รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด อุทัยธานี ปี 2557

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255725582559
1. อบจ.อุทัยธานี (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5226124117ทำแล้ว 28/06/255627170149144133
2. เทศบาลเมืองอุทัยธานี (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5248114106ทำแล้ว 28/06/255665168565453
3. เทศบาลตำบลเขาบางแกรก (หนองฉาง)ทำแล้ว5105153117ทำแล้ว 18/09/255629121212
4. เทศบาลตำบลตลุกดู่ (ทัพทัน)ทำแล้ว5242241229ทำแล้ว 28/06/255668606060
5. เทศบาลตำบลทัพทัน (ทัพทัน)ทำแล้ว5238138121ทำแล้ว 26/06/255675575755
6. เทศบาลตำบลบ้านไร่ (บ้านไร่)ทำแล้ว5100ทำแล้ว 24/06/255627222222
7. เทศบาลตำบลพลวงสองนาง (สว่างอารมณ์)ทำแล้ว5102131131ทำแล้ว 20/06/2556950404038
8. เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง (บ้านไร่)ทำแล้ว5163131114ทำแล้ว 24/06/255665524747
9. เทศบาลตำบลลานสัก (ลานสัก)ทำแล้ว5136715ทำแล้ว 22/09/255778262626
10. เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ (สว่างอารมณ์)ทำแล้ว51168381ทำแล้ว 26/06/25562152232322
11. เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ (สว่างอารมณ์)ทำแล้ว5112118118ทำแล้ว 25/06/255694444443
12. เทศบาลตำบลหนองขาหย่าง (หนองขาหย่าง)ทำแล้ว5785625ทำแล้ว 28/06/255615151513
13. เทศบาลตำบลหนองฉาง (หนองฉาง)ทำแล้ว5121117131ทำแล้ว 12/12/255638119939392
14. เทศบาลตำบลหนองสระ (ทัพทัน)ทำแล้ว720120117ทำแล้ว 5542222221
15. เทศบาลตำบลหาดทนง (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว589103103ทำแล้ว 24/06/255624333
16. อบต.เกาะเทโพ (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5977068ทำแล้ว 11/06/255620131313
17. อบต.เขากวางทอง (หนองฉาง)ทำแล้ว5292292292ทำแล้ว 14/06/2556131344
18. อบต.คอกควาย (บ้านไร่)ทำแล้ว5485757ทำแล้ว 25/06/255630272722
19. อบต.โคกหม้อ (ทัพทัน)ทำแล้ว519824233ทำแล้ว 21/03/255710777
20. อบต.เจ้าวัด (บ้านไร่)ทำแล้ว534ทำแล้ว 17/06/255624444
21. อบต.ดงขวาง (หนองขาหย่าง)ทำแล้ว5126126125ทำแล้ว 29/06/2556248876
22. อบต.ดอนขวาง (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5737575ทำแล้ว 13/06/25564030167
23. อบต.ทองหลาง (ห้วยคต)ทำแล้ว5734635ทำแล้ว 28/06/255630272727
24. อบต.ทัพหลวง (บ้านไร่)ทำแล้ว512721074ทำแล้ว 20/06/255636303030
25. อบต.ท่าซุง (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5454646ทำแล้ว 17/06/2556115777
26. อบต.ท่าโพ (หนองขาหย่าง)ทำแล้ว5927799ทำแล้ว 28/06/255625202019
27. อบต.ทุ่งนางาม (ลานสัก)ทำแล้ว597117117ทำแล้ว 17/06/255652262525
28. อบต.ทุ่งพง (หนองฉาง)ทำแล้ว51228686ทำแล้ว 27/06/255620161615
29. อบต.ทุ่งโพ (หนองฉาง)ทำแล้ว512198108ทำแล้ว 10/07/25561834181210
30. อบต.น้ำซึม (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5242243243ทำแล้ว 27/06/2556719141312
31. อบต.น้ำรอบ (ลานสัก)ทำแล้ว512015911ทำแล้ว 27/09/255670242424
32. อบต.เนินแจง (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5645613ทำแล้ว 14/06/2556138383838
33. อบต.บ่อยาง (สว่างอารมณ์)ทำแล้ว5174249141ทำแล้ว 12/06/255628252524
34. อบต.บ้านบึง (บ้านไร่)ทำแล้ว511410277ทำแล้ว 15/06/065645414141
35. อบต.บ้านไร่ (บ้านไร่)ทำแล้ว51117354ทำแล้ว 28/06/25562652323232
36. อบต.บ้านใหม่คลองเคียน (บ้านไร่)ทำแล้ว5838949ทำแล้ว 21/06/25564929999
37. อบต.ประดู่ยืน (ลานสัก)ทำแล้ว5112105140ทำแล้ว 10/06/255616111
38. อบต.ป่าอ้อ (ลานสัก)ทำแล้ว52027360ทำแล้ว 28/06/2556639363231
39. อบต.ไผ่เขียว (สว่างอารมณ์)ทำแล้ว5152123209ทำแล้ว 26/06/2556124191919
40. อบต.เมืองการุ้ง (บ้านไร่)ทำแล้ว5393233ทำแล้ว 19/09/255631313131
41. อบต.ระบำ (ลานสัก)ทำแล้ว5206173163ทำแล้ว 13/09/255675565254
42. อบต.ลานสัก (ลานสัก)ทำแล้ว510414499ทำแล้ว 27/06/2556775131212
43. อบต.วังหิน (บ้านไร่)ทำแล้ว5576181ทำแล้ว 30/06/25565552
44. อบต.สะแกกรัง (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5174164160ทำแล้ว 03/06/25564042222222
45. อบต.สุขฤทัย (ห้วยคต)ทำแล้ว5127101153ทำแล้ว 28/06/255662393837
46. อบต.หนองกระทุ่ม (ทัพทัน)ทำแล้ว5159186165ทำแล้ว 27/06/25565110757575
47. อบต.หนองกลางดง (ทัพทัน)ทำแล้ว5174172155ทำแล้ว 24/12/2556163515151
48. อบต.หนองแก (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว515215092ทำแล้ว 10/06/2556230151312
49. อบต.หนองขาหย่าง (หนองขาหย่าง)ทำแล้ว511910390ทำแล้ว 25/06/255634141414
50. อบต.หนองจอก (บ้านไร่)ทำแล้ว515718913ทำแล้ว 12/06/255684484040
51. อบต.หนองฉาง (หนองฉาง)ทำแล้ว581113105ทำแล้ว 03/06/255635202020
52. อบต.หนองนางนวล (หนองฉาง)ทำแล้ว5143119128ทำแล้ว 04/09/25562745272424
53. อบต.หนองบ่มกล้วย (บ้านไร่)ทำแล้ว51133618ทำแล้ว 30/05/255613333
54. อบต.หนองไผ่ (หนองขาหย่าง)ทำแล้ว59384111ทำแล้ว 26/06/255630282824
55. อบต.หนองไผ่แบน (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว557149132ทำแล้ว 17/06/255641404040
56. อบต.หนองยาง (หนองฉาง)ทำแล้ว51069896ทำแล้ว 25/03/25572149191818
57. อบต.หนองยายดา (ทัพทัน)ทำแล้ว57373133ทำแล้ว 14/06/25569888
58. อบต.หนองสรวง (หนองฉาง)ทำแล้ว51269389ทำแล้ว 28/06/255641414140
59. อบต.หนองหลวง (สว่างอารมณ์)ทำแล้ว5454646ทำแล้ว 28/06/25561111118
60. อบต.หลุมเข้า (หนองขาหย่าง)ทำแล้ว5928787ทำแล้ว 24/06/255628151010
61. อบต.ห้วยคต (ห้วยคต)ทำแล้ว5128129119ทำแล้ว 04/06/25561812108
62. อบต.ห้วยแห้ง (บ้านไร่)ทำแล้ว5187134132ทำแล้ว 26/08/255631222220
63. อบต.หูช้าง (บ้านไร่)ทำแล้ว5112110108ทำแล้ว 17/06/255668555554
64. อบต.อุทัยเก่า (หนองฉาง)ทำแล้ว5148113372ทำแล้ว 31/05/25561664898
รวม 64 อปท.643228,1687,3906,517644302,9291,8771,7631,702
ข้อมูล ณ 07/08/2563