รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สุโขทัย ปี 2557

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255725582559
1. อบจ.สุโขทัย (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว5212188167ทำแล้ว 28/06/25567495878787
2. เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว4354354354ทำแล้ว 25/06/255640242321
3. เทศบาลเมืองสวรรคโลก (สวรรคโลก)ทำแล้ว6253149149ทำแล้ว 25/06/25565079321111
4. เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว8285271252ทำแล้ว 25/06/255649155656564
5. เทศบาลตำบลกงไกรลาศ (กงไกรลาศ)ทำแล้ว6137143101ทำแล้ว 27/06/25564598929291
6. เทศบาลตำบลกลางดง (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว6134125133ทำแล้ว 28/06/255687676761
7. เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว8340282274ทำแล้ว 65343332
8. เทศบาลตำบลคลองยาง (สวรรคโลก)ทำแล้ว6141122122ทำแล้ว 26/06/255647331918
9. เทศบาลตำบลตลิ่งชัน (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว8151145647ทำแล้ว 25/06/2556102878787
10. เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว8129144284ทำแล้ว 28/06/25565113909089
11. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง (คีรีมาศ)ทำแล้ว8352236166ทำแล้ว 25/06/25563484474747
12. เทศบาลตำบลในเมือง (สวรรคโลก)ทำแล้ว7123181137ทำแล้ว 165424242
13. เทศบาลตำบลบ้านกล้วย (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว798182152ทำแล้ว 04/06/2556433272721
14. เทศบาลตำบลบ้านโตนด (คีรีมาศ)ทำแล้ว7200162159ทำแล้ว 26/06/2556137303030
15. เทศบาลตำบลบ้านสวน (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว724322042ทำแล้ว 30/05/25562037292928
16. เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ (สวรรคโลก)ทำแล้ว6124158138ทำแล้ว 14/06/2556660535353
17. เทศบาลตำบลเมืองเก่า (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว7321327327ทำแล้ว 02/10/255639171211
18. เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง (สวรรคโลก)ทำแล้ว5212398360ทำแล้ว 25/11/255635262424
19. เทศบาลตำบลลานหอย (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว6308323322ทำแล้ว 28/06/06562183696969
20. เทศบาลตำบลศรีนคร (ศรีนคร)ทำแล้ว825617163ทำแล้ว 27/06/2556371977
21. เทศบาลตำบลศรีสำโรง (ศรีสำโรง)ทำแล้ว5191146145ทำแล้ว 25/06/255683565039
22. เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว6642644300ทำแล้ว 26/06/2556969656565
23. อบต.กกแรต (กงไกรลาศ)ทำแล้ว71957956ทำแล้ว 24/06/0656897433737
24. อบต.กง (กงไกรลาศ)ทำแล้ว86011265ทำแล้ว 14/05/25562072575754
25. อบต.เกาะตาเลี้ยง (ศรีสำโรง)ทำแล้ว9170333281ทำแล้ว 16/05/255624181817
26. อบต.ไกรกลาง (กงไกรลาศ)ทำแล้ว81686041ทำแล้ว 25/06/2556231151009996
27. อบต.ไกรนอก (กงไกรลาศ)ทำแล้ว102327964ทำแล้ว 28/06/2556471533838
28. อบต.ไกรใน (กงไกรลาศ)ทำแล้ว7149128125ทำแล้ว 20/06/255673737373
29. อบต.คลองกระจง (สวรรคโลก)ทำแล้ว4247186177ทำแล้ว 25/06/2556115713313
30. อบต.คลองมะพลับ (ศรีนคร)ทำแล้ว79112975ทำแล้ว 19/06/2556250404036
31. อบต.ดงคู่ (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว8753131ทำแล้ว 13/06/2556340261717
32. อบต.ดงเดือย (กงไกรลาศ)ทำแล้ว759186162ทำแล้ว 11/06/2556142262519
33. อบต.ตาลเตี้ย (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว812369145ทำแล้ว 27/06/2556266636353
34. อบต.โตนด (คีรีมาศ)ทำแล้ว5410452456ทำแล้ว 27/06/25561046373230
35. อบต.ทับผึ้ง (ศรีสำโรง)ทำแล้ว7200200200ทำแล้ว 31/05/255657454544
36. อบต.ท่าฉนวน (กงไกรลาศ)ทำแล้ว7257382296ทำแล้ว 04/11/255647313030
37. อบต.ท่าทอง (สวรรคโลก)ทำแล้ว690210150ทำแล้ว 07/06/06561574616157
38. อบต.ทุ่งยางเมือง (คีรีมาศ)ทำแล้ว5749780ทำแล้ว 18/06/2556140262424
39. อบต.ทุ่งเสลี่ยม (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว4135120528ทำแล้ว 27/05/2556547321212
40. อบต.ไทยชนะศึก (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว9302292312ทำแล้ว 09/01/25571539211818
41. อบต.นครเดิฐ (ศรีนคร)ทำแล้ว715011590ทำแล้ว 15/05/255616551399
42. อบต.นาขุนไกร (ศรีสำโรง)ทำแล้ว6757676ทำแล้ว 02/10/25563333
43. อบต.นาเชิงคีรี (คีรีมาศ)ทำแล้ว81446747ทำแล้ว 27/06/2556743333333
44. อบต.นาทุ่ง (สวรรคโลก)ทำแล้ว9109118141ทำแล้ว 12/06/2556250484343
45. อบต.น้ำขุม (ศรีนคร)ทำแล้ว611987113ทำแล้ว 01/10/255667525151
46. อบต.บ้านแก่ง (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว8497699507ทำแล้ว 10/06/25564110949491
47. อบต.บ้านซ่าน (ศรีสำโรง)ทำแล้ว8164162161ทำแล้ว 26/11/2556645303029
48. อบต.บ้านด่าน (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว6286232232ทำแล้ว 14/06/2556365414140
49. อบต.บ้านตึก (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว7117120120ทำแล้ว 28/06/255655292724
50. อบต.บ้านนา (ศรีสำโรง)ทำแล้ว51076283ทำแล้ว 14/06/25561221293
51. อบต.บ้านน้ำพุ (คีรีมาศ)ทำแล้ว10117197106ทำแล้ว 31/07/25562888555
52. อบต.บ้านป้อม (คีรีมาศ)ทำแล้ว7170136146ทำแล้ว 24/06/255652111110
53. อบต.บ้านไร่ (ศรีสำโรง)ทำแล้ว8127140163ทำแล้ว 11/06/255654525252
54. อบต.บ้านสวน (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว82115959ทำแล้ว 27/06/255686262626
55. อบต.บ้านหลุม (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว61829860ทำแล้ว 05/06/2556667606058
56. อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว7185288223ทำแล้ว 05/06/25562365545451
57. อบต.บ้านใหม่สุขเกษม (กงไกรลาศ)ทำแล้ว8237191205ทำแล้ว 17/05/255632303030
58. อบต.ปากแคว (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว8248248212ทำแล้ว 27/06/2556672474645
59. อบต.ปากน้ำ (สวรรคโลก)ทำแล้ว6123129312ทำแล้ว 20/06/2556648404040
60. อบต.ปากพระ (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว7100100100ทำแล้ว 28/06/255657313130
61. อบต.ป่างิ้ว (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว6193141187ทำแล้ว 26/06/255672606060
62. อบต.ป่าแฝก (กงไกรลาศ)ทำแล้ว718318726ทำแล้ว 24/06/2556174656344
63. อบต.เมืองเก่า (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว81301523ทำแล้ว 21/06/25563260161515
64. อบต.เมืองบางยม (สวรรคโลก)ทำแล้ว8117123109ทำแล้ว 01/10/2556937302323
65. อบต.แม่สำ (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว8237245245ทำแล้ว 06/06/2556135135135135
66. อบต.แม่สิน (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว5231107107ทำแล้ว 13/06/255656522119
67. อบต.ยางซ้าย (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว7111147143ทำแล้ว 09/07/2556434161616
68. อบต.ย่านยาว (สวรรคโลก)ทำแล้ว3154173ทำแล้ว 13/01/255733313029
69. อบต.ราวต้นจันทร์ (ศรีสำโรง)ทำแล้ว7666767ทำแล้ว 24/06/255638303030
70. อบต.ลานหอย (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว6139112110ทำแล้ว 13/06/2556158555549
71. อบต.วังตะคร้อ (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว61505342ทำแล้ว 21/06/255675383837
72. อบต.วังทอง (ศรีสำโรง)ทำแล้ว794115108ทำแล้ว 28/03/255731191917
73. อบต.วังทองแดง (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว7126113103ทำแล้ว 20/05/255639272316
74. อบต.วังน้ำขาว (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว7176392277ทำแล้ว 28/06/255648211413
75. อบต.วังไม้ขอน (สวรรคโลก)ทำแล้ว710211393ทำแล้ว 22/10/2556775403833
76. อบต.วังลึก (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว8898989ทำแล้ว 04/06/2013766646262
77. อบต.วังลึก (ศรีสำโรง)ทำแล้ว7859595ทำแล้ว 28/06/2556242262624
78. อบต.วังใหญ่ (ศรีสำโรง)ทำแล้ว8836486ทำแล้ว 17/06/2556143393838
79. อบต.วัดเกาะ (ศรีสำโรง)ทำแล้ว699106102ทำแล้ว 17/06/255658515151
80. อบต.ศรีคีรีมาศ (คีรีมาศ)ทำแล้ว8462462220ทำแล้ว 26/06/2556750434339
81. อบต.ศรีนคร (ศรีนคร)ทำแล้ว71248685ทำแล้ว 24/06/2556863454545
82. อบต.สามพวง (คีรีมาศ)ทำแล้ว5756457ทำแล้ว 10/06/255667292929
83. อบต.สามเรือน (ศรีสำโรง)ทำแล้ว9179195222ทำแล้ว 25/06/255636333330
84. อบต.สารจิตร (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว993185ทำแล้ว 20/05/25561772605554
85. อบต.หนองกระดิ่ง (คีรีมาศ)ทำแล้ว582105137ทำแล้ว 18/06/25561774311414
86. อบต.หนองกลับ (สวรรคโลก)ทำแล้ว6250251251ทำแล้ว 30/05/25562939373736
87. อบต.หนองจิก (คีรีมาศ)ทำแล้ว614010796ทำแล้ว 26/08/255650464544
88. อบต.หนองตูม (กงไกรลาศ)ทำแล้ว7192270270ทำแล้ว 21/06/25561751353535
89. อบต.หนองบัว (ศรีนคร)ทำแล้ว8605450ทำแล้ว 17/06/2556560565656
90. อบต.หนองหญ้าปล้อง (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว6214179184ทำแล้ว 18/06/2556327855
91. อบต.หนองอ้อ (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว8102211117ทำแล้ว 24/06/2556495929292
รวม 91 อปท.9162716,24915,84314,903917075,5523,9553,6923,528
ข้อมูล ณ 07/08/2563