รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด แม่ฮ่องสอน ปี 2557

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255725582559
1. อบจ.แม่ฮ่องสอน (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว7147105101ทำแล้ว 26/07/2556147735043
2. เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว7989993ทำแล้ว 28/06/255640312820
3. เทศบาลตำบลขุนยวม (ขุนยวม)ทำแล้ว81829786ทำแล้ว 25/06/2556129727272
4. เทศบาลตำบลปาย (ปาย)ทำแล้ว7256162158ทำแล้ว 30/05/255636161612
5. เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ (แม่สะเรียง)ทำแล้ว71138686ทำแล้ว 24/06/255625242322
6. เทศบาลตำบลแม่ยวม (แม่สะเรียง)ทำแล้ว7746969ทำแล้ว 26/06/2556147404037
7. เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว7264155197ทำแล้ว 24/06/25564522398
8. เทศบาลตำบลแม่สะเรียง (แม่สะเรียง)ทำแล้ว8257227227ทำแล้ว 26/06/06561113878787
9. อบต.กองก๋อย (สบเมย)ทำแล้ว6746570ทำแล้ว 25/06/255666575755
10. อบต.ขุนแม่ลาน้อย (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว6979980ทำแล้ว 25/06/2556154313023
11. อบต.ขุนยวม (ขุนยวม)ทำแล้ว7124123123ทำแล้ว 04/06/25561145424237
12. อบต.ถ้ำลอด (ปางมะผ้า)ทำแล้ว71743939ทำแล้ว 28/06/2556128111111
13. อบต.ท่าผาปุ้ม (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว6593540ทำแล้ว 14/06/255638222222
14. อบต.ทุ่งยาว (ปาย)ทำแล้ว8998785ทำแล้ว 28/06/255644373737
15. อบต.นาปู่ป้อม (ปางมะผ้า)ทำแล้ว713711498ทำแล้ว 14/06/255632101010
16. อบต.บ้านกาศ (แม่สะเรียง)ทำแล้ว64827353ทำแล้ว 23/09/255627246192192177
17. อบต.ปางมะผ้า (ปางมะผ้า)ทำแล้ว7125247247ทำแล้ว 21/06/25561476515151
18. อบต.ปางหมู (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว7151156156ทำแล้ว 18/06/255645191918
19. อบต.ป่าแป๋ (แม่สะเรียง)ทำแล้ว81279077ทำแล้ว 18/06/2556232303030
20. อบต.ป่าโปง (สบเมย)ทำแล้ว6105165122ทำแล้ว 28/06/2556458292928
21. อบต.โป่งสา (ปาย)ทำแล้ว51777ทำแล้ว 11/06/25566666
22. อบต.ผาบ่อง (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว7101109109ทำแล้ว 19/06/255751555
23. อบต.เมืองปอน (ขุนยวม)ทำแล้ว711210595ทำแล้ว 25/06/2556584717170
24. อบต.เมืองแปง (ปาย)ทำแล้ว71205033ทำแล้ว 24/06/255670525252
25. อบต.แม่กิ๊ (ขุนยวม)ทำแล้ว7201147148ทำแล้ว 11/06/2556250232323
26. อบต.แม่คง (แม่สะเรียง)ทำแล้ว71016366ทำแล้ว 27/06/2556286656563
27. อบต.แม่คะตวน (สบเมย)ทำแล้ว887104ทำแล้ว 28/06/255630161615
28. อบต.แม่เงา (ขุนยวม)ทำแล้ว7175163204ทำแล้ว 28/06/2556171484848
29. อบต.แม่โถ (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว899354304ทำแล้ว 28/03/255799818181
30. อบต.แม่นาจาง (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว91323965ทำแล้ว 20/06/25562388815918
31. อบต.แม่นาเติง (ปาย)ทำแล้ว7136101102ทำแล้ว 27/06/25561114878787
32. อบต.แม่ยวมน้อย (ขุนยวม)ทำแล้ว7190200200ทำแล้ว 14/08/255616533
33. อบต.แม่ลาน้อย (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว720112694ทำแล้ว 11/06/255638202020
34. อบต.แม่ลาหลวง (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว11196182140ทำแล้ว 28/08/255624134696967
35. อบต.แม่สวด (สบเมย)ทำแล้ว71079183ทำแล้ว 25/06/255658515150
36. อบต.แม่สามแลบ (สบเมย)ทำแล้ว8743937ทำแล้ว 28/06/255673181312
37. อบต.แม่เหาะ (แม่สะเรียง)ทำแล้ว8767672ทำแล้ว 26111010
38. อบต.แม่อูคอ (ขุนยวม)ทำแล้ว71066159ทำแล้ว 15/05/2556956484847
39. อบต.แม่ฮี้ (ปาย)ทำแล้ว71351ทำแล้ว 21/06/255651363636
40. อบต.เวียงใต้ (ปาย)ทำแล้ว6222158118ทำแล้ว 15/05/0556940292723
41. อบต.เวียงเหนือ (ปาย)ทำแล้ว6119118119ทำแล้ว 27/06/255695747472
42. อบต.สบป่อง (ปางมะผ้า)ทำแล้ว71257870ทำแล้ว 28/11/2556132282624
43. อบต.สบเมย (สบเมย)ทำแล้ว6120121121ทำแล้ว 12/06/2556666656565
44. อบต.สันติคีรี (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว7120146144ทำแล้ว 26/06/2556548363636
45. อบต.เสาหิน (แม่สะเรียง)ทำแล้ว7746255ทำแล้ว 27/06/255636313131
46. อบต.หมอกจำแป่ (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว7737373ทำแล้ว 14/06/255632998
47. อบต.ห้วยปูลิง (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว7494335ทำแล้ว 21/06/255631232320
48. อบต.ห้วยโป่ง (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว718618651ทำแล้ว 12/06/255720191818
49. อบต.ห้วยผา (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว7737373ทำแล้ว 05/06/0656428101010
50. อบต.ห้วยห้อม (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว811948274ทำแล้ว 18/02/255793464645
รวม 50 อปท.503556,7915,3235,162501573,1752,0601,9831,865
ข้อมูล ณ 06/08/2563