รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด แพร่ ปี 2557

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255725582559
1. อบจ.แพร่ (เมืองแพร่)ทำแล้ว12392178138ทำแล้ว 21/01/255771324278278278
2. เทศบาลเมืองแพร่ (เมืองแพร่)ทำแล้ว938735138ทำแล้ว 31/10/25561388545453
3. เทศบาลตำบลช่อแฮ (เมืองแพร่)ทำแล้ว6142151149ทำแล้ว 28/06/2556100868686
4. เทศบาลตำบลเด่นชัย (เด่นชัย)ทำแล้ว10173203644ทำแล้ว 28/06/2556538323231
5. เทศบาลตำบลทุ่งกวาว (เมืองแพร่)ทำแล้ว6294313233ทำแล้ว 25/06/2556872404039
6. เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง (เมืองแพร่)ทำแล้ว9311303240ทำแล้ว 27/06/2556837282826
7. เทศบาลตำบลบ้านถิ่น (เมืองแพร่)ทำแล้ว662594214ทำแล้ว 26/06/255653535153
8. เทศบาลตำบลบ้านปิน (ลอง)ทำแล้ว4254258258ทำแล้ว 28/06/255685656565
9. เทศบาลตำบลบ้านเวียง (ร้องกวาง)ทำแล้ว9107156240ทำแล้ว 12/06/255635323228
10. เทศบาลตำบลปงป่าหวาย (เด่นชัย)ทำแล้ว75896190ทำแล้ว 05/06/2556120161616
11. เทศบาลตำบลปากกาง (ลอง)ทำแล้ว12193254222ทำแล้ว 26/06/2556127121212
12. เทศบาลตำบลป่าแมต (เมืองแพร่)ทำแล้ว9697438341ทำแล้ว 21/06/25566141125125123
13. เทศบาลตำบลแม่คำมี (เมืองแพร่)ทำแล้ว7198113183ทำแล้ว 24/06/2556102595956
14. เทศบาลตำบลแม่จั๊ว (เด่นชัย)ทำแล้ว8992816ทำแล้ว 28/06/2556625252525
15. เทศบาลตำบลแม่ปาน (ลอง)ทำแล้ว7235220152ทำแล้ว 02/10/255615333
16. เทศบาลตำบลแม่ลานนา (ลอง)ทำแล้ว12168127110ทำแล้ว 25/06/2556432999
17. เทศบาลตำบลแม่หล่าย (เมืองแพร่)ทำแล้ว5158292178ทำแล้ว 3973575757
18. เทศบาลตำบลร้องกวาง (ร้องกวาง)ทำแล้ว72204628ทำแล้ว 26/06/255611111111
19. เทศบาลตำบลวังชิ้น (วังชิ้น)ทำแล้ว5145145145ทำแล้ว 31/01/25571047313131
20. เทศบาลตำบลวังหงส์ (เมืองแพร่)ทำแล้ว91159693ทำแล้ว 27/06/2556176434343
21. เทศบาลตำบลเวียงต้า (ลอง)ทำแล้ว7302529257ทำแล้ว 25/06/255659222222
22. เทศบาลตำบลสวนเขื่อน (เมืองแพร่)ทำแล้ว8393368268ทำแล้ว 25/06/2556242343434
23. เทศบาลตำบลสอง (สอง)ทำแล้ว9160160160ทำแล้ว 24/06/2556160111110109
24. เทศบาลตำบลสูงเม่น (สูงเม่น)ทำแล้ว5150130108ทำแล้ว 30/06/255764776
25. เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว7209219102ทำแล้ว 28/06/255659313131
26. เทศบาลตำบลห้วยหม้าย (สอง)ทำแล้ว6331329329ทำแล้ว 24/07/2556255523429
27. เทศบาลตำบลห้วยอ้อ (ลอง)ทำแล้ว9240263198ทำแล้ว 25/06/255656995
28. อบต.กาญจนา (เมืองแพร่)ทำแล้ว678148339ทำแล้ว 14/06/2556165606059
29. อบต.ดอนมูล (สูงเม่น)ทำแล้ว81509181ทำแล้ว 12/06/255642262119
30. อบต.เด่นชัย (เด่นชัย)ทำแล้ว1012783186ทำแล้ว 05/02/25571471555553
31. อบต.แดนชุมพล (สอง)ทำแล้ว12157230230ทำแล้ว 24/06/2556749414141
32. อบต.ต้าผามอก (ลอง)ทำแล้ว8135133133ทำแล้ว 20/06/25565555
33. อบต.ตำหนักธรรม (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว613911957ทำแล้ว 18/06/25561851393938
34. อบต.เตาปูน (สอง)ทำแล้ว6171256188ทำแล้ว 14/06/25563194585857
35. อบต.ท่าข้าม (เมืองแพร่)ทำแล้ว41177445ทำแล้ว 26/06/2556568444442
36. อบต.ทุ่งแค้ว (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว81057891ทำแล้ว 2347474745
37. อบต.ทุ่งน้าว (สอง)ทำแล้ว8908989ทำแล้ว 26/06/25564332172
38. อบต.ทุ่งแล้ง (ลอง)ทำแล้ว10138119106ทำแล้ว 31/05/255641150111109105
39. อบต.ไทรย้อย (เด่นชัย)ทำแล้ว10164150203ทำแล้ว 26/06/255638343434
40. อบต.นาจักร (เมืองแพร่)ทำแล้ว8413182112ทำแล้ว 14/06/25562982706464
41. อบต.นาพูน (วังชิ้น)ทำแล้ว5673434ทำแล้ว 09/12/255643343434
42. อบต.น้ำชำ (สูงเม่น)ทำแล้ว51308888ทำแล้ว 28/06/25569109949492
43. อบต.น้ำรัด (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว7285187111ทำแล้ว 17/06/2556968686868
44. อบต.น้ำเลา (ร้องกวาง)ทำแล้ว6227192379ทำแล้ว 20/06/06564125999999
45. อบต.บ่อเหล็กลอง (ลอง)ทำแล้ว125857 ยังไม่อนุมัติ 1265410
46. อบต.บ้านกลาง (สอง)ทำแล้ว6177151112ทำแล้ว 06/11/255662494948
47. อบต.บ้านกวาง (สูงเม่น)ทำแล้ว7176138156ทำแล้ว 27/06/2556628212121
48. อบต.บ้านกาศ (สูงเม่น)ทำแล้ว10735645ทำแล้ว 28/06/255643242424
49. อบต.บ้านปง (สูงเม่น)ทำแล้ว10958274ทำแล้ว 27/06/2556662473633
50. อบต.บ้านปิน (ลอง)ทำแล้ว61411510ทำแล้ว 18/06/255648262622
51. อบต.บ้านหนุน (สอง)ทำแล้ว4246232232ทำแล้ว 14/06/255657454545
52. อบต.บ้านเหล่า (สูงเม่น)ทำแล้ว11137213124ทำแล้ว 29/01/255724242323
53. อบต.ป่าแดง (เมืองแพร่)ทำแล้ว51417272ทำแล้ว 14/06/255653484846
54. อบต.ป่าสัก (วังชิ้น)ทำแล้ว8211211211ทำแล้ว 04/06/255636212019
55. อบต.ไผ่โทน (ร้องกวาง)ทำแล้ว10674585ทำแล้ว 10/06/255645161616
56. อบต.พระหลวง (สูงเม่น)ทำแล้ว61784036ทำแล้ว 28/06/2556281199
57. อบต.แม่เกิ๋ง (วังชิ้น)ทำแล้ว8164301272ทำแล้ว 18/10/255646131313
58. อบต.แม่คำมี (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว71104136ทำแล้ว 26/06/255674595248
59. อบต.แม่จั๊วะ (เด่นชัย)ทำแล้ว10775135ทำแล้ว 31/05/2556434323131
60. อบต.แม่ทราย (ร้องกวาง)ทำแล้ว12103212172ทำแล้ว 18/06/25561044191919
61. อบต.แม่ป้าก (วังชิ้น)ทำแล้ว9781716ทำแล้ว 28/06/255631272525
62. อบต.แม่พุง (วังชิ้น)ทำแล้ว9111136162ทำแล้ว 10/06/2556264636262
63. อบต.แม่ยม (เมืองแพร่)ทำแล้ว720124185ทำแล้ว 12/06/255634118949391
64. อบต.แม่ยางตาล (ร้องกวาง)ทำแล้ว101159259ทำแล้ว 26/06/2556978666565
65. อบต.แม่ยางร้อง (ร้องกวาง)ทำแล้ว15331206118ทำแล้ว 06/09/255655111111
66. อบต.แม่ยางฮ่อ (ร้องกวาง)ทำแล้ว7132152244ทำแล้ว 14/06/2556290838381
67. อบต.ร้องกวาง (ร้องกวาง)ทำแล้ว9988681ทำแล้ว 07/06/25562100161616
68. อบต.ร่องกาศ (สูงเม่น)ทำแล้ว6357338435ทำแล้ว 26/06/25564247262626
69. อบต.ร่องฟอง (เมืองแพร่)ทำแล้ว6208233243ทำแล้ว 29/07/255730292726
70. อบต.วังชิ้น (วังชิ้น)ทำแล้ว618517087ทำแล้ว 28/06/2556166414138
71. อบต.วังธง (เมืองแพร่)ทำแล้ว6159142131ทำแล้ว 22/05/255632282828
72. อบต.วังหลวง (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว7181143119ทำแล้ว 13/06/055651464644
73. อบต.เวียงทอง (สูงเม่น)ทำแล้ว4220179153ทำแล้ว 10/06/2556355272726
74. อบต.สบสาย (สูงเม่น)ทำแล้ว8177224164ทำแล้ว 14/05/255632127787873
75. อบต.สรอย (วังชิ้น)ทำแล้ว6313311287ทำแล้ว 25/06/255654181818
76. อบต.สะเอียบ (สอง)ทำแล้ว696169131ทำแล้ว 18/06/255629222121
77. อบต.สูงเม่น (สูงเม่น)ทำแล้ว6721747ทำแล้ว 09/04/25563176585249
78. อบต.ห้วยม้า (เมืองแพร่)ทำแล้ว6363654364ทำแล้ว 27/06/255684787877
79. อบต.ห้วยโรง (ร้องกวาง)ทำแล้ว10423482237ทำแล้ว 11/06/255617121212
80. อบต.ห้วยไร่ (เด่นชัย)ทำแล้ว9517520518ทำแล้ว 18/06/255630242323
81. อบต.หัวทุ่ง (ลอง)ทำแล้ว5135135135ทำแล้ว 14/06/255661525252
82. อบต.หัวฝาย (สูงเม่น)ทำแล้ว69783293ทำแล้ว 23/05/2557661565656
83. อบต.หัวเมือง (สอง)ทำแล้ว714079118ทำแล้ว 05/09/25561851171717
84. อบต.เหมืองหม้อ (เมืองแพร่)ทำแล้ว6130109109ทำแล้ว 13/11/2556271555555
รวม 84 อปท.8464516,44214,94813,714835835,5533,7173,6283,547
ข้อมูล ณ 07/08/2563