รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด พิษณุโลก ปี 2557

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255725582559
1. อบจ.พิษณุโลก (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว8886886885ทำแล้ว 28/06/2556269551313
2. เทศบาลนครพิษณุโลก (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว7240226231ทำแล้ว 27/06/255623115514741
3. เทศบาลเมืองอรัญญิก (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว4331177185ทำแล้ว 28/06/255683109775955
4. เทศบาลตำบลท่าทอง (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว6158290264ทำแล้ว 25/06/25563157504242
5. เทศบาลตำบลไทรย้อย (เนินมะปราง)ทำแล้ว5264380296ทำแล้ว 05/06/2556355414141
6. เทศบาลตำบลนครไทย (นครไทย)ทำแล้ว813711677ทำแล้ว 28/06/255691140939390
7. เทศบาลตำบลเนินกุ่ม (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว6191176162ทำแล้ว 25/06/255623100606058
8. เทศบาลตำบลเนินมะปราง (เนินมะปราง)ทำแล้ว82087351ทำแล้ว 21/06/255646292929
9. เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว7367328317ทำแล้ว 05/06/2556172132131128
10. เทศบาลตำบลบางระกำ (บางระกำ)ทำแล้ว7110208133ทำแล้ว 25/06/2556857434240
11. เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ (บางระกำ)ทำแล้ว8176162154ทำแล้ว 27/06/255660575242
12. เทศบาลตำบลบ้านคลอง (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว8208155149ทำแล้ว 27/06/25562111747370
13. เทศบาลตำบลบ้านมุง (เนินมะปราง)ทำแล้ว8220224227ทำแล้ว 24/06/25562138272725
14. เทศบาลตำบลบ้านแยง (นครไทย)ทำแล้ว5318164183ทำแล้ว 28/06/255625202020
15. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว81307164ทำแล้ว 20/06/2556862626261
16. เทศบาลตำบลบึงระมาณ (บางระกำ)ทำแล้ว83499893ทำแล้ว 28/06/2556158101777571
17. เทศบาลตำบลปลักแรด (บางระกำ)ทำแล้ว5171132126ทำแล้ว 04/02/2557740383837
18. เทศบาลตำบลป่าแดง (ชาติตระการ)ทำแล้ว7128118114ทำแล้ว 20/06/2556772636261
19. เทศบาลตำบลพรหมพิราม (พรหมพิราม)ทำแล้ว7184170170ทำแล้ว 21/06/2556461383832
20. เทศบาลตำบลพลายชุมพล (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว71258988ทำแล้ว 20/06/25561266363635
21. เทศบาลตำบลพันเสา (บางระกำ)ทำแล้ว7180136110ทำแล้ว 24/06/25565151117117114
22. เทศบาลตำบลวงฆ้อง (พรหมพิราม)ทำแล้ว6192151119ทำแล้ว 27/06/0656312121212
23. เทศบาลตำบลวังทอง (วังทอง)ทำแล้ว7161198173ทำแล้ว 20/06/2556570645758
24. เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ (วัดโบสถ์)ทำแล้ว5139160179ทำแล้ว 25/06/255612100100100100
25. เทศบาลตำบลสนามคลี (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว611579111ทำแล้ว 10/06/25566593535248
26. เทศบาลตำบลห้วยแก้ว (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว8333273264ทำแล้ว 24/06/255635111111
27. เทศบาลตำบลหัวรอ (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว8395318226ทำแล้ว 25/06/255664125868686
28. อบต.แก่งโสภา (วังทอง)ทำแล้ว820613899ทำแล้ว 28/06/2556180636363
29. อบต.คันโช้ง (วัดโบสถ์)ทำแล้ว8881311ทำแล้ว 28/05/25563333
30. อบต.คุยม่วง (บางระกำ)ทำแล้ว713355ทำแล้ว 26/06/25568888
31. อบต.โคกสลุด (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว8104117135ทำแล้ว 07/02/25578888
32. อบต.งิ้วงาม (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว7425426434ทำแล้ว 29/01/255782888
33. อบต.จอมทอง (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว759651ทำแล้ว 13/06/255613131312
34. อบต.ชมพู (เนินมะปราง)ทำแล้ว8161194329ทำแล้ว 26/06/255645111742321
35. อบต.ชัยนาม (วังทอง)ทำแล้ว7115148121ทำแล้ว 14/06/255618181817
36. อบต.ชาติตระการ (ชาติตระการ)ทำแล้ว8193179178ทำแล้ว 21/06/255618161616
37. อบต.ชุมแสงสงคราม (บางระกำ)ทำแล้ว8102171311ทำแล้ว 17/06/2556331262626
38. อบต.ดงประคำ (พรหมพิราม)ทำแล้ว513813110ทำแล้ว 07/02/255727201918
39. อบต.ดอนทอง (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว81925277ทำแล้ว 04/02/2557277222
40. อบต.ดินทอง (วังทอง)ทำแล้ว76710259ทำแล้ว 14/06/255641411108
41. อบต.ตลุกเทียม (พรหมพิราม)ทำแล้ว79884110ทำแล้ว 28/06/25565884696969
42. อบต.ทองแท้ (วัดโบสถ์)ทำแล้ว77461116ทำแล้ว 14/06/2556522212121
43. อบต.ทับยายเชียง (พรหมพิราม)ทำแล้ว9221180177ทำแล้ว 28/06/255687535353
44. อบต.ท่างาม (วัดโบสถ์)ทำแล้ว8146186117ทำแล้ว 11/09/25561150505050
45. อบต.ท่าช้าง (พรหมพิราม)ทำแล้ว9274269269ทำแล้ว 14/06/25561141477
46. อบต.ท่าตาล (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว51028698ทำแล้ว 12/07/25562428252424
47. อบต.ท่านางงาม (บางระกำ)ทำแล้ว9180133180ทำแล้ว 18/06/25561161666
48. อบต.ท่าโพธิ์ (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว612533ทำแล้ว 28/06/255684182999
49. อบต.ท่าสะแก (ชาติตระการ)ทำแล้ว8100100100ทำแล้ว 17/06/255710554
50. อบต.ท่าหมื่นราม (วังทอง)ทำแล้ว8134431336ทำแล้ว 28/06/2556237282827
51. อบต.นครชุม (นครไทย)ทำแล้ว7155496ทำแล้ว 13/06/25561065595857
52. อบต.นครป่าหมาก (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว8322827ทำแล้ว 20/06/25563333
53. อบต.นาบัว (นครไทย)ทำแล้ว8102203226ทำแล้ว 21/06/2556972393530
54. อบต.น้ำกุ่ม (นครไทย)ทำแล้ว9193196196ทำแล้ว 25/06/255629242319
55. อบต.นิคมพัฒนา (บางระกำ)ทำแล้ว71131753ทำแล้ว 13/05/25562673686755
56. อบต.เนินเพิ่ม (นครไทย)ทำแล้ว813411696ทำแล้ว 25/06/255611310710098
57. อบต.เนินมะปราง (เนินมะปราง)ทำแล้ว8975656ทำแล้ว 17/06/255686444443
58. อบต.บ่อทอง (บางระกำ)ทำแล้ว8100153207ทำแล้ว 26/06/25561758504137
59. อบต.บ่อโพธิ์ (นครไทย)ทำแล้ว814213098ทำแล้ว 20/06/2556488838383
60. อบต.บ่อภาค (ชาติตระการ)ทำแล้ว7232195153ทำแล้ว 20/06/25561161606060
61. อบต.บ้านกร่าง (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว7164159184ทำแล้ว 03/02/25572047353534
62. อบต.บ้านกลาง (วังทอง)ทำแล้ว8694701573ทำแล้ว 29/01/255726212117
63. อบต.บ้านดง (ชาติตระการ)ทำแล้ว69666ทำแล้ว 28/06/2556345333027
64. อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก (เนินมะปราง)ทำแล้ว8875240ทำแล้ว 28/06/2556154434343
65. อบต.บ้านป่า (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว892347171ทำแล้ว 24/06/2556186494948
66. อบต.บ้านพร้าว (นครไทย)ทำแล้ว5125237295ทำแล้ว 26/06/25561058462727
67. อบต.บ้านยาง (วัดโบสถ์)ทำแล้ว8436229226ทำแล้ว 26/06/255651142948989
68. อบต.บ้านไร่ (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว7224272261ทำแล้ว 14/06/255610131656559
69. อบต.บึงกอก (บางระกำ)ทำแล้ว837610197ทำแล้ว 28/06/255734262424
70. อบต.บึงพระ (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว82296760ทำแล้ว 23/06/2556151343432
71. อบต.ปากโทก (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว612312165ทำแล้ว 17/06/255664171717
72. อบต.ป่าแดง (ชาติตระการ)ทำแล้ว615810854ทำแล้ว 19/06/2556112988
73. อบต.ไผ่ขอดอน (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว7128113104ทำแล้ว 21/06/25561129262626
74. อบต.ไผ่ล้อม (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว7117139118ทำแล้ว 31/05/255634313129
75. อบต.พรหมพิราม (พรหมพิราม)ทำแล้ว7314267238ทำแล้ว 20/06/255679222220
76. อบต.พันชาลี (วังทอง)ทำแล้ว7127161137ทำแล้ว 18/06/05561365502019
77. อบต.มะขามสูง (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว89620537ทำแล้ว 17/06/255615131312
78. อบต.มะต้อง (พรหมพิราม)ทำแล้ว7330259221ทำแล้ว 30/05/255635252523
79. อบต.มะตูม (พรหมพิราม)ทำแล้ว890108109ทำแล้ว 27/06/25561152464643
80. อบต.แม่ระกา (วังทอง)ทำแล้ว9522932ทำแล้ว 17/06/25561312522
81. อบต.ยางโกลน (นครไทย)ทำแล้ว91066266ทำแล้ว 11/06/255687595954
82. อบต.วงฆ้อง (พรหมพิราม)ทำแล้ว81025959ทำแล้ว 14/06/255643282524
83. อบต.วังทอง (วังทอง)ทำแล้ว8422421417ทำแล้ว 27/06/255522171717
84. อบต.วังนกแอ่น (วังทอง)ทำแล้ว7216220233ทำแล้ว 14/06/25563999555555
85. อบต.วังน้ำคู้ (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว6535355319ทำแล้ว 28/06/255620444
86. อบต.วังพิกุล (วังทอง)ทำแล้ว8217193196ทำแล้ว 26/06/2556912121212
87. อบต.วังโพรง (เนินมะปราง)ทำแล้ว9130198171ทำแล้ว 21/06/2556616161616
88. อบต.วังยาง (เนินมะปราง)ทำแล้ว5975149ทำแล้ว 20/06/255643313130
89. อบต.วังวน (พรหมพิราม)ทำแล้ว6262174141ทำแล้ว 24/06/25563241444
90. อบต.วังอิทก (บางระกำ)ทำแล้ว61093938ทำแล้ว 28/06/2556648464646
91. อบต.วัดจันทร์ (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว5265197217ทำแล้ว 27/05/255625161616
92. อบต.วัดโบสถ์ (วัดโบสถ์)ทำแล้ว9148172124ทำแล้ว 17/06/255628272723
93. อบต.วัดพริก (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว69484228ทำแล้ว 06/06/255645404036
94. อบต.ศรีภิรมย์ (พรหมพิราม)ทำแล้ว7490387232ทำแล้ว 17/06/25567033262626
95. อบต.สมอแข (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว8218117110ทำแล้ว 26/06/2556167928785
96. อบต.สวนเมี่ยง (ชาติตระการ)ทำแล้ว8231142110ทำแล้ว 19/06/2556941393129
97. อบต.หนองกะท้าว (นครไทย)ทำแล้ว4155435632ทำแล้ว 28/06/255613222
98. อบต.หนองกุลา (บางระกำ)ทำแล้ว8312334346ทำแล้ว 27/06/2556164222
99. อบต.หนองแขม (พรหมพิราม)ทำแล้ว730380102ทำแล้ว 28/06/255667582828
100. อบต.หนองพระ (วังทอง)ทำแล้ว6147132111ทำแล้ว 02/12/2556576555553
101. อบต.ห้วยเฮี้ย (นครไทย)ทำแล้ว4152135193ทำแล้ว 20/06/2556136151515
102. อบต.หอกลอง (พรหมพิราม)ทำแล้ว8825050ทำแล้ว 18/06/25561432272727
103. อบต.หินลาด (วัดโบสถ์)ทำแล้ว7142179147ทำแล้ว 21/06/255632444
รวม 103 อปท.10373820,14617,99016,8541031,2816,0804,0483,7343,592
ข้อมูล ณ 07/08/2563