รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สมุทรสงคราม ปี 2557

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255725582559
1. อบจ.สมุทรสงคราม (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว65712288ทำแล้ว 28/06/25567465494843
2. เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว8227104103ทำแล้ว 26/06/25561233222
3. เทศบาลตำบลกระดังงา (บางคนที)ทำแล้ว5736563ทำแล้ว 28/06/255612314139
4. เทศบาลตำบลบางกระบือ (บางคนที)ทำแล้ว6687659ทำแล้ว 07/06/2556128252423
5. เทศบาลตำบลบางจะเกร็ง (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว7116120107ทำแล้ว 30/08/2556558585858
6. เทศบาลตำบลบางนกแขวก (บางคนที)ทำแล้ว6727259ทำแล้ว 24/06/25561054545454
7. เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ (บางคนที)ทำแล้ว61068484ทำแล้ว 14/05/2556741404039
8. เทศบาลตำบลสวนหลวง (อัมพวา)ทำแล้ว51391376ทำแล้ว 25/06/2556141373737
9. เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ (อัมพวา)ทำแล้ว8767783ทำแล้ว 28/06/255655313131
10. เทศบาลตำบลอัมพวา (อัมพวา)ทำแล้ว5211325160ทำแล้ว 25/06/255661353030
11. อบต.กระดังงา (บางคนที)ทำแล้ว6838277ทำแล้ว 27/05/2556360535252
12. อบต.คลองเขิน (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว7696467ทำแล้ว 28/06/2556560141414
13. อบต.คลองโคน (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว6801111ทำแล้ว 28/06/25567777
14. อบต.แควอ้อม (อัมพวา)ทำแล้ว9865446ทำแล้ว 14/06/2556542373734
15. อบต.จอมปลวก (บางคนที)ทำแล้ว6741416ทำแล้ว 29/08/2556873585756
16. อบต.ดอนมะโนรา (บางคนที)ทำแล้ว6786871ทำแล้ว 05/06/255649494949
17. อบต.ท่าคา (อัมพวา)ทำแล้ว8127132118ทำแล้ว 14/06/2556367646463
18. อบต.ท้ายหาด (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว6153123119ทำแล้ว 21/06/2556138353535
19. อบต.นางตะเคียน (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว3505960ทำแล้ว 11/06/2556230252525
20. อบต.บางแก้ว (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว5156203209ทำแล้ว 19/07/255681232322
21. อบต.บางขันแตก (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว6117102107ทำแล้ว 28/05/2556148111
22. อบต.บางคนที (บางคนที)ทำแล้ว6968583ทำแล้ว 17/06/255632151514
23. อบต.บางแค (อัมพวา)ทำแล้ว6917373ทำแล้ว 24/06/255632252525
24. อบต.บางช้าง (อัมพวา)ทำแล้ว6908381ทำแล้ว 20/06/2556127232322
25. อบต.บางนางลี่ (อัมพวา)ทำแล้ว6726861ทำแล้ว 08/07/255621141412
26. อบต.บางพรม (บางคนที)ทำแล้ว6737373ทำแล้ว 23/05/255651191917
27. อบต.บางสะแก (บางคนที)ทำแล้ว7144130128ทำแล้ว 19/06/255624141210
28. อบต.บ้านปรก (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว6495050ทำแล้ว 03/06/255623121111
29. อบต.ปลายโพงพาง (อัมพวา)ทำแล้ว8112112112ทำแล้ว 28/06/255610101010
30. อบต.แพรกหนามแดง (อัมพวา)ทำแล้ว7701810ทำแล้ว 27/06/2556122222222
31. อบต.ยี่สาร (อัมพวา)ทำแล้ว8969696ทำแล้ว 12/06/255659272727
32. อบต.โรงหีบ (บางคนที)ทำแล้ว5119131126ทำแล้ว 05/07/255674999
33. อบต.ลาดใหญ่ (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว6242242242ทำแล้ว 14/06/255610810810899
34. อบต.วัดประดู่ (อัมพวา)ทำแล้ว61326752ทำแล้ว 14/06/2556332242424
35. อบต.เหมืองใหม่ (อัมพวา)ทำแล้ว736ทำแล้ว 04/06/2556221666
36. อบต.แหลมใหญ่ (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว61249493ทำแล้ว 20/06/255631302925
รวม 36 อปท.362263,7643,4162,993361461,5811,0691,0551,017
ข้อมูล ณ 07/08/2563