รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด กำแพงเพชร ปี 2557

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255725582559
1. อบจ.กำแพงเพชร (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว71,067203191ทำแล้ว 24/09/255648347269268263
2. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว8315325198ทำแล้ว 09/08/25561971028785
3. เทศบาลเมืองปางมะค่า (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว9174226147ทำแล้ว 28/06/2556277666666
4. เทศบาลเมืองหนองปลิง (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว813013869ทำแล้ว 22/01/25571146666
5. เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว913735104ทำแล้ว 26/06/25561166524840
6. เทศบาลตำบลเขาคีรีส (พรานกระต่าย)ทำแล้ว9268134125ทำแล้ว 25/06/255631131342925
7. เทศบาลตำบลคลองขลุง (คลองขลุง)ทำแล้ว91169789ทำแล้ว 28/06/255680803737
8. เทศบาลตำบลคลองพิไกร (พรานกระต่าย)ทำแล้ว9211212208ทำแล้ว 24/06/25567112121010
9. เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว9893298ทำแล้ว 20/11/25569622
10. เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา (คลองลาน)ทำแล้ว9221197167ทำแล้ว 20/06/255615117103103103
11. เทศบาลตำบลช่องลม (ลานกระบือ)ทำแล้ว9316305305ทำแล้ว 24/06/2556157333030
12. เทศบาลตำบลท่าพุทรา (คลองขลุง)ทำแล้ว919912998ทำแล้ว 24/06/2556863555451
13. เทศบาลตำบลท่ามะเขือ (คลองขลุง)ทำแล้ว9151417ทำแล้ว 28/06/255611611101010
14. เทศบาลตำบลทุ่งทราย (ทรายทองวัฒนา)ทำแล้ว71135870ทำแล้ว 18/06/255675656565
15. เทศบาลตำบลเทพนคร (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว9358301287ทำแล้ว 25/06/25569186131131131
16. เทศบาลตำบลไทรงาม (ไทรงาม)ทำแล้ว9227271169ทำแล้ว 28/06/25565786393939
17. เทศบาลตำบลนครชุม (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว9164145139ทำแล้ว 28/06/255696888886
18. เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว9282279253ทำแล้ว 20/06/255610165135133132
19. เทศบาลตำบลบ้านพราน (พรานกระต่าย)ทำแล้ว9626262ทำแล้ว 28/02/25573547252525
20. เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ (ลานกระบือ)ทำแล้ว9414415414ทำแล้ว 24/06/25562265505049
21. เทศบาลตำบลปากดง (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7162123118ทำแล้ว 18/07/2556388786968
22. เทศบาลตำบลพรานกระต่าย (พรานกระต่าย)ทำแล้ว7150110127ทำแล้ว 30/07/255611141115115115
23. เทศบาลตำบลระหาน (บึงสามัคคี)ทำแล้ว9407387141ทำแล้ว 28/06/2556171292828
24. เทศบาลตำบลลานกระบือ (ลานกระบือ)ทำแล้ว711984105ทำแล้ว 26/11/2556100606059
25. เทศบาลตำบลวังยาง (คลองขลุง)ทำแล้ว9858379ทำแล้ว 19/09/25561246323131
26. เทศบาลตำบลสลกบาตร (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว92179895ทำแล้ว 28/06/2556346292929
27. อบต.เกาะตาล (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว8211825ทำแล้ว 28/06/255615831252420
28. อบต.โกสัมพี (โกสัมพีนคร)ทำแล้ว9993ทำแล้ว 24/03/2557867204752622
29. อบต.คณฑี (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว9317153149ทำแล้ว 14/06/255612194454343
30. อบต.คลองขลุง (คลองขลุง)ทำแล้ว811474108ทำแล้ว 17/06/2556227191918
31. อบต.คลองน้ำไหล (คลองลาน)ทำแล้ว7130113107ทำแล้ว 10/06/2556192929291
32. อบต.คลองแม่ลาย (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว9108425319ทำแล้ว 22/05/06561010109
33. อบต.คลองสมบูรณ์ (คลองขลุง)ทำแล้ว9153174148ทำแล้ว 24/03/255767262626
34. อบต.คุยบ้านโอง (พรานกระต่าย)ทำแล้ว9494949ทำแล้ว 20/08/2556132242424
35. อบต.โค้งไผ่ (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว9139128112ทำแล้ว 20/05/255643353532
36. อบต.จันทิมา (ลานกระบือ)ทำแล้ว9196274221ทำแล้ว 14/05/255616201722
37. อบต.ดอนแตง (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว9106115147ทำแล้ว 05/06/2556138303030
38. อบต.ไตรตรึงษ์ (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว9203179168ทำแล้ว 12/06/255611129114114114
39. อบต.ถาวรวัฒนา (ทรายทองวัฒนา)ทำแล้ว911812395ทำแล้ว 27/06/2556317996
40. อบต.ถ้ำกระต่ายทอง (พรานกระต่าย)ทำแล้ว9593939ทำแล้ว 05/03/255758998
41. อบต.ทรงธรรม (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว8295303253ทำแล้ว 14/06/25566128322424
42. อบต.ท่าขุนราม (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7280196454ทำแล้ว 24/06/25563221180180180
43. อบต.ท่าพุทรา (คลองขลุง)ทำแล้ว9895054ทำแล้ว 26/06/2556332201515
44. อบต.ท่ามะเขือ (คลองขลุง)ทำแล้ว9154137123ทำแล้ว 24/06/25561585848484
45. อบต.ท่าไม้ (พรานกระต่าย)ทำแล้ว8152105118ทำแล้ว 28/06/255637164686867
46. อบต.ทุ่งทอง (ทรายทองวัฒนา)ทำแล้ว919813442ทำแล้ว 24/06/255677505050
47. อบต.เทพนิมิต (บึงสามัคคี)ทำแล้ว81995850ทำแล้ว 28/06/255647104414137
48. อบต.ไทรงาม (ไทรงาม)ทำแล้ว9117125123ทำแล้ว 27/06/25562015128
49. อบต.ธำรงค์ (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว9161124197ทำแล้ว 113713210045
50. อบต.นครชุม (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว9309370283ทำแล้ว 12/06/2556215575757
51. อบต.นาบ่อคำ (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว9309247162ทำแล้ว 10/06/2556784611
52. อบต.โนนพลวง (ลานกระบือ)ทำแล้ว8158151135ทำแล้ว 06/06/2556377717171
53. อบต.บ่อถ้ำ (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว9252254241ทำแล้ว 27/06/255634242422
54. อบต.บึงทับแรต (ลานกระบือ)ทำแล้ว92226441ทำแล้ว 21/06/255614236797875
55. อบต.บึงสามัคคี (บึงสามัคคี)ทำแล้ว8166132174ทำแล้ว 10/06/2556251888
56. อบต.ปางตาไว (ปางศิลาทอง)ทำแล้ว9163145143ทำแล้ว 16/06/255694808079
57. อบต.ป่าพุทรา (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว96846ทำแล้ว 14/06/2556145403737
58. อบต.โป่งน้ำร้อน (คลองลาน)ทำแล้ว92227070ทำแล้ว 14/06/2556240292927
59. อบต.พานทอง (ไทรงาม)ทำแล้ว8121134123ทำแล้ว 29/05/25561911106
60. อบต.เพชรชมภู (โกสัมพีนคร)ทำแล้ว91044646ทำแล้ว 24/03/25571661323231
61. อบต.โพธิ์ทอง (ปางศิลาทอง)ทำแล้ว9312522389ทำแล้ว 28/06/2556894818175
62. อบต.มหาชัย (ไทรงาม)ทำแล้ว9247189304ทำแล้ว 11/06/25561276111
63. อบต.แม่ลาด (คลองขลุง)ทำแล้ว9170227210ทำแล้ว 28/05/2556119104103103
64. อบต.ยางสูง (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว96593345ทำแล้ว 10/06/255650453636
65. อบต.ลานกระบือ (ลานกระบือ)ทำแล้ว9373372373ทำแล้ว 11/06/255679373737
66. อบต.ลานดอกไม้ (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว9195251235ทำแล้ว 28/06/2556432511
67. อบต.ลานดอกไม้ตก (โกสัมพีนคร)ทำแล้ว9977066ทำแล้ว 15/05/255640212121
68. อบต.วังแขม (คลองขลุง)ทำแล้ว92055844ทำแล้ว 26/06/255611131757569
69. อบต.วังควง (พรานกระต่าย)ทำแล้ว9187164182ทำแล้ว 24/03/25575118303030
70. อบต.วังชะพลู (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว8166336282ทำแล้ว 26/06/255650292828
71. อบต.วังชะโอน (บึงสามัคคี)ทำแล้ว92226845ทำแล้ว 05/06/255619104666660
72. อบต.วังตะแบก (พรานกระต่าย)ทำแล้ว914917318ทำแล้ว 24/03/25574611199
73. อบต.วังทอง (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว9745748748ทำแล้ว 27/06/2556175424242
74. อบต.วังไทร (คลองขลุง)ทำแล้ว9123169219ทำแล้ว 11/04/2557555363630
75. อบต.วังบัว (คลองขลุง)ทำแล้ว9130103109ทำแล้ว 14/06/2556960505049
76. อบต.วังหามแห (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว9110236194ทำแล้ว 11/06/2556990868585
77. อบต.สระแก้ว (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว916974471ทำแล้ว 26/06/2556292821
78. อบต.สลกบาตร (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว8107100101ทำแล้ว 28/06/255628141412
79. อบต.สักงาม (คลองลาน)ทำแล้ว9168136136ทำแล้ว 28/06/255611107808079
80. อบต.แสนตอ (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว9197219121ทำแล้ว 24/06/25561612129
81. อบต.หนองคล้า (ไทรงาม)ทำแล้ว9117115115ทำแล้ว 28/06/255622181817
82. อบต.หนองทอง (ไทรงาม)ทำแล้ว9854040ทำแล้ว 28/06/2556567636349
83. อบต.หนองแม่แตง (ไทรงาม)ทำแล้ว9166160266ทำแล้ว 04/02/2557582421
84. อบต.หนองไม้กอง (ไทรงาม)ทำแล้ว9125132136ทำแล้ว 24/03/2557241511
85. อบต.หนองหลวง (ลานกระบือ)ทำแล้ว9326207196ทำแล้ว 25/06/255642257236236235
86. อบต.หนองหัววัว (พรานกระต่าย)ทำแล้ว9171170162ทำแล้ว 24/06/2556815111
87. อบต.ห้วยยั้ง (พรานกระต่าย)ทำแล้ว917685215ทำแล้ว 25/06/2556461464439
88. อบต.หัวถนน (คลองขลุง)ทำแล้ว918129190ทำแล้ว 15/05/25561862505050
89. อบต.หินดาต (ปางศิลาทอง)ทำแล้ว9263262262ทำแล้ว 24/06/25563913311
90. อบต.อ่างทอง (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว9328206186ทำแล้ว 25/06/255633225185185174
รวม 90 อปท.9078417,55414,89914,763901,9477,6354,8674,4874,299
ข้อมูล ณ 07/08/2563