รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด พังงา ปี 2557

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255725582559
1. อบจ.พังงา (เมืองพังงา)ทำแล้ว41659965ทำแล้ว 31/07/2556841771033428
2. เทศบาลเมืองตะกั่วป่า (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว7375378378ทำแล้ว 26/08/25563791656564
3. เทศบาลเมืองพังงา (เมืองพังงา)ทำแล้ว61077866ทำแล้ว 31/07/255636242222
4. เทศบาลตำบลกระโสม (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว6793430ทำแล้ว 03/06/25561550353534
5. เทศบาลตำบลเกาะยาว (เกาะยาว)ทำแล้ว518814236ทำแล้ว 24/06/255624151515
6. เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่ (เกาะยาว)ทำแล้ว67769140ทำแล้ว 20/05/255639232222
7. เทศบาลตำบลคึกคัก (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว7115104100ทำแล้ว 25/06/255653424239
8. เทศบาลตำบลคุระบุรี (คุระบุรี)ทำแล้ว6171147142ทำแล้ว 28/06/255638272115
9. เทศบาลตำบลโคกกลอย (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว731912970ทำแล้ว 15/05/255633171717
10. เทศบาลตำบลทับปุด (ทับปุด)ทำแล้ว7147127140ทำแล้ว 06/06/255610333
11. เทศบาลตำบลท่านา (กะปง)ทำแล้ว5140243191ทำแล้ว 20/06/255642111111
12. เทศบาลตำบลท้ายเหมือง (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว7203220194ทำแล้ว 13/06/2556758464646
13. เทศบาลตำบลบางเตย (เมืองพังงา)ทำแล้ว9216234237ทำแล้ว 07/06/255761510109
14. เทศบาลตำบลบางนายสี (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว613187154ทำแล้ว 19/06/2556476575757
15. เทศบาลตำบลพรุใน (เกาะยาว)ทำแล้ว82039898ทำแล้ว 26/06/255611777
16. เทศบาลตำบลลำแก่น (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว7721917ทำแล้ว 26/06/25561366292928
17. อบต.กระโสม (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว61387066ทำแล้ว 14/05/255615131111
18. อบต.กะไหล (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว520715236ทำแล้ว 27/03/255728181818
19. อบต.เกาะคอเขา (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว611085112ทำแล้ว 13/06/2556534191914
20. อบต.เกาะปันหยี (เมืองพังงา)ทำแล้ว995124175ทำแล้ว 11/06/25561866464645
21. อบต.เกาะพระทอง (คุระบุรี)ทำแล้ว81729847ทำแล้ว 13/12/25566221
22. อบต.เกาะยาวน้อย (เกาะยาว)ทำแล้ว11182218206ทำแล้ว 28/06/25562865361511
23. อบต.คลองเคียน (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว61272825ทำแล้ว 14/06/25564222
24. อบต.คุระ (คุระบุรี)ทำแล้ว69685100ทำแล้ว 26/06/2556222222121
25. อบต.โคกกลอย (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว618232ทำแล้ว 03/06/2556311888
26. อบต.โคกเคียน (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว6271244262ทำแล้ว 31/07/2556223181717
27. อบต.โคกเจริญ (ทับปุด)ทำแล้ว6125105101ทำแล้ว 26/06/2556141353532
28. อบต.ตากแดด (เมืองพังงา)ทำแล้ว7111194186ทำแล้ว 04/03/2557241282828
29. อบต.ถ้ำ (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว9143368346ทำแล้ว 15/05/255624666
30. อบต.ถ้ำน้ำผุด (เมืองพังงา)ทำแล้ว6159184184ทำแล้ว 20/06/2556131232323
31. อบต.ทับปุด (ทับปุด)ทำแล้ว9120809ทำแล้ว 10/06/255614141414
32. อบต.ท่านา (กะปง)ทำแล้ว63404945ทำแล้ว 20/06/2556752505050
33. อบต.ท้ายเหมือง (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว7531531531ทำแล้ว 21/06/2556216211
34. อบต.ท่าอยู่ (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว7146125116ทำแล้ว 30/10/2556224171717
35. อบต.ทุ่งคาโงก (เมืองพังงา)ทำแล้ว931930ทำแล้ว 04/10/255639999
36. อบต.ทุ่งมะพร้าว (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว898127151ทำแล้ว 14/06/255637776
37. อบต.นบปริง (เมืองพังงา)ทำแล้ว1072113201ทำแล้ว 26/06/2556232181714
38. อบต.นาเตย (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว7278141139ทำแล้ว 28/06/255677323232
39. อบต.บ่อแสน (ทับปุด)ทำแล้ว8446318ทำแล้ว 25/06/25561120202020
40. อบต.บางทอง (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว4115159120ทำแล้ว 24/06/25561037303028
41. อบต.บางไทร (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว7234109106ทำแล้ว 01/07/255636262626
42. อบต.บางม่วง (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว8716474ทำแล้ว 28/03/2557254484847
43. อบต.บางวัน (คุระบุรี)ทำแล้ว31197982ทำแล้ว 12/06/25569888
44. อบต.บางเหรียง (ทับปุด)ทำแล้ว5384238242ทำแล้ว 09/04/255620202020
45. อบต.ป่ากอ (เมืองพังงา)ทำแล้ว91435614ทำแล้ว 26/06/2556619996
46. อบต.มะรุ่ย (ทับปุด)ทำแล้ว6397341298ทำแล้ว 28/06/25563438323228
47. อบต.แม่นางขาว (คุระบุรี)ทำแล้ว10224168106ทำแล้ว 24/06/2556952404040
48. อบต.รมณีย์ (กะปง)ทำแล้ว8685543ทำแล้ว 03/06/2556234343434
49. อบต.ลำภี (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว6133120115ทำแล้ว 22/06/255633321312
50. อบต.หล่อยูง (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว6300287287ทำแล้ว 11/07/2556832292928
51. อบต.เหมาะ (กะปง)ทำแล้ว5299244244ทำแล้ว 17/06/255627202020
52. อบต.เหล (กะปง)ทำแล้ว615618642ทำแล้ว 08/11/25562723222221
รวม 52 อปท.523549,4177,5316,889523561,8951,3091,1851,135
ข้อมูล ณ 06/08/2563