รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด พิจิตร ปี 2557

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255725582559
1. อบจ.พิจิตร (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว62309493ทำแล้ว 28/06/2556225105105102
2. เทศบาลเมืองตะพานหิน (ตะพานหิน)ทำแล้ว7460277196ทำแล้ว 05/08/255641666
3. เทศบาลเมืองบางมูลนาก (บางมูลนาก)ทำแล้ว5292153153ทำแล้ว 24/06/25561386626059
4. เทศบาลเมืองพิจิตร (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว9364339341ทำแล้ว 28/06/255658140128128125
5. เทศบาลตำบลกำแพงดิน (สามง่าม)ทำแล้ว42454528ทำแล้ว 03/06/2557157171717
6. เทศบาลตำบลเขาทราย (ทับคล้อ)ทำแล้ว6137114210ทำแล้ว 24/06/2556151303030
7. เทศบาลตำบลดงป่าคำ (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว5142114238ทำแล้ว 04/06/2556330151515
8. เทศบาลตำบลทับคล้อ (ทับคล้อ)ทำแล้ว5179178177ทำแล้ว 26/06/255667246424242
9. เทศบาลตำบลท่าเสา (โพทะเล)ทำแล้ว6168179171ทำแล้ว 27/06/255665353213
10. เทศบาลตำบลท่าฬ่อ (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว5109108107ทำแล้ว 25/06/255632121212
11. เทศบาลตำบลทุ่งน้อย (โพทะเล)ทำแล้ว6208236103ทำแล้ว 24/06/25564358464645
12. เทศบาลตำบลเนินปอ (สามง่าม)ทำแล้ว5132163142ทำแล้ว 20/06/25561583626258
13. เทศบาลตำบลเนินมะกอก (บางมูลนาก)ทำแล้ว4595961ทำแล้ว 01/04/2557912121212
14. เทศบาลตำบลบางคลาน (โพทะเล)ทำแล้ว6233238236ทำแล้ว 30/06/255625888
15. เทศบาลตำบลบางไผ่ (บางมูลนาก)ทำแล้ว5108141159ทำแล้ว 26/06/255656181818
16. เทศบาลตำบลไผ่รอบ (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว5228182135ทำแล้ว 07/06/2556535202020
17. เทศบาลตำบลโพทะเล (โพทะเล)ทำแล้ว612310394ทำแล้ว 26/06/255681606060
18. เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว5639310308ทำแล้ว 25/06/25565138777373
19. เทศบาลตำบลวังกรด (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว6878787ทำแล้ว 01/10/25563188636363
20. เทศบาลตำบลวังตะกู (บางมูลนาก)ทำแล้ว51147197ทำแล้ว 28/06/2556375686868
21. เทศบาลตำบลวังทรายพูน (วังทรายพูน)ทำแล้ว6145148148ทำแล้ว 18/06/2556121171716
22. เทศบาลตำบลวังบงค์ (ดงเจริญ)ทำแล้ว414110193ทำแล้ว 27/06/2556438222222
23. เทศบาลตำบลสากเหล็ก (สากเหล็ก)ทำแล้ว5130134131ทำแล้ว 25/06/255665333
24. เทศบาลตำบลสามง่าม (สามง่าม)ทำแล้ว6430140163ทำแล้ว 28/06/2556164626258
25. เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร (ดงเจริญ)ทำแล้ว7809043ทำแล้ว 25/06/2556271636363
26. เทศบาลตำบลหนองปล้อง (วังทรายพูน)ทำแล้ว9146148149ทำแล้ว 24/06/2556117757574
27. เทศบาลตำบลหนองพยอม (ตะพานหิน)ทำแล้ว4136113118ทำแล้ว 19/03/2556531222222
28. เทศบาลตำบลหอไกร (บางมูลนาก)ทำแล้ว413210653ทำแล้ว 25/06/25564749313130
29. เทศบาลตำบลหัวดง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว919522ทำแล้ว 28/06/255624877
30. อบต.กำแพงดิน (สามง่าม)ทำแล้ว520335066ทำแล้ว 27/06/255651424241
31. อบต.เขาเจ็ดลูก (ทับคล้อ)ทำแล้ว10495379339ทำแล้ว 18/06/05563150111111
32. อบต.เขาทราย (ทับคล้อ)ทำแล้ว71009990ทำแล้ว 17/09/255629191919
33. อบต.คลองคะเชนทร์ (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว977346350ทำแล้ว 12/06/2556951333232
34. อบต.คลองคูณ (ตะพานหิน)ทำแล้ว61956654ทำแล้ว 03/06/2556799616160
35. อบต.คลองทราย (สากเหล็ก)ทำแล้ว62245238ทำแล้ว 27/06/25561692252517
36. อบต.ฆะมัง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว6122110136ทำแล้ว 14/06/255628272727
37. อบต.งิ้วราย (ตะพานหิน)ทำแล้ว57639170ทำแล้ว 14/06/25561440404040
38. อบต.ดงกลาง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว6134181123ทำแล้ว 28/06/255624222
39. อบต.ดงตะขบ (ตะพานหิน)ทำแล้ว611610593ทำแล้ว 21/05/255723888
40. อบต.ดงเสือเหลือง (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว6187197163ทำแล้ว 18/06/25563470595958
41. อบต.ทะนง (โพทะเล)ทำแล้ว6231356421ทำแล้ว 15/05/2556119888
42. อบต.ทับคล้อ (ทับคล้อ)ทำแล้ว4424538550ทำแล้ว 15/05/255642150124124119
43. อบต.ทับหมัน (ตะพานหิน)ทำแล้ว5952824ทำแล้ว 20/03/255658138123122120
44. อบต.ท่าขมิ้น (โพทะเล)ทำแล้ว6899841841ทำแล้ว 13/06/25561111
45. อบต.ท่านั่ง (โพทะเล)ทำแล้ว493112110ทำแล้ว 28/06/255644383838
46. อบต.ท่าบัว (โพทะเล)ทำแล้ว75458118ทำแล้ว 12/04/255644404039
47. อบต.ท้ายทุ่ง (ทับคล้อ)ทำแล้ว4144156191ทำแล้ว 20/06/255651343434
48. อบต.ท้ายน้ำ (โพทะเล)ทำแล้ว612517188ทำแล้ว 28/06/2556352303027
49. อบต.ท่าเยี่ยม (สากเหล็ก)ทำแล้ว6961817ทำแล้ว 24/06/2556242665
50. อบต.ท่าเสา (โพทะเล)ทำแล้ว57266ทำแล้ว 14/06/255620202020
51. อบต.ท่าหลวง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว9189179173ทำแล้ว 03/12/255628121212
52. อบต.ท่าฬ่อ (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว9828282ทำแล้ว 27/06/25561818181818
53. อบต.ทุ่งโพธิ์ (ตะพานหิน)ทำแล้ว61188371ทำแล้ว 10/06/255654444444
54. อบต.ทุ่งใหญ่ (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว7297437159ทำแล้ว 12/06/2556217555
55. อบต.เนินสว่าง (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว4152156155ทำแล้ว 06/06/25561788737373
56. อบต.บางไผ่ (บางมูลนาก)ทำแล้ว619313645ทำแล้ว 10/05/2556691565553
57. อบต.บางลาย (บึงนาราง)ทำแล้ว518644ทำแล้ว 12/06/255621212121
58. อบต.บ้านน้อย (โพทะเล)ทำแล้ว614521367ทำแล้ว 26/06/255673151515
59. อบต.บ้านนา (วชิรบารมี)ทำแล้ว6256187156ทำแล้ว 14/05/2557147221
60. อบต.บ้านบุ่ง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว8164218186ทำแล้ว 17/06/255640351212
61. อบต.บึงนาราง (บึงนาราง)ทำแล้ว5169145168ทำแล้ว 70565654
62. อบต.บึงบัว (วชิรบารมี)ทำแล้ว7214214214ทำแล้ว 28/06/2556107170142142139
63. อบต.ปากทาง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว5138160139ทำแล้ว 28/05/2556833212119
64. อบต.ป่ามะคาบ (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว6135107106ทำแล้ว 12/06/25566102898987
65. อบต.ไผ่ขวาง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว6854526ทำแล้ว 24/06/25563072696965
66. อบต.ไผ่ท่าโพ (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว5182199323ทำแล้ว 29/07/2556360525150
67. อบต.ไผ่หลวง (ตะพานหิน)ทำแล้ว4274271272ทำแล้ว 11/06/25565444
68. อบต.โพทะเล (โพทะเล)ทำแล้ว439750499ทำแล้ว 03/06/255615141414
69. อบต.โพธิ์ไทรงาม (บึงนาราง)ทำแล้ว4140140140ทำแล้ว 14/05/255627322
70. อบต.โพธิ์ประทับช้าง (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว5287287287ทำแล้ว 20/06/255628131313
71. อบต.ภูมิ (บางมูลนาก)ทำแล้ว5236235236ทำแล้ว 07/06/25564333
72. อบต.เมืองเก่า (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว6233226251ทำแล้ว 10/06/2556486545353
73. อบต.ย่านยาว (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว5101217284ทำแล้ว 25/04/255615999
74. อบต.รังนก (สามง่าม)ทำแล้ว6134177116ทำแล้ว 25/06/25561372696967
75. อบต.โรงช้าง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว51186358ทำแล้ว 05/06/255615131333333
76. อบต.ลำประดา (บางมูลนาก)ทำแล้ว42431710ทำแล้ว 12/06/255646111
77. อบต.วังกรด (บางมูลนาก)ทำแล้ว5155132127ทำแล้ว 24/06/25565555
78. อบต.วังงิ้ว (ดงเจริญ)ทำแล้ว5220221221ทำแล้ว 25/06/255627241817
79. อบต.วังงิ้วใต้ (ดงเจริญ)ทำแล้ว5159117110ทำแล้ว 28/06/2556187101010
80. อบต.วังตะกู (บางมูลนาก)ทำแล้ว6835611ทำแล้ว 26/06/255624242424
81. อบต.วังทรายพูน (วังทรายพูน)ทำแล้ว6230335183ทำแล้ว 14/06/255637313131
82. อบต.วังทับไทร (สากเหล็ก)ทำแล้ว6144ทำแล้ว 24/06/255687151125125117
83. อบต.วังโมกข์ (วชิรบารมี)ทำแล้ว6275292287ทำแล้ว 27/06/255676363626
84. อบต.วังสำโรง (บางมูลนาก)ทำแล้ว5217231224ทำแล้ว 10/06/2556155252524
85. อบต.วังสำโรง (ตะพานหิน)ทำแล้ว41624944ทำแล้ว 30/04/25578170884948
86. อบต.วังหลุม (ตะพานหิน)ทำแล้ว6286297353ทำแล้ว 28/06/2556759252525
87. อบต.วังหว้า (ตะพานหิน)ทำแล้ว41383919ทำแล้ว 14/06/25564325213
88. อบต.วัดขวาง (โพทะเล)ทำแล้ว4229136165ทำแล้ว 03/06/2556280707070
89. อบต.สากเหล็ก (สากเหล็ก)ทำแล้ว682108412ทำแล้ว 06/06/255659444433
90. อบต.สามง่าม (สามง่าม)ทำแล้ว42171110ทำแล้ว 26/06/255654393937
91. อบต.สายคำโห้ (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว6115191175ทำแล้ว 18/06/255678696968
92. อบต.หนองปลาไหล (วังทรายพูน)ทำแล้ว5223211220ทำแล้ว 14/06/25564444
93. อบต.หนองพระ (วังทรายพูน)ทำแล้ว5132115154ทำแล้ว 27/06/25566171141414
94. อบต.หนองโสน (สามง่าม)ทำแล้ว4235216519ทำแล้ว 24/06/255619444
95. อบต.หนองหญ้าไทร (สากเหล็ก)ทำแล้ว6399401404ทำแล้ว 29/03/255637141413
96. อบต.หนองหลุม (วชิรบารมี)ทำแล้ว5145139145ทำแล้ว 28/06/065649414140
97. อบต.ห้วยเกตุ (ตะพานหิน)ทำแล้ว81406520ทำแล้ว 25/06/2556439111010
98. อบต.ห้วยแก้ว (บึงนาราง)ทำแล้ว680157114ทำแล้ว 11/06/255657504949
99. อบต.ห้วยพุก (ดงเจริญ)ทำแล้ว5276278277ทำแล้ว 25/06/2556481077
100. อบต.ห้วยร่วม (ดงเจริญ)ทำแล้ว5200260283ทำแล้ว 06/06/25561063383835
101. อบต.หัวดง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว6591515ทำแล้ว 28/06/25564444
102. อบต.แหลมรัง (บึงนาราง)ทำแล้ว6302273317ทำแล้ว 10/06/2556128262626
รวม 102 อปท.10257719,72517,42816,6601029716,1393,7093,6163,478
ข้อมูล ณ 07/08/2563