รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ตาก ปี 2557

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255725582559
1. อบจ.ตาก (เมืองตาก)ทำแล้ว7228125210ทำแล้ว 17/09/255645188164162158
2. เทศบาลนครแม่สอด (แม่สอด)ทำแล้ว4161234293ทำแล้ว 28/06/255684424242
3. เทศบาลเมืองตาก (เมืองตาก)ทำแล้ว6443332288ทำแล้ว 24/01/2557579383634
4. เทศบาลตำบลท่าสายลวด (แม่สอด)ทำแล้ว6310171166ทำแล้ว 05/04/255645343434
5. เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ (บ้านตาก)ทำแล้ว8186126127ทำแล้ว 15/07/25561166595959
6. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง (แม่ระมาด)ทำแล้ว51068964ทำแล้ว 28/06/255646333332
7. เทศบาลตำบลบ้านตาก (บ้านตาก)ทำแล้ว7201227200ทำแล้ว 27/06/255638262624
8. เทศบาลตำบลพบพระ (พบพระ)ทำแล้ว710412412ทำแล้ว 01/10/255650434343
9. เทศบาลตำบลแม่กลอง (อุ้มผาง)ทำแล้ว61159088ทำแล้ว 01/05/255620151514
10. เทศบาลตำบลแม่กุ (แม่สอด)ทำแล้ว6196172169ทำแล้ว 28/06/255648444444
11. เทศบาลตำบลแม่จะเรา (แม่ระมาด)ทำแล้ว6354355355ทำแล้ว 20/06/255663535248
12. เทศบาลตำบลแม่จัน (อุ้มผาง)ทำแล้ว7144165167ทำแล้ว 25/06/2556313222
13. เทศบาลตำบลแม่ต้าน (ท่าสองยาง)ทำแล้ว8183299204ทำแล้ว 21/06/255624232323
14. เทศบาลตำบลแม่ตาว (แม่สอด)ทำแล้ว620014227ทำแล้ว 11/06/25561415141414
15. เทศบาลตำบลแม่ระมาด (แม่ระมาด)ทำแล้ว7260267273ทำแล้ว 17/06/25562146262524
16. เทศบาลตำบลไม้งาม (เมืองตาก)ทำแล้ว71583252ทำแล้ว 21/06/25561876706967
17. เทศบาลตำบลวังเจ้า (วังเจ้า)ทำแล้ว7866260ทำแล้ว 24/06/255625232121
18. เทศบาลตำบลสามเงา (สามเงา)ทำแล้ว695148105ทำแล้ว 28/06/25562932976
19. เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ (เมืองตาก)ทำแล้ว7119513375ทำแล้ว 28/06/2556146383737
20. เทศบาลตำบลอุ้มผาง (อุ้มผาง)ทำแล้ว722133ทำแล้ว 31/05/255650393939
21. อบต.เกาะตะเภา (บ้านตาก)ทำแล้ว7151150146ทำแล้ว 28/06/255676767672
22. อบต.ขะเนจื้อ (แม่ระมาด)ทำแล้ว821914999ทำแล้ว 19/06/255669646464
23. อบต.คีรีราษฎร์ (พบพระ)ทำแล้ว6161162157ทำแล้ว 25/06/2556131232322
24. อบต.ช่องแคบ (พบพระ)ทำแล้ว7125120132ทำแล้ว 28/06/06561418151515
25. อบต.เชียงทอง (วังเจ้า)ทำแล้ว7163177177ทำแล้ว 14/06/2556393674033
26. อบต.ด่านแม่ละเมา (แม่สอด)ทำแล้ว516210664ทำแล้ว 28/06/2556675666464
27. อบต.ตลุกกลางทุ่ง (เมืองตาก)ทำแล้ว7121125134ทำแล้ว 28/06/255652525252
28. อบต.ตากตก (บ้านตาก)ทำแล้ว7193176157ทำแล้ว 19/06/255686393737
29. อบต.ตากออก (บ้านตาก)ทำแล้ว7217212110ทำแล้ว 28/06/2556755454545
30. อบต.ท้องฟ้า (บ้านตาก)ทำแล้ว7224183342ทำแล้ว 24/06/25561870585857
31. อบต.ท่าสองยาง (ท่าสองยาง)ทำแล้ว8222174150ทำแล้ว 25/06/255611999
32. อบต.ท่าสายลวด (แม่สอด)ทำแล้ว7291246200ทำแล้ว 25/06/2556134627248
33. อบต.นาโบสถ์ (วังเจ้า)ทำแล้ว81358068ทำแล้ว 05/06/2556590797978
34. อบต.น้ำรึม (เมืองตาก)ทำแล้ว7818478ทำแล้ว 28/06/25561970656565
35. อบต.บ้านนา (สามเงา)ทำแล้ว6102102102ทำแล้ว 15/05/255658444444
36. อบต.ประดาง (วังเจ้า)ทำแล้ว7109150124ทำแล้ว 24/06/25562043393939
37. อบต.ป่ามะม่วง (เมืองตาก)ทำแล้ว7174166166ทำแล้ว 23/04/25561736282828
38. อบต.โป่งแดง (เมืองตาก)ทำแล้ว7394271291ทำแล้ว 07/10/255678111106106106
39. อบต.พบพระ (พบพระ)ทำแล้ว7641ทำแล้ว 02/04/2556726222222
40. อบต.พระธาตุ (แม่ระมาด)ทำแล้ว6787767ทำแล้ว 24/06/255656545451
41. อบต.พระธาตุผาแดง (แม่สอด)ทำแล้ว7331317274ทำแล้ว 03/12/255619114101101101
42. อบต.พะวอ (แม่สอด)ทำแล้ว68971174ทำแล้ว 24/06/2556482767552
43. อบต.มหาวัน (แม่สอด)ทำแล้ว815057ทำแล้ว 01/04/25574275221919
44. อบต.แม่กาษา (แม่สอด)ทำแล้ว8186206206ทำแล้ว 28/06/255682808078
45. อบต.แม่กุ (แม่สอด)ทำแล้ว7387189189ทำแล้ว 28/06/2556212433
46. อบต.แม่ต้าน (ท่าสองยาง)ทำแล้ว890140183ทำแล้ว 13/06/255662555554
47. อบต.แม่ตื่น (แม่ระมาด)ทำแล้ว8230230230ทำแล้ว 30/05/255614121211
48. อบต.แม่ท้อ (เมืองตาก)ทำแล้ว8184332239ทำแล้ว 28/06/255519111111
49. อบต.แม่ปะ (แม่สอด)ทำแล้ว6146276272ทำแล้ว 21/06/2556117263146
50. อบต.แม่ระมาด (แม่ระมาด)ทำแล้ว7161162164ทำแล้ว 27/06/2556268535353
51. อบต.แม่วะหลวง (ท่าสองยาง)ทำแล้ว83103930ทำแล้ว 28/06/0656637373737
52. อบต.แม่สลิด (บ้านตาก)ทำแล้ว7511111ทำแล้ว 28/06/2556342363636
53. อบต.แม่สอง (ท่าสองยาง)ทำแล้ว81825757ทำแล้ว 12/06/2556357535050
54. อบต.แม่หละ (ท่าสองยาง)ทำแล้ว7157160159ทำแล้ว 26/06/25562048343434
55. อบต.แม่อุสุ (ท่าสองยาง)ทำแล้ว7290293290ทำแล้ว 26/06/2556121191919
56. อบต.โมโกร (อุ้มผาง)ทำแล้ว713011668ทำแล้ว 28/06/25565971631616
57. อบต.ยกกระบัตร (สามเงา)ทำแล้ว6138123305ทำแล้ว 25/11/255651464646
58. อบต.ย่านรี (สามเงา)ทำแล้ว5242ทำแล้ว 18171717
59. อบต.รวมไทยพัฒนา (พบพระ)ทำแล้ว7179191200ทำแล้ว 14/06/25562222
60. อบต.วังจันทร์ (สามเงา)ทำแล้ว7187187187ทำแล้ว 26/06/255637232322
61. อบต.วังประจบ (เมืองตาก)ทำแล้ว8163195242ทำแล้ว 28/06/2556182737370
62. อบต.วังหมัน (สามเงา)ทำแล้ว6114114114ทำแล้ว 26/06/255658494948
63. อบต.วังหิน (เมืองตาก)ทำแล้ว61248374ทำแล้ว 25/06/255645393939
64. อบต.วาเล่ย์ (พบพระ)ทำแล้ว7339339339ทำแล้ว 24/06/255657525252
65. อบต.สมอโคน (บ้านตาก)ทำแล้ว81527121ทำแล้ว 25/06/255610101010
66. อบต.สามเงา (สามเงา)ทำแล้ว6179311167ทำแล้ว 26/12/2556565555521
67. อบต.สามหมื่น (แม่ระมาด)ทำแล้ว6185186190ทำแล้ว 28/06/2556156444443
68. อบต.หนองบัวเหนือ (เมืองตาก)ทำแล้ว69647107ทำแล้ว 14/06/25561091868681
69. อบต.อุ้มผาง (อุ้มผาง)ทำแล้ว81188397ทำแล้ว 24/06/2556335171714
รวม 69 อปท.6947112,54611,17310,591695203,7703,0252,8552,721
ข้อมูล ณ 07/08/2563