รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สมุทรสาคร ปี 2557

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255725582559
1. อบจ.สมุทรสาคร (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว8197135137ทำแล้ว 28/06/25567102957774
2. เทศบาลนครสมุทรสาคร (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6549293212ทำแล้ว 24/04/255623201174172169
3. เทศบาลนครอ้อมน้อย (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว8216149184ทำแล้ว 30/07/2556198585858
4. เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว8154125106ทำแล้ว 26/06/25561938171713
5. เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว7193199113ทำแล้ว 90221
6. เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว7149120134ทำแล้ว 27/06/25562114626160
7. เทศบาลตำบลแคราย (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว51028580ทำแล้ว 28/06/2556862434335
8. เทศบาลตำบลดอนไก่ดี (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว8267120183ทำแล้ว 28/06/255687000
9. เทศบาลตำบลท่าจีน (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว7175181181ทำแล้ว 26/06/2556109292929
10. เทศบาลตำบลนาดี (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6235148142ทำแล้ว 11/06/255638102585550
11. เทศบาลตำบลบางปลา (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว62702454ทำแล้ว 24/06/255683525252
12. เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว9135154121ทำแล้ว 28/06/255681707070
13. เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว411990149ทำแล้ว 28/06/2556392575757
14. เทศบาลตำบลสวนหลวง (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว610510793ทำแล้ว 28/06/2556244313130
15. เทศบาลตำบลหลักห้า (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว74599746ทำแล้ว 13/09/2556331331038277
16. อบต.กาหลง (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว63022ทำแล้ว 28/06/25569222
17. อบต.คลองตัน (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว699108100ทำแล้ว 19/06/25561021887
18. อบต.คอกกระบือ (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6377331331ทำแล้ว 14/06/2556143262626
19. อบต.โคกขาม (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว96517463ทำแล้ว 11/06/25564222
20. อบต.เจ็ดริ้ว (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว915916067ทำแล้ว 12/06/255623171713
21. อบต.ชัยมงคล (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว9316316316ทำแล้ว 25/06/255623121210
22. อบต.ท่าทราย (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว7234164131ทำแล้ว 28/08/255612999
23. อบต.ท่าไม้ (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว6279204154ทำแล้ว 29/05/255633998
24. อบต.ท่าเสา (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว61059787ทำแล้ว 30/06/255638181411
25. อบต.นาโคก (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6695858ทำแล้ว 13/06/2556739333232
26. อบต.บางกระเจ้า (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6201239129ทำแล้ว 24/06/25562747403736
27. อบต.บางโทรัด (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว61115490ทำแล้ว 17/06/2556433222222
28. อบต.บางน้ำจืด (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว611211ทำแล้ว 10/09/2556773454540
29. อบต.บางยาง (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว5968797ทำแล้ว 14/06/2556233282825
30. อบต.บ้านเกาะ (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6188247212ทำแล้ว 21/06/25561446383838
31. อบต.บ้านบ่อ (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว8647369ทำแล้ว 28/06/25562763212121
32. อบต.บ้านแพ้ว (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว614363ทำแล้ว 30/05/25568106700
33. อบต.พันท้ายนรสิงห์ (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6122126125ทำแล้ว 10/06/255699767666
34. อบต.สวนส้ม (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว8153122100ทำแล้ว 28/06/255659363636
35. อบต.หนองนกไข่ (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว4847169ทำแล้ว 24/06/255618131211
36. อบต.หลักสอง (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว8187145231ทำแล้ว 12/06/2556139272727
37. อบต.หลักสาม (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว71205555ทำแล้ว 26/06/2556362353430
38. อบต.อำแพง (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว8176160160ทำแล้ว 28/06/25562913118
รวม 38 อปท.382566,8155,0274,585382462,4881,3881,3241,255
ข้อมูล ณ 06/08/2563