รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ลำพูน ปี 2557

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255725582559
1. อบจ.ลำพูน (เมืองลำพูน)ทำแล้ว8516254253ทำแล้ว 28/06/2556127611910896
2. เทศบาลเมืองลำพูน (เมืองลำพูน)ทำแล้ว6498495485ทำแล้ว 25/06/25561171066528
3. เทศบาลตำบลก้อ (ลี้)ทำแล้ว7282278292ทำแล้ว 09/04/2556369474747
4. เทศบาลตำบลดงดำ (ลี้)ทำแล้ว8176190194ทำแล้ว 20/06/25561471696967
5. เทศบาลตำบลต้นธง (เมืองลำพูน)ทำแล้ว7207223292ทำแล้ว 14/06/2556178626259
6. เทศบาลตำบลทากาศ (แม่ทา)ทำแล้ว7133217167ทำแล้ว 25/06/2556101858584
7. เทศบาลตำบลทากาศเหนือ (แม่ทา)ทำแล้ว8182182182ทำแล้ว 12/06/2556103909090
8. เทศบาลตำบลทาขุมเงิน (แม่ทา)ทำแล้ว7100301434ทำแล้ว 26/06/2556261535349
9. เทศบาลตำบลท่าเชียงทอง (เมืองลำพูน)ทำแล้ว7119119119ทำแล้ว 16/08/25569691394
10. เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง (แม่ทา)ทำแล้ว7111115115ทำแล้ว 19/06/2556654545454
11. เทศบาลตำบลทาปลาดุก (แม่ทา)ทำแล้ว617010735ทำแล้ว 27/06/255656484848
12. เทศบาลตำบลทาสบชัย (แม่ทา)ทำแล้ว8521522522ทำแล้ว 23/12/255619134104104104
13. เทศบาลตำบลทาสบเส้า (แม่ทา)ทำแล้ว8279255301ทำแล้ว 20/05/255614239167167158
14. เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง (ทุ่งหัวช้าง)ทำแล้ว71058381ทำแล้ว 12/06/255658454545
15. เทศบาลตำบลบ้านกลาง (เมืองลำพูน)ทำแล้ว8158126126ทำแล้ว 14/06/2556158525252
16. เทศบาลตำบลบ้านธิ (บ้านธิ)ทำแล้ว8123451ทำแล้ว 28/06/255672676767
17. เทศบาลตำบลบ้านแป้น (เมืองลำพูน)ทำแล้ว5152147144ทำแล้ว 28/06/25565412411111168
18. เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว81774648ทำแล้ว 28/06/2556271161616
19. เทศบาลตำบลประตูป่า (เมืองลำพูน)ทำแล้ว8188188202ทำแล้ว 25/06/2556144444444
20. เทศบาลตำบลป่าซาง (ป่าซาง)ทำแล้ว7246188171ทำแล้ว 22/05/2556287606060
21. เทศบาลตำบลป่าไผ่ (ลี้)ทำแล้ว8251266266ทำแล้ว 12/06/255633242422
22. เทศบาลตำบลป่าสัก (เมืองลำพูน)ทำแล้ว6157166166ทำแล้ว 07/05/255614136120119118
23. เทศบาลตำบลม่วงน้อย (ป่าซาง)ทำแล้ว7255214190ทำแล้ว 28/06/255676717168
24. เทศบาลตำบลมะกอก (ป่าซาง)ทำแล้ว8309332290ทำแล้ว 12/06/2556191212121
25. เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ (เมืองลำพูน)ทำแล้ว8115105105ทำแล้ว 26/06/2556371555
26. เทศบาลตำบลแม่ตืน (ลี้)ทำแล้ว8198228190ทำแล้ว 02/05/2556246464646
27. เทศบาลตำบลแม่แรง (ป่าซาง)ทำแล้ว7143124116ทำแล้ว 25/06/2556174747470
28. เทศบาลตำบลริมปิง (เมืองลำพูน)ทำแล้ว8261248268ทำแล้ว 27/06/2556994666460
29. เทศบาลตำบลลี้ (ลี้)ทำแล้ว7228153152ทำแล้ว 24/06/25563140999898
30. เทศบาลตำบลวังดิน (ลี้)ทำแล้ว825485186ทำแล้ว 27/06/2556783838381
31. เทศบาลตำบลวังผาง (เวียงหนองล่อง)ทำแล้ว6266254258ทำแล้ว 17/06/255610555
32. เทศบาลตำบลเวียงยอง (เมืองลำพูน)ทำแล้ว7239144181ทำแล้ว 26/06/255633222
33. เทศบาลตำบลศรีเตี้ย (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว7787673ทำแล้ว 27/06/255642424241
34. เทศบาลตำบลศรีบัวบาน (เมืองลำพูน)ทำแล้ว8210235251ทำแล้ว 24/07/255622101010
35. เทศบาลตำบลศรีวิชัย (ลี้)ทำแล้ว7162161161ทำแล้ว 24/06/255665656565
36. เทศบาลตำบลหนองช้างคืน (เมืองลำพูน)ทำแล้ว61133962ทำแล้ว 24/06/255678686868
37. เทศบาลตำบลหนองยวง (เวียงหนองล่อง)ทำแล้ว8142150249ทำแล้ว 28/06/2556736765
38. เทศบาลตำบลหนองล่อง (เวียงหนองล่อง)ทำแล้ว911982154ทำแล้ว 25/06/25561075737373
39. เทศบาลตำบลเหมืองง่า (เมืองลำพูน)ทำแล้ว4196205204ทำแล้ว 24/06/255659595959
40. เทศบาลตำบลเหมืองจี้ (เมืองลำพูน)ทำแล้ว8324268258ทำแล้ว 10/06/255634232018
41. เทศบาลตำบลอุโมงค์ (เมืองลำพูน)ทำแล้ว7424421419ทำแล้ว 28/06/255664488488488488
42. อบต.ตะเคียนปม (ทุ่งหัวช้าง)ทำแล้ว8243187107ทำแล้ว 07/06/25563024244
43. อบต.ท่าตุ้ม (ป่าซาง)ทำแล้ว718211544ทำแล้ว 12/06/25561684727268
44. อบต.ทาแม่ลอบ (แม่ทา)ทำแล้ว7190195195ทำแล้ว 48191716
45. อบต.ทุ่งหัวช้าง (ทุ่งหัวช้าง)ทำแล้ว7163108110ทำแล้ว 14/06/255617114989896
46. อบต.นครเจดีย์ (ป่าซาง)ทำแล้ว7127106108ทำแล้ว 14/06/2556498868686
47. อบต.นาทราย (ลี้)ทำแล้ว8178141157ทำแล้ว 13/06/2556299646360
48. อบต.น้ำดิบ (ป่าซาง)ทำแล้ว7238328355ทำแล้ว 21/06/25562160134132128
49. อบต.บ้านปวง (ทุ่งหัวช้าง)ทำแล้ว713810427ทำแล้ว 14/06/25564927151515
50. อบต.บ้านเรือน (ป่าซาง)ทำแล้ว6288252218ทำแล้ว 17/06/25561033181815
51. อบต.ป่าพลู (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว813143ทำแล้ว 14/05/2556165646464
52. อบต.แม่ลาน (ลี้)ทำแล้ว7958080ทำแล้ว 11/06/255628600
53. อบต.เวียงกานต์ (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว8202146145ทำแล้ว 24/06/255683787877
54. อบต.เวียงแก้ว (ลี้)ทำแล้ว8135150106ทำแล้ว 21/06/2556766282825
55. อบต.หนองปลาสะวาย (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว6165174163ทำแล้ว 19/06/255640333331
56. อบต.หนองหนาม (เมืองลำพูน)ทำแล้ว7252196209ทำแล้ว 03/06/255686211616
57. อบต.ห้วยยาบ (บ้านธิ)ทำแล้ว7116178199ทำแล้ว 128332
58. อบต.เหล่ายาว (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว819011458ทำแล้ว 20/06/2556142171716
รวม 58 อปท.5842011,92010,61510,647583495,0863,7213,5933,382
ข้อมูล ณ 06/08/2563