รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด มุกดาหาร ปี 2557

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255725582559
1. อบจ.มุกดาหาร (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว6509346312ทำแล้ว 28/06/2556184153145145145
2. เทศบาลเมืองมุกดาหาร (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว5526413241ทำแล้ว 13/02/25572535211717
3. เทศบาลตำบลกกตูม (ดงหลวง)ทำแล้ว6190138134ทำแล้ว 01/06/25566563555555
4. เทศบาลตำบลคำชะอี (คำชะอี)ทำแล้ว6264265265ทำแล้ว 28/06/2556318141313
5. เทศบาลตำบลคำป่าหลาย (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว7386388388ทำแล้ว 27/06/255666666666
6. เทศบาลตำบลคำอาฮวน (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว71157638ทำแล้ว 28/06/25561670292725
7. เทศบาลตำบลชะโนด (หว้านใหญ่)ทำแล้ว6201112125ทำแล้ว 27/06/2556157555548
8. เทศบาลตำบลดงมอน (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว7877949ทำแล้ว 28/06/255610777
9. เทศบาลตำบลดงเย็น (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว71731612ทำแล้ว 28/05/25565555
10. เทศบาลตำบลดงหลวง (ดงหลวง)ทำแล้ว9486486244ทำแล้ว 27/06/2556229242424
11. เทศบาลตำบลดอนตาล (ดอนตาล)ทำแล้ว9736563ทำแล้ว 24/06/25561124242322
12. เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก (ดอนตาล)ทำแล้ว71156320ทำแล้ว 19/06/2556223191313
13. เทศบาลตำบลนาสีนวน (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว8444444ทำแล้ว 28/06/25565311777
14. เทศบาลตำบลนาโสก (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว6259228228ทำแล้ว 20/06/25569555
15. เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว5518335ทำแล้ว 28/06/255649888
16. เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว6102106151ทำแล้ว 26/06/255642262624
17. เทศบาลตำบลบ้านแก้ง (ดอนตาล)ทำแล้ว712713841ทำแล้ว 28/06/255622222220
18. เทศบาลตำบลบ้านเป้า (หนองสูง)ทำแล้ว6167166166ทำแล้ว 28/06/2556166515148
19. เทศบาลตำบลผึ่งแดด (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว7178148142ทำแล้ว 30/08/25561324222220
20. เทศบาลตำบลโพนทราย (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว6277224228ทำแล้ว 06/12/2556438302929
21. เทศบาลตำบลภูวง (หนองสูง)ทำแล้ว6108117117ทำแล้ว 27/06/2556155505045
22. เทศบาลตำบลมุก (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว512620386ทำแล้ว 28/06/25563122211919
23. เทศบาลตำบลร่มเกล้า (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว6274282282ทำแล้ว 27/06/25563551361110
24. เทศบาลตำบลหนองแคน (ดงหลวง)ทำแล้ว6182182182ทำแล้ว 27/06/25562735232322
25. เทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ (หนองสูง)ทำแล้ว61262020ทำแล้ว 28/06/25561766666665
26. เทศบาลตำบลหว้านใหญ่ (หว้านใหญ่)ทำแล้ว9319321321ทำแล้ว 01/07/255622171717
27. อบต.กกแดง (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว7115163170ทำแล้ว 25/06/255652444444
28. อบต.กุดแข้ (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว6656057ทำแล้ว 24/06/255654202019
29. อบต.คำชะอี (คำชะอี)ทำแล้ว8263161789ทำแล้ว 11/06/255636323232
30. อบต.คำบก (คำชะอี)ทำแล้ว9181154152ทำแล้ว 14/06/2556815121212
31. อบต.ชะโนดน้อย (ดงหลวง)ทำแล้ว61366360ทำแล้ว 28/06/25563142272625
32. อบต.โชคชัย (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว6165156156ทำแล้ว 26/06/255629252524
33. อบต.นากอก (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว7877078ทำแล้ว 26/06/2556617999
34. อบต.นาละเม็ง (ดอนตาล)ทำแล้ว6421010ทำแล้ว 06/05/255613111111
35. อบต.นาอุดม (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว10203168168ทำแล้ว 17/02/2557626222020
36. อบต.น้ำเที่ยง (คำชะอี)ทำแล้ว8476396373ทำแล้ว 28/06/2556149131106106106
37. อบต.นิคมคำสร้อย (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว6140163176ทำแล้ว 28/06/255660454542
38. อบต.โนนยาง (หนองสูง)ทำแล้ว7924242ทำแล้ว 24/09/25562011118
39. อบต.บางทรายน้อย (หว้านใหญ่)ทำแล้ว9131160112ทำแล้ว 28/06/2556848353532
40. อบต.บ้านค้อ (คำชะอี)ทำแล้ว9179182182ทำแล้ว 24/06/25563068626261
41. อบต.บ้านโคก (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว6362210231ทำแล้ว 29/09/25563135181818
42. อบต.บ้านซ่ง (คำชะอี)ทำแล้ว88212411ทำแล้ว 27/06/25568597959592
43. อบต.บ้านบาก (ดอนตาล)ทำแล้ว6805352ทำแล้ว 18/06/255648373736
44. อบต.บ้านเหล่า (คำชะอี)ทำแล้ว6132128126ทำแล้ว 28/06/255651303030
45. อบต.ป่งขามดงหมู (หว้านใหญ่)ทำแล้ว8232227206ทำแล้ว 25/06/255616111111
46. อบต.ป่าไร่ (ดอนตาล)ทำแล้ว71087994ทำแล้ว 03/06/255645383535
47. อบต.พังแดง (ดงหลวง)ทำแล้ว9149149149ทำแล้ว 20/05/255639252523
48. อบต.โพธิ์ไทร (ดอนตาล)ทำแล้ว6105105105ทำแล้ว 25/06/25562055393939
49. อบต.โพนงาม (คำชะอี)ทำแล้ว61009278ทำแล้ว 12/06/2556432242424
50. อบต.หนองบัว (ดงหลวง)ทำแล้ว111224123ทำแล้ว 10/06/255635313030
51. อบต.หนองแวง (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว7187171155ทำแล้ว 26/06/2556360575757
52. อบต.หนองสูงใต้ (หนองสูง)ทำแล้ว81673016ทำแล้ว 26/06/065736191918
53. อบต.หนองเอี่ยน (คำชะอี)ทำแล้ว9315232232ทำแล้ว 18/03/255749999
54. อบต.เหล่าสร้างถ่อ (คำชะอี)ทำแล้ว864603ทำแล้ว 25/06/25561360383838
55. อบต.เหล่าหมี (ดอนตาล)ทำแล้ว5798180ทำแล้ว 24/06/25567029181818
รวม 55 อปท.5538510,0248,4398,020559632,2831,7981,7491,702
ข้อมูล ณ 07/08/2563