รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นครปฐม ปี 2557

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255725582559
1. อบจ.นครปฐม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6397457467ทำแล้ว 28/06/255617144130130130
2. เทศบาลนครนครปฐม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว7376362357ทำแล้ว 19/06/2556139110107105
3. เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม (สามพราน)ทำแล้ว7550210207ทำแล้ว 27/11/255759585858
4. เทศบาลเมืองนครปฐม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6147200147ทำแล้ว 29/07/25561125818181
5. เทศบาลเมืองไร่ขิง (สามพราน)ทำแล้ว8174163175ทำแล้ว 17/06/25564130828176
6. เทศบาลเมืองสามความเผือก (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว611084120ทำแล้ว 30/09/255692117464040
7. เทศบาลเมืองสามพราน (สามพราน)ทำแล้ว6813939ทำแล้ว 26/06/25563898551716
8. เทศบาลตำบลกำแพงแสน (กำแพงแสน)ทำแล้ว712519384ทำแล้ว 28/06/25561534292929
9. เทศบาลตำบลขุนแก้ว (นครชัยศรี)ทำแล้ว6125125125ทำแล้ว 28/06/255663393838
10. เทศบาลตำบลคลองโยง (พุทธมณฑล)ทำแล้ว6288393188ทำแล้ว 28/06/25562384838383
11. เทศบาลตำบลดอนยายหอม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6141113113ทำแล้ว 24/06/2556133212121
12. เทศบาลตำบลธรรมศาลา (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว5198198195ทำแล้ว 24/06/25563342181817
13. เทศบาลตำบลนครชัยศรี (นครชัยศรี)ทำแล้ว6747973ทำแล้ว 28/06/25561152525249
14. เทศบาลตำบลบ่อพลับ (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว5150117113ทำแล้ว 16/05/06569999
15. เทศบาลตำบลบางกระทึก (สามพราน)ทำแล้ว6212166153ทำแล้ว 25/06/05566134128128124
16. เทศบาลตำบลบางเลน (บางเลน)ทำแล้ว62342010ทำแล้ว 26/06/255610962711
17. เทศบาลตำบลบางหลวง (บางเลน)ทำแล้ว6825452ทำแล้ว 26/06/2556247383837
18. เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว615812074ทำแล้ว 28/06/25563811710310098
19. เทศบาลตำบลมาบแค (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว57914173ทำแล้ว 11/10/2556142302928
20. เทศบาลตำบลรางกระทุ่ม (บางเลน)ทำแล้ว6120117116ทำแล้ว 24/06/25561456555555
21. เทศบาลตำบลลำพญา (บางเลน)ทำแล้ว61279692ทำแล้ว 06/06/255645323231
22. เทศบาลตำบลศาลายา (พุทธมณฑล)ทำแล้ว6223202182ทำแล้ว 25/06/2556177646463
23. เทศบาลตำบลสามง่าม (ดอนตูม)ทำแล้ว5227194125ทำแล้ว 23/05/2556113898989
24. เทศบาลตำบลห้วยพลู (นครชัยศรี)ทำแล้ว7170143142ทำแล้ว 25/06/2556483828280
25. เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ (สามพราน)ทำแล้ว614610974ทำแล้ว 27/06/25561239343433
26. อบต.กระตีบ (กำแพงแสน)ทำแล้ว6358358358ทำแล้ว 12/06/255515131312
27. อบต.กำแพงแสน (กำแพงแสน)ทำแล้ว6112112111ทำแล้ว 29/05/2556657212121
28. อบต.คลองจินดา (สามพราน)ทำแล้ว6145117102ทำแล้ว 24/06/25561135999
29. อบต.คลองนกกระทุง (บางเลน)ทำแล้ว7152142144ทำแล้ว 03/06/255645393939
30. อบต.คลองใหม่ (สามพราน)ทำแล้ว6158144142ทำแล้ว 14/06/255641373737
31. อบต.โคกพระเจดีย์ (นครชัยศรี)ทำแล้ว6190190190ทำแล้ว 19/06/255616121212
32. อบต.งิ้วราย (นครชัยศรี)ทำแล้ว6826892ทำแล้ว 18/06/2556352464646
33. อบต.ดอนข่อย (กำแพงแสน)ทำแล้ว5133140113ทำแล้ว 20/06/255625161616
34. อบต.ดอนตูม (บางเลน)ทำแล้ว69113091ทำแล้ว 30/05/255635171717
35. อบต.ดอนแฝก (นครชัยศรี)ทำแล้ว6111129150ทำแล้ว 27/06/2556943313129
36. อบต.ดอนพุทรา (ดอนตูม)ทำแล้ว690121145ทำแล้ว 13/06/2556273555555
37. อบต.ดอนยายหอม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6926665ทำแล้ว 28/06/255625131212
38. อบต.ดอนรวก (ดอนตูม)ทำแล้ว61701848ทำแล้ว 10/06/255610877
39. อบต.ตลาดจินดา (สามพราน)ทำแล้ว61303530ทำแล้ว 27/12/255646131211
40. อบต.ตาก้อง (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว7146210219ทำแล้ว 24/06/2556966656565
41. อบต.ถนนขาด (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว81308777ทำแล้ว 27/06/255661383632
42. อบต.ทรงคนอง (สามพราน)ทำแล้ว61172813ทำแล้ว 04/06/255633252017
43. อบต.ทัพหลวง (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว65288ทำแล้ว 10/05/2556144404039
44. อบต.ท่ากระชับ (นครชัยศรี)ทำแล้ว614415115ทำแล้ว 10/06/255658343434
45. อบต.ท่าข้าม (สามพราน)ทำแล้ว6143132130ทำแล้ว 17/06/25564652464644
46. อบต.ท่าตลาด (สามพราน)ทำแล้ว41028282ทำแล้ว 27/06/255633171414
47. อบต.ท่าตำหนัก (นครชัยศรี)ทำแล้ว79510036ทำแล้ว 10/06/2556715121212
48. อบต.ท่าพระยา (นครชัยศรี)ทำแล้ว6947265ทำแล้ว 28/06/2556163464646
49. อบต.ทุ่งกระพังโหม (กำแพงแสน)ทำแล้ว6638390ทำแล้ว 21/06/255615141412
50. อบต.ทุ่งขวาง (กำแพงแสน)ทำแล้ว61057876ทำแล้ว 11/06/2556630151413
51. อบต.ทุ่งน้อย (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6585858ทำแล้ว 18/06/2556232212019
52. อบต.ทุ่งบัว (กำแพงแสน)ทำแล้ว6806256ทำแล้ว 14/06/2556579373736
53. อบต.ทุ่งลูกนก (กำแพงแสน)ทำแล้ว610714265ทำแล้ว 13/06/2556771616160
54. อบต.ไทยยาวาส (นครชัยศรี)ทำแล้ว6621919ทำแล้ว 06/05/255653181716
55. อบต.ไทรงาม (บางเลน)ทำแล้ว61225454ทำแล้ว 26/06/255644161616
56. อบต.ธรรมศาลา (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว61077062ทำแล้ว 11/06/255671565555
57. อบต.นครชัยศรี (นครชัยศรี)ทำแล้ว6738824ทำแล้ว 28/06/2556434999
58. อบต.นราภิรมย์ (บางเลน)ทำแล้ว61289587ทำแล้ว 03/06/255683434242
59. อบต.นิลเพชร (บางเลน)ทำแล้ว6103119125ทำแล้ว 26/04/2556232323232
60. อบต.บัวปากท่า (บางเลน)ทำแล้ว6299277190ทำแล้ว 03/05/255624161615
61. อบต.บางแก้ว (นครชัยศรี)ทำแล้ว5116138119ทำแล้ว 24/06/255619171717
62. อบต.บางแก้วฟ้า (นครชัยศรี)ทำแล้ว613610711ทำแล้ว 07/04/25576158421613
63. อบต.บางแขม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6151121119ทำแล้ว 28/06/25562010109
64. อบต.บางช้าง (สามพราน)ทำแล้ว71614553ทำแล้ว 11/06/255658343434
65. อบต.บางเตย (สามพราน)ทำแล้ว81313827ทำแล้ว 9857414141
66. อบต.บางไทรป่า (บางเลน)ทำแล้ว6525252ทำแล้ว 14/06/255615151515
67. อบต.บางปลา (บางเลน)ทำแล้ว6136160124ทำแล้ว 27/06/255662242323
68. อบต.บางพระ (นครชัยศรี)ทำแล้ว69598109ทำแล้ว 21/06/2556163474446
69. อบต.บางภาษี (บางเลน)ทำแล้ว61322525ทำแล้ว 28/05/255630181818
70. อบต.บางระกำ (บางเลน)ทำแล้ว6265267267ทำแล้ว 21/05/255622161615
71. อบต.บางระกำ (นครชัยศรี)ทำแล้ว66189106ทำแล้ว 11/06/255640272725
72. อบต.บางเลน (บางเลน)ทำแล้ว6100100100ทำแล้ว 10/06/2556441353535
73. อบต.บางหลวง (บางเลน)ทำแล้ว6708735735ทำแล้ว 24/06/2557612999
74. อบต.บ้านยาง (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว61016676ทำแล้ว 12/03/2557277434343
75. อบต.บ้านหลวง (ดอนตูม)ทำแล้ว6245397209ทำแล้ว 20/12/2556355401914
76. อบต.บ้านใหม่ (สามพราน)ทำแล้ว71047329ทำแล้ว 13/06/06561419131313
77. อบต.ไผ่หูช้าง (บางเลน)ทำแล้ว6302368238ทำแล้ว 07/06/2556371656560
78. อบต.พระประโทน (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6807377ทำแล้ว 14/05/255633312923
79. อบต.พะเนียด (นครชัยศรี)ทำแล้ว6816965ทำแล้ว 21/06/25561833221818
80. อบต.โพรงมะเดื่อ (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6138162130ทำแล้ว 13/06/25561937201818
81. อบต.มหาสวัสดิ์ (พุทธมณฑล)ทำแล้ว6159127104ทำแล้ว 26/06/255626262524
82. อบต.ยายชา (สามพราน)ทำแล้ว8859489ทำแล้ว 28/06/255652353535
83. อบต.รางพิกุล (กำแพงแสน)ทำแล้ว6120223133ทำแล้ว 26/06/2556311633
84. อบต.ลานตากฟ้า (นครชัยศรี)ทำแล้ว6133123109ทำแล้ว 17/06/2556458373733
85. อบต.ลำพญา (บางเลน)ทำแล้ว6142140142ทำแล้ว 07/06/255649383837
86. อบต.ลำพยา (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6688066ทำแล้ว 28/06/2556552505050
87. อบต.ลำเหย (ดอนตูม)ทำแล้ว61136261ทำแล้ว 27/06/255684353430
88. อบต.วังตะกู (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว792114156ทำแล้ว 17/06/2556955383738
89. อบต.วังน้ำเขียว (กำแพงแสน)ทำแล้ว69787174ทำแล้ว 07/06/065661525252
90. อบต.วังเย็น (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6187172170ทำแล้ว 06/02/0657109444
91. อบต.วัดแค (นครชัยศรี)ทำแล้ว6636262ทำแล้ว 30/01/2556250333
92. อบต.วัดละมุด (นครชัยศรี)ทำแล้ว7189146137ทำแล้ว 15/06/255632716145
93. อบต.วัดสำโรง (นครชัยศรี)ทำแล้ว6779189ทำแล้ว 05/06/25563333
94. อบต.ศรีมหาโพธิ์ (นครชัยศรี)ทำแล้ว6939188ทำแล้ว 21/06/255651393938
95. อบต.ศาลายา (พุทธมณฑล)ทำแล้ว6164189152ทำแล้ว 17/06/2556237262522
96. อบต.ศีรษะทอง (นครชัยศรี)ทำแล้ว5939797ทำแล้ว 14/06/25562054505049
97. อบต.สนามจันทร์ (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6758067ทำแล้ว 27/05/255637443
98. อบต.สระกระเทียม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว7283287287ทำแล้ว 21/06/2556283141313
99. อบต.สระพัฒนา (กำแพงแสน)ทำแล้ว61238677ทำแล้ว 25/06/25562065443129
100. อบต.สระสี่มุม (กำแพงแสน)ทำแล้ว6822527ทำแล้ว 28/06/2556141292929
101. อบต.สวนป่าน (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว799132115ทำแล้ว 14/05/255637333333
102. อบต.สัมปทวน (นครชัยศรี)ทำแล้ว6676767ทำแล้ว 22/05/255661323232
103. อบต.สามพราน (สามพราน)ทำแล้ว7718295ทำแล้ว 13/06/0656566585858
104. อบต.หนองกระทุ่ม (กำแพงแสน)ทำแล้ว5152171142ทำแล้ว 14/06/255630202020
105. อบต.หนองงูเหลือม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6119101103ทำแล้ว 15/05/25561271716971
106. อบต.หนองดินแดง (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6182159135ทำแล้ว 28/06/25561152383837
107. อบต.หนองปากโลง (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6119134158ทำแล้ว 14/05/2556106646456
108. อบต.ห้วยขวาง (กำแพงแสน)ทำแล้ว7594743ทำแล้ว 25/06/255635333333
109. อบต.ห้วยจรเข้ (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6535150ทำแล้ว 07/05/25562055424240
110. อบต.ห้วยด้วน (ดอนตูม)ทำแล้ว615213281ทำแล้ว 09/05/255683998
111. อบต.ห้วยพระ (ดอนตูม)ทำแล้ว9174181179ทำแล้ว 04/02/255770705864
112. อบต.ห้วยพลู (นครชัยศรี)ทำแล้ว6896259ทำแล้ว 17/06/255658464646
113. อบต.ห้วยม่วง (กำแพงแสน)ทำแล้ว511910084ทำแล้ว 27/06/2556144313028
114. อบต.ห้วยหมอนทอง (กำแพงแสน)ทำแล้ว6149116292ทำแล้ว 27/06/2556130272727
115. อบต.หอมเกร็ด (สามพราน)ทำแล้ว6926971ทำแล้ว 28/06/0656235161616
116. อบต.หินมูล (บางเลน)ทำแล้ว6162125174ทำแล้ว 21/06/255613102727269
117. อบต.แหลมบัว (นครชัยศรี)ทำแล้ว6124146123ทำแล้ว 30/05/25561015121211
รวม 117 อปท.11771716,77315,48013,7171178146,4864,2884,0843,980
ข้อมูล ณ 06/08/2563