รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สุพรรณบุรี ปี 2557

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255725582559
1. อบจ.สุพรรณบุรี (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว7439608459ทำแล้ว 28/06/2556194908974
2. เทศบาลเมืองสองพี่น้อง (สองพี่น้อง)ทำแล้ว61067250ทำแล้ว 24/06/2556738242424
3. เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว3125139135ทำแล้ว 21/06/255678616161
4. เทศบาลตำบลกระจัน (อู่ทอง)ทำแล้ว613213992ทำแล้ว 138363333
5. เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง (อู่ทอง)ทำแล้ว8937866ทำแล้ว 27/06/255643414137
6. เทศบาลตำบลเขาดิน (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว5666565ทำแล้ว 10/05/25563480787877
7. เทศบาลตำบลเขาพระ (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว51235821ทำแล้ว 20/09/2556128141111
8. เทศบาลตำบลโคกคราม (บางปลาม้า)ทำแล้ว59244ทำแล้ว 29/05/2556141333
9. เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน (อู่ทอง)ทำแล้ว6109297297ทำแล้ว 27/06/255670666666
10. เทศบาลตำบลเจดีย์ (อู่ทอง)ทำแล้ว5777475ทำแล้ว 26/04/255623191919
11. เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว6949289ทำแล้ว 10/06/25561964646360
12. เทศบาลตำบลด่านช้าง (ด่านช้าง)ทำแล้ว85250101ทำแล้ว 08/01/2557421999
13. เทศบาลตำบลเดิมบาง (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว69311578ทำแล้ว 27/06/255628181715
14. เทศบาลตำบลต้นคราม (บางปลาม้า)ทำแล้ว690234254ทำแล้ว 27/06/2556246242422
15. เทศบาลตำบลตะค่า (บางปลาม้า)ทำแล้ว611083117ทำแล้ว 27/06/25561159474746
16. เทศบาลตำบลท่าระหัด (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว7397262236ทำแล้ว 20/06/2556115575757
17. เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง (อู่ทอง)ทำแล้ว618833898ทำแล้ว 28/06/255613131312
18. เทศบาลตำบลท่าเสด็จ (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว6303256196ทำแล้ว 12/03/2556182787878
19. เทศบาลตำบลทุ่งคลี (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว62504630ทำแล้ว 13/06/255646252525
20. เทศบาลตำบลทุ่งคอก (สองพี่น้อง)ทำแล้ว7209185185ทำแล้ว 26/06/2556118979695
21. เทศบาลตำบลนางบวช (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6173137134ทำแล้ว 20/05/2556360575656
22. เทศบาลตำบลบ่อกรุ (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว10309223190ทำแล้ว 26/06/255634999
23. เทศบาลตำบลบางกุ้ง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว2922451ทำแล้ว 04/04/255642414140
24. เทศบาลตำบลบางปลาม้า (บางปลาม้า)ทำแล้ว619510485ทำแล้ว 26/06/2556793808079
25. เทศบาลตำบลบ้านกร่าง (ศรีประจันต์)ทำแล้ว5405405406ทำแล้ว 27/06/2556339101010
26. เทศบาลตำบลบ้านโข้ง (อู่ทอง)ทำแล้ว4126126126ทำแล้ว 28/05/2556136232323
27. เทศบาลตำบลบ้านดอน (อู่ทอง)ทำแล้ว6126137117ทำแล้ว 18/06/255632322918
28. เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว6130179185ทำแล้ว 24/06/25561777656565
29. เทศบาลตำบลบ้านแหลม (บางปลาม้า)ทำแล้ว512813242ทำแล้ว 21/06/255662484745
30. เทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา (บางปลาม้า)ทำแล้ว5163161118ทำแล้ว 20/05/255640282420
31. เทศบาลตำบลปลายนา (ศรีประจันต์)ทำแล้ว51507025ทำแล้ว 07/06/255624666
32. เทศบาลตำบลปากน้ำ (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6134132134ทำแล้ว 12/04/255658565656
33. เทศบาลตำบลไผ่กองดิน (บางปลาม้า)ทำแล้ว514011930ทำแล้ว 27/06/255637303030
34. เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว3134125102ทำแล้ว 24/06/2556966565552
35. เทศบาลตำบลวังน้ำซับ (ศรีประจันต์)ทำแล้ว511715973ทำแล้ว 10/05/25562130262626
36. เทศบาลตำบลวังยาง (ศรีประจันต์)ทำแล้ว6136119126ทำแล้ว 24/06/255618118898989
37. เทศบาลตำบลวังหว้า (ศรีประจันต์)ทำแล้ว58922ทำแล้ว 06/06/255620151515
38. เทศบาลตำบลศรีประจันต์ (ศรีประจันต์)ทำแล้ว5606060ทำแล้ว 17/06/2556941111110
39. เทศบาลตำบลสระกระโจม (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว7330330330ทำแล้ว 23/05/255685858585
40. เทศบาลตำบลสระยายโสม (อู่ทอง)ทำแล้ว6255255255ทำแล้ว 26/06/255649363632
41. เทศบาลตำบลสวนแตง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว5196158167ทำแล้ว 25/06/255696604645
42. เทศบาลตำบลสามชุก (สามชุก)ทำแล้ว213717897ทำแล้ว 05/11/255611115112112111
43. เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6282282261ทำแล้ว 24/06/255639292923
44. เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว5827071ทำแล้ว 19/06/2556144444444
45. เทศบาลตำบลห้วยวังทอง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว5167193188ทำแล้ว 13/06/25561165504632
46. เทศบาลตำบลอู่ทอง (อู่ทอง)ทำแล้ว5120120120ทำแล้ว 27/06/0656131232323
47. อบต.กระเสียว (สามชุก)ทำแล้ว7636690ทำแล้ว 17/06/25561037252523
48. อบต.กฤษณา (บางปลาม้า)ทำแล้ว582102139ทำแล้ว 25/06/255621111111
49. อบต.เขาพระ (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว5574949ทำแล้ว 10/06/2556158434342
50. อบต.โคกโคเฒ่า (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว688107106ทำแล้ว 21/05/255628181812
51. อบต.โคกช้าง (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว5156153152ทำแล้ว 26/06/2556745373737
52. อบต.จรเข้ใหญ่ (บางปลาม้า)ทำแล้ว6113116143ทำแล้ว 17/05/255622141413
53. อบต.แจงงาม (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว5208139129ทำแล้ว 28/06/255619191919
54. อบต.ดอนกำยาน (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว5917174ทำแล้ว 23/05/25563537363535
55. อบต.ดอนคา (อู่ทอง)ทำแล้ว7131129129ทำแล้ว 06/06/255670363635
56. อบต.ดอนเจดีย์ (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว6821515ทำแล้ว 14/06/2556567606060
57. อบต.ดอนตาล (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว51264848ทำแล้ว 15/05/2556830292929
58. อบต.ดอนปรู (ศรีประจันต์)ทำแล้ว5737872ทำแล้ว 27/06/2556153515150
59. อบต.ดอนโพธิ์ทอง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว37322ทำแล้ว 20/06/2556228161616
60. อบต.ดอนมะเกลือ (อู่ทอง)ทำแล้ว5167168168ทำแล้ว 13/08/255622322
61. อบต.ดอนมะนาว (สองพี่น้อง)ทำแล้ว4124184171ทำแล้ว 30/05/255677413838
62. อบต.ดอนมะสังข์ (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว5996151ทำแล้ว 15/05/255699353531
63. อบต.ด่านช้าง (ด่านช้าง)ทำแล้ว51034711ทำแล้ว 08/05/2556501000
64. อบต.ต้นตาล (สองพี่น้อง)ทำแล้ว6928082ทำแล้ว 24/06/2556332272725
65. อบต.ตลิ่งชัน (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว7129185133ทำแล้ว 10/06/25563342414140
66. อบต.ทะเลบก (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว6919583ทำแล้ว 12/06/2556728655
67. อบต.ทับตีเหล็ก (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว6928271ทำแล้ว 07/03/2556237232321
68. อบต.ทัพหลวง (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว6649995ทำแล้ว 14/06/255618151313
69. อบต.ทุ่งคอก (สองพี่น้อง)ทำแล้ว5191165156ทำแล้ว 26/06/25561394616159
70. อบต.นางบวช (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6767364ทำแล้ว 03/06/255637232322
71. อบต.นิคมกระเสียว (ด่านช้าง)ทำแล้ว611355ทำแล้ว 30/05/2556749322524
72. อบต.เนินพระปรางค์ (สองพี่น้อง)ทำแล้ว5117205ทำแล้ว 17/06/255635313131
73. อบต.บ่อกรุ (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว66582ทำแล้ว 12/06/2556314333
74. อบต.บ่อสุพรรณ (สองพี่น้อง)ทำแล้ว7939393ทำแล้ว 29/05/25562178706261
75. อบต.บางงาม (ศรีประจันต์)ทำแล้ว68728123ทำแล้ว 17/06/255680202020
76. อบต.บางตะเคียน (สองพี่น้อง)ทำแล้ว5218136133ทำแล้ว 14/05/255645252522
77. อบต.บางตาเถร (สองพี่น้อง)ทำแล้ว6272258221ทำแล้ว 27/06/2556551444444
78. อบต.บางปลาม้า (บางปลาม้า)ทำแล้ว71117132ทำแล้ว 17/06/255614111111
79. อบต.บางพลับ (สองพี่น้อง)ทำแล้ว71505151ทำแล้ว 17/06/255640282727
80. อบต.บางเลน (สองพี่น้อง)ทำแล้ว51532412ทำแล้ว 19/06/255613101010
81. อบต.บางใหญ่ (บางปลาม้า)ทำแล้ว5206226174ทำแล้ว 24/07/255614955
82. อบต.บ้านกุ่ม (สองพี่น้อง)ทำแล้ว724310473ทำแล้ว 19/06/2556755353531
83. อบต.บ้านช้าง (สองพี่น้อง)ทำแล้ว5515151ทำแล้ว 24/06/25562151515151
84. อบต.บ้านสระ (สามชุก)ทำแล้ว6171196228ทำแล้ว 14/06/2556492585858
85. อบต.ป่าสะแก (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6968982ทำแล้ว 12/06/255636363636
86. อบต.ไผ่กองดิน (บางปลาม้า)ทำแล้ว5100113106ทำแล้ว 18/04/255629202015
87. อบต.ไผ่ขวาง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว5158156155ทำแล้ว 15/05/255633191818
88. อบต.พลับพลาไชย (อู่ทอง)ทำแล้ว5727573ทำแล้ว 18/06/255644383838
89. อบต.พิหารแดง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว6545570ทำแล้ว 12/06/25561440333332
90. อบต.มดแดง (ศรีประจันต์)ทำแล้ว5832929ทำแล้ว 09/05/2559555515150
91. อบต.มะขามล้ม (บางปลาม้า)ทำแล้ว3372443ทำแล้ว 03/06/255617161614
92. อบต.ยางนอน (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6159103103ทำแล้ว 4333
93. อบต.ย่านยาว (สามชุก)ทำแล้ว6109103103ทำแล้ว 03/06/25562445333332
94. อบต.ยุ้งทะลาย (อู่ทอง)ทำแล้ว5745388ทำแล้ว 01/10/25561450444444
95. อบต.รั้วใหญ่ (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว71339390ทำแล้ว 14/06/2556114145212020
96. อบต.ไร่รถ (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว5106536ทำแล้ว 25/12/255636151414
97. อบต.วังคัน (ด่านช้าง)ทำแล้ว6114104100ทำแล้ว 17/06/255641313131
98. อบต.วังน้ำเย็น (บางปลาม้า)ทำแล้ว5127106125ทำแล้ว 31/05/255619555
99. อบต.วังยาว (ด่านช้าง)ทำแล้ว61073838ทำแล้ว 15/06/255618171717
100. อบต.วังลึก (สามชุก)ทำแล้ว5180115115ทำแล้ว 15/05/2556139252524
101. อบต.วัดดาว (บางปลาม้า)ทำแล้ว6172290226ทำแล้ว 27/06/0656436181818
102. อบต.วัดโบสถ์ (บางปลาม้า)ทำแล้ว6813636ทำแล้ว 17/06/2557129121212
103. อบต.ศรีประจันต์ (ศรีประจันต์)ทำแล้ว610388101ทำแล้ว 10/06/2556477595955
104. อบต.ศรีสำราญ (สองพี่น้อง)ทำแล้ว6505252ทำแล้ว 24/06/255645151515
105. อบต.ศาลาขาว (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว7117236215ทำแล้ว 10/06/2556331877
106. อบต.สนามคลี (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว514114298ทำแล้ว 11/06/2556682767676
107. อบต.สนามชัย (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว519011ทำแล้ว 20/06/255640140606057
108. อบต.สระกระโจม (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว58612090ทำแล้ว 07/06/2556941333333
109. อบต.สระพังลาน (อู่ทอง)ทำแล้ว4758984ทำแล้ว 13/06/255625998
110. อบต.สวนแตง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว510411ทำแล้ว 27/05/255638353424
111. อบต.สาลี (บางปลาม้า)ทำแล้ว6352228155ทำแล้ว 28/06/25561088988
112. อบต.หนองขาม (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว5552521ทำแล้ว 23/05/255616131313
113. อบต.หนองบ่อ (สองพี่น้อง)ทำแล้ว8348156128ทำแล้ว 11/06/255657404040
114. อบต.หนองผักนาก (สามชุก)ทำแล้ว51207776ทำแล้ว 31/05/255651383838
115. อบต.หนองโพธิ์ (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว5182209288ทำแล้ว 221131311
116. อบต.หนองมะค่าโมง (ด่านช้าง)ทำแล้ว5175118123ทำแล้ว 22/05/2556107747368
117. อบต.หนองราชวัตร (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว632632464ทำแล้ว 26/06/2556114988
118. อบต.หนองสะเดา (สามชุก)ทำแล้ว5119104104ทำแล้ว 06/06/25561627242424
119. อบต.หนองสาหร่าย (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว6857178ทำแล้ว 30/09/2556857565654
120. อบต.หนองหญ้าไซ (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว696125149ทำแล้ว 12/06/255626222121
121. อบต.หนองโอ่ง (อู่ทอง)ทำแล้ว5464035ทำแล้ว 14/06/2556746404040
122. อบต.ห้วยขมิ้น (ด่านช้าง)ทำแล้ว61007780ทำแล้ว 28/06/25561710108
123. อบต.หัวเขา (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว7713837ทำแล้ว 27/03/255731282827
124. อบต.หัวนา (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว58998101ทำแล้ว 11/06/255650464645
125. อบต.หัวโพธิ์ (สองพี่น้อง)ทำแล้ว612686118ทำแล้ว 24/06/255684664851
126. อบต.องค์พระ (ด่านช้าง)ทำแล้ว7176176176ทำแล้ว 27/05/2556659464641
127. อบต.องครักษ์ (บางปลาม้า)ทำแล้ว6524955ทำแล้ว 14/06/255612886
รวม 127 อปท.12771017,49115,14513,5971276756,2004,3764,2634,105
ข้อมูล ณ 07/08/2563