รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นครพนม ปี 2557

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255725582559
1. อบจ.นครพนม (เมืองนครพนม)ทำแล้ว5808484ทำแล้ว 27/06/2556306218828282
2. เทศบาลเมืองนครพนม (เมืองนครพนม)ทำแล้ว6269105104ทำแล้ว 20/06/2556458333333
3. เทศบาลตำบลท่าเรือ (นาหว้า)ทำแล้ว8264ทำแล้ว 29/06/25551151711
4. เทศบาลตำบลท่าอุเทน (ท่าอุเทน)ทำแล้ว5198195196ทำแล้ว 28/06/2556124211
5. เทศบาลตำบลธาตุพนม (ธาตุพนม)ทำแล้ว5178179141ทำแล้ว 28/06/255619151515
6. เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ (ธาตุพนม)ทำแล้ว6402134134ทำแล้ว 28/06/255694545451
7. เทศบาลตำบลนาแก (นาแก)ทำแล้ว7161146136ทำแล้ว 28/06/2556660434343
8. เทศบาลตำบลนาคำ (ศรีสงคราม)ทำแล้ว879ทำแล้ว 28/06/255651303030
9. เทศบาลตำบลนาหนาด (ธาตุพนม)ทำแล้ว5326333333ทำแล้ว 20/06/255698403938
10. เทศบาลตำบลนาหว้า (นาหว้า)ทำแล้ว4304143123ทำแล้ว 28/06/255674616160
11. เทศบาลตำบลน้ำก่ำ (ธาตุพนม)ทำแล้ว7248249249ทำแล้ว 28/06/25568111
12. เทศบาลตำบลบ้านข่า (ศรีสงคราม)ทำแล้ว7256137115ทำแล้ว 10/06/255652185176176160
13. เทศบาลตำบลบ้านแพง (บ้านแพง)ทำแล้ว6113126116ทำแล้ว 25/06/25565969555552
14. เทศบาลตำบลปลาปาก (ปลาปาก)ทำแล้ว5324252122ทำแล้ว 28/05/255651343434
15. เทศบาลตำบลฝั่งแดง (ธาตุพนม)ทำแล้ว61061439ทำแล้ว 31/05/255634252524
16. เทศบาลตำบลพระซอง (นาแก)ทำแล้ว7210234227ทำแล้ว 25/06/255613111
17. เทศบาลตำบลโพนสวรรค์ (โพนสวรรค์)ทำแล้ว7198165162ทำแล้ว 07/06/2556120111
18. เทศบาลตำบลเรณูนคร (เรณูนคร)ทำแล้ว6244188186ทำแล้ว 27/06/255653101010
19. เทศบาลตำบลเวินพระบาท (ท่าอุเทน)ทำแล้ว6192192192ทำแล้ว 28/06/25563272474442
20. เทศบาลตำบลศรีสงคราม (ศรีสงคราม)ทำแล้ว61687241ทำแล้ว 26/06/255623159130130130
21. เทศบาลตำบลสามผง (ศรีสงคราม)ทำแล้ว5189217237ทำแล้ว 12/06/255639353535
22. เทศบาลตำบลหนองญาติ (เมืองนครพนม)ทำแล้ว9444451452ทำแล้ว 28/06/255640108494949
23. เทศบาลตำบลหาดแพง (ศรีสงคราม)ทำแล้ว418922820ทำแล้ว 30/06/2556169646459
24. อบต.ก้านเหลือง (นาแก)ทำแล้ว616022689ทำแล้ว 10/05/2556187575755
25. อบต.กุดฉิม (ธาตุพนม)ทำแล้ว6214228224ทำแล้ว 17/06/25562383171716
26. อบต.กุตาไก้ (ปลาปาก)ทำแล้ว8352355351ทำแล้ว 07/03/25562984252424
27. อบต.กุรุคุ (เมืองนครพนม)ทำแล้ว5771818ทำแล้ว 24/06/255646454444
28. อบต.ขามเฒ่า (เมืองนครพนม)ทำแล้ว6164174164ทำแล้ว 18/06/25561150132131129
29. อบต.คำเตย (เมืองนครพนม)ทำแล้ว8291246224ทำแล้ว 28/06/25561341313130
30. อบต.คำพี้ (นาแก)ทำแล้ว5104113110ทำแล้ว 11/06/2556134111
31. อบต.โคกสว่าง (ปลาปาก)ทำแล้ว5120411ทำแล้ว 14/06/25566030988
32. อบต.โคกสี (วังยาง)ทำแล้ว6397139ทำแล้ว 28/06/2556337272726
33. อบต.โคกสูง (ปลาปาก)ทำแล้ว41138081ทำแล้ว 11/10/2556197312928
34. อบต.โคกหินแฮ่ (เรณูนคร)ทำแล้ว61949745ทำแล้ว 10/06/255626103996967
35. อบต.ไชยบุรี (ท่าอุเทน)ทำแล้ว6168168168ทำแล้ว 14/06/2556454454545
36. อบต.ดงขวาง (เมืองนครพนม)ทำแล้ว51258179ทำแล้ว 13/09/255622151515
37. อบต.ดอนเตย (นาทม)ทำแล้ว7176159146ทำแล้ว 28/06/0656119181818
38. อบต.ดอนนางหงส์ (ธาตุพนม)ทำแล้ว614820295ทำแล้ว 10/06/25564915813312493
39. อบต.ท่าค้อ (เมืองนครพนม)ทำแล้ว5110159135ทำแล้ว 18/06/255693878787
40. อบต.ท่าจำปา (ท่าอุเทน)ทำแล้ว6233274252ทำแล้ว 29/11/255645404039
41. อบต.ท่าบ่อสงคราม (ศรีสงคราม)ทำแล้ว618513085ทำแล้ว 31/10/255662282623
42. อบต.ท่าลาด (เรณูนคร)ทำแล้ว6683944ทำแล้ว 24/06/2556152413939
43. อบต.นาแก (นาแก)ทำแล้ว81808888ทำแล้ว 18/10/255621111
44. อบต.นาขมิ้น (โพนสวรรค์)ทำแล้ว61211612ทำแล้ว 18/06/255682737067
45. อบต.นาขาม (เรณูนคร)ทำแล้ว11255264264ทำแล้ว 14/06/2556124401866
46. อบต.นาเข (บ้านแพง)ทำแล้ว51081617ทำแล้ว 06/06/2556345363635
47. อบต.นาคู่ (นาแก)ทำแล้ว6898280ทำแล้ว 26/06/255661999
48. อบต.นาคูณใหญ่ (นาหว้า)ทำแล้ว6229400392ทำแล้ว 20/05/25569665
49. อบต.นางัว (บ้านแพง)ทำแล้ว550ทำแล้ว 28/05/25567111
50. อบต.นางัว (นาหว้า)ทำแล้ว5699999ทำแล้ว 28/06/25563052474747
51. อบต.นางาม (เรณูนคร)ทำแล้ว5966969ทำแล้ว 28/06/255671605756
52. อบต.นาเดื่อ (ศรีสงคราม)ทำแล้ว77044ทำแล้ว 25/06/25562364645857
53. อบต.นาถ่อน (ธาตุพนม)ทำแล้ว8172204255ทำแล้ว 28/06/255648434343
54. อบต.นาทม (นาทม)ทำแล้ว7241242242ทำแล้ว 17/06/2556178686868
55. อบต.นาทราย (เมืองนครพนม)ทำแล้ว8153155155ทำแล้ว 25/06/2557221333
56. อบต.นาใน (โพนสวรรค์)ทำแล้ว5905719ทำแล้ว 28/06/255627252424
57. อบต.นามะเขือ (ปลาปาก)ทำแล้ว9129109101ทำแล้ว 19/06/255629144124124124
58. อบต.นาราชควาย (เมืองนครพนม)ทำแล้ว5141151200ทำแล้ว 17/06/255616320141413
59. อบต.นาเลียง (นาแก)ทำแล้ว6203203202ทำแล้ว 24/06/255668201611
60. อบต.นาหว้า (นาหว้า)ทำแล้ว6160174137ทำแล้ว 16/05/2556243363635
61. อบต.นาหัวบ่อ (โพนสวรรค์)ทำแล้ว511512687ทำแล้ว 28/06/25564511210010098
62. อบต.โนนตาล (ท่าอุเทน)ทำแล้ว5185181179ทำแล้ว 06/09/255624644
63. อบต.บ้านกลาง (เมืองนครพนม)ทำแล้ว7602020ทำแล้ว 21/05/255660555551
64. อบต.บ้านแก้ง (นาแก)ทำแล้ว5127127127ทำแล้ว 28/06/255636888
65. อบต.บ้านค้อ (โพนสวรรค์)ทำแล้ว513823134ทำแล้ว 27/06/255665504645
66. อบต.บ้านผึ้ง (เมืองนครพนม)ทำแล้ว9376105103ทำแล้ว 27/06/2556771655750
67. อบต.บ้านเสียว (นาหว้า)ทำแล้ว8300271241ทำแล้ว 28/06/2556423311
68. อบต.บ้านเอื้อง (ศรีสงคราม)ทำแล้ว5312312312ทำแล้ว 12/06/25565369584944
69. อบต.ปลาปาก (ปลาปาก)ทำแล้ว6167128137ทำแล้ว 11/06/255692686868
70. อบต.ไผ่ล้อม (บ้านแพง)ทำแล้ว8178178176ทำแล้ว 12/06/255616151515
71. อบต.พนอม (ท่าอุเทน)ทำแล้ว5265266266ทำแล้ว 28/06/2556611011
72. อบต.พระกลางทุ่ง (ธาตุพนม)ทำแล้ว5589539107ทำแล้ว 17/06/255635242424
73. อบต.พะทาย (ท่าอุเทน)ทำแล้ว12314314314ทำแล้ว 21/06/255642313131
74. อบต.พิมาน (นาแก)ทำแล้ว6132188168ทำแล้ว 30/05/25566789464645
75. อบต.พุ่มแก (นาแก)ทำแล้ว8585822ทำแล้ว 24/06/2556291095
76. อบต.โพธิ์ตาก (เมืองนครพนม)ทำแล้ว6122124124ทำแล้ว 04/12/2556147202179179179
77. อบต.โพนจาน (โพนสวรรค์)ทำแล้ว7168305135ทำแล้ว 28/06/2556928242424
78. อบต.โพนทอง (บ้านแพง)ทำแล้ว6211120100ทำแล้ว 24/01/255713822
79. อบต.โพนทอง (เรณูนคร)ทำแล้ว6171179125ทำแล้ว 17/04/2556735212121
80. อบต.โพนบก (โพนสวรรค์)ทำแล้ว7137144117ทำแล้ว 13/06/25562117107107106
81. อบต.โพนแพง (ธาตุพนม)ทำแล้ว612013454ทำแล้ว 13/06/255666464544
82. อบต.โพนสวรรค์ (โพนสวรรค์)ทำแล้ว5107107160ทำแล้ว 03/06/25562561611
83. อบต.โพนสว่าง (ศรีสงคราม)ทำแล้ว6364304266ทำแล้ว 27/06/255637363636
84. อบต.มหาชัย (ปลาปาก)ทำแล้ว7162157136ทำแล้ว 14/05/25577352811
85. อบต.ยอดชาด (วังยาง)ทำแล้ว6661413ทำแล้ว 12/06/255644444443
86. อบต.รามราช (ท่าอุเทน)ทำแล้ว6185184184ทำแล้ว 26/06/255696191918
87. อบต.เรณู (เรณูนคร)ทำแล้ว4259159138ทำแล้ว 27/06/255637141414
88. อบต.เรณูใต้ (เรณูนคร)ทำแล้ว7683131ทำแล้ว 13/06/255664636359
89. อบต.วังตามัว (เมืองนครพนม)ทำแล้ว6263263263ทำแล้ว 25/09/255610210010099
90. อบต.วังยาง (วังยาง)ทำแล้ว53388ทำแล้ว 18/06/255621202020
91. อบต.ศรีสงคราม (ศรีสงคราม)ทำแล้ว51198377ทำแล้ว 23/05/2556160484743
92. อบต.สีชมพู (นาแก)ทำแล้ว101411515ทำแล้ว 15/05/255654515151
93. อบต.แสนพัน (ธาตุพนม)ทำแล้ว7685042ทำแล้ว 08/09/2557133313027
94. อบต.หนองซน (นาทม)ทำแล้ว519110341ทำแล้ว 28/06/255630111
95. อบต.หนองเทา (ท่าอุเทน)ทำแล้ว7123119113ทำแล้ว 25/06/255771111
96. อบต.หนองเทาใหญ่ (ปลาปาก)ทำแล้ว1014214274ทำแล้ว 10/05/255645252322
97. อบต.หนองบ่อ (นาแก)ทำแล้ว5888888ทำแล้ว 28/06/25561433711
98. อบต.หนองย่างชิ้น (เรณูนคร)ทำแล้ว61198173ทำแล้ว 11/06/2556131191917
99. อบต.หนองแวง (บ้านแพง)ทำแล้ว61582514ทำแล้ว 28/06/25565665411
100. อบต.หนองสังข์ (นาแก)ทำแล้ว912897102ทำแล้ว 24/06/255617115565251
101. อบต.หนองฮี (ปลาปาก)ทำแล้ว7185261400ทำแล้ว 27/06/25562252413838
102. อบต.เหล่าพัฒนา (นาหว้า)ทำแล้ว81314545ทำแล้ว 28/06/255642128111
103. อบต.อาจสามารถ (เมืองนครพนม)ทำแล้ว614213970ทำแล้ว 25/06/255669585849
104. อบต.อุ่มเหม้า (ธาตุพนม)ทำแล้ว6179366325ทำแล้ว 13/06/255671111
รวม 104 อปท.10465618,40516,05813,6911041,5736,6394,2623,9493,805
ข้อมูล ณ 07/08/2563