รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด เพชรบุรี ปี 2557

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255725582559
1. อบจ.เพชรบุรี (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว73504119ทำแล้ว 28/06/2556168593434
2. เทศบาลเมืองชะอำ (ชะอำ)ทำแล้ว7355201220ทำแล้ว 19/06/25561103898988
3. เทศบาลเมืองเพชรบุรี (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว3154143140ทำแล้ว 28/06/255695797976
4. เทศบาลตำบลเขาย้อย (เขาย้อย)ทำแล้ว6297299173ทำแล้ว 28/06/2556392656464
5. เทศบาลตำบลท่าไม้รวก (ท่ายาง)ทำแล้ว7159145252ทำแล้ว 21/06/2556253292928
6. เทศบาลตำบลท่ายาง (ท่ายาง)ทำแล้ว5204146129ทำแล้ว 28/06/2556121041019190
7. เทศบาลตำบลท่าแลง (ท่ายาง)ทำแล้ว7152177113ทำแล้ว 5180717171
8. เทศบาลตำบลนายาง (ชะอำ)ทำแล้ว5158147226ทำแล้ว 24/06/2556579797979
9. เทศบาลตำบลบางเก่า (ชะอำ)ทำแล้ว7196196196ทำแล้ว 13/06/25562494144
10. เทศบาลตำบลบางตะบูน (บ้านแหลม)ทำแล้ว7202207197ทำแล้ว 17/09/2556265505050
11. เทศบาลตำบลบ้านลาด (บ้านลาด)ทำแล้ว52157259ทำแล้ว 28/06/25563497767672
12. เทศบาลตำบลบ้านแหลม (บ้านแหลม)ทำแล้ว71529466ทำแล้ว 28/06/2556431292929
13. เทศบาลตำบลหนองขนาน (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว5 ยังไม่อนุมัติ
14. เทศบาลตำบลหนองจอก (ท่ายาง)ทำแล้ว51399595ทำแล้ว 26/06/2556272197
15. เทศบาลตำบลหัวสะพาน (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว7125168216ทำแล้ว 20/06/2556171265
16. เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว723626889ทำแล้ว 21/06/2556133202019
17. อบต.กลัดหลวง (ท่ายาง)ทำแล้ว799266384ทำแล้ว 27/06/255644102585654
18. อบต.แก่งกระจาน (แก่งกระจาน)ทำแล้ว5133290108ทำแล้ว 27/07/255657333
19. อบต.เขากระปุก (ท่ายาง)ทำแล้ว7185280352ทำแล้ว 24/06/25561493939393
20. อบต.เขาย้อย (เขาย้อย)ทำแล้ว870151139ทำแล้ว 28/06/255642302929
21. อบต.ช่องสะแก (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว6105105105ทำแล้ว 28/06/25561661413736
22. อบต.ดอนยาง (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว888206198ทำแล้ว 19/06/2556281522
23. อบต.ต้นมะพร้าว (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว813510992ทำแล้ว 27/06/255642332232
24. อบต.ต้นมะม่วง (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว312591139ทำแล้ว 27/05/25563112777
25. อบต.ตำหรุ (บ้านลาด)ทำแล้ว77171293ทำแล้ว 21/06/2556251811
26. อบต.ถ้ำรงค์ (บ้านลาด)ทำแล้ว6115188188ทำแล้ว 17/06/2556665353331
27. อบต.ท่าคอย (ท่ายาง)ทำแล้ว512810910ทำแล้ว 20/06/25567727171716
28. อบต.ท่าช้าง (บ้านลาด)ทำแล้ว7675555ทำแล้ว 12/06/2556261373735
29. อบต.ท่าตะคร้อ (หนองหญ้าปล้อง)ทำแล้ว7174211203ทำแล้ว 14/06/25565191377
30. อบต.ท่าแร้ง (บ้านแหลม)ทำแล้ว7120163140ทำแล้ว 20/06/255640311010
31. อบต.ท่าแร้งออก (บ้านแหลม)ทำแล้ว7188156118ทำแล้ว 11/06/2556950424040
32. อบต.ท่าเสน (บ้านลาด)ทำแล้ว310512566ทำแล้ว 28/05/25561888595959
33. อบต.ธงชัย (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว8212177158ทำแล้ว 28/06/2556339383838
34. อบต.นาพันสาม (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว7818887ทำแล้ว 12/06/255639272624
35. อบต.นาวุ้ง (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว7546482ทำแล้ว 23/05/255631252523
36. อบต.บางแก้ว (บ้านแหลม)ทำแล้ว71098882ทำแล้ว 28/06/2556159242322
37. อบต.บางขุนไทร (บ้านแหลม)ทำแล้ว8123112213ทำแล้ว 24/06/2556278474747
38. อบต.บางครก (บ้านแหลม)ทำแล้ว7177157291ทำแล้ว 14/06/2556249434241
39. อบต.บางจาก (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว83940142ทำแล้ว 15/06/25566241644
40. อบต.บางจาน (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว7969575ทำแล้ว 12/06/255631252020
41. อบต.บางตะบูน (บ้านแหลม)ทำแล้ว7771616ทำแล้ว 23/12/255668595956
42. อบต.บ้านกุ่ม (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว8754562ทำแล้ว 26/06/255623222019
43. อบต.บ้านทาน (บ้านลาด)ทำแล้ว8100113109ทำแล้ว 24/06/2556743373026
44. อบต.บ้านในดง (ท่ายาง)ทำแล้ว64572231ทำแล้ว 13/06/255629191716
45. อบต.บ้านหม้อ (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว61236837ทำแล้ว 28/06/2556873625551
46. อบต.บ้านหาด (บ้านลาด)ทำแล้ว510610187ทำแล้ว 28/06/255669666666
47. อบต.บ้านแหลม (บ้านแหลม)ทำแล้ว5155151148ทำแล้ว 11/06/255627222020
48. อบต.ปากทะเล (บ้านแหลม)ทำแล้ว71196060ทำแล้ว 11/06/255658502418
49. อบต.ป่าเด็ง (แก่งกระจาน)ทำแล้ว51818330ทำแล้ว 15/05/25562843271211
50. อบต.ปึกเตียน (ท่ายาง)ทำแล้ว72295858ทำแล้ว 18/06/255623191919
51. อบต.พุสวรรค์ (แก่งกระจาน)ทำแล้ว6969165ทำแล้ว 25/06/2556250363635
52. อบต.โพพระ (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว62095852ทำแล้ว 15/02/255651505050
53. อบต.โพไร่หวาน (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว71058371ทำแล้ว 27/06/255666565451
54. อบต.มาบปลาเค้า (ท่ายาง)ทำแล้ว71299690ทำแล้ว 18/06/25561244363635
55. อบต.ยางน้ำกลัดใต้ (หนองหญ้าปล้อง)ทำแล้ว6182179170ทำแล้ว 30/05/255617452677
56. อบต.ยางหย่อง (ท่ายาง)ทำแล้ว712111995ทำแล้ว 14/06/25561271636362
57. อบต.โรงเข้ (บ้านลาด)ทำแล้ว570112178ทำแล้ว 24/06/2556421151310
58. อบต.ไร่โคก (บ้านลาด)ทำแล้ว7129537168ทำแล้ว 13/06/25562479636363
59. อบต.ไร่มะขาม (บ้านลาด)ทำแล้ว7148147146ทำแล้ว 21/06/255635333
60. อบต.ไร่ส้ม (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว7269252256ทำแล้ว 28/06/2556100755
61. อบต.ไร่สะท้อน (บ้านลาด)ทำแล้ว7182199341ทำแล้ว 14/06/2556257361817
62. อบต.ไร่ใหม่พัฒนา (ชะอำ)ทำแล้ว57142ทำแล้ว 24/06/25566111
63. อบต.วังไคร้ (ท่ายาง)ทำแล้ว77910677ทำแล้ว 3944313131
64. อบต.วังจันทร์ (แก่งกระจาน)ทำแล้ว4906114ทำแล้ว 14/06/2556322141212
65. อบต.สมอพลือ (บ้านลาด)ทำแล้ว61008188ทำแล้ว 08/08/2556968393938
66. อบต.สองพี่น้อง (แก่งกระจาน)ทำแล้ว5199234179ทำแล้ว 07/03/0657839291313
67. อบต.สามพระยา (ชะอำ)ทำแล้ว81721068ทำแล้ว 28/06/2556137232323
68. อบต.สำมะโรง (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว49078192ทำแล้ว 24/06/255651432221
69. อบต.หนองกระเจ็ด (บ้านลาด)ทำแล้ว6858033ทำแล้ว 03/06/25561435252525
70. อบต.หนองกะปุ (บ้านลาด)ทำแล้ว8186209212ทำแล้ว 19/12/255654313131
71. อบต.หนองจอก (ท่ายาง)ทำแล้ว72992199ทำแล้ว 14/06/25566644
72. อบต.หนองชุมพล (เขาย้อย)ทำแล้ว7174201192ทำแล้ว 26/06/25568887
73. อบต.หนองชุมพลเหนือ (เขาย้อย)ทำแล้ว811010497ทำแล้ว 12/07/25565444
74. อบต.หนองปรง (เขาย้อย)ทำแล้ว71768552ทำแล้ว 28/06/25565544
75. อบต.หนองปลาไหล (เขาย้อย)ทำแล้ว7159111103ทำแล้ว 25/09/2556744373737
76. อบต.หนองพลับ (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว5138124114ทำแล้ว 17/05/25561584666463
77. อบต.หนองศาลา (ชะอำ)ทำแล้ว7892815ทำแล้ว 08/05/25562321975
78. อบต.หนองโสน (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว52415950ทำแล้ว 13/06/25563360511816
79. อบต.หนองหญ้าปล้อง (หนองหญ้าปล้อง)ทำแล้ว7278263232ทำแล้ว 22/10/25561312119
80. อบต.ห้วยทรายเหนือ (ชะอำ)ทำแล้ว81279192ทำแล้ว 02/09/25561801254
81. อบต.ห้วยท่าช้าง (เขาย้อย)ทำแล้ว7299142299ทำแล้ว 28/06/25566131333
82. อบต.ห้วยแม่เพรียง (แก่งกระจาน)ทำแล้ว6120335524ทำแล้ว 03/03/2557230292825
83. อบต.ห้วยโรง (เขาย้อย)ทำแล้ว71127979ทำแล้ว 27/06/2556421202018
84. อบต.ห้วยลึก (บ้านลาด)ทำแล้ว6222189213ทำแล้ว 14/05/255642313129
85. อบต.แหลมผักเบี้ย (บ้านแหลม)ทำแล้ว71078181ทำแล้ว 18/06/2556243393939
รวม 85 อปท.8554712,46611,13811,687846214,0222,9602,5582,492
ข้อมูล ณ 06/08/2563