รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ราชบุรี ปี 2557

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255725582559
1. อบจ.ราชบุรี (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6540333317ทำแล้ว 28/06/2556224369285273261
2. เทศบาลเมืองท่าผา (บ้านโป่ง)ทำแล้ว620490282ทำแล้ว 21/05/25561187787278
3. เทศบาลเมืองบ้านโป่ง (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6250212211ทำแล้ว 18/10/255667444343
4. เทศบาลเมืองโพธาราม (โพธาราม)ทำแล้ว6202158150ทำแล้ว 26/06/255698757070
5. เทศบาลเมืองราชบุรี (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว9223132156ทำแล้ว 01/08/2556452373737
6. เทศบาลตำบลกระจับ (บ้านโป่ง)ทำแล้ว5161120113ทำแล้ว 09/04/2557732212120
7. เทศบาลตำบลกรับใหญ่ (บ้านโป่ง)ทำแล้ว7208122149ทำแล้ว 11/06/25569121898989
8. เทศบาลตำบลเขาขวาง (โพธาราม)ทำแล้ว51738056ทำแล้ว 28/06/25561851200
9. เทศบาลตำบลเขางู (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว8155136129ทำแล้ว 28/06/255659383030
10. เทศบาลตำบลคลองตาคต (โพธาราม)ทำแล้ว7611515ทำแล้ว 20/06/25579189202020
11. เทศบาลตำบลจอมบึง (จอมบึง)ทำแล้ว595115102ทำแล้ว 14/06/255632282828
12. เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน (โพธาราม)ทำแล้ว5145125110ทำแล้ว 28/06/25563534222221
13. เทศบาลตำบลดอนทราย (โพธาราม)ทำแล้ว624713051ทำแล้ว 04/06/2556673484846
14. เทศบาลตำบลด่านทับตะโก (จอมบึง)ทำแล้ว4134109114ทำแล้ว 26/06/255634272726
15. เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว51279083ทำแล้ว 11/06/255640202018
16. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง (ปากท่อ)ทำแล้ว5387273193ทำแล้ว 25/06/255623181818
17. เทศบาลตำบลบัวงาม (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6191404195ทำแล้ว 28/06/25562102717171
18. เทศบาลตำบลบางแพ (บางแพ)ทำแล้ว6216163211ทำแล้ว 26/07/2556
19. เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง (โพธาราม)ทำแล้ว51178186ทำแล้ว 24/06/255645272725
20. เทศบาลตำบลบ้านชัฎป่าหวาย (สวนผึ้ง)ทำแล้ว8223172150ทำแล้ว 13/06/255620161414
21. เทศบาลตำบลบ้านไร่ (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6229149153ทำแล้ว 13/06/255611115827979
22. เทศบาลตำบลบ้านเลือก (โพธาราม)ทำแล้ว5358159148ทำแล้ว 25/06/2556351300
23. เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ (โพธาราม)ทำแล้ว7161134130ทำแล้ว 25/06/25561021000
24. เทศบาลตำบลเบิกไพร (บ้านโป่ง)ทำแล้ว7170200215ทำแล้ว 21/06/255653494949
25. เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว611510197ทำแล้ว 29/04/2556152323231
26. เทศบาลตำบลปากท่อ (ปากท่อ)ทำแล้ว5114113107ทำแล้ว 21/06/2556143353535
27. เทศบาลตำบลโพหัก (บางแพ)ทำแล้ว51079781ทำแล้ว 22/05/2556171494946
28. เทศบาลตำบลวัดเพลง (วัดเพลง)ทำแล้ว5948375ทำแล้ว 28/06/255627000
29. เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6203150150ทำแล้ว 28/06/25561035282828
30. เทศบาลตำบลสวนผึ้ง (สวนผึ้ง)ทำแล้ว5150111114ทำแล้ว 29/05/255626555
31. เทศบาลตำบลหนองโพ (โพธาราม)ทำแล้ว61088378ทำแล้ว 28/06/25561090444438
32. เทศบาลตำบลหลักเมือง (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว5201139122ทำแล้ว 28/06/0556147272727
33. เทศบาลตำบลหลุมดิน (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6206202187ทำแล้ว 20/06/2556468525152
34. เทศบาลตำบลห้วยกระบอก (บ้านโป่ง)ทำแล้ว65998101ทำแล้ว 28/06/2556931202020
35. เทศบาลตำบลห้วยชินสีห์ (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว81233631ทำแล้ว 26/06/06561048443636
36. อบต.เกาะพลับพลา (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว71158684ทำแล้ว 28/02/255663482626
37. อบต.เกาะศาลพระ (วัดเพลง)ทำแล้ว7248251262ทำแล้ว 17/05/255629222220
38. อบต.แก้มอ้น (จอมบึง)ทำแล้ว610313992ทำแล้ว 28/06/2556519333
39. อบต.ขุนพิทักษ์ (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว717912370ทำแล้ว 14/06/2556194616161
40. อบต.เขาขลุง (บ้านโป่ง)ทำแล้ว630311785ทำแล้ว 10/06/255656525252
41. อบต.เขาชะงุ้ม (โพธาราม)ทำแล้ว6170260214ทำแล้ว 27/06/25565594605959
42. อบต.เขาแร้ง (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว51379694ทำแล้ว 27/06/255658444444
43. อบต.คลองข่อย (โพธาราม)ทำแล้ว618810554ทำแล้ว 12/06/255628333
44. อบต.คุ้งกระถิน (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว5807162ทำแล้ว 14/06/2556137343434
45. อบต.คุ้งน้ำวน (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6135107105ทำแล้ว 24/06/2556118926292
46. อบต.คุ้งพยอม (บ้านโป่ง)ทำแล้ว5235224246ทำแล้ว 13/06/255612121212
47. อบต.คูบัว (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว5147114110ทำแล้ว 28/06/2556102696966
48. อบต.จอมบึง (จอมบึง)ทำแล้ว6157128108ทำแล้ว 10/06/2556224111111
49. อบต.จอมประทัด (วัดเพลง)ทำแล้ว61646870ทำแล้ว 27/06/2556350414138
50. อบต.เจดีย์หัก (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6119138115ทำแล้ว 24/06/2556280595957
51. อบต.ชำแระ (โพธาราม)ทำแล้ว6697168ทำแล้ว 14/06/2556219191919
52. อบต.ดอนกรวย (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว61477024ทำแล้ว 14/05/2556243000
53. อบต.ดอนกระเบื้อง (โพธาราม)ทำแล้ว5947268ทำแล้ว 31/07/2556982464646
54. อบต.ดอนกระเบื้อง (บ้านโป่ง)ทำแล้ว7995641ทำแล้ว 14/06/255614121212
55. อบต.ดอนคลัง (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว618097101ทำแล้ว 28/06/25561391398
56. อบต.ดอนคา (บางแพ)ทำแล้ว72246551ทำแล้ว 28/06/25561
57. อบต.ดอนตะโก (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว7908889ทำแล้ว 26/06/25561565474747
58. อบต.ดอนทราย (ปากท่อ)ทำแล้ว7987466ทำแล้ว 15/05/255642555
59. อบต.ดอนไผ่ (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว71308168ทำแล้ว 26/06/255653600
60. อบต.ดอนแร่ (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6160188150ทำแล้ว 28/05/25561358515151
61. อบต.ดอนใหญ่ (บางแพ)ทำแล้ว6190190190ทำแล้ว 28/06/25562437821
62. อบต.ด่านทับตะโก (จอมบึง)ทำแล้ว6166158146ทำแล้ว 28/06/25561616121211
63. อบต.ตะนาวศรี (สวนผึ้ง)ทำแล้ว5153118324ทำแล้ว 21/06/255695686868
64. อบต.ตาหลวง (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6110111112ทำแล้ว 24/06/255685848484
65. อบต.เตาปูน (โพธาราม)ทำแล้ว51269494ทำแล้ว 28/06/2556496737270
66. อบต.ท่าเคย (สวนผึ้ง)ทำแล้ว6120233226ทำแล้ว 14/06/255666343434
67. อบต.ท่าชุมพล (โพธาราม)ทำแล้ว67610587ทำแล้ว 24/06/2556246414039
68. อบต.ท่านัด (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว7805953ทำแล้ว 05/09/255665393939
69. อบต.ท่าราบ (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว51438785ทำแล้ว 28/06/2556263313131
70. อบต.ธรรมเสน (โพธาราม)ทำแล้ว61268193ทำแล้ว 14/06/255667585858
71. อบต.นครชุมน์ (บ้านโป่ง)ทำแล้ว5132130130ทำแล้ว 24/06/255632201918
72. อบต.น้ำพุ (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว67664198ทำแล้ว 05/07/25562973626160
73. อบต.บ่อกระดาน (ปากท่อ)ทำแล้ว7122108107ทำแล้ว 02/05/255613333
74. อบต.บางโตนด (โพธาราม)ทำแล้ว6109517489ทำแล้ว 27/01/255745393938
75. อบต.บางป่า (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6122160351ทำแล้ว 14/06/25564430151515
76. อบต.บ้านคา (บ้านคา)ทำแล้ว61854927ทำแล้ว 26/06/255659154979695
77. อบต.บ้านบึง (บ้านคา)ทำแล้ว6147138114ทำแล้ว 03/06/2556398817181
78. อบต.บ้านม่วง (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6986565ทำแล้ว 27/05/255636202020
79. อบต.บ้านไร่ (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว61149470ทำแล้ว 28/06/2556660585858
80. อบต.เบิกไพร (จอมบึง)ทำแล้ว7147138140ทำแล้ว 14/06/255671343434
81. อบต.ปากช่อง (จอมบึง)ทำแล้ว10686868ทำแล้ว 28/06/255643333328
82. อบต.ปากท่อ (ปากท่อ)ทำแล้ว617211791ทำแล้ว 10/06/25561052514747
83. อบต.ปากแรต (บ้านโป่ง)ทำแล้ว5170144113ทำแล้ว 26/06/255653454545
84. อบต.ป่าไก่ (ปากท่อ)ทำแล้ว6164192185ทำแล้ว 10/06/255670545453
85. อบต.ป่าหวาย (สวนผึ้ง)ทำแล้ว5239138123ทำแล้ว 28/06/25561163434343
86. อบต.พิกุลทอง (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6357192186ทำแล้ว 20/06/255616117767671
87. อบต.แพงพวย (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6238154143ทำแล้ว 28/06/255642202019
88. อบต.ยางหัก (ปากท่อ)ทำแล้ว7784841ทำแล้ว 19/06/255662424242
89. อบต.รางบัว (จอมบึง)ทำแล้ว5255452100ทำแล้ว 27/06/255637202019
90. อบต.ลาดบัวขาว (บ้านโป่ง)ทำแล้ว71218484ทำแล้ว 14/05/25561696700
91. อบต.วังมะนาว (ปากท่อ)ทำแล้ว6217221221ทำแล้ว 28/06/2556946404039
92. อบต.วัดแก้ว (บางแพ)ทำแล้ว777106137ทำแล้ว 21/06/255654181818
93. อบต.วัดเพลง (วัดเพลง)ทำแล้ว6775952ทำแล้ว 24/06/2556655393939
94. อบต.วัดยางงาม (ปากท่อ)ทำแล้ว7158161160ทำแล้ว 12/06/255643353434
95. อบต.สร้อยฟ้า (โพธาราม)ทำแล้ว6215178148ทำแล้ว 13/06/2556545343433
96. อบต.สวนกล้วย (บ้านโป่ง)ทำแล้ว7110201125ทำแล้ว 15/10/2557224602155
97. อบต.สวนผึ้ง (สวนผึ้ง)ทำแล้ว6217217237ทำแล้ว 27/06/25563482828282
98. อบต.สามเรือน (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว5936969ทำแล้ว 28/06/255658444141
99. อบต.สี่หมื่น (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว63929ทำแล้ว 08/05/255631181811
100. อบต.หนองกบ (บ้านโป่ง)ทำแล้ว61806580ทำแล้ว 17/06/25562401188
101. อบต.หนองกระทุ่ม (ปากท่อ)ทำแล้ว51019083ทำแล้ว 23/05/25561557545351
102. อบต.หนองกลางนา (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6998283ทำแล้ว 15/05/25561137252524
103. อบต.หนองกวาง (โพธาราม)ทำแล้ว51007666ทำแล้ว 14/06/2556426181717
104. อบต.หนองปลาหมอ (บ้านโป่ง)ทำแล้ว530612992ทำแล้ว 14/06/2556132000
105. อบต.หนองพันจันทร์ (บ้านคา)ทำแล้ว6638219ทำแล้ว 28/06/2556149000
106. อบต.หนองโพ (โพธาราม)ทำแล้ว573111115ทำแล้ว 26/06/255637282826
107. อบต.หนองอ้อ (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6109ทำแล้ว 29/07/25564665222222
108. อบต.ห้วยไผ่ (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6135109113ทำแล้ว 04/06/255628251825
109. อบต.ห้วยยางโทน (ปากท่อ)ทำแล้ว610197102ทำแล้ว 14/06/2556337262626
110. อบต.หัวโพ (บางแพ)ทำแล้ว8140104109ทำแล้ว 28/06/2556121181714
111. อบต.หินกอง (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว5121149206ทำแล้ว 24/06/25561534272726
112. อบต.อ่างหิน (ปากท่อ)ทำแล้ว6144144143ทำแล้ว 28/06/255637131312
รวม 112 อปท.11267417,50714,57113,7541121,1746,3334,1923,9333,904
ข้อมูล ณ 06/08/2563