รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด พะเยา ปี 2557

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255725582559
1. อบจ.พะเยา (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5237475471ทำแล้ว 31/07/2556146173134131131
2. เทศบาลเมืองดอกคำใต้ (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5114226227ทำแล้ว 26/06/2556484807070
3. เทศบาลเมืองพะเยา (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5219189170ทำแล้ว 28/06/25564345414141
4. เทศบาลตำบลงิม (ปง)ทำแล้ว5157142142ทำแล้ว 23/05/2556133133133133
5. เทศบาลตำบลจุน (จุน)ทำแล้ว5172129119ทำแล้ว 25/06/2556152474747
6. เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ (แม่ใจ)ทำแล้ว6564616ทำแล้ว 16/05/255622121110
7. เทศบาลตำบลเชียงคำ (เชียงคำ)ทำแล้ว585117162ทำแล้ว 21/06/25561479747474
8. เทศบาลตำบลเชียงม่วน (เชียงม่วน)ทำแล้ว5161109116ทำแล้ว 24/06/255667646464
9. เทศบาลตำบลดงเจน (ภูกามยาว)ทำแล้ว51343120ทำแล้ว 25/06/255690676766
10. เทศบาลตำบลท่าจำปี (เมืองพะเยา)ทำแล้ว51538151ทำแล้ว 27/06/2556172646462
11. เทศบาลตำบลท่าวังทอง (เมืองพะเยา)ทำแล้ว6160213153ทำแล้ว 20/06/2556109979796
12. เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง (จุน)ทำแล้ว5205205205ทำแล้ว 25/06/255684696969
13. เทศบาลตำบลบ้านต๋อม (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5968774ทำแล้ว 28/06/2556462626262
14. เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5157129135ทำแล้ว 21/06/255668565655
15. เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5192277293ทำแล้ว 01/05/2556130969696
16. เทศบาลตำบลบ้านสาง (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5151136120ทำแล้ว 1765545450
17. เทศบาลตำบลบ้านเหล่า (แม่ใจ)ทำแล้ว5140154149ทำแล้ว 12/06/255693787878
18. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ (เมืองพะเยา)ทำแล้ว580121124ทำแล้ว 14/06/2556939353431
19. เทศบาลตำบลปง (ปง)ทำแล้ว5125265265ทำแล้ว 18/06/255692686767
20. เทศบาลตำบลป่าแฝก (แม่ใจ)ทำแล้ว5179170170ทำแล้ว 25/06/2556172626262
21. เทศบาลตำบลฝายกวาง (เชียงคำ)ทำแล้ว5166108100ทำแล้ว 18/06/255675634926
22. เทศบาลตำบลแม่กา (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5818181ทำแล้ว 24/06/255627222221
23. เทศบาลตำบลแม่ใจ (แม่ใจ)ทำแล้ว514794145ทำแล้ว 14/06/255675666665
24. เทศบาลตำบลแม่ปืม (เมืองพะเยา)ทำแล้ว51695453ทำแล้ว 04/06/255695818181
25. เทศบาลตำบลแม่ยม (ปง)ทำแล้ว5125143114ทำแล้ว 54534949
26. เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา (แม่ใจ)ทำแล้ว5167175168ทำแล้ว 07/06/2556948383836
27. เทศบาลตำบลเวียง (เชียงคำ)ทำแล้ว5149117117ทำแล้ว 25/06/25561695908585
28. เทศบาลตำบลเวียงลอ (จุน)ทำแล้ว5154157153ทำแล้ว 28/06/065741262626
29. เทศบาลตำบลศรีถ้อย (แม่ใจ)ทำแล้ว5108108108ทำแล้ว 14/06/255637292928
30. เทศบาลตำบลสบบง (ภูซาง)ทำแล้ว51471515ทำแล้ว 26/06/0656111727270
31. เทศบาลตำบลสันป่าม่วง (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5125126111ทำแล้ว 25/06/2556101737372
32. เทศบาลตำบลหงส์หิน (จุน)ทำแล้ว5752431ทำแล้ว 25/06/2556249363636
33. เทศบาลตำบลหนองหล่ม (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5190162162ทำแล้ว 26/12/255629262626
34. เทศบาลตำบลหย่วน (เชียงคำ)ทำแล้ว51189758ทำแล้ว 25/06/255627191815
35. เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ (จุน)ทำแล้ว514195203ทำแล้ว 28/06/25561658454342
36. เทศบาลตำบลห้วยลาน (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5397147146ทำแล้ว 28/06/2556157464642
37. อบต.ขุนควร (ปง)ทำแล้ว5155139116ทำแล้ว 20/06/255644404040
38. อบต.ควร (ปง)ทำแล้ว51355689ทำแล้ว 07/06/255644103434342
39. อบต.คือเวียง (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5122108108ทำแล้ว 19/06/255676434229
40. อบต.งิม (ปง)ทำแล้ว584127127ทำแล้ว 08/11/2556184848484
41. อบต.จำป่าหวาย (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5142132134ทำแล้ว 24/06/201355464644
42. อบต.เจดีย์คำ (เชียงคำ)ทำแล้ว5985050ทำแล้ว 26/06/2556275646362
43. อบต.เชียงบาน (เชียงคำ)ทำแล้ว5207147151ทำแล้ว 13/06/2556268666666
44. อบต.เชียงแรง (ภูซาง)ทำแล้ว5128137106ทำแล้ว 17/06/2556376656560
45. อบต.ดงเจน (ภูกามยาว)ทำแล้ว5136122118ทำแล้ว 10/06/255639353434
46. อบต.ดงสุวรรณ (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5200190194ทำแล้ว 17/06/255656414141
47. อบต.ดอกคำใต้ (ดอกคำใต้)ทำแล้ว516182ทำแล้ว 13/06/2556130113113112
48. อบต.ดอนศรีชุม (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5758282ทำแล้ว 26/06/255627212120
49. อบต.ทุ่งกล้วย (ภูซาง)ทำแล้ว5160144144ทำแล้ว 27/06/2556133114114112
50. อบต.ทุ่งผาสุข (เชียงคำ)ทำแล้ว5817058ทำแล้ว 17/06/2556230262623
51. อบต.นาปรัง (ปง)ทำแล้ว5164174159ทำแล้ว 25/06/255663515149
52. อบต.น้ำแวน (เชียงคำ)ทำแล้ว5201167138ทำแล้ว 26/06/2556454494949
53. อบต.บ้านตุ่น (เมืองพะเยา)ทำแล้ว51102218ทำแล้ว 12/06/2556228252221
54. อบต.บ้านปิน (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5142143127ทำแล้ว 17/06/2556101909090
55. อบต.บ้านมาง (เชียงม่วน)ทำแล้ว588127166ทำแล้ว 14/06/255650464646
56. อบต.ป่าซาง (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5208111111ทำแล้ว 28/06/255654474743
57. อบต.ป่าสัก (ภูซาง)ทำแล้ว5199239152ทำแล้ว 14/06/2556138128128128
58. อบต.ผาช้างน้อย (ปง)ทำแล้ว51307365ทำแล้ว 14/06/2556460515150
59. อบต.พระธาตุขิงแกง (จุน)ทำแล้ว5626261ทำแล้ว 25/06/255648464646
60. อบต.ภูซาง (ภูซาง)ทำแล้ว5113131122ทำแล้ว 27/06/25562069646464
61. อบต.แม่นาเรือ (เมืองพะเยา)ทำแล้ว51029355ทำแล้ว 18/06/255682585855
62. อบต.แม่ลาว (เชียงคำ)ทำแล้ว5966056ทำแล้ว 27/06/2556584727271
63. อบต.แม่สุก (แม่ใจ)ทำแล้ว5127120133ทำแล้ว 20/06/25565256464646
64. อบต.แม่ใส (เมืองพะเยา)ทำแล้ว511783168ทำแล้ว 20/06/255644383838
65. อบต.แม่อิง (ภูกามยาว)ทำแล้ว5183138122ทำแล้ว 24/06/255692282323
66. อบต.ร่มเย็น (เชียงคำ)ทำแล้ว5556663ทำแล้ว 17/05/255639383838
67. อบต.สระ (เชียงม่วน)ทำแล้ว5179134128ทำแล้ว 28/06/25561610110010099
68. อบต.สันโค้ง (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5783837ทำแล้ว 24/09/2556460565656
69. อบต.ห้วยแก้ว (ภูกามยาว)ทำแล้ว5146161163ทำแล้ว 24/06/2556369393934
70. อบต.ห้วยยางขาม (จุน)ทำแล้ว5113103103ทำแล้ว 28/06/255634343430
71. อบต.ออย (ปง)ทำแล้ว59292153ทำแล้ว 18/06/2556349454542
72. อบต.อ่างทอง (เชียงคำ)ทำแล้ว5833937ทำแล้ว 24/06/2556463606058
รวม 72 อปท.7236210,1048,8938,763724555,0444,1904,1374,029
ข้อมูล ณ 07/08/2563