รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด เพชรบูรณ์ ปี 2557

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255725582559
1. อบจ.เพชรบูรณ์ (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว5882803804ทำแล้ว 20/06/2556109734443
2. เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว18379302288ทำแล้ว 28/06/2556780999
3. เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว6419427427ทำแล้ว 26/06/255633134110109110
4. เทศบาลเมืองหล่มสัก (หล่มสัก)ทำแล้ว81269292ทำแล้ว 26/06/25562488686868
5. เทศบาลตำบลแคมป์สน (เขาค้อ)ทำแล้ว52889962ทำแล้ว 12/06/25563124119
6. เทศบาลตำบลโคกสะอาด (ศรีเทพ)ทำแล้ว537210083ทำแล้ว 09/08/25562641292828
7. เทศบาลตำบลเฉลียงทอง (หนองไผ่)ทำแล้ว6216252229ทำแล้ว 03/06/2556634232
8. เทศบาลตำบลชนแดน (ชนแดน)ทำแล้ว6290177115ทำแล้ว 10/06/255667393938
9. เทศบาลตำบลซับสมอทอด (บึงสามพัน)ทำแล้ว5208201200ทำแล้ว 14/06/255645373636
10. เทศบาลตำบลดงขุย (ชนแดน)ทำแล้ว6787674ทำแล้ว 07/06/25565710109
11. เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว (หล่มสัก)ทำแล้ว5545846ทำแล้ว 24/06/255611101010
12. เทศบาลตำบลท่าข้าม (ชนแดน)ทำแล้ว5494839ทำแล้ว 25/06/255635242424
13. เทศบาลตำบลท่าพล (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว7238211215ทำแล้ว 21/10/255619131585858
14. เทศบาลตำบลท้ายดง (วังโป่ง)ทำแล้ว613510194ทำแล้ว 28/06/2556352444444
15. เทศบาลตำบลนางั่ว (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว81678898ทำแล้ว 26/06/255633118797975
16. เทศบาลตำบลนาเฉลียง (หนองไผ่)ทำแล้ว6167167167ทำแล้ว 26/09/25563176565652
17. เทศบาลตำบลบ่อไทย (หนองไผ่)ทำแล้ว8143219258ทำแล้ว 25/06/25564478303025
18. เทศบาลตำบลบัววัฒนา (หนองไผ่)ทำแล้ว636611649ทำแล้ว 25/06/255644212121
19. เทศบาลตำบลบ้านโภชน์ (หนองไผ่)ทำแล้ว5162310328ทำแล้ว 28/06/2556354424242
20. เทศบาลตำบลพุเตย (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว6177185188ทำแล้ว 31147115113111
21. เทศบาลตำบลวังชมภู (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว61664344ทำแล้ว 28/06/2556732202020
22. เทศบาลตำบลวังโป่ง (วังโป่ง)ทำแล้ว61166264ทำแล้ว 18/10/255648887
23. เทศบาลตำบลศาลาลาย (ชนแดน)ทำแล้ว71369394ทำแล้ว 12/06/255622191817
24. เทศบาลตำบลสว่างวัฒนา (ศรีเทพ)ทำแล้ว68914128ทำแล้ว 28/06/25562979655449
25. เทศบาลตำบลหนองไผ่ (หนองไผ่)ทำแล้ว812098106ทำแล้ว 28/06/255681484848
26. เทศบาลตำบลหล่มเก่า (หล่มเก่า)ทำแล้ว7194162159ทำแล้ว 28/06/255628282828
27. อบต.กองทูล (หนองไผ่)ทำแล้ว7535252ทำแล้ว 14/06/255741393938
28. อบต.กันจุ (บึงสามพัน)ทำแล้ว6105114107ทำแล้ว 18/06/2556265353434
29. อบต.เข็กน้อย (เขาค้อ)ทำแล้ว91079810ทำแล้ว 77119989893
30. อบต.เขาค้อ (เขาค้อ)ทำแล้ว10154470439ทำแล้ว 28/06/255624996
31. อบต.คลองกระจัง (ศรีเทพ)ทำแล้ว7169341318ทำแล้ว 13/06/2556680808080
32. อบต.โคกปรง (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว8146138132ทำแล้ว 18/06/255666138128128112
33. อบต.โคกมน (น้ำหนาว)ทำแล้ว6218249132ทำแล้ว 29/06/255610181199
34. อบต.ชนแดน (ชนแดน)ทำแล้ว8274179137ทำแล้ว 6131077
35. อบต.ชอนไพร (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว590145310ทำแล้ว 11/06/255622191514
36. อบต.ช้างตะลูด (หล่มสัก)ทำแล้ว683107169ทำแล้ว 08/07/25565169525252
37. อบต.ซับน้อย (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว5909090ทำแล้ว 47474747
38. อบต.ซับเปิบ (วังโป่ง)ทำแล้ว51521512ทำแล้ว 26/06/2556154434343
39. อบต.ซับพุทรา (ชนแดน)ทำแล้ว7421616ทำแล้ว 222161616
40. อบต.ซับไม้แดง (บึงสามพัน)ทำแล้ว833410017ทำแล้ว 10/03/25574556414140
41. อบต.ซับสมบูรณ์ (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว6169110110ทำแล้ว 24/06/255671474744
42. อบต.ซับสมอทอด (บึงสามพัน)ทำแล้ว6107115190ทำแล้ว 10/06/25561965575756
43. อบต.ดงขุย (ชนแดน)ทำแล้ว7202440199ทำแล้ว 18/06/25561937555
44. อบต.ดงมูลเหล็ก (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว6278259259ทำแล้ว 26/06/25563475555352
45. อบต.ตะกุดไร (ชนแดน)ทำแล้ว68086159ทำแล้ว 30/05/255656282828
46. อบต.ตะเบาะ (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว5126107120ทำแล้ว 27/06/255656130969595
47. อบต.ตาดกลอย (หล่มเก่า)ทำแล้ว6715146ทำแล้ว 14/06/255631201616
48. อบต.ท่าข้าม (ชนแดน)ทำแล้ว62915345ทำแล้ว 12/06/2556295605959
49. อบต.ท่าด้วง (หนองไผ่)ทำแล้ว8128116116ทำแล้ว 08/05/255658555555
50. อบต.ท่าแดง (หนองไผ่)ทำแล้ว5141148275ทำแล้ว 27/06/2556411081008886
51. อบต.ท่าพล (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว832930983ทำแล้ว 24/06/25562222
52. อบต.ท้ายดง (วังโป่ง)ทำแล้ว7189130108ทำแล้ว 18/06/2556337212116
53. อบต.ท่าโรง (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว6405405405ทำแล้ว 26/07/25564758381715
54. อบต.ท่าอิบุญ (หล่มสัก)ทำแล้ว5756262ทำแล้ว 13/06/255638111
55. อบต.ทุ่งสมอ (เขาค้อ)ทำแล้ว6339351276ทำแล้ว 14/06/2556251221049892
56. อบต.นาเกาะ (หล่มเก่า)ทำแล้ว62155925ทำแล้ว 11/03/25575511
57. อบต.นาซำ (หล่มเก่า)ทำแล้ว6134121112ทำแล้ว 14/06/255658141410
58. อบต.นาแซง (หล่มเก่า)ทำแล้ว81357270ทำแล้ว 14/06/255661422
59. อบต.นาป่า (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว7253112111ทำแล้ว 14/06/2556156363635
60. อบต.นายม (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว6115232147ทำแล้ว 25/06/254625181515
61. อบต.นาสนุ่น (ศรีเทพ)ทำแล้ว9213166192ทำแล้ว 28/05/06569777
62. อบต.น้ำก้อ (หล่มสัก)ทำแล้ว6162140132ทำแล้ว 28/06/255690706867
63. อบต.น้ำชุน (หล่มสัก)ทำแล้ว7244143146ทำแล้ว 17/06/25562326191312
64. อบต.น้ำร้อน (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว51148975ทำแล้ว 24/06/25562542252525
65. อบต.น้ำร้อน (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว7169166164ทำแล้ว 27/06/2556251888
66. อบต.น้ำหนาว (น้ำหนาว)ทำแล้ว7206207207ทำแล้ว 16/04/2556141511116
67. อบต.บ่อรัง (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว7949593ทำแล้ว 27/06/255627222222
68. อบต.บ้านกล้วย (ชนแดน)ทำแล้ว71054718ทำแล้ว 19/03/255757545353
69. อบต.บ้านกลาง (หล่มสัก)ทำแล้ว5247123174ทำแล้ว 29/01/25571284595959
70. อบต.บ้านโคก (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว5207180112ทำแล้ว 14/06/2556659383534
71. อบต.บ้านติ้ว (หล่มสัก)ทำแล้ว7137136136ทำแล้ว 11/06/25565483534442
72. อบต.บ้านโตก (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว9706868ทำแล้ว 04/06/2556821131313
73. อบต.บ้านเนิน (หล่มเก่า)ทำแล้ว6292293293ทำแล้ว 12/12/255612555
74. อบต.บ้านไร่ (หล่มสัก)ทำแล้ว6202196196ทำแล้ว 11/06/255661614545
75. อบต.บ้านโสก (หล่มสัก)ทำแล้ว6124124124ทำแล้ว 27/06/255622860323232
76. อบต.บ้านหวาย (หล่มสัก)ทำแล้ว824727774ทำแล้ว 05/06/2556357515151
77. อบต.บึงกระจับ (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว10120120162ทำแล้ว 13/09/255655545454
78. อบต.บึงสามพัน (บึงสามพัน)ทำแล้ว8217217217ทำแล้ว 13/05/25565771575757
79. อบต.บุ่งคล้า (หล่มสัก)ทำแล้ว610112988ทำแล้ว 18/06/255637343431
80. อบต.บุ่งน้ำเต้า (หล่มสัก)ทำแล้ว698111105ทำแล้ว 26/06/255638292929
81. อบต.ประดู่งาม (ศรีเทพ)ทำแล้ว7175246263ทำแล้ว 28/04/25561214333
82. อบต.ปากช่อง (หล่มสัก)ทำแล้ว5123117105ทำแล้ว 27/06/255654474747
83. อบต.ปากดุก (หล่มสัก)ทำแล้ว870160123ทำแล้ว 26/06/255613131313
84. อบต.ป่าเลา (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว6160257285ทำแล้ว 24/06/2556573646464
85. อบต.ฝายนาแซง (หล่มสัก)ทำแล้ว52247244ทำแล้ว 03/05/255621861433632
86. อบต.พญาวัง (บึงสามพัน)ทำแล้ว8274281279ทำแล้ว 28/06/2556848454444
87. อบต.พุขาม (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว52428187ทำแล้ว 28/06/255631181175175169
88. อบต.พุเตย (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว51587255ทำแล้ว 17/06/2556570484848
89. อบต.พุทธบาท (ชนแดน)ทำแล้ว816289107ทำแล้ว 11/04/255633333333
90. อบต.เพชรละคร (หนองไผ่)ทำแล้ว7172190192ทำแล้ว 27/06/255631282828
91. อบต.ภูน้ำหยด (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว6323357274ทำแล้ว 10/10/25562352393936
92. อบต.ยางงาม (หนองไผ่)ทำแล้ว7231255168ทำแล้ว 24/01/2557312314109
93. อบต.ยางสาว (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว7105108107ทำแล้ว 24/06/2556824212117
94. อบต.ระวิง (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว6156210156ทำแล้ว 24/06/25561859535350
95. อบต.ลาดแค (ชนแดน)ทำแล้ว6194266302ทำแล้ว 14/06/2556882795249
96. อบต.ลานป่า (หล่มสัก)ทำแล้ว6124245201ทำแล้ว 24/06/2556163535252
97. อบต.วังกวาง (น้ำหนาว)ทำแล้ว75381208ทำแล้ว 19/06/2556830171616
98. อบต.วังชมภู (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว61546852ทำแล้ว 27/06/25561108585858
99. อบต.วังท่าดี (หนองไผ่)ทำแล้ว7209181156ทำแล้ว 28/06/2556209151515
100. อบต.วังบาล (หล่มเก่า)ทำแล้ว6290205178ทำแล้ว 12/06/255652201919
101. อบต.วังโบสถ์ (หนองไผ่)ทำแล้ว6101101101ทำแล้ว 24/06/255621141413
102. อบต.วังโป่ง (วังโป่ง)ทำแล้ว71078275ทำแล้ว 26/06/2556645414140
103. อบต.วังพิกุล (บึงสามพัน)ทำแล้ว8244256232ทำแล้ว 20/06/2556778625858
104. อบต.วังศาล (วังโป่ง)ทำแล้ว8123120144ทำแล้ว 14/06/255646404040
105. อบต.วังหิน (วังโป่ง)ทำแล้ว61347777ทำแล้ว 22/05/2556114105105104
106. อบต.วังใหญ่ (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว5888888ทำแล้ว 17/06/255669252525
107. อบต.วัดป่า (หล่มสัก)ทำแล้ว516011681ทำแล้ว 09/05/2556148454030
108. อบต.ศรีเทพ (ศรีเทพ)ทำแล้ว87095252ทำแล้ว 28/06/255629151514
109. อบต.ศรีมงคล (บึงสามพัน)ทำแล้ว8112207145ทำแล้ว 15/05/255618131313
110. อบต.ศิลา (หล่มเก่า)ทำแล้ว7838383ทำแล้ว 21/06/2556218280229205203
111. อบต.สระกรวด (ศรีเทพ)ทำแล้ว61447056ทำแล้ว 28/06/2556759414141
112. อบต.สระแก้ว (บึงสามพัน)ทำแล้ว5114114114ทำแล้ว 29/05/25561113575757
113. อบต.สระประดู่ (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว51006134ทำแล้ว 17/06/25563054535353
114. อบต.สะเดียง (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว6200200200ทำแล้ว 12/06/255618164132132131
115. อบต.สักหลง (หล่มสัก)ทำแล้ว6163313111ทำแล้ว 24/06/255675423535
116. อบต.สามแยก (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว5155155155ทำแล้ว 26/06/255638222221
117. อบต.หนองไขว่ (หล่มสัก)ทำแล้ว51775482ทำแล้ว 19/03/255785777367
118. อบต.หนองแจง (บึงสามพัน)ทำแล้ว8149170139ทำแล้ว 03/06/25561652454435
119. อบต.หนองไผ่ (หนองไผ่)ทำแล้ว6271113101ทำแล้ว 04/03/255753525250
120. อบต.หนองแม่นา (เขาค้อ)ทำแล้ว8362260180ทำแล้ว 04/06/255636272727
121. อบต.หนองย่างทอย (ศรีเทพ)ทำแล้ว5282287287ทำแล้ว 18/06/255628333
122. อบต.หล่มเก่า (หล่มเก่า)ทำแล้ว6176154151ทำแล้ว 20/06/25561487747471
123. อบต.หลักด่าน (น้ำหนาว)ทำแล้ว6914343ทำแล้ว 17211
124. อบต.ห้วยโป่ง (หนองไผ่)ทำแล้ว7424105101ทำแล้ว 24/06/2556334161612
125. อบต.ห้วยไร่ (หล่มสัก)ทำแล้ว10127126126ทำแล้ว 26/06/2556846353535
126. อบต.ห้วยสะแก (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว72859995ทำแล้ว 07/06/25563288212121
127. อบต.ห้วยใหญ่ (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว6128123123ทำแล้ว 18/06/2556128111
128. อบต.หินฮาว (หล่มเก่า)ทำแล้ว6284258292ทำแล้ว 14/06/255658535252
รวม 128 อปท.12884123,99720,53818,7961281,9428,0795,4245,1244,966
ข้อมูล ณ 07/08/2563