รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด น่าน ปี 2557

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255725582559
1. อบจ.น่าน (เมืองน่าน)ทำแล้ว7157159159ทำแล้ว 28/06/255670511
2. เทศบาลเมืองน่าน (เมืองน่าน)ทำแล้ว61467978ทำแล้ว 27/06/2556922181837446
3. เทศบาลตำบลกลางเวียง (เวียงสา)ทำแล้ว6221552219ทำแล้ว 28/06/25567274515150
4. เทศบาลตำบลกองควาย (เมืองน่าน)ทำแล้ว7867581ทำแล้ว 11/06/255624888
5. เทศบาลตำบลขึ่ง (เวียงสา)ทำแล้ว69714521ทำแล้ว 20/06/255689797979
6. เทศบาลตำบลงอบ (ทุ่งช้าง)ทำแล้ว7365366366ทำแล้ว 10/06/25564144120120119
7. เทศบาลตำบลเชียงกลาง (เชียงกลาง)ทำแล้ว5116132118ทำแล้ว 26/06/255623122113111109
8. เทศบาลตำบลดู่ใต้ (เมืองน่าน)ทำแล้ว6957974ทำแล้ว 12/11/255610333
9. เทศบาลตำบลท่าวังผา (ท่าวังผา)ทำแล้ว6936651ทำแล้ว 31/07/2556489746969
10. เทศบาลตำบลทุ่งช้าง (ทุ่งช้าง)ทำแล้ว6228269265ทำแล้ว 29/05/2556392616161
11. เทศบาลตำบลนาน้อย (นาน้อย)ทำแล้ว5206201233ทำแล้ว 28/06/25561062494949
12. เทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้ (บ่อเกลือ)ทำแล้ว716117499ทำแล้ว 28/06/255666494747
13. เทศบาลตำบลบ่อแก้ว (นาหมื่น)ทำแล้ว6267235242ทำแล้ว 24/06/255633313128
14. เทศบาลตำบลปัว (ปัว)ทำแล้ว61464540ทำแล้ว 25/06/25569321699
15. เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน (เชียงกลาง)ทำแล้ว61916062ทำแล้ว 28/06/2556105100100100
16. เทศบาลตำบลยอด (สองแคว)ทำแล้ว6167100101ทำแล้ว 19/06/255622151413
17. เทศบาลตำบลเวียงสา (เวียงสา)ทำแล้ว61058181ทำแล้ว 04/06/2556753414141
18. เทศบาลตำบลศรีษะเกษ (นาน้อย)ทำแล้ว5151174164ทำแล้ว 25/06/2556335282827
19. เทศบาลตำบลศิลาแลง (ปัว)ทำแล้ว6936953ทำแล้ว 03/06/255634282111
20. เทศบาลตำบลหนองแดง (แม่จริม)ทำแล้ว51596867ทำแล้ว 29/01/25571357545251
21. อบต.ขุนน่าน (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว6152108110ทำแล้ว 25/06/25561031036216
22. อบต.แงง (ปัว)ทำแล้ว5139146205ทำแล้ว 11/06/2556598686868
23. อบต.จอมจันทร์ (เวียงสา)ทำแล้ว7547453ทำแล้ว 12/06/25564111
24. อบต.จอมพระ (ท่าวังผา)ทำแล้ว6131137102ทำแล้ว 25/06/25562501496
25. อบต.เจดีย์ชัย (ปัว)ทำแล้ว6819090ทำแล้ว 03/06/255672636363
26. อบต.ชนแดน (สองแคว)ทำแล้ว6557546542ทำแล้ว 27/06/2556456474747
27. อบต.เชียงกลางพญาแก้ว (เชียงกลาง)ทำแล้ว6383443399ทำแล้ว 17/06/2556431777
28. อบต.เชียงของ (นาน้อย)ทำแล้ว7162128110ทำแล้ว 29/10/255685706767
29. อบต.ไชยวัฒนา (ปัว)ทำแล้ว699121147ทำแล้ว 18/06/25561271686860
30. อบต.ไชยสถาน (เมืองน่าน)ทำแล้ว6169176169ทำแล้ว 28/06/2556149494949
31. อบต.ดงพญา (บ่อเกลือ)ทำแล้ว6149147137ทำแล้ว 28/06/2556346373737
32. อบต.ดู่พงษ์ (สันติสุข)ทำแล้ว7154109255ทำแล้ว 30/07/25567125282823
33. อบต.ตาลชุม (เวียงสา)ทำแล้ว711585ทำแล้ว 18/02/2557112787157
34. อบต.ตาลชุม (ท่าวังผา)ทำแล้ว7232320275ทำแล้ว 21/06/255658413734
35. อบต.ถืมตอง (เมืองน่าน)ทำแล้ว6147123121ทำแล้ว 28/06/25561825212121
36. อบต.ท่าน้าว (ภูเพียง)ทำแล้ว5142196190ทำแล้ว 6114104104104
37. อบต.ทุ่งช้าง (ทุ่งช้าง)ทำแล้ว6114152151ทำแล้ว 14/06/25561942393838
38. อบต.ทุ่งศรีทอง (เวียงสา)ทำแล้ว5968673ทำแล้ว 15/06/255639141414
39. อบต.นาซาว (เมืองน่าน)ทำแล้ว6151130118ทำแล้ว 24/06/2556181701211
40. อบต.นาทะนุง (นาหมื่น)ทำแล้ว6140231231ทำแล้ว 28/06/25564342711
41. อบต.นาน้อย (นาน้อย)ทำแล้ว6157164158ทำแล้ว 17/06/255633232323
42. อบต.นาปัง (ภูเพียง)ทำแล้ว6341382300ทำแล้ว 25/06/2556215777
43. อบต.นาไร่หลวง (สองแคว)ทำแล้ว6665656ทำแล้ว 19/09/255616300
44. อบต.นาเหลือง (เวียงสา)ทำแล้ว6757980ทำแล้ว 04/06/255642111010
45. อบต.น้ำเกี๋ยน (ภูเพียง)ทำแล้ว6775439ทำแล้ว 11/06/25561165424241
46. อบต.น้ำแก่น (ภูเพียง)ทำแล้ว517810770ทำแล้ว 19/06/2556491524746
47. อบต.น้ำตก (นาน้อย)ทำแล้ว7188223225ทำแล้ว 19/11/255639353433
48. อบต.น้ำปั้ว (เวียงสา)ทำแล้ว61239483ทำแล้ว 28/05/2556151065
49. อบต.น้ำพาง (แม่จริม)ทำแล้ว51236254ทำแล้ว 11/06/255626191818
50. อบต.น้ำมวบ (เวียงสา)ทำแล้ว630319411ทำแล้ว 15/05/255661525249
51. อบต.บ่อ (เมืองน่าน)ทำแล้ว6537075ทำแล้ว 07/06/255639363636
52. อบต.บ่อเกลือเหนือ (บ่อเกลือ)ทำแล้ว7147146160ทำแล้ว 14/06/255642272727
53. อบต.บ่อสวก (เมืองน่าน)ทำแล้ว717311769ทำแล้ว 01/06/2556473636357
54. อบต.บัวใหญ่ (นาน้อย)ทำแล้ว7114113113ทำแล้ว 12/06/255651424140
55. อบต.บ้านพี้ (บ้านหลวง)ทำแล้ว6124115109ทำแล้ว 21/06/25568888
56. อบต.บ้านฟ้า (บ้านหลวง)ทำแล้ว68278166ทำแล้ว 14/06/25561683747171
57. อบต.ปอน (ทุ่งช้าง)ทำแล้ว6257289328ทำแล้ว 104373737
58. อบต.ป่ากลาง (ปัว)ทำแล้ว6355261265ทำแล้ว 24/06/255669535353
59. อบต.ป่าคา (ท่าวังผา)ทำแล้ว6202166175ทำแล้ว 14/11/2556362453831
60. อบต.ป่าคาหลวง (บ้านหลวง)ทำแล้ว6154119110ทำแล้ว 24/06/255663111
61. อบต.ป่าแลวหลวง (สันติสุข)ทำแล้ว619694125ทำแล้ว 17/06/25561127464031
62. อบต.ปิงหลวง (นาหมื่น)ทำแล้ว6211313ทำแล้ว 28/06/25561111
63. อบต.เปือ (เชียงกลาง)ทำแล้ว6217225212ทำแล้ว 26/09/25562120120120120
64. อบต.ผาตอ (ท่าวังผา)ทำแล้ว4166147128ทำแล้ว 25/06/255647392929
65. อบต.ผาทอง (ท่าวังผา)ทำแล้ว7129124118ทำแล้ว 14/06/0656138111111
66. อบต.ผาสิงห์ (เมืองน่าน)ทำแล้ว6391529267ทำแล้ว 24433
67. อบต.ฝายแก้ว (ภูเพียง)ทำแล้ว4250251251ทำแล้ว 25/11/255637171616
68. อบต.พงษ์ (สันติสุข)ทำแล้ว6189224166ทำแล้ว 25/06/2556466383837
69. อบต.พระธาตุ (เชียงกลาง)ทำแล้ว6174166156ทำแล้ว 26/06/2556463410108
70. อบต.ภูคา (ปัว)ทำแล้ว614316926ทำแล้ว 14/06/25561217111111
71. อบต.ภูฟ้า (บ่อเกลือ)ทำแล้ว6989181ทำแล้ว 28/06/255643353433
72. อบต.ม่วงตึ๊ด (ภูเพียง)ทำแล้ว6277280233ทำแล้ว 31/03/25575111
73. อบต.เมืองจัง (ภูเพียง)ทำแล้ว7142130177ทำแล้ว 17/06/2556111888886
74. อบต.เมืองลี (นาหมื่น)ทำแล้ว7106155189ทำแล้ว 26/06/25562111
75. อบต.แม่ขะนิง (เวียงสา)ทำแล้ว6348329328ทำแล้ว 26/06/255637101010
76. อบต.แม่จริม (แม่จริม)ทำแล้ว7973337ทำแล้ว 27/06/25564382525251
77. อบต.แม่สา (เวียงสา)ทำแล้ว9236565239ทำแล้ว 17/06/25562222
78. อบต.แม่สาคร (เวียงสา)ทำแล้ว61509318ทำแล้ว 20/06/255676383835
79. อบต.ยม (ท่าวังผา)ทำแล้ว6129160228ทำแล้ว 28/06/25561453414140
80. อบต.ยาบหัวนา (เวียงสา)ทำแล้ว6112150163ทำแล้ว 09/05/2556138333125
81. อบต.ริม (ท่าวังผา)ทำแล้ว7155194312ทำแล้ว 13/06/255675696967
82. อบต.เรือง (เมืองน่าน)ทำแล้ว61018185ทำแล้ว 17/06/255641383837
83. อบต.และ (ทุ่งช้าง)ทำแล้ว6100112409ทำแล้ว 11/06/255657454543
84. อบต.วรนคร (ปัว)ทำแล้ว6575757ทำแล้ว 02/05/065630888
85. อบต.ศรีภูมิ (ท่าวังผา)ทำแล้ว712599101ทำแล้ว 71454545
86. อบต.ศิลาเพชร (ปัว)ทำแล้ว5129120120ทำแล้ว 25/06/2556110100100100
87. อบต.สกาด (ปัว)ทำแล้ว6185185237ทำแล้ว 28/06/25562222
88. อบต.สถาน (ปัว)ทำแล้ว6115147115ทำแล้ว 18/06/2556713131210
89. อบต.สถาน (นาน้อย)ทำแล้ว513210898ทำแล้ว 15/11/2556271616161
90. อบต.สวด (บ้านหลวง)ทำแล้ว5103210197ทำแล้ว 17/06/255644424242
91. อบต.สะเนียน (เมืองน่าน)ทำแล้ว72207167ทำแล้ว 25/07/255647181111
92. อบต.สันทะ (นาน้อย)ทำแล้ว7123195198ทำแล้ว 24/06/25561311484
93. อบต.ส้าน (เวียงสา)ทำแล้ว6151127109ทำแล้ว 10/06/255667555555
94. อบต.แสนทอง (ท่าวังผา)ทำแล้ว6151150221ทำแล้ว 19/06/2556456212121
95. อบต.หนองแดง (แม่จริม)ทำแล้ว6223139126ทำแล้ว 06/06/255621471009998
96. อบต.หมอเมือง (แม่จริม)ทำแล้ว420220318ทำแล้ว 19/03/255761262323
97. อบต.ห้วยโก๋น (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว69610177ทำแล้ว 20/06/2556559333332
98. อบต.ไหล่น่าน (เวียงสา)ทำแล้ว61658585ทำแล้ว 17/06/255649343226
99. อบต.อวน (ปัว)ทำแล้ว6171171171ทำแล้ว 12/06/2556513121212
100. อบต.อ่ายนาไลย (เวียงสา)ทำแล้ว711112089ทำแล้ว 24/06/255648424139
รวม 100 อปท.10060716,29516,09214,7501005145,9754,0733,7213,525
ข้อมูล ณ 07/08/2563