/25561111
128. อบต.ศรีวิชัย (พุนพิน)ทำแล้ว6132115108ทำแล้ว 13/06/255628212120
129. อบต.สมอทอง (ท่าชนะ)ทำแล้ว5244246227ทำแล้ว 10/05/25565889898989
130. อบต.สองแพรก (ชัยบุรี)ทำแล้ว4266227422ทำแล้ว 11/06/25562474747473
131. อบต.สาคู (พระแสง)ทำแล้ว9178204176ทำแล้ว 26/03/25571927151111
132. อบต.สินเจริญ (พระแสง)ทำแล้ว6136142130ทำแล้ว 19/06/255610987
133. อบต.สินปุน (พระแสง)ทำแล้ว7244210214ทำแล้ว 14/05/255617222
134. อบต.เสวียด (ท่าฉาง)ทำแล้ว6339254123ทำแล้ว 26/03/255739111111
135. อบต.หนองไทร (พุนพิน)ทำแล้ว677120113ทำแล้ว 11/06/255626191919
136. อบต.หัวเตย (พุนพิน)ทำแล้ว6914454ทำแล้ว 14/06/2556228222119
137. อบต.อรัญคามวารี (เคียนซา)ทำแล้ว61439881ทำแล้ว 11/06/255616665
138. อบต.อิปัน (พระแสง)ทำแล้ว8285274271ทำแล้ว 12/09/255613822
รวม 138 อปท.13886521,48419,80418,0301381,3436,0044,0143,8833,747
ข้อมูล ณ 07/08/2563