รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด กาฬสินธุ์ ปี 2557

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255725582559
1. อบจ.กาฬสินธุ์ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว6560418653ทำแล้ว 31/07/255647248233231228
2. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว13283243213ทำแล้ว 01/10/255696867673
3. เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว8233222144ทำแล้ว 25/06/255628133116116116
4. เทศบาลตำบลกมลาไสย (กมลาไสย)ทำแล้ว7766060ทำแล้ว 27/09/2556218333
5. เทศบาลตำบลกลางหมื่น (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว55491148ทำแล้ว 25/06/255635313131
6. เทศบาลตำบลกุงเก่า (ท่าคันโท)ทำแล้ว5193164149ทำแล้ว 28/06/255673555555
7. เทศบาลตำบลกุดจิก (ท่าคันโท)ทำแล้ว5181194172ทำแล้ว 26/06/255643222222
8. เทศบาลตำบลกุดสิม (เขาวง)ทำแล้ว917710353ทำแล้ว 28/06/2556176131131126
9. เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ (เขาวง)ทำแล้ว7211211210ทำแล้ว 28/06/255612656
10. เทศบาลตำบลกุดหว้า (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว6132115107ทำแล้ว 26/06/2556832303029
11. เทศบาลตำบลขมิ้น (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว5747637ทำแล้ว 28/06/25561234212020
12. เทศบาลตำบลเขาพระนอน (ยางตลาด)ทำแล้ว5106158168ทำแล้ว 17/07/2556129222221
13. เทศบาลตำบลคำก้าว (หนองกุงศรี)ทำแล้ว5128128128ทำแล้ว 25/06/255651474746
14. เทศบาลตำบลคำบง (ห้วยผึ้ง)ทำแล้ว5160162156ทำแล้ว 28/06/2556721212121
15. เทศบาลตำบลคำม่วง (คำม่วง)ทำแล้ว616410583ทำแล้ว 28/06/255689241515
16. เทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว6889797ทำแล้ว 28/06/255623232220
17. เทศบาลตำบลคำใหญ่ (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว3210203203ทำแล้ว 14/06/255634202020
18. เทศบาลตำบลโคกศรี (ยางตลาด)ทำแล้ว7167135128ทำแล้ว 27/06/2556108656563
19. เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา (ฆ้องชัย)ทำแล้ว7166126125ทำแล้ว 11/12/255617877
20. เทศบาลตำบลจุมจัง (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว8255240209ทำแล้ว 27/06/25561836171212
21. เทศบาลตำบลเชียงเครือ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว51217643ทำแล้ว 25/06/25567776
22. เทศบาลตำบลแซงบาดาล (สมเด็จ)ทำแล้ว7172175175ทำแล้ว 26/06/25565433
23. เทศบาลตำบลดงมูล (หนองกุงศรี)ทำแล้ว6511763404ทำแล้ว 27/05/255657988
24. เทศบาลตำบลดงลิง (กมลาไสย)ทำแล้ว8236219190ทำแล้ว 20/06/255639888
25. เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ (ท่าคันโท)ทำแล้ว6126144142ทำแล้ว 27/06/2556148111
26. เทศบาลตำบลดอนจาน (ดอนจาน)ทำแล้ว5125139214ทำแล้ว 25/06/25565333
27. เทศบาลตำบลท่าคันโท (ท่าคันโท)ทำแล้ว4635145ทำแล้ว 28/06/06562243323027
28. เทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว831621185ทำแล้ว 26/06/255680522
29. เทศบาลตำบลธัญญา (กมลาไสย)ทำแล้ว9253218216ทำแล้ว 17/06/255624161616
30. เทศบาลตำบลนาขาม (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว8467312266ทำแล้ว 29/05/255611666
31. เทศบาลตำบลนาคู (นาคู)ทำแล้ว4121146128ทำแล้ว 25/06/25562633323232
32. เทศบาลตำบลนาจารย์ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว41019788ทำแล้ว 25/06/2556334272726
33. เทศบาลตำบลนาตาล (ท่าคันโท)ทำแล้ว6134134106ทำแล้ว 01/10/255624232323
34. เทศบาลตำบลนาทัน (คำม่วง)ทำแล้ว5209203203ทำแล้ว 28/06/2556141353535
35. เทศบาลตำบลนามน (นามน)ทำแล้ว10388388388ทำแล้ว 28/06/255630232323
36. เทศบาลตำบลนามะเขือ (สหัสขันธ์)ทำแล้ว6183208143ทำแล้ว 26/06/2556271646464
37. เทศบาลตำบลนิคม (สหัสขันธ์)ทำแล้ว61071224ทำแล้ว 28/06/25562466494744
38. เทศบาลตำบลโนนน้ำเกลี้ยง (สหัสขันธ์)ทำแล้ว71105549ทำแล้ว 24/07/25561443191919
39. เทศบาลตำบลโนนบุรี (สหัสขันธ์)ทำแล้ว4225215185ทำแล้ว 24/06/255610471133
40. เทศบาลตำบลโนนศิลา (สหัสขันธ์)ทำแล้ว7226225225ทำแล้ว 04/03/25572111
41. เทศบาลตำบลโนนสูง (ยางตลาด)ทำแล้ว6156180178ทำแล้ว 04/09/25566125112112111
42. เทศบาลตำบลบัวบาน (ยางตลาด)ทำแล้ว6948080ทำแล้ว 28/06/2556599111
43. เทศบาลตำบลบึงวิชัย (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว692115114ทำแล้ว 21/06/0656434292827
44. เทศบาลตำบลผาเสวย (สมเด็จ)ทำแล้ว73674ทำแล้ว 13/01/25579766
45. เทศบาลตำบลไผ่ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว8737671ทำแล้ว 27/06/25561755393935
46. เทศบาลตำบลโพน (คำม่วง)ทำแล้ว51049083ทำแล้ว 12/06/2556458474346
47. เทศบาลตำบลโพนทอง (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว7918688ทำแล้ว 28/06/255641353434
48. เทศบาลตำบลภูดิน (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว6849189ทำแล้ว 14/06/25561144414140
49. เทศบาลตำบลภูปอ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว4707070ทำแล้ว 26/06/065621161616
50. เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง (นาคู)ทำแล้ว61718983ทำแล้ว 28/06/2556172464444
51. เทศบาลตำบลภูสิงห์ (สหัสขันธ์)ทำแล้ว6234177177ทำแล้ว 27/06/2556325181817
52. เทศบาลตำบลม่วงนา (ดอนจาน)ทำแล้ว41364939ทำแล้ว 27/06/2556141144
53. เทศบาลตำบลมหาไชย (สมเด็จ)ทำแล้ว5154154128ทำแล้ว 28/06/255619121212
54. เทศบาลตำบลยางตลาด (ยางตลาด)ทำแล้ว5233234234ทำแล้ว 4142111
55. เทศบาลตำบลร่องคำ (ร่องคำ)ทำแล้ว738419227ทำแล้ว 28/06/25561111
56. เทศบาลตำบลลำคลอง (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว11127127127ทำแล้ว 14/06/255638139841613
57. เทศบาลตำบลลำพาน (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว5122113105ทำแล้ว 27/06/2556156434343
58. เทศบาลตำบลลำห้วยหลัว (สมเด็จ)ทำแล้ว5178158149ทำแล้ว 20/05/255627202018
59. เทศบาลตำบลสงเปลือย (นามน)ทำแล้ว52928080ทำแล้ว 25/06/2556911843
60. เทศบาลตำบลสงเปลือย (เขาวง)ทำแล้ว5514322272ทำแล้ว 10/05/2556144434343
61. เทศบาลตำบลสมเด็จ (สมเด็จ)ทำแล้ว5114134107ทำแล้ว 27/06/255670515148
62. เทศบาลตำบลสระพังทอง (เขาวง)ทำแล้ว7434432354ทำแล้ว 28/06/255620141414
63. เทศบาลตำบลหนองกุงศรี (หนองกุงศรี)ทำแล้ว6822536406ทำแล้ว 28/06/25553319228228225
64. เทศบาลตำบลหนองบัว (หนองกุงศรี)ทำแล้ว6112113113ทำแล้ว 28/06/255677565656
65. เทศบาลตำบลหนองแปน (กมลาไสย)ทำแล้ว626110569ทำแล้ว 29/05/2556743121212
66. เทศบาลตำบลหนองสรวง (หนองกุงศรี)ทำแล้ว7939999ทำแล้ว 19/06/2556131141414
67. เทศบาลตำบลหนองสอ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว517011623ทำแล้ว 26/06/255640272727
68. เทศบาลตำบลหนองหิน (หนองกุงศรี)ทำแล้ว6232228168ทำแล้ว 26/06/255650292928
69. เทศบาลตำบลหนองใหญ่ (หนองกุงศรี)ทำแล้ว6585858ทำแล้ว 10/06/255614766
70. เทศบาลตำบลหนองอีบุตร (ห้วยผึ้ง)ทำแล้ว6133134134ทำแล้ว 24/06/25561476222222
71. เทศบาลตำบลหลักเมือง (กมลาไสย)ทำแล้ว4242242242ทำแล้ว 17/06/25565568686867
72. เทศบาลตำบลหลุบ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว7280839ทำแล้ว 22/10/2556153252524
73. เทศบาลตำบลห้วยผึ้ง (ห้วยผึ้ง)ทำแล้ว51148068ทำแล้ว 14/05/255638202019
74. เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว6214213213ทำแล้ว 28/06/25562444373737
75. เทศบาลตำบลห้วยเม็ก (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว5186140148ทำแล้ว 24/06/25563643363434
76. เทศบาลตำบลหัวนาคำ (ยางตลาด)ทำแล้ว5193203211ทำแล้ว 28/06/255624181818
77. เทศบาลตำบลเหนือ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว6211178156ทำแล้ว 24/06/255677514949
78. เทศบาลตำบลเหล่าใหญ่ (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว8234234234ทำแล้ว 24/06/255616542422
79. เทศบาลตำบลอิตื้อ (ยางตลาด)ทำแล้ว5304242242ทำแล้ว 15/07/255623111
80. เทศบาลตำบลอุ่มเม่า (ยางตลาด)ทำแล้ว6899090ทำแล้ว 27/06/06562222
81. อบต.กมลาไสย (กมลาไสย)ทำแล้ว5381343188ทำแล้ว 28/05/255634101010
82. อบต.กุดค้าว (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว6144140140ทำแล้ว 11/07/255627666
83. อบต.กุดโดน (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว6114115122ทำแล้ว 20/06/255625131313
84. อบต.คลองขาม (ยางตลาด)ทำแล้ว6269268267ทำแล้ว 28/06/25565292000
85. อบต.คำสร้างเที่ยง (สามชัย)ทำแล้ว7189162146ทำแล้ว 30/05/2556253383737
86. อบต.คำใหญ่ (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว615816185ทำแล้ว 04/06/2556762595958
87. อบต.คุ้มเก่า (เขาวง)ทำแล้ว7988787ทำแล้ว 30/06/255614652043
88. อบต.โคกเครือ (หนองกุงศรี)ทำแล้ว8185185185ทำแล้ว 28/06/2556643323232
89. อบต.โคกสมบูรณ์ (กมลาไสย)ทำแล้ว61246158ทำแล้ว 14/08/255616911
90. อบต.โคกสะอาด (ฆ้องชัย)ทำแล้ว63588ทำแล้ว 13/06/25561921151515
91. อบต.ไค้นุ่น (ห้วยผึ้ง)ทำแล้ว6999988ทำแล้ว 28/06/255618161616
92. อบต.เจ้าท่า (กมลาไสย)ทำแล้ว6405350433ทำแล้ว 02/12/255677212121
93. อบต.แจนแลน (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว5152119107ทำแล้ว 19/06/2556662116108
94. อบต.ดงพยุง (ดอนจาน)ทำแล้ว7311201132ทำแล้ว 21/06/255627272727
95. อบต.ดอนสมบูรณ์ (ยางตลาด)ทำแล้ว7417255240ทำแล้ว 28/06/25562827933
96. อบต.ดินจี่ (คำม่วง)ทำแล้ว8140141141ทำแล้ว 14/06/255627161615
97. อบต.ทรายทอง (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว5118106105ทำแล้ว 19/06/25561163434239
98. อบต.ทุ่งคลอง (คำม่วง)ทำแล้ว6393217ทำแล้ว 20/06/255628333
99. อบต.ธัญญา (กมลาไสย)ทำแล้ว7174201163ทำแล้ว 10/06/255658474545
100. อบต.นาโก (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว6136334230ทำแล้ว 13/06/2556769626259
101. อบต.นาคู (นาคู)ทำแล้ว4869379ทำแล้ว 26/06/255611622
102. อบต.นาไคร้ (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว81006564ทำแล้ว 05/01/2557100774
103. อบต.นาจำปา (ดอนจาน)ทำแล้ว6137106106ทำแล้ว 15/08/25567241477
104. อบต.นาเชือก (ยางตลาด)ทำแล้ว7117138138ทำแล้ว 12/06/255666181717
105. อบต.นาดี (ยางตลาด)ทำแล้ว6497150148ทำแล้ว 14/06/25568106636360
106. อบต.นาบอน (คำม่วง)ทำแล้ว7213206206ทำแล้ว 15/05/0656647383838
107. อบต.นามน (นามน)ทำแล้ว7103119119ทำแล้ว 20/06/255619191919
108. อบต.นิคมห้วยผึ้ง (ห้วยผึ้ง)ทำแล้ว5165165165ทำแล้ว 14/03/255713111110
109. อบต.เนินยาง (คำม่วง)ทำแล้ว7366286270ทำแล้ว 17/06/25561439252323
110. อบต.โนนนาจาน (นาคู)ทำแล้ว5136117123ทำแล้ว 27/06/25564068242424
111. อบต.โนนศิลาเลิง (ฆ้องชัย)ทำแล้ว7271271271ทำแล้ว 24/06/25564333
112. อบต.โนนสะอาด (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว51727171ทำแล้ว 08/05/25564161533
113. อบต.โนนแหลมทอง (สหัสขันธ์)ทำแล้ว5574848ทำแล้ว 28/06/2556646373737
114. อบต.บ่อแก้ว (นาคู)ทำแล้ว6144120145ทำแล้ว 13/06/255659424141
115. อบต.บัวขาว (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว6152175172ทำแล้ว 13/06/255668383838
116. อบต.บึงนาเรียง (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว8153294156ทำแล้ว 21/05/255624888
117. อบต.พิมูล (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว6123123123ทำแล้ว 03/06/25567000
118. อบต.โพน (คำม่วง)ทำแล้ว6999999ทำแล้ว 30/10/255640212119
119. อบต.โพนงาม (กมลาไสย)ทำแล้ว5126111109ทำแล้ว 10/07/25563874686852
120. อบต.ยอดแกง (นามน)ทำแล้ว7225166157ทำแล้ว 26/06/2556235333333
121. อบต.ยางตลาด (ยางตลาด)ทำแล้ว7455311310ทำแล้ว 28/06/255666411
122. อบต.ยางอู้ม (ท่าคันโท)ทำแล้ว7231236234ทำแล้ว 19/07/25565444
123. อบต.ลำชี (ฆ้องชัย)ทำแล้ว61449998ทำแล้ว 28/06/255626222222
124. อบต.เว่อ (ยางตลาด)ทำแล้ว610211190ทำแล้ว 24/06/2556266383837
125. อบต.ศรีสมเด็จ (สมเด็จ)ทำแล้ว6294294294ทำแล้ว 17/06/255657443737
126. อบต.สมเด็จ (สมเด็จ)ทำแล้ว6919393ทำแล้ว 20/05/255623201915
127. อบต.สมสะอาด (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว5757575ทำแล้ว 27/06/25561111
128. อบต.สหัสขันธ์ (สหัสขันธ์)ทำแล้ว6124124123ทำแล้ว 30/05/255622171716
129. อบต.สะอาดไชยศรี (ดอนจาน)ทำแล้ว64537158ทำแล้ว 18/06/25564914149
130. อบต.สามขา (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว5140124126ทำแล้ว 19/06/255628111111
131. อบต.สามัคคี (ร่องคำ)ทำแล้ว47755ทำแล้ว 20/05/255659505050
132. อบต.สายนาวัง (นาคู)ทำแล้ว7307309304ทำแล้ว 18121212
133. อบต.สำราญ (สามชัย)ทำแล้ว61288481ทำแล้ว 27/06/25561141033
134. อบต.สำราญใต้ (สามชัย)ทำแล้ว4707070ทำแล้ว 25/06/255635212
135. อบต.เสาเล้า (หนองกุงศรี)ทำแล้ว41361919ทำแล้ว 28/06/255634333
136. อบต.หนองกุง (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว911710087ทำแล้ว 255352929
137. อบต.หนองช้าง (สามชัย)ทำแล้ว71539494ทำแล้ว 11/06/255655101010
138. อบต.หนองตอกแป้น (ยางตลาด)ทำแล้ว91718585ทำแล้ว 07/05/2557182393937
139. อบต.หนองบัว (นามน)ทำแล้ว6187174177ทำแล้ว 17/06/255638262525
140. อบต.หนองผือ (เขาวง)ทำแล้ว8300300300ทำแล้ว 24/06/255656261616
141. อบต.หนองแวง (สมเด็จ)ทำแล้ว3646464ทำแล้ว 01/10/255634282828
142. อบต.หนองห้าง (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว5278278278ทำแล้ว 18/06/2556195888781
143. อบต.หนองหิน (หนองกุงศรี)ทำแล้ว7454545ทำแล้ว 12/06/2556132303030
144. อบต.หนองอิเฒ่า (ยางตลาด)ทำแล้ว7245204199ทำแล้ว 28/05/255637111
145. อบต.หมูม่น (สมเด็จ)ทำแล้ว5152108106ทำแล้ว 18/06/255637373737
146. อบต.หลักเหลี่ยม (นามน)ทำแล้ว6274274274ทำแล้ว 25/06/2556423161414
147. อบต.หัวงัว (ยางตลาด)ทำแล้ว6491474475ทำแล้ว 30/05/255629262625
148. อบต.หัวหิน (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว6154154154ทำแล้ว 27/06/25562910109
149. อบต.เหล่ากลาง (ฆ้องชัย)ทำแล้ว616113455ทำแล้ว 03/05/255628202020
150. อบต.เหล่าอ้อย (ร่องคำ)ทำแล้ว6767272ทำแล้ว 29/05/0656381498
151. อบต.เหล่าไฮงาม (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว8154186143ทำแล้ว 25/06/2556361454443
รวม 151 อปท.15192728,63224,45422,2031518846,9914,3674,0933,989
ข้อมูล ณ 06/08/2563