รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด อุตรดิตถ์ ปี 2557

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255725582559
1. อบจ.อุตรดิตถ์ (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว6308240223ทำแล้ว 26/06/255688141997878
2. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว6342167165ทำแล้ว 25/06/25568762444442
3. เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว83682424ทำแล้ว 05/06/255619171717
4. เทศบาลตำบลงิ้วงาม (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว7217281256ทำแล้ว 21/06/25562199471410
5. เทศบาลตำบลจริม (ท่าปลา)ทำแล้ว6164247230ทำแล้ว 25/06/255642282828
6. เทศบาลตำบลตรอน (ตรอน)ทำแล้ว5132125122ทำแล้ว 17/06/25563333
7. เทศบาลตำบลทองแสนขัน (ทองแสนขัน)ทำแล้ว6162163163ทำแล้ว 24/06/255664242424
8. เทศบาลตำบลท่าปลา (ท่าปลา)ทำแล้ว79161188ทำแล้ว 28/06/2556584545453
9. เทศบาลตำบลท่าสัก (พิชัย)ทำแล้ว41098281ทำแล้ว 26/06/2556369585858
10. เทศบาลตำบลท่าเสา (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว6170197123ทำแล้ว 14/06/2556896676765
11. เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง (ลับแล)ทำแล้ว5146138100ทำแล้ว 27/06/255650434241
12. เทศบาลตำบลน้ำปาด (น้ำปาด)ทำแล้ว6312323284ทำแล้ว 21/04/2557169212121
13. เทศบาลตำบลน้ำริด (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว6276237195ทำแล้ว 28/06/25561090808077
14. เทศบาลตำบลในเมือง (พิชัย)ทำแล้ว6122111104ทำแล้ว 28/06/255678696966
15. เทศบาลตำบลบ้านเกาะ (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว664839087ทำแล้ว 03/06/2556628181818
16. เทศบาลตำบลบ้านแก่ง (ตรอน)ทำแล้ว6157159143ทำแล้ว 04/06/255630555
17. เทศบาลตำบลบ้านโคก (บ้านโคก)ทำแล้ว4129103100ทำแล้ว 28/06/25567395444444
18. เทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว8183143144ทำแล้ว 21/06/2556282201717
19. เทศบาลตำบลป่าเซ่า (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว1235314767ทำแล้ว 06/06/2556
20. เทศบาลตำบลผาจุก (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว8250253180ทำแล้ว 23/04/2557148151515
21. เทศบาลตำบลพระเสด็จ (ลับแล)ทำแล้ว5454461461ทำแล้ว 19/06/255651212121
22. เทศบาลตำบลฟากท่า (ฟากท่า)ทำแล้ว6778080ทำแล้ว 17/06/2556334272720
23. เทศบาลตำบลร่วมจิต (ท่าปลา)ทำแล้ว8119123ทำแล้ว 29/06/25557155000
24. เทศบาลตำบลวังกะพี้ (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว71,088327303ทำแล้ว 11/06/25561971525150
25. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ (ลับแล)ทำแล้ว8143142141ทำแล้ว 25/06/2556184575757
26. เทศบาลตำบลหัวดง (ลับแล)ทำแล้ว8192192192ทำแล้ว 20/06/255697110272727
27. เทศบาลตำบลหาดกรวด (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว71815349ทำแล้ว 14/06/2556747161616
28. อบต.ข่อยสูง (ตรอน)ทำแล้ว79426140ทำแล้ว 27/06/2556870707070
29. อบต.ขุนฝาง (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว5178260270ทำแล้ว 28/06/25562459474747
30. อบต.คอรุม (พิชัย)ทำแล้ว7184185189ทำแล้ว 14/06/25563051282828
31. อบต.ชัยจุมพล (ลับแล)ทำแล้ว5152101101ทำแล้ว 24/06/2556579737272
32. อบต.ด่านแม่คำมัน (ลับแล)ทำแล้ว7684116ทำแล้ว 03/06/2556412500
33. อบต.เด่นเหล็ก (น้ำปาด)ทำแล้ว61109695ทำแล้ว 28/06/255653383837
34. อบต.ถ้ำฉลอง (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว13118152114ทำแล้ว 28/06/25562364525252
35. อบต.ท่าปลา (ท่าปลา)ทำแล้ว6202191183ทำแล้ว 28/06/255676303028
36. อบต.ท่าแฝก (น้ำปาด)ทำแล้ว7216241241ทำแล้ว 23/05/2556188626262
37. อบต.ท่ามะเฟือง (พิชัย)ทำแล้ว6134168145ทำแล้ว 27/05/255626131313
38. อบต.ท่าสัก (พิชัย)ทำแล้ว72448844ทำแล้ว 28/06/25561128252525
39. อบต.นาขุม (บ้านโคก)ทำแล้ว5382365236ทำแล้ว 12/06/2557171121212
40. อบต.นางพญา (ท่าปลา)ทำแล้ว8119255211ทำแล้ว 13/05/2556220888
41. อบต.นานกกก (ลับแล)ทำแล้ว916823622ทำแล้ว 20/06/255610633
42. อบต.นายาง (พิชัย)ทำแล้ว6195162155ทำแล้ว 19/05/255741272622
43. อบต.นาอิน (พิชัย)ทำแล้ว7619619618ทำแล้ว 26/06/2556111111111
44. อบต.น้ำไคร้ (น้ำปาด)ทำแล้ว81303943ทำแล้ว 28/05/2556766353535
45. อบต.น้ำไผ่ (น้ำปาด)ทำแล้ว63103224ทำแล้ว 23/06/2556514910109
46. อบต.น้ำพี้ (ทองแสนขัน)ทำแล้ว6500141167ทำแล้ว 15/05/2556335252424
47. อบต.น้ำหมัน (ท่าปลา)ทำแล้ว51509743ทำแล้ว 5109585857
48. อบต.น้ำอ่าง (ตรอน)ทำแล้ว842120226ทำแล้ว 20/06/25567000
49. อบต.ในเมือง (พิชัย)ทำแล้ว6211371357ทำแล้ว 30/05/2556943444
50. อบต.บ่อทอง (ทองแสนขัน)ทำแล้ว416213162ทำแล้ว 28/06/255621000
51. อบต.บ่อเบี้ย (บ้านโคก)ทำแล้ว14405252ทำแล้ว 10/06/25579400
52. อบต.บ้านแก่ง (ตรอน)ทำแล้ว5226269320ทำแล้ว 15/05/25564869343434
53. อบต.บ้านโคน (พิชัย)ทำแล้ว71616841ทำแล้ว 30/05/2556662545050
54. อบต.บ้านด่าน (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว613514111ทำแล้ว 11/06/255636363636
55. อบต.บ้านด่านนาขาม (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว8467379220ทำแล้ว 14/06/065650444444
56. อบต.บ้านดารา (พิชัย)ทำแล้ว6907167ทำแล้ว 13/05/25561467656564
57. อบต.บ้านฝาย (น้ำปาด)ทำแล้ว5214240284ทำแล้ว 17/06/2556347434343
58. อบต.บ้านเสี้ยว (ฟากท่า)ทำแล้ว763250123ทำแล้ว 04/06/255621171717
59. อบต.บ้านหม้อ (พิชัย)ทำแล้ว5303113ทำแล้ว 30/09/2556732252523
60. อบต.ป่าคาย (ทองแสนขัน)ทำแล้ว6135148255ทำแล้ว 14/06/2556144242423
61. อบต.ผักขวง (ทองแสนขัน)ทำแล้ว6120120507ทำแล้ว 28/06/25566431785
62. อบต.ผาเลือด (ท่าปลา)ทำแล้ว7234637177ทำแล้ว 28/06/2556442711
63. อบต.ไผ่ล้อม (ลับแล)ทำแล้ว62866969ทำแล้ว 24/06/255630988
64. อบต.ฝายหลวง (ลับแล)ทำแล้ว5175205200ทำแล้ว 10/05/25565154131313
65. อบต.พญาแมน (พิชัย)ทำแล้ว83289692ทำแล้ว 18/06/255643554
66. อบต.ฟากท่า (ฟากท่า)ทำแล้ว3129129129ทำแล้ว 14/06/255635000
67. อบต.ม่วงเจ็ดต้น (บ้านโคก)ทำแล้ว531329294ทำแล้ว 30/05/255618100
68. อบต.แม่พูล (ลับแล)ทำแล้ว9109105103ทำแล้ว 24/06/255675605757
69. อบต.ร่วมจิต (ท่าปลา)ทำแล้ว5879494ทำแล้ว 14/06/255625996
70. อบต.ไร่อ้อย (พิชัย)ทำแล้ว71318157ทำแล้ว 28/06/255614422
71. อบต.วังดิน (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว5245201170ทำแล้ว 13/06/2556416161611
72. อบต.วังแดง (ตรอน)ทำแล้ว8446370321ทำแล้ว 25/06/255642130130130128
73. อบต.สองคอน (ฟากท่า)ทำแล้ว9265279279ทำแล้ว 20/06/2556236262222
74. อบต.สองห้อง (ฟากท่า)ทำแล้ว8739785ทำแล้ว 14/06/255621522900
75. อบต.แสนตอ (น้ำปาด)ทำแล้ว5165236170ทำแล้ว 27/06/2556279686868
76. อบต.แสนตอ (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว81576662ทำแล้ว 31/05/2556159444343
77. อบต.ห้วยมุ่น (น้ำปาด)ทำแล้ว7160119119ทำแล้ว 14/05/255616111111
78. อบต.หาดงิ้ว (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว5136522ทำแล้ว 29/05/255641313030
79. อบต.หาดล้า (ท่าปลา)ทำแล้ว71091117ทำแล้ว 30/06/25561710109
80. อบต.หาดสองแคว (ตรอน)ทำแล้ว6129141149ทำแล้ว 27/05/255691848384
รวม 80 อปท.8052917,95614,73411,824808494,3342,5552,3792,328
ข้อมูล ณ 07/08/2563