รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นครสวรรค์ ปี 2557

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255725582559
1. อบจ.นครสวรรค์ (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว7440484378ทำแล้ว 27/06/25569319302302302
2. เทศบาลนครนครสวรรค์ (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6290211180ทำแล้ว 25/06/25564200124104103
3. เทศบาลเมืองชุมแสง (ชุมแสง)ทำแล้ว4137132113ทำแล้ว 27/06/2556859323232
4. เทศบาลเมืองตาคลี (ตาคลี)ทำแล้ว5218242212ทำแล้ว 25/06/25562193585756
5. เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว (เก้าเลี้ยว)ทำแล้ว61057483ทำแล้ว 28/06/25563333191919
6. เทศบาลตำบลโกรกพระ (โกรกพระ)ทำแล้ว6887458ทำแล้ว 19/06/2556337242217
7. เทศบาลตำบลช่องแค (ตาคลี)ทำแล้ว61427559ทำแล้ว 19/03/255763887
8. เทศบาลตำบลตากฟ้า (ตากฟ้า)ทำแล้ว8231161123ทำแล้ว 28/06/25561174555554
9. เทศบาลตำบลทับกฤช (ชุมแสง)ทำแล้ว5737878ทำแล้ว 28/06/25561285151515
10. เทศบาลตำบลท่าตะโก (ท่าตะโก)ทำแล้ว56894164ทำแล้ว 19/06/25561038301813
11. เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก (พยุหะคีรี)ทำแล้ว8175129129ทำแล้ว 28/06/255646282019
12. เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว816154ทำแล้ว 24/06/25569382737373
13. เทศบาลตำบลบางประมุง (โกรกพระ)ทำแล้ว6222210176ทำแล้ว 27/06/255632161515
14. เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ (โกรกพระ)ทำแล้ว6234234234ทำแล้ว 19/06/255619211
15. เทศบาลตำบลบ้านแดน (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว5683938ทำแล้ว 26/06/255641222222
16. เทศบาลตำบลพยุหะ (พยุหะคีรี)ทำแล้ว4765757ทำแล้ว 25/06/25561377595848
17. เทศบาลตำบลไพศาลี (ไพศาลี)ทำแล้ว71279979ทำแล้ว 27/09/25561886746866
18. เทศบาลตำบลลาดยาว (ลาดยาว)ทำแล้ว6139103102ทำแล้ว 24/06/255654313028
19. เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ (ลาดยาว)ทำแล้ว61039483ทำแล้ว 28/06/25561758303030
20. เทศบาลตำบลหนองบัว (หนองบัว)ทำแล้ว8281176120ทำแล้ว 21/06/25562369535350
21. เทศบาลตำบลหนองเบน (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว51152424ทำแล้ว 25/06/255645272727
22. เทศบาลตำบลอุดมธัญญา (ตากฟ้า)ทำแล้ว810023481ทำแล้ว 26/06/25564819119
23. อบต.กลางแดด (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว81027598ทำแล้ว 06/06/255611111
24. อบต.เกยไชย (ชุมแสง)ทำแล้ว10165142156ทำแล้ว 28/06/255620171212
25. อบต.เกรียงไกร (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว8756566ทำแล้ว 27/06/255672410108
26. อบต.โกรกพระ (โกรกพระ)ทำแล้ว8669249ทำแล้ว 14/06/2556222222020
27. อบต.เขากะลา (พยุหะคีรี)ทำแล้ว6841111ทำแล้ว 10/06/25565555
28. อบต.เขาชนกัน (แม่วงก์)ทำแล้ว5484947ทำแล้ว 28/06/2556324141412
29. อบต.เขาชายธง (ตากฟ้า)ทำแล้ว81019084ทำแล้ว 14/06/2556247272626
30. อบต.เขาดิน (เก้าเลี้ยว)ทำแล้ว69747358ทำแล้ว 07/06/25561042362019
31. อบต.เขาทอง (พยุหะคีรี)ทำแล้ว6127121157ทำแล้ว 18/06/255653323130
32. อบต.แควใหญ่ (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว51043742ทำแล้ว 28/06/255650454545
33. อบต.โคกเดื่อ (ไพศาลี)ทำแล้ว76530117ทำแล้ว 27/06/255654222221
34. อบต.โคกหม้อ (ชุมแสง)ทำแล้ว7124125124ทำแล้ว 14/06/255616433
35. อบต.ฆะมัง (ชุมแสง)ทำแล้ว88366ทำแล้ว 11/06/25567111
36. อบต.จันเสน (ตาคลี)ทำแล้ว515210194ทำแล้ว 11/04/254634272725
37. อบต.เจริญผล (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว620918739ทำแล้ว 27/05/0657178281513
38. อบต.ช่องแค (ตาคลี)ทำแล้ว6879388ทำแล้ว 22/05/2556159302927
39. อบต.ชุมตาบง (ชุมตาบง)ทำแล้ว81326868ทำแล้ว 12/06/2556191300
40. อบต.ดอนคา (ท่าตะโก)ทำแล้ว5193110106ทำแล้ว 17/06/25561131999
41. อบต.ด่านช้าง (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว75764103ทำแล้ว 23/05/255644414141
42. อบต.ตะคร้อ (ไพศาลี)ทำแล้ว82028281ทำแล้ว 20/06/25568991000
43. อบต.ตะเคียนเลื่อน (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว61125134ทำแล้ว 25/06/2556530272723
44. อบต.ตากฟ้า (ตากฟ้า)ทำแล้ว817810493ทำแล้ว 27/06/2556133111111
45. อบต.ตาขีด (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว41035140ทำแล้ว 28/06/255683838383
46. อบต.ตาคลี (ตาคลี)ทำแล้ว6136105134ทำแล้ว 28/06/255698184114114114
47. อบต.ตาสัง (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว6101102141ทำแล้ว 18/06/2556238272626
48. อบต.ทับกฤช (ชุมแสง)ทำแล้ว8128107156ทำแล้ว 25/06/255646232321
49. อบต.ทับกฤชใต้ (ชุมแสง)ทำแล้ว8154161142ทำแล้ว 24/06/2556241323231
50. อบต.ท่างิ้ว (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว6126127181ทำแล้ว 28/06/2556790454543
51. อบต.ท่าตะโก (ท่าตะโก)ทำแล้ว5129169169ทำแล้ว 24/06/2556473727271
52. อบต.ท่าไม้ (ชุมแสง)ทำแล้ว512310491ทำแล้ว 28/06/255664383836
53. อบต.ทำนบ (ท่าตะโก)ทำแล้ว6171185179ทำแล้ว 17/06/255612777
54. อบต.ทุ่งทอง (หนองบัว)ทำแล้ว5683836ทำแล้ว 07/06/255641292929
55. อบต.ธารทหาร (หนองบัว)ทำแล้ว8129144138ทำแล้ว 21/06/255630222216
56. อบต.นครสวรรค์ตก (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6845858ทำแล้ว 24/06/255638665
57. อบต.นครสวรรค์ออก (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6974131ทำแล้ว 26/06/255617131313
58. อบต.นากลาง (โกรกพระ)ทำแล้ว811510587ทำแล้ว 13/06/25563333
59. อบต.นาขอม (ไพศาลี)ทำแล้ว8220204170ทำแล้ว 25/02/255766333
60. อบต.น้ำทรง (พยุหะคีรี)ทำแล้ว7755376ทำแล้ว 16/05/2556844444242
61. อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว (พยุหะคีรี)ทำแล้ว7921601ทำแล้ว 31/05/25562548484848
62. อบต.เนินกว้าว (โกรกพระ)ทำแล้ว8888967ทำแล้ว 17/06/2556238292818
63. อบต.เนินขี้เหล็ก (ลาดยาว)ทำแล้ว7202136123ทำแล้ว 28/06/25561867555555
64. อบต.เนินมะกอก (พยุหะคีรี)ทำแล้ว6172164154ทำแล้ว 05/06/255627131313
65. อบต.เนินศาลา (โกรกพระ)ทำแล้ว8946780ทำแล้ว 18/06/255659622
66. อบต.บางแก้ว (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว8828372ทำแล้ว 24/06/2556266414033
67. อบต.บางเคียน (ชุมแสง)ทำแล้ว810011151ทำแล้ว 20/06/25562222
68. อบต.บางตาหงาย (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว6130130130ทำแล้ว 17/06/2556223191919
69. อบต.บางพระหลวง (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6150154156ทำแล้ว 12/06/2556634252423
70. อบต.บางม่วง (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว8171161113ทำแล้ว 13/12/2556719161616
71. อบต.บ้านแก่ง (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6174135125ทำแล้ว 24/06/255625161111
72. อบต.บ้านมะเกลือ (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว8106145181ทำแล้ว 31/07/255660535148
73. อบต.บ้านไร่ (ลาดยาว)ทำแล้ว828517791ทำแล้ว 26/07/25576444
74. อบต.บึงปลาทู (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว5897980ทำแล้ว 14/05/255629262624
75. อบต.บึงเสนาท (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6230227138ทำแล้ว 28/06/2556764505047
76. อบต.ปางสวรรค์ (ชุมตาบง)ทำแล้ว8978987ทำแล้ว 25/06/255634191717
77. อบต.ไผ่สิงห์ (ชุมแสง)ทำแล้ว61037278ทำแล้ว 14/05/2556340383837
78. อบต.พนมรอก (ท่าตะโก)ทำแล้ว88511519ทำแล้ว 28/06/25563950363434
79. อบต.พนมเศษ (ท่าตะโก)ทำแล้ว6502121ทำแล้ว 28/06/2556135313131
80. อบต.พยุหะ (พยุหะคีรี)ทำแล้ว8697350ทำแล้ว 21/06/25563365414039
81. อบต.พรหมนิมิต (ตาคลี)ทำแล้ว6989881ทำแล้ว 20/06/255633333332
82. อบต.พระนอน (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว8128127132ทำแล้ว 13/06/25563845443716
83. อบต.พันลาน (ชุมแสง)ทำแล้ว8895568ทำแล้ว 03/06/255653232323
84. อบต.พิกุล (ชุมแสง)ทำแล้ว6586164ทำแล้ว 24/12/255641343431
85. อบต.พุนกยูง (ตากฟ้า)ทำแล้ว88510180ทำแล้ว 26/06/2556743434343
86. อบต.โพธิ์ประสาท (ไพศาลี)ทำแล้ว8260260260ทำแล้ว 26/06/2556544796
87. อบต.ไพศาลี (ไพศาลี)ทำแล้ว8553931ทำแล้ว 24/03/255755555
88. อบต.มหาโพธิ (เก้าเลี้ยว)ทำแล้ว59310460ทำแล้ว 26/06/255626252525
89. อบต.มาบแก (ลาดยาว)ทำแล้ว6210210210ทำแล้ว 27/06/2556138121211
90. อบต.แม่เปิน (แม่เปิน)ทำแล้ว8259147140ทำแล้ว 45151125125123
91. อบต.แม่เล่ย์ (แม่วงก์)ทำแล้ว6121123136ทำแล้ว 01/10/255656434342
92. อบต.แม่วงก์ (แม่วงก์)ทำแล้ว5150164153ทำแล้ว 06/06/255665575754
93. อบต.ยางขาว (พยุหะคีรี)ทำแล้ว5152154154ทำแล้ว 20/06/2556130171715
94. อบต.ยางตาล (โกรกพระ)ทำแล้ว7998416ทำแล้ว 28/06/255654525249
95. อบต.ย่านมัทรี (พยุหะคีรี)ทำแล้ว5788171ทำแล้ว 27/06/25561030232323
96. อบต.ลาดทิพรส (ตาคลี)ทำแล้ว696134142ทำแล้ว 10/06/255631888
97. อบต.ลาดยาว (ลาดยาว)ทำแล้ว522820699ทำแล้ว 17/06/255668676561
98. อบต.ลำพยนต์ (ตากฟ้า)ทำแล้ว5168167167ทำแล้ว 28/06/2556127211917
99. อบต.วังข่อย (ไพศาลี)ทำแล้ว81187067ทำแล้ว 20/06/255613102919183
100. อบต.วังซ่าน (แม่วงก์)ทำแล้ว6464141ทำแล้ว 15/05/255629262625
101. อบต.วังน้ำลัด (ไพศาลี)ทำแล้ว81016677ทำแล้ว 13/06/2556768625757
102. อบต.วังบ่อ (หนองบัว)ทำแล้ว8150150150ทำแล้ว 13/06/2556558474746
103. อบต.วังมหากร (ท่าตะโก)ทำแล้ว5244171182ทำแล้ว 28/06/25561148414040
104. อบต.วังม้า (ลาดยาว)ทำแล้ว583130100ทำแล้ว 14/06/255636262524
105. อบต.วังเมือง (ลาดยาว)ทำแล้ว8717235ทำแล้ว 05/06/255639222218
106. อบต.วังใหญ่ (ท่าตะโก)ทำแล้ว7145124103ทำแล้ว 20/06/2556146313131
107. อบต.วัดไทรย์ (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว8193196196ทำแล้ว 04/11/2556185666659
108. อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ (ลาดยาว)ทำแล้ว8235166141ทำแล้ว 10/07/255656555555
109. อบต.ศาลาแดง (โกรกพระ)ทำแล้ว748115ทำแล้ว 25/06/255638655
110. อบต.สร้อยทอง (ตาคลี)ทำแล้ว511612883ทำแล้ว 18/06/255632292625
111. อบต.สร้อยละคร (ลาดยาว)ทำแล้ว6949494ทำแล้ว 06/06/2556913121212
112. อบต.สระแก้ว (ลาดยาว)ทำแล้ว5367366366ทำแล้ว 30/07/255634777
113. อบต.สระทะเล (พยุหะคีรี)ทำแล้ว5164109144ทำแล้ว 03/05/2556368171717
114. อบต.สายลำโพง (ท่าตะโก)ทำแล้ว8119123103ทำแล้ว 19/06/255632222222
115. อบต.สำโรงชัย (ไพศาลี)ทำแล้ว8182200203ทำแล้ว 28/06/2556763565656
116. อบต.สุขสำราญ (ตากฟ้า)ทำแล้ว8775152ทำแล้ว 18/06/2556548383837
117. อบต.หนองกรด (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว3563923ทำแล้ว 08/07/255640302525
118. อบต.หนองกรด (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว6189166128ทำแล้ว 28/06/255612108959594
119. อบต.หนองกระเจา (ชุมแสง)ทำแล้ว895137102ทำแล้ว 12/06/2556327202020
120. อบต.หนองกระโดน (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6158165149ทำแล้ว 2438181818
121. อบต.หนองกลับ (หนองบัว)ทำแล้ว87791666ทำแล้ว 27/05/25563041353535
122. อบต.หนองตางู (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว67052ทำแล้ว 27/06/25564332108
123. อบต.หนองเต่า (เก้าเลี้ยว)ทำแล้ว5163287256ทำแล้ว 18/06/25565581300
124. อบต.หนองนมวัว (ลาดยาว)ทำแล้ว51098147ทำแล้ว 28/06/2556137292522
125. อบต.หนองบัว (หนองบัว)ทำแล้ว81446464ทำแล้ว 03/06/2556866494848
126. อบต.หนองปลิง (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว7373415306ทำแล้ว 26/06/25564663000
127. อบต.หนองพิกุล (ตากฟ้า)ทำแล้ว8150146139ทำแล้ว 07/06/2556738131313
128. อบต.หนองโพ (ตาคลี)ทำแล้ว6896660ทำแล้ว 28/06/255645222222
129. อบต.หนองยาว (ลาดยาว)ทำแล้ว892165245ทำแล้ว 14/06/255638303028
130. อบต.หนองหม้อ (ตาคลี)ทำแล้ว51627878ทำแล้ว 31/05/255694000
131. อบต.หนองหลวง (ท่าตะโก)ทำแล้ว5133174140ทำแล้ว 14/06/2556623181818
132. อบต.ห้วยถั่วใต้ (หนองบัว)ทำแล้ว8156157157ทำแล้ว 17/06/2556152363636
133. อบต.ห้วยถั่วเหนือ (หนองบัว)ทำแล้ว8175162135ทำแล้ว 28/06/25568888
134. อบต.ห้วยน้ำหอม (ลาดยาว)ทำแล้ว77793122ทำแล้ว 25/06/255645403733
135. อบต.ห้วยร่วม (หนองบัว)ทำแล้ว8252603252ทำแล้ว 11/06/2556260464545
136. อบต.ห้วยหอม (ตาคลี)ทำแล้ว5916525ทำแล้ว 24/06/25567544
137. อบต.ห้วยใหญ่ (หนองบัว)ทำแล้ว88211ทำแล้ว 12/06/255629644
138. อบต.หัวดง (เก้าเลี้ยว)ทำแล้ว5167211158ทำแล้ว 14/06/2556176646464
139. อบต.หัวถนน (ท่าตะโก)ทำแล้ว613310081ทำแล้ว 19/06/255659403939
140. อบต.หัวหวาย (ตาคลี)ทำแล้ว51407ทำแล้ว 28/06/255677565345
141. อบต.หาดสูง (โกรกพระ)ทำแล้ว73411034ทำแล้ว 14/06/20132020211
142. อบต.หูกวาง (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว8362364364ทำแล้ว 28/06/255660434137
143. อบต.อ่างทอง (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว8125103282ทำแล้ว 11/06/255659262626
รวม 143 อปท.14394419,37317,56916,4641439307,2394,7614,5064,318
ข้อมูล ณ 06/08/2563