รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด เชียงราย ปี 2557

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255725582559
1. อบจ.เชียงราย (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6718572424ทำแล้ว 28/06/255674510471466445
2. เทศบาลนครเชียงราย (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว51634846ทำแล้ว 28/06/255611511010393
3. เทศบาลตำบลครึ่ง (เชียงของ)ทำแล้ว612111535ทำแล้ว 28/06/2556283464646
4. เทศบาลตำบลงิ้ว (เทิง)ทำแล้ว7211323323ทำแล้ว 05/04/25552138113108106
5. เทศบาลตำบลจันจว้า (แม่จัน)ทำแล้ว7111111111ทำแล้ว 28/03/255747129125125125
6. เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง (แม่สรวย)ทำแล้ว7181147156ทำแล้ว 27/06/2556118737272
7. เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน (เทิง)ทำแล้ว7888657ทำแล้ว 01/04/255754116999999
8. เทศบาลตำบลดงมะดะ (แม่ลาว)ทำแล้ว593221229ทำแล้ว 01/07/25563061515150
9. เทศบาลตำบลดอนศิลา (เวียงชัย)ทำแล้ว8129523639ทำแล้ว 14/06/25562223212019
10. เทศบาลตำบลดอยลาน (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6251240244ทำแล้ว 20/06/25563099777
11. เทศบาลตำบลดอยฮาง (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว52955857ทำแล้ว 18/06/25561474402016
12. เทศบาลตำบลท่าข้าม (เวียงแก่น)ทำแล้ว51405051ทำแล้ว 11/06/25561118626260
13. เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก (แม่จัน)ทำแล้ว7162154152ทำแล้ว 28/06/2556106838383
14. เทศบาลตำบลท่าสาย (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว4828282ทำแล้ว 17/06/255624400
15. เทศบาลตำบลท่าสุด (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว618010279ทำแล้ว 28/06/255610117929292
16. เทศบาลตำบลนางแล (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว7248287286ทำแล้ว 28/06/2556200150148150
17. เทศบาลตำบลบ้านแซว (เชียงแสน)ทำแล้ว620433265ทำแล้ว 28/06/25568300
18. เทศบาลตำบลบ้านดู่ (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว5301185203ทำแล้ว 28/06/25561360000
19. เทศบาลตำบลบ้านต้า (ขุนตาล)ทำแล้ว6454445443ทำแล้ว 26/06/25563368474747
20. เทศบาลตำบลบ้านปล้อง (เทิง)ทำแล้ว6633636ทำแล้ว 26/06/255660232221
21. เทศบาลตำบลบ้านเหล่า (เวียงเชียงรุ้ง)ทำแล้ว6159214238ทำแล้ว 20/06/2556312810210098
22. เทศบาลตำบลบุญเรือง (เชียงของ)ทำแล้ว747125494ทำแล้ว 26/09/25562928000
23. เทศบาลตำบลป่าก่อดำ (แม่ลาว)ทำแล้ว7619576102ทำแล้ว 1000
24. เทศบาลตำบลป่างิ้ว (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว6194193193ทำแล้ว 28/06/255636102636363
25. เทศบาลตำบลป่าแงะ (ป่าแดด)ทำแล้ว92271435ทำแล้ว 4200
26. เทศบาลตำบลป่าซาง (แม่จัน)ทำแล้ว7291294294ทำแล้ว 28/06/255661414039
27. เทศบาลตำบลป่าแดด (ป่าแดด)ทำแล้ว7205212175ทำแล้ว 12/05/2557
28. เทศบาลตำบลป่าตาล (ขุนตาล)ทำแล้ว6845852852ทำแล้ว 24/06/255623181414
29. เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว5585858ทำแล้ว 26/06/255617555
30. เทศบาลตำบลพญาเม็งราย (พญาเม็งราย)ทำแล้ว6933232ทำแล้ว 29/05/255663511010
31. เทศบาลตำบลม่วงยาย (เวียงแก่น)ทำแล้ว8827978ทำแล้ว 31/05/255674111
32. เทศบาลตำบลเม็งราย (พญาเม็งราย)ทำแล้ว111279774ทำแล้ว 28/06/2556161494846
33. เทศบาลตำบลเมืองชุม (เวียงชัย)ทำแล้ว4156160149ทำแล้ว 13/06/25569999
34. เทศบาลตำบลเมืองพาน (พาน)ทำแล้ว7288258221ทำแล้ว 28/06/2556280575757
35. เทศบาลตำบลแม่ขะจาน (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว61287661ทำแล้ว 17/06/255650363635
36. เทศบาลตำบลแม่คำ (แม่จัน)ทำแล้ว61078181ทำแล้ว 05/10/06561094838380
37. เทศบาลตำบลแม่เงิน (เชียงแสน)ทำแล้ว6231168149ทำแล้ว 15/06/255693101686867
38. เทศบาลตำบลแม่จัน (แม่จัน)ทำแล้ว7139133116ทำแล้ว 18/06/255679595959
39. เทศบาลตำบลแม่ยาว (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6253343244ทำแล้ว 11/11/25561216201200191
40. เทศบาลตำบลแม่ไร่ (แม่จัน)ทำแล้ว7144143144ทำแล้ว 26/06/255698969696
41. เทศบาลตำบลแม่ลาว (แม่ลาว)ทำแล้ว51287670ทำแล้ว 25/06/255610101010
42. เทศบาลตำบลแม่สรวย (แม่สรวย)ทำแล้ว6135129127ทำแล้ว 26/06/255673525252
43. เทศบาลตำบลแม่สาย (แม่สาย)ทำแล้ว41588281ทำแล้ว 19/06/2556110807973
44. เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ (แม่สาย)ทำแล้ว5323287246ทำแล้ว 11/06/25561284666666
45. เทศบาลตำบลไม้ยา (พญาเม็งราย)ทำแล้ว71695543ทำแล้ว 14/06/255684828281
46. เทศบาลตำบลยางฮอม (ขุนตาล)ทำแล้ว7478326320ทำแล้ว 28/06/25564184136136130
47. เทศบาลตำบลโยนก (เชียงแสน)ทำแล้ว6112107108ทำแล้ว 01/01/255718777
48. เทศบาลตำบลโรงช้าง (ป่าแดด)ทำแล้ว81477745ทำแล้ว 19/06/255614103676767
49. เทศบาลตำบลเวียง (เชียงของ)ทำแล้ว721210659ทำแล้ว 24/06/25561472727272
50. เทศบาลตำบลเวียง (เชียงแสน)ทำแล้ว6211214214ทำแล้ว 27/06/255633222222
51. เทศบาลตำบลเวียงกาหลง (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว773267268ทำแล้ว 18/06/25561140383838
52. เทศบาลตำบลเวียงชัย (เวียงชัย)ทำแล้ว6216112139ทำแล้ว 26/06/065636362929
53. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ (เชียงของ)ทำแล้ว52465857ทำแล้ว 28/06/255625145116105103
54. เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน (เชียงแสน)ทำแล้ว6203196187ทำแล้ว 28/06/255645231817
55. เทศบาลตำบลเวียงเทิง (เทิง)ทำแล้ว62787ทำแล้ว 24/06/2556424242424
56. เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว6157128164ทำแล้ว 28/06/2556521311
57. เทศบาลตำบลเวียงพางคำ (แม่สาย)ทำแล้ว6494535536ทำแล้ว 28/06/25569222152152151
58. เทศบาลตำบลเวียงสรวย (แม่สรวย)ทำแล้ว62294442ทำแล้ว 28/06/2556156131313
59. เทศบาลตำบลเวียงเหนือ (เวียงชัย)ทำแล้ว8306463319ทำแล้ว 30/04/2556676011
60. เทศบาลตำบลศรีดอนชัย (เชียงของ)ทำแล้ว5181119162ทำแล้ว 27/06/255626212121
61. เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (ป่าแดด)ทำแล้ว79140164ทำแล้ว 24/06/255637111
62. เทศบาลตำบลสถาน (เชียงของ)ทำแล้ว5157110135ทำแล้ว 28/06/25563078313131
63. เทศบาลตำบลสันทราย (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6497452427ทำแล้ว 20/06/2556104104104104
64. เทศบาลตำบลสันทราย (แม่จัน)ทำแล้ว6150127109ทำแล้ว 26/06/25564107949494
65. เทศบาลตำบลสันทรายงาม (เทิง)ทำแล้ว61963132ทำแล้ว 17/06/25563120363636
66. เทศบาลตำบลสันมะค่า (ป่าแดด)ทำแล้ว9267224120ทำแล้ว 17/06/255665363636
67. เทศบาลตำบลสันมะเค็ด (พาน)ทำแล้ว611814972ทำแล้ว 10/07/255614000
68. เทศบาลตำบลสายน้ำคำ (แม่จัน)ทำแล้ว615111597ทำแล้ว 25/06/255635131310
69. เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย (เวียงชัย)ทำแล้ว6956553ทำแล้ว 14/06/2556573121211
70. เทศบาลตำบลหงาว (เทิง)ทำแล้ว61009898ทำแล้ว 20/06/255653504847
71. เทศบาลตำบลหล่ายงาว (เวียงแก่น)ทำแล้ว62008487ทำแล้ว 25/04/255712312375123
72. เทศบาลตำบลห้วยไคร้ (แม่สาย)ทำแล้ว717312091ทำแล้ว 27/06/255650323231
73. เทศบาลตำบลห้วยซ้อ (เชียงของ)ทำแล้ว5656656656ทำแล้ว 28/06/255666313131
74. เทศบาลตำบลห้วยสัก (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว5320252186ทำแล้ว 28/06/255684636360
75. อบต.เกาะช้าง (แม่สาย)ทำแล้ว7305292295ทำแล้ว 10/06/25565711108
76. อบต.จอมสวรรค์ (แม่จัน)ทำแล้ว51779489ทำแล้ว 03/06/25561693737366
77. อบต.จอมหมอกแก้ว (แม่ลาว)ทำแล้ว6478297188ทำแล้ว 14/06/255611110818177
78. อบต.เจดีย์หลวง (แม่สรวย)ทำแล้ว51339471ทำแล้ว 20/06/255665626262
79. อบต.เจริญเมือง (พาน)ทำแล้ว79299154ทำแล้ว 12/06/25561936343434
80. อบต.โชคชัย (ดอยหลวง)ทำแล้ว6154155154ทำแล้ว 21/06/25562590131313
81. อบต.ดงมหาวัน (เวียงเชียงรุ้ง)ทำแล้ว61397194ทำแล้ว 28/06/255611314200
82. อบต.ดอยงาม (พาน)ทำแล้ว7177139129ทำแล้ว 13/06/25561686787878
83. อบต.ตับเต่า (เทิง)ทำแล้ว6278334281ทำแล้ว 06/06/255655494949
84. อบต.ต้า (ขุนตาล)ทำแล้ว697109102ทำแล้ว 24/06/255646444444
85. อบต.ตาดควัน (พญาเม็งราย)ทำแล้ว411268115ทำแล้ว 24/06/2556101727272
86. อบต.ทรายขาว (พาน)ทำแล้ว6135106262ทำแล้ว 24/06/255642161515
87. อบต.ท่าก๊อ (แม่สรวย)ทำแล้ว6757575ทำแล้ว 30/04/25564630272727
88. อบต.ทานตะวัน (พาน)ทำแล้ว612699266ทำแล้ว 14/06/255671454443
89. อบต.ทุ่งก่อ (เวียงเชียงรุ้ง)ทำแล้ว7150223210ทำแล้ว 28/06/25561937663
90. อบต.เทอดไทย (แม่ฟ้าหลวง)ทำแล้ว610710998ทำแล้ว 06/06/255622211
91. อบต.ธารทอง (พาน)ทำแล้ว6133290300ทำแล้ว 21/06/2556329181816
92. อบต.บัวสลี (แม่ลาว)ทำแล้ว8130138137ทำแล้ว 18/06/2556759313131
93. อบต.บ้านด้าย (แม่สาย)ทำแล้ว8503030ทำแล้ว 24/06/06561534151515
94. อบต.บ้านโป่ง (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว6292248117ทำแล้ว 16/05/25577135393936
95. อบต.ปงน้อย (ดอยหลวง)ทำแล้ว71541111ทำแล้ว 28/06/255610333
96. อบต.ปล้อง (เทิง)ทำแล้ว6232234234ทำแล้ว 28/06/255648282816
97. อบต.ปอ (เวียงแก่น)ทำแล้ว7152155148ทำแล้ว 24/06/25561381652000
98. อบต.ป่าก่อดำ (แม่ลาว)ทำแล้ว710710992ทำแล้ว 27/06/2556261422
99. อบต.ป่าซาง (เวียงเชียงรุ้ง)ทำแล้ว6853854ทำแล้ว 18/06/255628776
100. อบต.ป่าแดด (แม่สรวย)ทำแล้ว538816476ทำแล้ว 17/06/2556153423636
101. อบต.ป่าตึง (แม่จัน)ทำแล้ว7171201ทำแล้ว 06/06/255672000
102. อบต.ป่าสัก (เชียงแสน)ทำแล้ว6143126124ทำแล้ว 13/06/25562111
103. อบต.ป่าหุ่ง (พาน)ทำแล้ว9180239ทำแล้ว 29/06/2556184145545048
104. อบต.โป่งงาม (แม่สาย)ทำแล้ว4515151ทำแล้ว 25/06/255619000
105. อบต.โป่งผา (แม่สาย)ทำแล้ว6408242236ทำแล้ว 17/06/25569777
106. อบต.โป่งแพร่ (แม่ลาว)ทำแล้ว6162143152ทำแล้ว 10/06/2556964494746
107. อบต.ผางาม (เวียงชัย)ทำแล้ว81569784ทำแล้ว 28/06/2556277545454
108. อบต.ม่วงคำ (พาน)ทำแล้ว611597245ทำแล้ว 28/06/255637133126126126
109. อบต.เมืองพาน (พาน)ทำแล้ว7262110153ทำแล้ว 26/06/25563153474640
110. อบต.แม่กรณ์ (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว5242109104ทำแล้ว 28/06/25568887
111. อบต.แม่ข้าวต้ม (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6428263172ทำแล้ว 17/06/255610146120120120
112. อบต.แม่จัน (แม่จัน)ทำแล้ว5111113106ทำแล้ว 16/06/2556669616057
113. อบต.แม่เจดีย์ (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว81189284ทำแล้ว 27/06/2556421400
114. อบต.แม่เจดีย์ใหม่ (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว7944946ทำแล้ว 30/05/2556262545448
115. อบต.แม่ต๋ำ (พญาเม็งราย)ทำแล้ว613410687ทำแล้ว 13/06/255684757061
116. อบต.แม่เปา (พญาเม็งราย)ทำแล้ว6277723387ทำแล้ว 01/10/2556391099
117. อบต.แม่พริก (แม่สรวย)ทำแล้ว611810296ทำแล้ว 26/06/255666505049
118. อบต.แม่ฟ้าหลวง (แม่ฟ้าหลวง)ทำแล้ว6209186185ทำแล้ว 26/06/06566153139139139
119. อบต.แม่เย็น (พาน)ทำแล้ว6114100205ทำแล้ว 26/06/255634121212
120. อบต.แม่ลอย (เทิง)ทำแล้ว6141195145ทำแล้ว 28/06/255611114969693
121. อบต.แม่สลองนอก (แม่ฟ้าหลวง)ทำแล้ว6236188149ทำแล้ว 14/06/2556618555
122. อบต.แม่สลองใน (แม่ฟ้าหลวง)ทำแล้ว61634035ทำแล้ว 29/10/255610666
123. อบต.แม่อ้อ (พาน)ทำแล้ว65429122ทำแล้ว 15/05/2556183146115115115
124. อบต.รอบเวียง (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว7717458ทำแล้ว 07/06/25565442
125. อบต.ริมกก (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6192183218ทำแล้ว 14/06/2556255484747
126. อบต.ริมโขง (เชียงของ)ทำแล้ว71173935ทำแล้ว 13/06/255644343232
127. อบต.วาวี (แม่สรวย)ทำแล้ว9621407209ทำแล้ว 30/09/2556483577
128. อบต.เวียง (เทิง)ทำแล้ว5205143144ทำแล้ว 10/06/25561140108108108
129. อบต.เวียง (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว61124646ทำแล้ว 17/06/255613600
130. อบต.เวียงห้าว (พาน)ทำแล้ว61748313ทำแล้ว 13/06/255652525252
131. อบต.ศรีค้ำ (แม่จัน)ทำแล้ว7254241235ทำแล้ว 17/06/255620101686764
132. อบต.ศรีดอนไชย (เทิง)ทำแล้ว61413521ทำแล้ว 17/06/25567322
133. อบต.ศรีดอนมูล (เชียงแสน)ทำแล้ว8270275275ทำแล้ว 27/06/2556113989897
134. อบต.ศรีถ้อย (แม่สรวย)ทำแล้ว8211188185ทำแล้ว 17/06/255610101010
135. อบต.ศรีเมืองชุม (แม่สาย)ทำแล้ว5182217247ทำแล้ว 07/06/2556164454544
136. อบต.สันกลาง (พาน)ทำแล้ว616695187ทำแล้ว 28/06/255646373737
137. อบต.สันติสุข (พาน)ทำแล้ว6977521ทำแล้ว 12/06/2556432252221
138. อบต.สันทราย (แม่จัน)ทำแล้ว5252150ทำแล้ว 10/06/2557
139. อบต.สันสลี (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว7323446144ทำแล้ว 28/06/2556109665654
140. อบต.หนองป่าก่อ (ดอยหลวง)ทำแล้ว6127121181ทำแล้ว 28/05/255689646464
141. อบต.หนองแรด (เทิง)ทำแล้ว611422ทำแล้ว 27/06/255645116108107108
142. อบต.ห้วยไคร้ (แม่สาย)ทำแล้ว6151146174ทำแล้ว 25/06/2556476535352
143. อบต.ห้วยชมภู (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6326326326ทำแล้ว 17/06/255632000
144. อบต.หัวง้ม (พาน)ทำแล้ว61141328ทำแล้ว 28/07/255691000
รวม 144 อปท.14490328,92624,76222,1591441,53110,4767,1166,7056,591
ข้อมูล ณ 07/08/2563