รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สกลนคร ปี 2557

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255725582559
1. อบจ.สกลนคร (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว5689489587ทำแล้ว 25/02/2557167284218202195
2. เทศบาลนครสกลนคร (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว5145269353ทำแล้ว 28/06/255666132106106106
3. เทศบาลตำบลกุดบาก (กุดบาก)ทำแล้ว5138250260ทำแล้ว 27/06/25562482595654
4. เทศบาลตำบลกุดเรือคำ (วานรนิวาส)ทำแล้ว4333333ทำแล้ว 13/05/25563222
5. เทศบาลตำบลกุดไห (กุดบาก)ทำแล้ว7545546ทำแล้ว 21/05/25565152474730
6. เทศบาลตำบลกุดแฮด (กุดบาก)ทำแล้ว521599102ทำแล้ว 28/06/2556435141111
7. เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ (กุสุมาลย์)ทำแล้ว5646656ทำแล้ว 28/06/25562819171515
8. เทศบาลตำบลคำตากล้า (คำตากล้า)ทำแล้ว6263247151ทำแล้ว 12/03/255724522
9. เทศบาลตำบลคำบ่อ (วาริชภูมิ)ทำแล้ว5118126126ทำแล้ว 28/06/255627112111111111
10. เทศบาลตำบลคูสะคาม (วานรนิวาส)ทำแล้ว51218584ทำแล้ว 14/06/255635171716
11. เทศบาลตำบลโคกภู (ภูพาน)ทำแล้ว5257209200ทำแล้ว 26/06/25563423687
12. เทศบาลตำบลโคกสี (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว8238246136ทำแล้ว 27/06/25562082663633
13. เทศบาลตำบลงิ้วด่อน (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว6225239231ทำแล้ว 27/06/0656256565656
14. เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ (เจริญศิลป์)ทำแล้ว4278235228ทำแล้ว 27/06/2556146797979
15. เทศบาลตำบลเชียงเครือ (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว4152237208ทำแล้ว 28/06/2556794931
16. เทศบาลตำบลเชียงสือ (โพนนาแก้ว)ทำแล้ว41752315ทำแล้ว 20/06/255670524835
17. เทศบาลตำบลดงมะไฟ (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว12202182180ทำแล้ว 20/03/255730252525
18. เทศบาลตำบลดอนเขือง (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5143127123ทำแล้ว 28/06/2556320202019
19. เทศบาลตำบลตองโขบ (โคกศรีสุพรรณ)ทำแล้ว5192182177ทำแล้ว 10/03/2557431201818
20. เทศบาลตำบลท่าก้อน (อากาศอำนวย)ทำแล้ว5236186110ทำแล้ว 12/06/25561515133
21. เทศบาลตำบลท่าแร่ (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว3108109102ทำแล้ว 07/06/255680411
22. เทศบาลตำบลท่าศิลา (ส่องดาว)ทำแล้ว8144153150ทำแล้ว 28/02/255719999
23. เทศบาลตำบลธาตุนาเวง (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว41068496ทำแล้ว 28/06/255624202020
24. เทศบาลตำบลนาแก้ว (โพนนาแก้ว)ทำแล้ว46198117ทำแล้ว 28/06/255625252519
25. เทศบาลตำบลนาซอ (วานรนิวาส)ทำแล้ว42116553ทำแล้ว 27/05/255641252525
26. เทศบาลตำบลนาใน (พรรณานิคม)ทำแล้ว4363261260ทำแล้ว 07/03/25572322212120
27. เทศบาลตำบลนาม่อง (กุดบาก)ทำแล้ว5153157141ทำแล้ว 25/06/25562877822
28. เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ (พรรณานิคม)ทำแล้ว5212138137ทำแล้ว 17/06/2556128282824
29. เทศบาลตำบลบงใต้ (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว8296275231ทำแล้ว 04/03/255722222222
30. เทศบาลตำบลบะหว้า (อากาศอำนวย)ทำแล้ว4208138137ทำแล้ว 20/06/2556446272723
31. เทศบาลตำบลบัวสว่าง (พรรณานิคม)ทำแล้ว4891111ทำแล้ว 18/06/255612121212
32. เทศบาลตำบลบ้านต้าย (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว7263251248ทำแล้ว 28/06/25564074514339
33. เทศบาลตำบลบ้านโพน (โพนนาแก้ว)ทำแล้ว4899297ทำแล้ว 20/06/255659393835
34. เทศบาลตำบลบ้านม่วง (บ้านม่วง)ทำแล้ว4201174159ทำแล้ว 07/03/2557181087
35. เทศบาลตำบลปทุมวาปี (ส่องดาว)ทำแล้ว41228076ทำแล้ว 31/05/255637272727
36. เทศบาลตำบลปลาโหล (วาริชภูมิ)ทำแล้ว5150160160ทำแล้ว 19/06/255611116106106101
37. เทศบาลตำบลพรรณานคร (พรรณานิคม)ทำแล้ว4176164168ทำแล้ว 14/05/255611124124124124
38. เทศบาลตำบลพรรณานิคม (พรรณานิคม)ทำแล้ว4114227110ทำแล้ว 11/03/2557815151312
39. เทศบาลตำบลพอกน้อย (พรรณานิคม)ทำแล้ว4808080ทำแล้ว 27/06/255660606058
40. เทศบาลตำบลพังโคน (พังโคน)ทำแล้ว5975858ทำแล้ว 28/06/25564435212121
41. เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา (พังโคน)ทำแล้ว514110898ทำแล้ว 11/02/255784564929
42. เทศบาลตำบลพันนา (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5153156167ทำแล้ว 18/06/2556860464645
43. เทศบาลตำบลแพด (คำตากล้า)ทำแล้ว6801812ทำแล้ว 28/06/255663393939
44. เทศบาลตำบลโพนแพง (อากาศอำนวย)ทำแล้ว13235436244ทำแล้ว 24/03/2557612022
45. เทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว5134134134ทำแล้ว 27/06/06563111
46. เทศบาลตำบลแร่ (พังโคน)ทำแล้ว4113134136ทำแล้ว 18/06/255620202020
47. เทศบาลตำบลไร่ (พรรณานิคม)ทำแล้ว4141141142ทำแล้ว 27/06/2556191722
48. เทศบาลตำบลวังยาง (พรรณานิคม)ทำแล้ว5814747ทำแล้ว 28/06/2556947474747
49. เทศบาลตำบลวัฒนา (ส่องดาว)ทำแล้ว4535353ทำแล้ว 25/06/06568643434340
50. เทศบาลตำบลวานรนิวาส (วานรนิวาส)ทำแล้ว4169167162ทำแล้ว 21/06/255645252522
51. เทศบาลตำบลวาริชภูมิ (วาริชภูมิ)ทำแล้ว5151158150ทำแล้ว 24/06/255640353535
52. เทศบาลตำบลวาใหญ่ (อากาศอำนวย)ทำแล้ว5148124124ทำแล้ว 12/11/2556122877
53. เทศบาลตำบลสร้างค้อ (ภูพาน)ทำแล้ว56382ทำแล้ว 26/06/2556315644
54. เทศบาลตำบลสว่างแดนดิน (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว6209206155ทำแล้ว 21/05/255616131312
55. เทศบาลตำบลส่องดาว (ส่องดาว)ทำแล้ว613323451ทำแล้ว 14/06/255630252423
56. เทศบาลตำบลส่องดาวหนองแดง (ส่องดาว)ทำแล้ว51493523ทำแล้ว 14/06/25568523774
57. เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา (อากาศอำนวย)ทำแล้ว48114313ทำแล้ว 22/05/255637241188
58. เทศบาลตำบลหนองลาด (วาริชภูมิ)ทำแล้ว111039999ทำแล้ว 13/06/255661565654
59. เทศบาลตำบลหนองลาด (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว6180180180ทำแล้ว 20/06/25561223999
60. เทศบาลตำบลหนองแวง (วานรนิวาส)ทำแล้ว4218111111ทำแล้ว 11/06/25561463414139
61. เทศบาลตำบลหนองสนม (วานรนิวาส)ทำแล้ว411193125ทำแล้ว 06/06/25562356722
62. เทศบาลตำบลหนองหลวง (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว71245757ทำแล้ว 19/06/2556474747474
63. เทศบาลตำบลห้วยหลัว (บ้านม่วง)ทำแล้ว4353356354ทำแล้ว 16/05/2556343282827
64. เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว71276969ทำแล้ว 30/06/255617944
65. เทศบาลตำบลอากาศอำนวย (อากาศอำนวย)ทำแล้ว6838048ทำแล้ว 28/05/2556647353533
66. เทศบาลตำบลฮางโฮง (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว7664242ทำแล้ว 27/06/2556635252525
67. เทศบาลตำบลไฮหย่อง (พังโคน)ทำแล้ว4247282192ทำแล้ว 27/06/255651292113
68. อบต.กกปลาซิว (ภูพาน)ทำแล้ว71059087ทำแล้ว 28/06/255677126122121120
69. อบต.กุสุมาลย์ (กุสุมาลย์)ทำแล้ว4123108114ทำแล้ว 17/06/2556259484844
70. อบต.ขมิ้น (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว910014025ทำแล้ว 28/02/2557210101010
71. อบต.ขัวก่าย (วานรนิวาส)ทำแล้ว5140124179ทำแล้ว 28/05/25564093867768
72. อบต.ค้อเขียว (วาริชภูมิ)ทำแล้ว5168168168ทำแล้ว 28/06/255674666666
73. อบต.ค้อใต้ (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว4110132118ทำแล้ว 27/06/255669513726
74. อบต.คอนสวรรค์ (วานรนิวาส)ทำแล้ว111281611ทำแล้ว 14/06/25562281199
75. อบต.คำตากล้า (คำตากล้า)ทำแล้ว727133ทำแล้ว 05/06/25563410633
76. อบต.คำสะอาด (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว4932116ทำแล้ว 30/06/2556515133
77. อบต.โคกก่อง (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว476196ทำแล้ว 17/06/25561444111010
78. อบต.โคกศิลา (เจริญศิลป์)ทำแล้ว4154172159ทำแล้ว 01/10/2556322898
79. อบต.จันทร์เพ็ญ (เต่างอย)ทำแล้ว134528282ทำแล้ว 06/06/255668312222
80. อบต.เจริญศิลป์ (เจริญศิลป์)ทำแล้ว42352323ทำแล้ว 06/06/255626262424
81. อบต.ช้างมิ่ง (พรรณานิคม)ทำแล้ว4109238110ทำแล้ว 07/06/2556391919187
82. อบต.เชิงชุม (พรรณานิคม)ทำแล้ว4192192192ทำแล้ว 25/06/2556174747471
83. อบต.ดงชน (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว41184343ทำแล้ว 12/06/2556693511
84. อบต.ดงมะไฟ (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว6787722ทำแล้ว 27/06/255656511
85. อบต.ดงหม้อทอง (บ้านม่วง)ทำแล้ว4797879ทำแล้ว 17/06/255625222
86. อบต.ดงหม้อทองใต้ (บ้านม่วง)ทำแล้ว59012197ทำแล้ว 28/06/2556251222
87. อบต.ดงเหนือ (บ้านม่วง)ทำแล้ว4563840ทำแล้ว 14/05/255633323232
88. อบต.ด่านม่วงคำ (โคกศรีสุพรรณ)ทำแล้ว71319791ทำแล้ว 28/06/255652494948
89. อบต.เดื่อศรีคันไชย (วานรนิวาส)ทำแล้ว4305350350ทำแล้ว 10/06/2556263141414
90. อบต.ต้นผึ้ง (พังโคน)ทำแล้ว3818181ทำแล้ว 17/06/2556161454542
91. อบต.ตาลโกน (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว4252169134ทำแล้ว 20/03/255710241198
92. อบต.ตาลเนิ้ง (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5261257264ทำแล้ว 12/06/2556118107107107
93. อบต.เต่างอย (เต่างอย)ทำแล้ว4575858ทำแล้ว 28/06/255626132202020
94. อบต.ทรายมูล (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว4766744ทำแล้ว 28/06/255657494848
95. อบต.ทุ่งแก (เจริญศิลป์)ทำแล้ว6146358ทำแล้ว 14/06/255612121111
96. อบต.ธาตุ (วานรนิวาส)ทำแล้ว131927575ทำแล้ว 07/02/25571593434136
97. อบต.ธาตุทอง (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว4737272ทำแล้ว 24/06/255634232323
98. อบต.นาคำ (วานรนิวาส)ทำแล้ว412910627ทำแล้ว 17/06/25561483222220
99. อบต.นาตงวัฒนา (โพนนาแก้ว)ทำแล้ว4766888ทำแล้ว 27/06/2556427231915
100. อบต.นาตาล (เต่างอย)ทำแล้ว12845358ทำแล้ว 14/06/255653222
101. อบต.นาแต้ (คำตากล้า)ทำแล้ว8206166120ทำแล้ว 18/02/2557334222
102. อบต.นาเพียง (กุสุมาลย์)ทำแล้ว5113127127ทำแล้ว 26/06/255675605959
103. อบต.นาโพธิ์ (กุสุมาลย์)ทำแล้ว4989999ทำแล้ว 12/06/2556443343332
104. อบต.นาฮี (อากาศอำนวย)ทำแล้ว611312648ทำแล้ว 29/11/2556463622
105. อบต.นิคมน้ำอูน (นิคมน้ำอูน)ทำแล้ว4127129128ทำแล้ว 25/06/25562242383838
106. อบต.โนนสะอาด (บ้านม่วง)ทำแล้ว61376953ทำแล้ว 15/05/2556733222
107. อบต.โนนหอม (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว4545454ทำแล้ว 12/06/255627252524
108. อบต.บงเหนือ (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว599103101ทำแล้ว 28/06/25563221355
109. อบต.บ่อแก้ว (บ้านม่วง)ทำแล้ว11164435171ทำแล้ว 31/05/255621222
110. อบต.บะฮี (พรรณานิคม)ทำแล้ว41018164ทำแล้ว 17/06/255640353433
111. อบต.บ้านถ่อน (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5147164125ทำแล้ว 04/02/255723232323
112. อบต.บ้านแป้น (โพนนาแก้ว)ทำแล้ว4111137109ทำแล้ว 19/06/255614141414
113. อบต.บ้านเหล่า (เจริญศิลป์)ทำแล้ว11499888ทำแล้ว 25/06/25561922611
114. อบต.บึงทวาย (เต่างอย)ทำแล้ว7747474ทำแล้ว 13/06/255649543
115. อบต.พังขว้าง (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว41014545ทำแล้ว 11/06/2557265414141
116. อบต.โพธิไพศาล (กุสุมาลย์)ทำแล้ว614511646ทำแล้ว 10/06/2556825131312
117. อบต.โพนงาม (อากาศอำนวย)ทำแล้ว4125116ทำแล้ว 20/05/255642342830
118. อบต.โพนสูง (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว12145130129ทำแล้ว 17/06/25561411398
119. อบต.ม่วง (บ้านม่วง)ทำแล้ว72293622ทำแล้ว 01/06/06565367222
120. อบต.ม่วงไข่ (พังโคน)ทำแล้ว4485454ทำแล้ว 13/06/2556145311
121. อบต.ม่วงลาย (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว453146115ทำแล้ว 11/06/2556221141414
122. อบต.มาย (บ้านม่วง)ทำแล้ว4118238167ทำแล้ว 16/05/25561866616159
123. อบต.แมดนาท่ม (โคกศรีสุพรรณ)ทำแล้ว61711015ทำแล้ว 04/03/25571642522
124. อบต.วานรนิวาส (วานรนิวาส)ทำแล้ว5180162162ทำแล้ว 19/03/25573963142
125. อบต.วาริชภูมิ (วาริชภูมิ)ทำแล้ว5118116116ทำแล้ว 24/06/255628888
126. อบต.แวง (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว4574949ทำแล้ว 17/06/25561918181513
127. อบต.ศรีวิชัย (วานรนิวาส)ทำแล้ว5194194194ทำแล้ว 17/02/255720222
128. อบต.สว่างแดนดิน (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5132132132ทำแล้ว 10/05/25567714813977
129. อบต.สุวรรณคาม (นิคมน้ำอูน)ทำแล้ว41015049ทำแล้ว 25/06/255669444342
130. อบต.หนองกวั่ง (บ้านม่วง)ทำแล้ว7130130129ทำแล้ว 19/07/255624222
131. อบต.หนองบัว (นิคมน้ำอูน)ทำแล้ว5938796ทำแล้ว 14/06/255626211717
132. อบต.หนองบัวสิม (คำตากล้า)ทำแล้ว7109153110ทำแล้ว 14/06/255625222
133. อบต.หนองปลิง (นิคมน้ำอูน)ทำแล้ว4107107107ทำแล้ว 11/06/2556123181817
134. อบต.หนองแปน (เจริญศิลป์)ทำแล้ว4279419130ทำแล้ว 14/06/255618833
135. อบต.หนองแวงใต้ (วานรนิวาส)ทำแล้ว4978693ทำแล้ว 28/06/25562048271717
136. อบต.หลุบเลา (ภูพาน)ทำแล้ว5767979ทำแล้ว 14/06/255626333
137. อบต.ห้วยยาง (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว4273342296ทำแล้ว 25/06/255635282726
138. อบต.เหล่าโพนค้อ (โคกศรีสุพรรณ)ทำแล้ว13668793ทำแล้ว 17/06/255621212119
139. อบต.อากาศ (อากาศอำนวย)ทำแล้ว1011691111ทำแล้ว 20/06/255642222
140. อบต.อินทร์แปลง (วานรนิวาส)ทำแล้ว513112676ทำแล้ว 20/06/255648333327
141. อบต.อุ่มจาน (กุสุมาลย์)ทำแล้ว41117170ทำแล้ว 28/06/255640222220
รวม 141 อปท.14177620,62118,70615,9531411,6056,9174,5683,8873,680
ข้อมูล ณ 07/08/2563