รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ภูเก็ต ปี 2557

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255725582559
1. อบจ.ภูเก็ต (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว7259170171ทำแล้ว 31/07/255612256238238224
2. เทศบาลนครภูเก็ต (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว8252249268ทำแล้ว 17/06/255618188169169169
3. เทศบาลเมืองกะทู้ (กะทู้)ทำแล้ว6159230168ทำแล้ว 24/06/255632160130130130
4. เทศบาลเมืองป่าตอง (กะทู้)ทำแล้ว5200181187ทำแล้ว 28/06/2556695908383
5. เทศบาลตำบลกะรน (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว6936162ทำแล้ว 16/10/2556888443932
6. เทศบาลตำบลฉลอง (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว8571315192ทำแล้ว 21/06/25562108858585
7. เทศบาลตำบลเชิงทะเล (ถลาง)ทำแล้ว5173167161ทำแล้ว 21/06/2556192828279
8. เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี (ถลาง)ทำแล้ว6915955ทำแล้ว 24/06/25561580747474
9. เทศบาลตำบลป่าคลอก (ถลาง)ทำแล้ว8246663625ทำแล้ว 28/06/255625144555454
10. เทศบาลตำบลรัษฎา (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว6180131152ทำแล้ว 27/06/255629136939088
11. เทศบาลตำบลราไวย์ (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว6246239194ทำแล้ว 25/06/255615151124124123
12. เทศบาลตำบลวิชิต (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว7260177140ทำแล้ว 25/06/255642257208171170
13. เทศบาลตำบลศรีสุนทร (ถลาง)ทำแล้ว8180184195ทำแล้ว 15/11/0656763505044
14. อบต.กมลา (กะทู้)ทำแล้ว7114126126ทำแล้ว 27/06/2556287706461
15. อบต.เกาะแก้ว (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว5105147149ทำแล้ว 10/06/2556105747068
16. อบต.เชิงทะเล (ถลาง)ทำแล้ว7302265387ทำแล้ว 28/06/255661193157151151
17. อบต.เทพกระษัตรี (ถลาง)ทำแล้ว5183204119ทำแล้ว 10/06/255639137123123123
18. อบต.ไม้ขาว (ถลาง)ทำแล้ว7287226226ทำแล้ว 26/06/2556321281039183
19. อบต.สาคู (ถลาง)ทำแล้ว7326309284ทำแล้ว 13/09/255652141110
รวม 19 อปท.191244,2274,1033,861193462,5201,9831,8991,851
ข้อมูล ณ 07/08/2563