รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ลำปาง ปี 2557

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255725582559
1. อบจ.ลำปาง (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5278298298ทำแล้ว 31/07/255689434343
2. เทศบาลนครลำปาง (เมืองลำปาง)ทำแล้ว6209145383ทำแล้ว 27/06/25561162148148148
3. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (เมืองลำปาง)ทำแล้ว6422132133ทำแล้ว 27/02/065785259106106106
4. เทศบาลเมืองพิชัย (เมืองลำปาง)ทำแล้ว52302023ทำแล้ว 10/06/255631154115101101
5. เทศบาลเมืองล้อมแรด (เถิน)ทำแล้ว5672318198ทำแล้ว 26/06/255692185747455
6. เทศบาลตำบลเกาะคา (เกาะคา)ทำแล้ว5224223223ทำแล้ว 04/11/255610139757575
7. เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว (เกาะคา)ทำแล้ว7451720ทำแล้ว 21/06/255644555
8. เทศบาลตำบลแจ้ห่ม (แจ้ห่ม)ทำแล้ว51056972ทำแล้ว 28/06/2556677565656
9. เทศบาลตำบลต้นธงชัย (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5511512512ทำแล้ว 17/05/2556411098
10. เทศบาลตำบลเถินบุรี (เถิน)ทำแล้ว5631515ทำแล้ว 19/05/255742323232
11. เทศบาลตำบลท่าผา (เกาะคา)ทำแล้ว813633ทำแล้ว 20/06/25568106868684
12. เทศบาลตำบลทุ่งงาม (เสริมงาม)ทำแล้ว5195189189ทำแล้ว 19/09/25572116888
13. เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง (แจ้ห่ม)ทำแล้ว5253166160ทำแล้ว 18/06/255640171616
14. เทศบาลตำบลนาแก้ว (เกาะคา)ทำแล้ว59610594ทำแล้ว 18/06/25562111710410299
15. เทศบาลตำบลนาครัว (แม่ทะ)ทำแล้ว521019829ทำแล้ว 25/06/25561330191917
16. เทศบาลตำบลน้ำโจ้ (แม่ทะ)ทำแล้ว5388346223ทำแล้ว 16/09/2556960565656
17. เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5122205186ทำแล้ว 18/06/255651373737
18. เทศบาลตำบลบ้านสา (แจ้ห่ม)ทำแล้ว51554643ทำแล้ว 27/06/25562100727170
19. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ (วังเหนือ)ทำแล้ว5238229225ทำแล้ว 12/06/255614108505050
20. เทศบาลตำบลปงยางคก (ห้างฉัตร)ทำแล้ว512111513ทำแล้ว 25/06/255629444
21. เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว (แม่ทะ)ทำแล้ว5388106105ทำแล้ว 458462827
22. เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง (แม่พริก)ทำแล้ว511455ทำแล้ว 28/06/25561418777
23. เทศบาลตำบลเมืองปาน (เมืองปาน)ทำแล้ว51292625ทำแล้ว 24/06/255664535351
24. เทศบาลตำบลเมืองยาว (ห้างฉัตร)ทำแล้ว8938816ทำแล้ว 28/06/255610101010
25. เทศบาลตำบลแม่ทะ (แม่ทะ)ทำแล้ว5227233214ทำแล้ว 28/06/255673626262
26. เทศบาลตำบลแม่ปุ (แม่พริก)ทำแล้ว5194257252ทำแล้ว 27/05/2556101705654
27. เทศบาลตำบลแม่พริก (แม่พริก)ทำแล้ว5172143123ทำแล้ว 25/06/2556291747474
28. เทศบาลตำบลแม่มอก (เถิน)ทำแล้ว5359245224ทำแล้ว 28/06/255611101333
29. เทศบาลตำบลแม่เมาะ (แม่เมาะ)ทำแล้ว6272214173ทำแล้ว 27/06/2555516710010097
30. เทศบาลตำบลลำปางหลวง (เกาะคา)ทำแล้ว5256195396ทำแล้ว 27/06/25563102232121
31. เทศบาลตำบลวังพร้าว (เกาะคา)ทำแล้ว5787777ทำแล้ว 28/06/255652484836
32. เทศบาลตำบลวังเหนือ (วังเหนือ)ทำแล้ว5993836ทำแล้ว 26/06/2556311477
33. เทศบาลตำบลเวียงมอก (เถิน)ทำแล้ว5117443365ทำแล้ว 14/06/25561494787876
34. เทศบาลตำบลศาลา (เกาะคา)ทำแล้ว5162162162ทำแล้ว 17/06/255695383737
35. เทศบาลตำบลสบปราบ (สบปราบ)ทำแล้ว5216193135ทำแล้ว 24/06/255661361099686
36. เทศบาลตำบลสิริราช (แม่ทะ)ทำแล้ว530311545ทำแล้ว 28/06/255673353535
37. เทศบาลตำบลเสริมงาม (เสริมงาม)ทำแล้ว5101ทำแล้ว 28/04/255755292928
38. เทศบาลตำบลเสริมซ้าย (เสริมงาม)ทำแล้ว5103104101ทำแล้ว 26/06/2556361515151
39. เทศบาลตำบลหลวงใต้ (งาว)ทำแล้ว51817930ทำแล้ว 24/06/25564298828281
40. เทศบาลตำบลหลวงเหนือ (งาว)ทำแล้ว51326747ทำแล้ว 24/06/25561485787878
41. เทศบาลตำบลห้างฉัตร (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5209141151ทำแล้ว 26/06/2556831232
42. เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5496597384ทำแล้ว 28/06/2556786828282
43. เทศบาลตำบลไหล่หิน (เกาะคา)ทำแล้ว5381381381ทำแล้ว 26/06/2556844191919
44. อบต.จางเหนือ (แม่เมาะ)ทำแล้ว515911441ทำแล้ว 13/06/2556258454542
45. อบต.แจ้ซ้อน (เมืองปาน)ทำแล้ว5171140110ทำแล้ว 07/06/2556160504343
46. อบต.แจ้ห่ม (แจ้ห่ม)ทำแล้ว512345ทำแล้ว 27/07/2556153424242
47. อบต.ดอนไฟ (แม่ทะ)ทำแล้ว5180180180ทำแล้ว 07/06/2556679535341
48. อบต.ทุ่งกว๋าว (เมืองปาน)ทำแล้ว5166205234ทำแล้ว 27/06/255626118106105105
49. อบต.ทุ่งฝาย (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5216219201ทำแล้ว 21/06/2556549383838
50. อบต.ทุ่งฮั้ว (วังเหนือ)ทำแล้ว51567070ทำแล้ว 15/05/065662575757
51. อบต.นาแก (งาว)ทำแล้ว5155156154ทำแล้ว 17/06/255627998
52. อบต.นาโป่ง (เถิน)ทำแล้ว51891515ทำแล้ว 28/06/25561366606053
53. อบต.นายาง (สบปราบ)ทำแล้ว8737355ทำแล้ว 27/06/255650414140
54. อบต.นาสัก (แม่เมาะ)ทำแล้ว5261269266ทำแล้ว 27/06/2556140242424
55. อบต.นาแส่ง (เกาะคา)ทำแล้ว8127127126ทำแล้ว 18/06/255539988
56. อบต.นิคมพัฒนา (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5168168168ทำแล้ว 11/06/2556128111010
57. อบต.บ่อแฮ้ว (เมืองลำปาง)ทำแล้ว515412361ทำแล้ว 07/06/25561178727272
58. อบต.บ้านกิ่ว (แม่ทะ)ทำแล้ว5181331374ทำแล้ว 18/06/255637997
59. อบต.บ้านขอ (เมืองปาน)ทำแล้ว5177126129ทำแล้ว 17/06/255647115108108108
60. อบต.บ้านค่า (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5231205372ทำแล้ว 12/06/255641232323
61. อบต.บ้านดง (แม่เมาะ)ทำแล้ว5404417381ทำแล้ว 05/06/2556721202019
62. อบต.บ้านบอม (แม่ทะ)ทำแล้ว5188128128ทำแล้ว 24/06/2556748281111
63. อบต.บ้านเป้า (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5225212212ทำแล้ว 14/06/255642201916
64. อบต.บ้านโป่ง (งาว)ทำแล้ว5199149153ทำแล้ว 30/05/255673212120
65. อบต.บ้านร้อง (งาว)ทำแล้ว51496153ทำแล้ว 14/06/255631132112112112
66. อบต.บ้านแลง (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5998567ทำแล้ว 14/06/2556545343434
67. อบต.บ้านเสด็จ (เมืองลำปาง)ทำแล้ว510791204ทำแล้ว 14/06/2556347424036
68. อบต.บ้านหวด (งาว)ทำแล้ว5395193208ทำแล้ว 18/07/255625171716
69. อบต.บ้านแหง (งาว)ทำแล้ว5189138124ทำแล้ว 05/07/2556174676363
70. อบต.บ้านอ้อน (งาว)ทำแล้ว6211100113ทำแล้ว 18/06/2556636353531
71. อบต.บ้านเอื้อม (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5420221196ทำแล้ว 21/06/255659464442
72. อบต.บุญนาคพัฒนา (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5271292290ทำแล้ว 14/06/2556352373736
73. อบต.ปงดอน (แจ้ห่ม)ทำแล้ว5280285285ทำแล้ว 03/06/255660494943
74. อบต.ปงเตา (งาว)ทำแล้ว5122122126ทำแล้ว 26/06/2556276716471
75. อบต.พิชัย (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5353535ทำแล้ว 10/06/255613131313
76. อบต.เมืองมาย (แจ้ห่ม)ทำแล้ว5594141ทำแล้ว 17/06/2556745373735
77. อบต.แม่กัวะ (สบปราบ)ทำแล้ว598112138ทำแล้ว 26/06/255641323232
78. อบต.แม่ตีบ (งาว)ทำแล้ว5464646ทำแล้ว 09/05/0656225666
79. อบต.แม่ถอด (เถิน)ทำแล้ว510069152ทำแล้ว 24/06/2556290787878
80. อบต.แม่ปะ (เถิน)ทำแล้ว5239136ทำแล้ว 01/10/25566554
81. อบต.แม่พริก (แม่พริก)ทำแล้ว8156149246ทำแล้ว 10/05/255613118959595
82. อบต.แม่วะ (เถิน)ทำแล้ว5601411ทำแล้ว 07/06/2556336161414
83. อบต.แม่สัน (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5209217257ทำแล้ว 13/06/255650424240
84. อบต.แม่สุก (แจ้ห่ม)ทำแล้ว51142626ทำแล้ว 25/06/2556846343433
85. อบต.ร่องเคาะ (วังเหนือ)ทำแล้ว5210179172ทำแล้ว 17/06/2556210332
86. อบต.วอแก้ว (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5176164165ทำแล้ว 19/06/2556103838382
87. อบต.วังแก้ว (วังเหนือ)ทำแล้ว4646363ทำแล้ว 10/06/255646404039
88. อบต.วังเงิน (แม่ทะ)ทำแล้ว51191269ทำแล้ว 28/06/255634222
89. อบต.วังซ้าย (วังเหนือ)ทำแล้ว5787876ทำแล้ว 12/06/2556317555
90. อบต.วังใต้ (วังเหนือ)ทำแล้ว5615759ทำแล้ว 10/06/255652474746
91. อบต.วังทรายคำ (วังเหนือ)ทำแล้ว518016365ทำแล้ว 29/09/255674494949
92. อบต.วังทอง (วังเหนือ)ทำแล้ว5235273272ทำแล้ว 28/06/255633664
93. อบต.วิเชตนคร (แจ้ห่ม)ทำแล้ว51709471ทำแล้ว 24/06/255621555
94. อบต.เวียงตาล (ห้างฉัตร)ทำแล้ว51808994ทำแล้ว 27/06/255622129112112108
95. อบต.สบปราบ (สบปราบ)ทำแล้ว7936961ทำแล้ว 25/06/2556156424241
96. อบต.สบป้าด (แม่เมาะ)ทำแล้ว5312425ทำแล้ว 27/06/255613888
97. อบต.สมัย (สบปราบ)ทำแล้ว7836969ทำแล้ว 13/06/255657545452
98. อบต.เสริมกลาง (เสริมงาม)ทำแล้ว5152152152ทำแล้ว 30/06/255728191313
99. อบต.เสริมขวา (เสริมงาม)ทำแล้ว5816357ทำแล้ว 25/03/255638303029
100. อบต.หนองหล่ม (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5129129129ทำแล้ว 25/06/255654444441
101. อบต.หัวเมือง (เมืองปาน)ทำแล้ว5306287266ทำแล้ว 18/06/2556882656564
102. อบต.หัวเสือ (แม่ทะ)ทำแล้ว5883636ทำแล้ว 19/06/255654515145
103. อบต.ใหม่พัฒนา (เกาะคา)ทำแล้ว51265ทำแล้ว 28/06/2556211888
รวม 103 อปท.10353919,27915,28514,3781036777,0994,6274,4934,358
ข้อมูล ณ 06/08/2563