รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด เชียงใหม่ ปี 2557

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255725582559
1. อบจ.เชียงใหม่ (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7471297285ทำแล้ว 28/06/255643222504943
2. เทศบาลนครเชียงใหม่ (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว4400353341ทำแล้ว 27/12/255617303140133124
3. เทศบาลเมืองต้นเปา (สันกำแพง)ทำแล้ว8285287287ทำแล้ว 28/06/255634212121
4. เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา (แม่แตง)ทำแล้ว7352353353ทำแล้ว 14/08/255671911
5. เทศบาลเมืองแม่โจ้ (สันทราย)ทำแล้ว7608582581ทำแล้ว 01/08/25567161622
6. เทศบาลเมืองแม่เหียะ (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7363304409ทำแล้ว 29/06/255612012012096
7. เทศบาลตำบลขัวมุง (สารภี)ทำแล้ว7312329321ทำแล้ว 27/12/255647323230
8. เทศบาลตำบลขี้เหล็ก (แม่ริม)ทำแล้ว7288160145ทำแล้ว 25/06/255615121210
9. เทศบาลตำบลจอมแจ้ง (แม่แตง)ทำแล้ว7130105103ทำแล้ว 15/05/0656345383838
10. เทศบาลตำบลจอมทอง (จอมทอง)ทำแล้ว7257189188ทำแล้ว 24/06/255655141210
11. เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว (สันทราย)ทำแล้ว7222248310ทำแล้ว 06/06/255674646363
12. เทศบาลตำบลชมภู (สารภี)ทำแล้ว9419419418ทำแล้ว 26/06/255638303027
13. เทศบาลตำบลช้างเผือก (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว6294217211ทำแล้ว 18/06/255611158145145131
14. เทศบาลตำบลเชิงดอย (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว8237200143ทำแล้ว 04/11/255669666553
15. เทศบาลตำบลเชียงดาว (เชียงดาว)ทำแล้ว7209181140ทำแล้ว 28/06/25561878565655
16. เทศบาลตำบลไชยปราการ (ไชยปราการ)ทำแล้ว7449427382ทำแล้ว 21/06/255646110977070
17. เทศบาลตำบลไชยสถาน (สารภี)ทำแล้ว7240247305ทำแล้ว 28/06/25568114868478
18. เทศบาลตำบลดอนแก้ว (สารภี)ทำแล้ว7213209230ทำแล้ว 17/06/2556232999
19. เทศบาลตำบลดอยแก้ว (จอมทอง)ทำแล้ว5181313ทำแล้ว 17/06/2556416444
20. เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7382322321ทำแล้ว 28/06/2556611410310398
21. เทศบาลตำบลตลาดขวัญ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว5277198164ทำแล้ว 25/06/2556547353434
22. เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว6154148254ทำแล้ว 25/06/2556532242424
23. เทศบาลตำบลท่ากว้าง (สารภี)ทำแล้ว71322629ทำแล้ว 24/06/2556173766
24. เทศบาลตำบลท่าข้าม (ฮอด)ทำแล้ว713833ทำแล้ว 30/06/25565151166
25. เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา (ดอยเต่า)ทำแล้ว7228109111ทำแล้ว 14/06/25561296666664
26. เทศบาลตำบลท่าผา (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7198199199ทำแล้ว 20/06/255622444
27. เทศบาลตำบลท่าวังตาล (สารภี)ทำแล้ว7303221339ทำแล้ว 26/06/255681554
28. เทศบาลตำบลท่าศาลา (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว6233196196ทำแล้ว 26/06/25561114314112041
29. เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง (เชียงดาว)ทำแล้ว72183333ทำแล้ว 27/06/25561329877
30. เทศบาลตำบลทุ่งต้อม (สันป่าตอง)ทำแล้ว6207188165ทำแล้ว 28/06/255641343433
31. เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก (สันป่าตอง)ทำแล้ว7484484484ทำแล้ว 21/06/2556161383823
32. เทศบาลตำบลน้ำแพร่ (พร้าว)ทำแล้ว7777777ทำแล้ว 27/06/255616131313
33. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา (หางดง)ทำแล้ว7183179206ทำแล้ว 30/05/255679676562
34. เทศบาลตำบลบวกค้าง (สันกำแพง)ทำแล้ว6552532515ทำแล้ว 28/06/255634111
35. เทศบาลตำบลบ่อหลวง (ฮอด)ทำแล้ว5178150246ทำแล้ว 04/06/2556128959593
36. เทศบาลตำบลบ้านกลาง (สันป่าตอง)ทำแล้ว7377360343ทำแล้ว 30/04/255648222221
37. เทศบาลตำบลบ้านตาล (ฮอด)ทำแล้ว6714542ทำแล้ว 11/06/255617777
38. เทศบาลตำบลบ้านปง (หางดง)ทำแล้ว8284103103ทำแล้ว 28/01/2557266605753
39. เทศบาลตำบลบ้านแปะ (จอมทอง)ทำแล้ว5273180179ทำแล้ว 27/06/25563515510810799
40. เทศบาลตำบลบ้านโป่ง (พร้าว)ทำแล้ว7218224187ทำแล้ว 03/06/255619121212
41. เทศบาลตำบลบ้านแม (สันป่าตอง)ทำแล้ว4909189ทำแล้ว 24/06/255675737372
42. เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า (ฝาง)ทำแล้ว7876770ทำแล้ว 26/06/255649424241
43. เทศบาลตำบลบ้านหลวง (จอมทอง)ทำแล้ว6214239293ทำแล้ว 20/12/2556206167167167
44. เทศบาลตำบลบ้านแหวน (หางดง)ทำแล้ว514730232ทำแล้ว 28/06/25569124848179
45. เทศบาลตำบลป่าแดด (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว718210396ทำแล้ว 24/06/255664565551
46. เทศบาลตำบลป่าตุ้ม (พร้าว)ทำแล้ว5195215217ทำแล้ว 25/06/255686787877
47. เทศบาลตำบลป่าบง (สารภี)ทำแล้ว10210195228ทำแล้ว 28/06/255629139616161
48. เทศบาลตำบลป่าป้อง (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7213186180ทำแล้ว 20/05/255672585857
49. เทศบาลตำบลป่าไผ่ (สันทราย)ทำแล้ว7172172172ทำแล้ว 24/06/2556113767657
50. เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7191169169ทำแล้ว 20/06/255678464646
51. เทศบาลตำบลป่าไหน่ (พร้าว)ทำแล้ว5244220196ทำแล้ว 28/06/255617126104104104
52. เทศบาลตำบลปิงโค้ง (เชียงดาว)ทำแล้ว7434440440ทำแล้ว 28/06/2556118919191
53. เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ (เชียงดาว)ทำแล้ว7299291292ทำแล้ว 28/06/255626171717
54. เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว71672121ทำแล้ว 24/09/255653404039
55. เทศบาลตำบลเมืองงาย (เชียงดาว)ทำแล้ว5204316313ทำแล้ว 19/06/255677777777
56. เทศบาลตำบลเมืองนะ (เชียงดาว)ทำแล้ว7291234234ทำแล้ว 30/06/25562079686852
57. เทศบาลตำบลเมืองเล็น (สันทราย)ทำแล้ว7143151215ทำแล้ว 28/06/25569258917
58. เทศบาลตำบลแม่ข่า (ฝาง)ทำแล้ว5278161ทำแล้ว 28/06/25577766
59. เทศบาลตำบลแม่คือ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7114225ทำแล้ว 26/06/2557341393938
60. เทศบาลตำบลแม่แจ่ม (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7190151218ทำแล้ว 30/05/2556117323232
61. เทศบาลตำบลแม่แตง (แม่แตง)ทำแล้ว7205196165ทำแล้ว 18/06/2556493261926
62. เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง (หางดง)ทำแล้ว4128129117ทำแล้ว 26/06/2556150323030
63. เทศบาลตำบลแม่นะ (เชียงดาว)ทำแล้ว7148136120ทำแล้ว 26/06/2556125919191
64. เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง (พร้าว)ทำแล้ว8177122101ทำแล้ว 25/06/255652383837
65. เทศบาลตำบลแม่ปูคา (สันกำแพง)ทำแล้ว7300291272ทำแล้ว 26/06/2556737111010
66. เทศบาลตำบลแม่โป่ง (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7244245222ทำแล้ว 25/06/2556662504948
67. เทศบาลตำบลแม่แฝก (สันทราย)ทำแล้ว794164309ทำแล้ว 27/06/2556380585858
68. เทศบาลตำบลแม่ริม (แม่ริม)ทำแล้ว5180160145ทำแล้ว 13/06/2556645393939
69. เทศบาลตำบลแม่แรม (แม่ริม)ทำแล้ว7173149175ทำแล้ว 20/05/255647434340
70. เทศบาลตำบลแม่วาง (แม่วาง)ทำแล้ว9246330220ทำแล้ว 30/06/252648272213
71. เทศบาลตำบลแม่สอย (จอมทอง)ทำแล้ว5897878ทำแล้ว 28/06/255651433
72. เทศบาลตำบลแม่หอพระ (แม่แตง)ทำแล้ว7109101109ทำแล้ว 30/06/255750111110
73. เทศบาลตำบลแม่อาย (แม่อาย)ทำแล้ว7313132141ทำแล้ว 28/06/2556746302727
74. เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7177148159ทำแล้ว 28/06/255615111111
75. เทศบาลตำบลยางคราม (ดอยหล่อ)ทำแล้ว6261207188ทำแล้ว 28/06/255641322419
76. เทศบาลตำบลยางเนิ้ง (สารภี)ทำแล้ว7173142146ทำแล้ว 27/02/255672707070
77. เทศบาลตำบลยุหว่า (สันป่าตอง)ทำแล้ว7238216301ทำแล้ว 27/06/2556104979797
78. เทศบาลตำบลริมเหนือ (แม่ริม)ทำแล้ว8253255254ทำแล้ว 28/06/25561915287
79. เทศบาลตำบลลวงเหนือ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7269276270ทำแล้ว 30/05/25562105909090
80. เทศบาลตำบลเวียงฝาง (ฝาง)ทำแล้ว7203171141ทำแล้ว 21/06/2556165505049
81. เทศบาลตำบลเวียงพร้าว (พร้าว)ทำแล้ว6248302266ทำแล้ว 21202020
82. เทศบาลตำบลสง่าบ้าน (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว519320638ทำแล้ว 20/05/2556103434343
83. เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ (จอมทอง)ทำแล้ว523424959ทำแล้ว 28/11/2556170521110
84. เทศบาลตำบลสองแคว (ดอยหล่อ)ทำแล้ว716714467ทำแล้ว 28/02/2556139252525
85. เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ (สะเมิง)ทำแล้ว51095656ทำแล้ว 28/06/255651666
86. เทศบาลตำบลสันกลาง (สันกำแพง)ทำแล้ว7297296296ทำแล้ว 28/06/255652484040
87. เทศบาลตำบลสันกำแพง (สันกำแพง)ทำแล้ว5248192190ทำแล้ว 28/06/255696808080
88. เทศบาลตำบลสันติสุข (ดอยหล่อ)ทำแล้ว7134164125ทำแล้ว 26/06/255662432626
89. เทศบาลตำบลสันทราย (ฝาง)ทำแล้ว7216118110ทำแล้ว 17/05/2556337252525
90. เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ (สารภี)ทำแล้ว7204191294ทำแล้ว 10/06/25569222
91. เทศบาลตำบลสันทรายหลวง (สันทราย)ทำแล้ว51599223ทำแล้ว 18/06/25577555
92. เทศบาลตำบลสันนาเม็ง (สันทราย)ทำแล้ว7171140130ทำแล้ว 25/06/25567108828280
93. เทศบาลตำบลสันป่าตอง (สันป่าตอง)ทำแล้ว6120148191ทำแล้ว 21/06/2556445434339
94. เทศบาลตำบลสันป่าเปา (สันทราย)ทำแล้ว7128117116ทำแล้ว 28/02/255623104868684
95. เทศบาลตำบลสันปูเลย (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว8409385343ทำแล้ว 03/06/2556137137137137
96. เทศบาลตำบลสันโป่ง (แม่ริม)ทำแล้ว7272305250ทำแล้ว 27/06/25561196544240
97. เทศบาลตำบลสันผักหวาน (หางดง)ทำแล้ว715110298ทำแล้ว 25/06/25564109686764
98. เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7207259293ทำแล้ว 27/06/255619101878786
99. เทศบาลตำบลสันพระเนตร (สันทราย)ทำแล้ว7221205192ทำแล้ว 24/07/255653363636
100. เทศบาลตำบลสันมหาพน (แม่แตง)ทำแล้ว7248281243ทำแล้ว 28/06/2556985787878
101. เทศบาลตำบลสารภี (สารภี)ทำแล้ว7173124118ทำแล้ว 28/06/255649373737
102. เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว71951951ทำแล้ว 27/11/25567777
103. เทศบาลตำบลสุเทพ (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7225187157ทำแล้ว 28/06/255669505050
104. เทศบาลตำบลแสนไห (เวียงแหง)ทำแล้ว7949494ทำแล้ว 10/06/255637332828
105. เทศบาลตำบลหนองแก๋ว (หางดง)ทำแล้ว71349988ทำแล้ว 14/06/2556696676551
106. เทศบาลตำบลหนองควาย (หางดง)ทำแล้ว71288181ทำแล้ว 28/06/255629149151211
107. เทศบาลตำบลหนองจ๊อม (สันทราย)ทำแล้ว6174188151ทำแล้ว 26/06/255629110101101101
108. เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา (หางดง)ทำแล้ว6270355351ทำแล้ว 22/01/25573124888887
109. เทศบาลตำบลหนองบัว (ไชยปราการ)ทำแล้ว7211209188ทำแล้ว 26/06/255636171717
110. เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7209192177ทำแล้ว 21/06/255677767676
111. เทศบาลตำบลหนองผึ้ง (สารภี)ทำแล้ว6783197197ทำแล้ว 05/03/255723171515
112. เทศบาลตำบลหนองแฝก (สารภี)ทำแล้ว7121125168ทำแล้ว 19/06/2556771717171
113. เทศบาลตำบลหนองหอย (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7197136134ทำแล้ว 28/06/2556368606060
114. เทศบาลตำบลหนองหาร (สันทราย)ทำแล้ว71358585ทำแล้ว 30/05/2556652181818
115. เทศบาลตำบลหนองแหย่ง (สันทราย)ทำแล้ว713710169ทำแล้ว 03/06/2556349454538
116. เทศบาลตำบลห้วยทราย (สันกำแพง)ทำแล้ว7308314314ทำแล้ว 27/06/25562281121110
117. เทศบาลตำบลหางดง (หางดง)ทำแล้ว7159163165ทำแล้ว 26/06/255652112767676
118. เทศบาลตำบลหารแก้ว (หางดง)ทำแล้ว6128140177ทำแล้ว 25/06/2556792757570
119. เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว (แม่ริม)ทำแล้ว7203199197ทำแล้ว 30/05/255648353535
120. เทศบาลตำบลอมก๋อย (อมก๋อย)ทำแล้ว71339188ทำแล้ว 28/02/255683838383
121. เทศบาลตำบลออนใต้ (สันกำแพง)ทำแล้ว7202208208ทำแล้ว 28/06/2556248363634
122. เทศบาลตำบลอินทขิล (แม่แตง)ทำแล้ว7103103103ทำแล้ว 26/06/2556111111010
123. อบต.กองแขก (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7155162195ทำแล้ว 28/06/25562132888787
124. อบต.กื๊ดช้าง (แม่แตง)ทำแล้ว7194143127ทำแล้ว 26/06/25565104544054
125. อบต.ข่วงเปา (จอมทอง)ทำแล้ว6276246228ทำแล้ว 18/12/25562118898888
126. อบต.ขุนคง (หางดง)ทำแล้ว6468468468ทำแล้ว 19/06/0656431181414
127. อบต.เขื่อนผาก (พร้าว)ทำแล้ว7245293232ทำแล้ว 27/06/25564560131211
128. อบต.แจ่มหลวง (กัลยาณิวัฒนา)ทำแล้ว7109109109ทำแล้ว 26/06/255635998
129. อบต.ช่างเคิ่ง (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7218218218ทำแล้ว 21/06/25561126828281
130. อบต.ช้างเผือก (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว71339355ทำแล้ว 29/06/255635323129
131. อบต.เชียงดาว (เชียงดาว)ทำแล้ว6146139133ทำแล้ว 03/07/255680252522
132. อบต.แช่ช้าง (สันกำแพง)ทำแล้ว7131120125ทำแล้ว 24/06/255622141413
133. อบต.ดอนแก้ว (แม่ริม)ทำแล้ว8305237299ทำแล้ว 28/06/2556171137137137
134. อบต.ดอนเปา (แม่วาง)ทำแล้ว5157103106ทำแล้ว 28/06/255632322525
135. อบต.ดอยเต่า (ดอยเต่า)ทำแล้ว5155155155ทำแล้ว 14/05/25561136777
136. อบต.ดอยลาง (แม่อาย)ทำแล้ว71027865ทำแล้ว 25/06/2556102383838
137. อบต.ดอยหล่อ (ดอยหล่อ)ทำแล้ว5317129125ทำแล้ว 28/06/2556104947470
138. อบต.ท่าเดื่อ (ดอยเต่า)ทำแล้ว5186186186ทำแล้ว 25/06/255617171615
139. อบต.ท่าตอน (แม่อาย)ทำแล้ว61169595ทำแล้ว 28/05/25561373616157
140. อบต.ท่าวังพร้าว (สันป่าตอง)ทำแล้ว6146104117ทำแล้ว 27/06/2556555474747
141. อบต.ทาเหนือ (แม่ออน)ทำแล้ว8177175183ทำแล้ว 28/05/2556110909087
142. อบต.ทุ่งปี้ (แม่วาง)ทำแล้ว6160142138ทำแล้ว 19/11/2556951454545
143. อบต.ทุ่งรวงทอง (แม่วาง)ทำแล้ว5167170165ทำแล้ว 28/06/255617171717
144. อบต.เทพเสด็จ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7206128124ทำแล้ว 28/06/2556168686455
145. อบต.นาเกียน (อมก๋อย)ทำแล้ว6190174163ทำแล้ว 15/02/255668615756
146. อบต.นาคอเรือ (ฮอด)ทำแล้ว6116928ทำแล้ว 19/06/255637242020
147. อบต.น้ำบ่อหลวง (สันป่าตอง)ทำแล้ว5176321242ทำแล้ว 17/07/25561513088
148. อบต.บงตัน (ดอยเต่า)ทำแล้ว7969268ทำแล้ว 20/06/255651383535
149. อบต.บ่อแก้ว (สะเมิง)ทำแล้ว5206190188ทำแล้ว 28/06/25561469434342
150. อบต.บ่อสลี (ฮอด)ทำแล้ว3163185185ทำแล้ว 17/06/255686747373
151. อบต.บ้านกาด (แม่วาง)ทำแล้ว7124119203ทำแล้ว 22/02/25561075525251
152. อบต.บ้านจันทร์ (กัลยาณิวัฒนา)ทำแล้ว7122134138ทำแล้ว 28/06/25566666
153. อบต.บ้านช้าง (แม่แตง)ทำแล้ว7958178ทำแล้ว 21/06/255681312299
154. อบต.บ้านทับ (แม่แจ่ม)ทำแล้ว71294544ทำแล้ว 14/05/255646373737
155. อบต.บ้านเป้า (แม่แตง)ทำแล้ว610240224ทำแล้ว 11/06/2556385584646
156. อบต.บ้านสหกรณ์ (แม่ออน)ทำแล้ว7160134137ทำแล้ว 14/06/2556362515150
157. อบต.บ้านหลวง (แม่อาย)ทำแล้ว7106280233ทำแล้ว 25/09/2556248424241
158. อบต.บ้านแอ่น (ดอยเต่า)ทำแล้ว81978552ทำแล้ว 20/06/255613131111
159. อบต.ปางหินฝน (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7645768ทำแล้ว 23/05/255625202019
160. อบต.ป่าแป๋ (แม่แตง)ทำแล้ว7161183185ทำแล้ว 21/05/2556369494949
161. อบต.เปียงหลวง (เวียงแหง)ทำแล้ว8323336221ทำแล้ว 27/06/25561112919190
162. อบต.โปงทุ่ง (ดอยเต่า)ทำแล้ว5134144143ทำแล้ว 21/06/255679656565
163. อบต.โป่งน้ำร้อน (ฝาง)ทำแล้ว7130191275ทำแล้ว 12/06/255677676767
164. อบต.โป่งแยง (แม่ริม)ทำแล้ว7300161165ทำแล้ว 25/06/2556140171717
165. อบต.ม่อนจอง (อมก๋อย)ทำแล้ว721525081ทำแล้ว 20/06/25562034777
166. อบต.ม่อนปิ่น (ฝาง)ทำแล้ว7205199312ทำแล้ว 12/06/255672454035
167. อบต.มะขามหลวง (สันป่าตอง)ทำแล้ว5145149113ทำแล้ว 26/06/2556269585857
168. อบต.มะขุนหวาน (สันป่าตอง)ทำแล้ว7188243215ทำแล้ว 09/04/2556381696969
169. อบต.เมืองก๋าย (แม่แตง)ทำแล้ว6166149146ทำแล้ว 12/06/255626666
170. อบต.เมืองคอง (เชียงดาว)ทำแล้ว71428678ทำแล้ว 05/06/255637121212
171. อบต.เมืองแหง (เวียงแหง)ทำแล้ว6205284252ทำแล้ว 13/06/255614115909088
172. อบต.แม่ก๊า (สันป่าตอง)ทำแล้ว5156152199ทำแล้ว 26/06/2556581727271
173. อบต.แม่คะ (ฝาง)ทำแล้ว7167124135ทำแล้ว 05/06/255652323029
174. อบต.แม่งอน (ฝาง)ทำแล้ว8160183553ทำแล้ว 21/06/2556565565654
175. อบต.แม่แดด (กัลยาณิวัฒนา)ทำแล้ว7146129111ทำแล้ว 11/06/2556760191414
176. อบต.แม่ตื่น (อมก๋อย)ทำแล้ว71664322ทำแล้ว 28/06/25569999
177. อบต.แม่ทะลบ (ไชยปราการ)ทำแล้ว7230239247ทำแล้ว 24/06/2556756484747
178. อบต.แม่ทา (แม่ออน)ทำแล้ว8138134131ทำแล้ว 28/06/2556102171717
179. อบต.แม่นาจร (แม่แจ่ม)ทำแล้ว788112164ทำแล้ว 11/06/2556179191010
180. อบต.แม่นาวาง (แม่อาย)ทำแล้ว7372226168ทำแล้ว 04/02/25573533344
181. อบต.แม่วิน (แม่วาง)ทำแล้ว7472479497ทำแล้ว 28/06/255671305188
182. อบต.แม่แวน (พร้าว)ทำแล้ว7102113138ทำแล้ว 27/06/25561269616161
183. อบต.แม่ศึก (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7156154128ทำแล้ว 05/06/255661111
184. อบต.แม่สา (แม่ริม)ทำแล้ว7206227589ทำแล้ว 18/06/25563113656059
185. อบต.แม่สาบ (สะเมิง)ทำแล้ว71169292ทำแล้ว 28/06/255673737272
186. อบต.แม่สาว (แม่อาย)ทำแล้ว7201191189ทำแล้ว 28/06/255647554
187. อบต.แม่สูน (ฝาง)ทำแล้ว7912222ทำแล้ว 06/12/25562173555555
188. อบต.ยั้งเมิน (สะเมิง)ทำแล้ว6373432370ทำแล้ว 28/06/2556125222222
189. อบต.ยางเปียง (อมก๋อย)ทำแล้ว5179134133ทำแล้ว 24/09/2556284504949
190. อบต.ร้องวัวแดง (สันกำแพง)ทำแล้ว5356386189ทำแล้ว 20/09/2556292666
191. อบต.เวียง (ฝาง)ทำแล้ว7181151150ทำแล้ว 29/05/0656383635639
192. อบต.เวียงท่ากาน (สันป่าตอง)ทำแล้ว4381382382ทำแล้ว 28/06/2556465111111
193. อบต.ศรีดงเย็น (ไชยปราการ)ทำแล้ว8454447427ทำแล้ว 14/02/255663535353
194. อบต.สบโขง (อมก๋อย)ทำแล้ว71279086ทำแล้ว 18/06/2556557454545
195. อบต.สบเปิง (แม่แตง)ทำแล้ว7172235235ทำแล้ว 09/05/25563775585858
196. อบต.สบแม่ข่า (หางดง)ทำแล้ว69193144ทำแล้ว 22/05/255624222222
197. อบต.สะเมิงเหนือ (สะเมิง)ทำแล้ว5128107107ทำแล้ว 19/06/255665383823
198. อบต.สะลวง (แม่ริม)ทำแล้ว7118118116ทำแล้ว 09/04/255656454544
199. อบต.สันกลาง (สันป่าตอง)ทำแล้ว7132174158ทำแล้ว 26/06/255649282828
200. อบต.สันกำแพง (สันกำแพง)ทำแล้ว71628687ทำแล้ว 15/05/255645373634
201. อบต.สันต้นหมื้อ (แม่อาย)ทำแล้ว7109113113ทำแล้ว 23/12/255623210108
202. อบต.สันทราย (พร้าว)ทำแล้ว6289276239ทำแล้ว 21/05/2556754353534
203. อบต.สันป่ายาง (แม่แตง)ทำแล้ว5144159153ทำแล้ว 04/03/2556583706965
204. อบต.ห้วยแก้ว (แม่ออน)ทำแล้ว7126129119ทำแล้ว 12/06/2556112105105105
205. อบต.ห้วยทราย (แม่ริม)ทำแล้ว710114988ทำแล้ว 22/05/255673676764
206. อบต.หางดง (ฮอด)ทำแล้ว6957760ทำแล้ว 12/06/25561450464645
207. อบต.โหล่งขอด (พร้าว)ทำแล้ว8726161ทำแล้ว 26/06/255616161616
208. อบต.อมก๋อย (อมก๋อย)ทำแล้ว7269258249ทำแล้ว 10/05/2556106797976
209. อบต.ออนกลาง (แม่ออน)ทำแล้ว7143125118ทำแล้ว 25/12/2556677545251
210. อบต.ออนเหนือ (แม่ออน)ทำแล้ว79943ทำแล้ว 10/06/2557163555452
211. อบต.ฮอด (ฮอด)ทำแล้ว6280249242ทำแล้ว 28/07/255622131311
รวม 211 อปท.2111,39243,71438,79038,6822111,08314,4959,9449,3798,986
ข้อมูล ณ 07/08/2563