รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด กระบี่ ปี 2557

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255725582559
1. อบจ.กระบี่ (เมืองกระบี่)ทำแล้ว10132120104ทำแล้ว 28/06/255640117867165
2. เทศบาลเมืองกระบี่ (เมืองกระบี่)ทำแล้ว6294283289ทำแล้ว 27/06/255651283186186186
3. เทศบาลตำบลกระบี่น้อย (เมืองกระบี่)ทำแล้ว4202183162ทำแล้ว 28/06/2556857473736
4. เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่ (เกาะลันตา)ทำแล้ว51401112ทำแล้ว 20/06/255637212120
5. เทศบาลตำบลเขาพนม (เขาพนม)ทำแล้ว5969490ทำแล้ว 04/06/255618121211
6. เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ (คลองท่อม)ทำแล้ว9129115110ทำแล้ว 30/10/25561516131311
7. เทศบาลตำบลคลองพน (คลองท่อม)ทำแล้ว7856864ทำแล้ว 20/06/25561246303030
8. เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา (คลองท่อม)ทำแล้ว71646954ทำแล้ว 26/06/2556501361109483
9. เทศบาลตำบลทรายขาว (คลองท่อม)ทำแล้ว6141137119ทำแล้ว 27/06/2556141198
10. เทศบาลตำบลปลายพระยา (ปลายพระยา)ทำแล้ว5601919ทำแล้ว 24/06/2556141262626
11. เทศบาลตำบลลำทับ (ลำทับ)ทำแล้ว5140140140ทำแล้ว 18/06/255610101757574
12. เทศบาลตำบลศาลาด่าน (เกาะลันตา)ทำแล้ว420313459ทำแล้ว 28/06/25566104999
13. เทศบาลตำบลห้วยน้ำขาว (คลองท่อม)ทำแล้ว71043629ทำแล้ว 27/06/2556271474747
14. เทศบาลตำบลเหนือคลอง (เหนือคลอง)ทำแล้ว6966856ทำแล้ว 18/02/255775565656
15. เทศบาลตำบลแหลมสัก (อ่าวลึก)ทำแล้ว7153161125ทำแล้ว 20/06/2556985484747
16. เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ (อ่าวลึก)ทำแล้ว2120121121ทำแล้ว 13/11/2556162393939
17. อบต.เกาะกลาง (เกาะลันตา)ทำแล้ว6143175180ทำแล้ว 03/09/2556154505044
18. อบต.เกาะลันตาน้อย (เกาะลันตา)ทำแล้ว6200203199ทำแล้ว 28/06/255636292929
19. อบต.เกาะลันตาใหญ่ (เกาะลันตา)ทำแล้ว49390ทำแล้ว 28/06/2556314111111
20. อบต.เกาะศรีบอยา (เหนือคลอง)ทำแล้ว7192156121ทำแล้ว 10/07/2556111222
21. อบต.เขาเขน (ปลายพระยา)ทำแล้ว6281231235ทำแล้ว 03/06/2556331232221
22. อบต.เขาคราม (เมืองกระบี่)ทำแล้ว7144147144ทำแล้ว 17/06/2556749333331
23. อบต.เขาดิน (เขาพนม)ทำแล้ว71187379ทำแล้ว 28/06/2556144303029
24. อบต.เขาต่อ (ปลายพระยา)ทำแล้ว7122147135ทำแล้ว 26/06/255743333333
25. อบต.เขาทอง (เมืองกระบี่)ทำแล้ว61213232ทำแล้ว 30/05/2556533272723
26. อบต.เขาพนม (เขาพนม)ทำแล้ว57766ทำแล้ว 26/06/2556362524941
27. อบต.เขาใหญ่ (อ่าวลึก)ทำแล้ว6128114114ทำแล้ว 17/06/255611295463
28. อบต.คลองขนาน (เหนือคลอง)ทำแล้ว61346439ทำแล้ว 03/07/2556230111111
29. อบต.คลองเขม้า (เหนือคลอง)ทำแล้ว61315237ทำแล้ว 05/06/25561163373636
30. อบต.คลองท่อมใต้ (คลองท่อม)ทำแล้ว4172146129ทำแล้ว 20/06/20131040313130
31. อบต.คลองท่อมเหนือ (คลองท่อม)ทำแล้ว61167872ทำแล้ว 26/06/255626262625
32. อบต.คลองประสงค์ (เมืองกระบี่)ทำแล้ว7304169168ทำแล้ว 30/05/2556632252525
33. อบต.คลองยา (อ่าวลึก)ทำแล้ว61285240ทำแล้ว 17/06/255628161616
34. อบต.คลองยาง (เกาะลันตา)ทำแล้ว510266ทำแล้ว 14/08/255651212119
35. อบต.คลองหิน (อ่าวลึก)ทำแล้ว6147176129ทำแล้ว 25/06/255663423938
36. อบต.คีรีวง (ปลายพระยา)ทำแล้ว6104125141ทำแล้ว 21/06/2556246444444
37. อบต.โคกยาง (เหนือคลอง)ทำแล้ว7128105ทำแล้ว 15/07/255644443
38. อบต.โคกหาร (เขาพนม)ทำแล้ว8111117143ทำแล้ว 18/04/2556927252423
39. อบต.ดินแดง (ลำทับ)ทำแล้ว7200122126ทำแล้ว 27/06/255659555453
40. อบต.ดินอุดม (ลำทับ)ทำแล้ว8298207177ทำแล้ว 14/05/25561599939391
41. อบต.ตลิ่งชัน (เหนือคลอง)ทำแล้ว7114107102ทำแล้ว 27/06/255619171716
42. อบต.ทับปริก (เมืองกระบี่)ทำแล้ว6147114113ทำแล้ว 14/05/2556464282625
43. อบต.ทุ่งไทรทอง (ลำทับ)ทำแล้ว81504917ทำแล้ว 05/06/255624433
44. อบต.นาเหนือ (อ่าวลึก)ทำแล้ว3177197204ทำแล้ว 27/06/2556246312222
45. อบต.บ้านกลาง (อ่าวลึก)ทำแล้ว6234209201ทำแล้ว 18/06/2556118311
46. อบต.ปกาสัย (เหนือคลอง)ทำแล้ว7983983ทำแล้ว 27/06/2556442393936
47. อบต.ปลายพระยา (ปลายพระยา)ทำแล้ว512310844ทำแล้ว 17/06/25562118191919
48. อบต.พรุดินนา (คลองท่อม)ทำแล้ว9138119268ทำแล้ว 27/06/2556778585350
49. อบต.พรุเตียว (เขาพนม)ทำแล้ว611010193ทำแล้ว 27/01/2557238272626
50. อบต.เพหลา (คลองท่อม)ทำแล้ว9198226180ทำแล้ว 01/11/2556228151111
51. อบต.ลำทับ (ลำทับ)ทำแล้ว58699125ทำแล้ว 27/06/2556263383434
52. อบต.สินปุน (เขาพนม)ทำแล้ว8646666ทำแล้ว 15/06/2556457434343
53. อบต.ไสไทย (เมืองกระบี่)ทำแล้ว810778106ทำแล้ว 27/05/25567104898989
54. อบต.หนองทะเล (เมืองกระบี่)ทำแล้ว31215427ทำแล้ว 13/06/2556197919062
55. อบต.หน้าเขา (เขาพนม)ทำแล้ว5237237236ทำแล้ว 10/06/255629121110
56. อบต.ห้วยยูง (เหนือคลอง)ทำแล้ว51937933ทำแล้ว 25/06/2556220161615
57. อบต.เหนือคลอง (เหนือคลอง)ทำแล้ว716610898ทำแล้ว 27/06/2556241398
58. อบต.แหลมสัก (อ่าวลึก)ทำแล้ว3181170171ทำแล้ว 26/06/25567724900
59. อบต.อ่าวนาง (เมืองกระบี่)ทำแล้ว6211128131ทำแล้ว 03/06/255614178161152150
60. อบต.อ่าวลึกใต้ (อ่าวลึก)ทำแล้ว71126059ทำแล้ว 20161616
61. อบต.อ่าวลึกน้อย (อ่าวลึก)ทำแล้ว410298117ทำแล้ว 20/06/2556573575756
62. อบต.อ่าวลึกเหนือ (อ่าวลึก)ทำแล้ว444319ทำแล้ว 27/06/255621000
รวม 62 อปท.623759,0666,9346,493623573,5502,4162,2222,121
ข้อมูล ณ 07/08/2563