รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ร้อยเอ็ด ปี 2557

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255725582559
1. อบจ.ร้อยเอ็ด (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6605185184ทำแล้ว 27/09/25561205106106106
2. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว62883241ทำแล้ว 25/06/255615182154149149
3. เทศบาลตำบลกกกุง (เมืองสรวง)ทำแล้ว6105106154ทำแล้ว 18/06/25561048202020
4. เทศบาลตำบลกู่กาสิงห์ (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว63009588ทำแล้ว 24/06/25561632232120
5. เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว6212151125ทำแล้ว 26/06/255655555555
6. เทศบาลตำบลเกาะแก้ว (เสลภูมิ)ทำแล้ว6119121121ทำแล้ว 24/06/25562119848484
7. เทศบาลตำบลขวาว (เสลภูมิ)ทำแล้ว6219134133ทำแล้ว 20/06/25561831202020
8. เทศบาลตำบลคำพอุง (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว9202202202ทำแล้ว 13/06/25563264585858
9. เทศบาลตำบลคูเมือง (เมืองสรวง)ทำแล้ว6246246246ทำแล้ว 18/06/255698878778
10. เทศบาลตำบลโคกกกม่วง (โพนทอง)ทำแล้ว810699103ทำแล้ว 28/06/2556112665
11. เทศบาลตำบลโคกล่าม (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว7979898ทำแล้ว 13/06/25566059585858
12. เทศบาลตำบลโคกสูง (โพนทอง)ทำแล้ว6176161148ทำแล้ว 21/06/25561279686868
13. เทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว831122528ทำแล้ว 20/06/2557137252525
14. เทศบาลตำบลจังหาร (จังหาร)ทำแล้ว614910095ทำแล้ว 07/06/2556177333333
15. เทศบาลตำบลจำปาขัน (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว7159184175ทำแล้ว 11/07/2556143363635
16. เทศบาลตำบลชมสะอาด (เมยวดี)ทำแล้ว61331485ทำแล้ว 18/06/2556131504949
17. เทศบาลตำบลชัยวารี (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว6330293254ทำแล้ว 28/06/2556175535150
18. เทศบาลตำบลชุมพร (เมยวดี)ทำแล้ว6299224152ทำแล้ว 17/06/25561567595959
19. เทศบาลตำบลเชียงขวัญ (เชียงขวัญ)ทำแล้ว6191195195ทำแล้ว 28/06/255633242420
20. เทศบาลตำบลเชียงใหม่ (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว5293246239ทำแล้ว 20/06/2556128105939393
21. เทศบาลตำบลดงแดง (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว6345347347ทำแล้ว 28/06/255679575755
22. เทศบาลตำบลดงสิงห์ (จังหาร)ทำแล้ว7201228197ทำแล้ว 16/06/255754202020
23. เทศบาลตำบลดอกไม้ (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6320286262ทำแล้ว 12/12/2556383033
24. เทศบาลตำบลดินดำ (จังหาร)ทำแล้ว6189289195ทำแล้ว 24/06/2556539343131
25. เทศบาลตำบลท่าม่วง (เสลภูมิ)ทำแล้ว612212781ทำแล้ว 28/06/0656135161515
26. เทศบาลตำบลท่าสีดา (หนองพอก)ทำแล้ว46059ทำแล้ว 25/06/255625512128
27. เทศบาลตำบลทุ่งกุลา (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว7200120120ทำแล้ว 24/06/255648424040
28. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว712116099ทำแล้ว 28/05/255622866
29. เทศบาลตำบลธงธานี (ธวัชบุรี)ทำแล้ว624848 ยังไม่อนุมัติ 1115272727
30. เทศบาลตำบลนาแซง (เสลภูมิ)ทำแล้ว7170170170ทำแล้ว 10/06/2556170997
31. เทศบาลตำบลนาเมือง (เสลภูมิ)ทำแล้ว7180149143ทำแล้ว 28/06/255670544646
32. เทศบาลตำบลนิเวศน์ (ธวัชบุรี)ทำแล้ว8148149149ทำแล้ว 28/06/255644343434
33. เทศบาลตำบลโนนชัยศรี (โพนทอง)ทำแล้ว7277273255ทำแล้ว 18/06/2556147161616
34. เทศบาลตำบลโนนตาล (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6217217217ทำแล้ว 30/05/255618161615
35. เทศบาลตำบลโนนสวรรค์ (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว4123116117ทำแล้ว 17/06/25561589807670
36. เทศบาลตำบลบ้านนิเวศน์ (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6211102100ทำแล้ว 28/06/2556239212110
37. เทศบาลตำบลบ้านบาก (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว62222241ทำแล้ว 06/12/25561626212121
38. เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ (เมยวดี)ทำแล้ว5214213212ทำแล้ว 18/06/25563054474747
39. เทศบาลตำบลปทุมรัตต์ (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว11318320313ทำแล้ว 19/09/25574061292929
40. เทศบาลตำบลปอภาร (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว7747575ทำแล้ว 22/06/25574246222222
41. เทศบาลตำบลผักแว่น (จังหาร)ทำแล้ว7563562565ทำแล้ว 21/05/25564498929189
42. เทศบาลตำบลพนมไพร (พนมไพร)ทำแล้ว8267235196ทำแล้ว 28/06/2556355474744
43. เทศบาลตำบลพรสวรรค์ (เสลภูมิ)ทำแล้ว69289123ทำแล้ว 08/11/255657303030
44. เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย (พนมไพร)ทำแล้ว62477880ทำแล้ว 12/06/2556240323131
45. เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว5978888ทำแล้ว 28/06/255631181717
46. เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง (โพนทอง)ทำแล้ว5430243188ทำแล้ว 13/06/25557023211515
47. เทศบาลตำบลโพนทราย (โพนทราย)ทำแล้ว7784239ทำแล้ว 01/07/2556877585858
48. เทศบาลตำบลโพนทอง (โพนทอง)ทำแล้ว6177185211ทำแล้ว 24/06/25565577494949
49. เทศบาลตำบลโพนเมือง (อาจสามารถ)ทำแล้ว6143143143ทำแล้ว 20/05/255638202020
50. เทศบาลตำบลโพนสูง (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว5163172129ทำแล้ว 31/05/2556192838377
51. เทศบาลตำบลมะอึ (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6216184176ทำแล้ว 17/06/255657272223
52. เทศบาลตำบลเมยวดี (เมยวดี)ทำแล้ว69216782ทำแล้ว 26/06/2556146323232
53. เทศบาลตำบลเมืองบัว (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว6116116116ทำแล้ว 14/05/255626102888883
54. เทศบาลตำบลเมืองไพร (เสลภูมิ)ทำแล้ว5240240241ทำแล้ว 24/06/2556106363636
55. เทศบาลตำบลเมืองสรวง (เมืองสรวง)ทำแล้ว5148106104ทำแล้ว 28/06/255621107939393
56. เทศบาลตำบลเมืองหงส์ (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว7245343138ทำแล้ว 14/06/2556475555555
57. เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว629028916ทำแล้ว 21/06/25561111444
58. เทศบาลตำบลวังหลวง (เสลภูมิ)ทำแล้ว6242199172ทำแล้ว 01/10/2556159191818
59. เทศบาลตำบลแวง (โพนทอง)ทำแล้ว7151146140ทำแล้ว 14/06/255739393938
60. เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว622413637ทำแล้ว 27/06/20143036242120
61. เทศบาลตำบลสามขา (โพนทราย)ทำแล้ว61876262ทำแล้ว 26/06/25563785311
62. เทศบาลตำบลสีแก้ว (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว51874831ทำแล้ว 26/06/255660383634
63. เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6303254252ทำแล้ว 27/06/255667585858
64. เทศบาลตำบลเสลภูมิ (เสลภูมิ)ทำแล้ว612110691ทำแล้ว 26/06/25564394756262
65. เทศบาลตำบลหนองผือ (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว7176111109ทำแล้ว 24/06/2556462555555
66. เทศบาลตำบลหนองพอก (หนองพอก)ทำแล้ว619319329ทำแล้ว 28/06/2556270707070
67. เทศบาลตำบลหนองหลวง (เสลภูมิ)ทำแล้ว6187188185ทำแล้ว 16/05/2556349181818
68. เทศบาลตำบลหนองหิน (เมืองสรวง)ทำแล้ว51219790ทำแล้ว 13/06/255640262626
69. เทศบาลตำบลหนองฮี (หนองฮี)ทำแล้ว7336311309ทำแล้ว 14/06/2556439323230
70. เทศบาลตำบลหัวช้าง (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว8297223189ทำแล้ว 21/06/255621151514
71. เทศบาลตำบลหินกอง (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6309387401ทำแล้ว 25/06/25566584737372
72. เทศบาลตำบลอัคคะคำ (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว6172144143ทำแล้ว 12/12/255660373737
73. เทศบาลตำบลอาจสามารถ (อาจสามารถ)ทำแล้ว8334157159ทำแล้ว 21/06/2556146383837
74. เทศบาลตำบลอุ่มเม้า (ธวัชบุรี)ทำแล้ว7108134121ทำแล้ว 24/06/25561546262424
75. อบต.กกโพธิ์ (หนองพอก)ทำแล้ว6412420421ทำแล้ว 27/06/255659525251
76. อบต.กำแพง (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว7257270259ทำแล้ว 27/06/2556645292827
77. อบต.กุดน้ำใส (พนมไพร)ทำแล้ว6169167169ทำแล้ว 14/06/2556981575751
78. อบต.กู่กาสิงห์ (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว10211104102ทำแล้ว 141666
79. อบต.เกษตรวิสัย (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว9142148148ทำแล้ว 20/06/25562557404040
80. อบต.ขอนแก่น (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว7418191175ทำแล้ว 13/06/06562124787878
81. อบต.ขามเปี้ย (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว7473492515ทำแล้ว 24/06/25562147343333
82. อบต.ขี้เหล็ก (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว614210093ทำแล้ว 12/06/255653252525
83. อบต.ขี้เหล็ก (อาจสามารถ)ทำแล้ว6155121121ทำแล้ว 28/05/255670686463
84. อบต.เขวาทุ่ง (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6256256256ทำแล้ว 24/06/255720888
85. อบต.ค้อใหญ่ (พนมไพร)ทำแล้ว610389104ทำแล้ว 03/03/2557122222222
86. อบต.คำนาดี (โพนทอง)ทำแล้ว7282218176ทำแล้ว 18/06/2556148404040
87. อบต.คำไฮ (พนมไพร)ทำแล้ว61932727ทำแล้ว 11/06/2556140129128128
88. อบต.แคนใหญ่ (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว744448ทำแล้ว 17/05/255534333130
89. อบต.โคกสว่าง (พนมไพร)ทำแล้ว5255241222ทำแล้ว 21/06/2556398777777
90. อบต.โคกสว่าง (หนองพอก)ทำแล้ว6161324163ทำแล้ว 04/09/255631232323
91. อบต.ช้างเผือก (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6248132112ทำแล้ว 27/05/255651362323
92. อบต.ชานุวรรณ (พนมไพร)ทำแล้ว7115149147ทำแล้ว 19/06/25567782088
93. อบต.ดงกลาง (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว11287259247ทำแล้ว 27/06/255632866
94. อบต.ดงครั่งน้อย (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว7125125117ทำแล้ว 25/06/2556346363636
95. อบต.ดงครั่งใหญ่ (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว7396417359ทำแล้ว 03/06/25566690757575
96. อบต.ดงลาน (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6194201201ทำแล้ว 04/04/255613133777
97. อบต.ดอกล้ำ (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว3932333ทำแล้ว 13/06/25563521181818
98. อบต.ดอนโอง (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว52366358ทำแล้ว 15/06/2556552525252
99. อบต.ดูกอึ่ง (หนองฮี)ทำแล้ว6189189189ทำแล้ว 08/07/255662464646
100. อบต.ดู่น้อย (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว6239196195ทำแล้ว 28/06/2556262605855
101. อบต.เด่นราษฎร์ (หนองฮี)ทำแล้ว6304263245ทำแล้ว 11/06/2556354141414
102. อบต.ท่าหาดยาว (โพนทราย)ทำแล้ว61102017ทำแล้ว 26/06/2556171575756
103. อบต.ทุ่งเขาหลวง (ทุ่งเขาหลวง)ทำแล้ว7204209209ทำแล้ว 23/05/255664565656
104. อบต.ทุ่งทอง (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว6134134134ทำแล้ว 09/04/2557620101010
105. อบต.ทุ่งศรีเมือง (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว8333334334ทำแล้ว 24/06/2556154646461
106. อบต.เทอดไทย (ทุ่งเขาหลวง)ทำแล้ว6836780ทำแล้ว 28/06/2556571422929
107. อบต.ธวัชบุรี (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6868686ทำแล้ว 18/11/25561364353529
108. อบต.นางาม (เสลภูมิ)ทำแล้ว7331331331ทำแล้ว 14/06/2556146777
109. อบต.นานวล (พนมไพร)ทำแล้ว786180238ทำแล้ว 28/06/255646424239
110. อบต.นาโพธิ์ (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6160121142ทำแล้ว 10/06/2556261533030
111. อบต.นาเลิง (เสลภูมิ)ทำแล้ว717212690ทำแล้ว 09/09/25561017777
112. อบต.นาใหญ่ (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6179133100ทำแล้ว 26/06/255677666665
113. อบต.นาอุดม (โพนทอง)ทำแล้ว5563538489ทำแล้ว 17/05/2556377676056
114. อบต.น้ำคำ (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6326181181ทำแล้ว 13/06/25562726111
115. อบต.น้ำใส (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว61358577ทำแล้ว 181098
116. อบต.น้ำอ้อม (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว6266282282ทำแล้ว 25/12/2556555555555
117. อบต.โนนรัง (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว8113163116ทำแล้ว 10/06/255637291243
118. อบต.โนนสง่า (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว51846868ทำแล้ว 17/06/2556660464546
119. อบต.โนนสว่าง (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว610610594ทำแล้ว 14/05/2556162535353
120. อบต.บ่อพันขัน (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว7261200142ทำแล้ว 14/06/2556423181818
121. อบต.บัวคำ (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว7368368368ทำแล้ว 20/12/255662525251
122. อบต.บัวแดง (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว5127139136ทำแล้ว 30/06/255680565655
123. อบต.บ้านเขือง (เชียงขวัญ)ทำแล้ว7165145128ทำแล้ว 24/06/2556221171717
124. อบต.บ้านแจ้ง (อาจสามารถ)ทำแล้ว6241240240ทำแล้ว 15/06/255658222222
125. อบต.บ้านดู่ (อาจสามารถ)ทำแล้ว6159148145ทำแล้ว 20/06/255635313129
126. อบต.บ้านฝาง (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว621111695ทำแล้ว 12/06/0656180292118
127. อบต.บึงเกลือ (เสลภูมิ)ทำแล้ว8153189159ทำแล้ว 25/09/255671464645
128. อบต.บึงงาม (หนองพอก)ทำแล้ว7219201198ทำแล้ว 27/06/255647383836
129. อบต.บึงงาม (ทุ่งเขาหลวง)ทำแล้ว6297180180ทำแล้ว 13/06/255652292827
130. อบต.บึงนคร (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6164145145ทำแล้ว 22/05/255623151413
131. อบต.ปาฝา (จังหาร)ทำแล้ว5191191191ทำแล้ว 31/05/255644242423
132. อบต.ป่าสังข์ (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว6248140140ทำแล้ว 17/01/255750373737
133. อบต.ผาน้ำย้อย (หนองพอก)ทำแล้ว7130124121ทำแล้ว 28/06/2556148404040
134. อบต.พนมไพร (พนมไพร)ทำแล้ว6161154152ทำแล้ว 14/06/2556265031302
135. อบต.พรมสวรรค์ (โพนทอง)ทำแล้ว6251251251ทำแล้ว 17/06/255717151515
136. อบต.พระเจ้า (เชียงขวัญ)ทำแล้ว6158140137ทำแล้ว 03/06/25561430141414
137. อบต.พระธาตุ (เชียงขวัญ)ทำแล้ว7705649ทำแล้ว 12/06/255655191818
138. อบต.พลับพลา (เชียงขวัญ)ทำแล้ว7146144150ทำแล้ว 27/05/2556101262619
139. อบต.โพธิ์ทอง (เสลภูมิ)ทำแล้ว6175163160ทำแล้ว 24/06/2556288505047
140. อบต.โพธิ์ศรี (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว8183183183ทำแล้ว 06/06/255690313130
141. อบต.โพธิ์ศรีสว่าง (โพนทอง)ทำแล้ว5108108108ทำแล้ว 17/05/255629292929
142. อบต.โพธิ์สัย (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว61187865ทำแล้ว 18/06/25561928191919
143. อบต.โพธิ์ใหญ่ (พนมไพร)ทำแล้ว624110457ทำแล้ว 28/06/255626103989898
144. อบต.ไพศาล (ธวัชบุรี)ทำแล้ว685148151ทำแล้ว 21/06/2556144181814
145. อบต.ภูเขาทอง (หนองพอก)ทำแล้ว7309312312ทำแล้ว 27/06/25561260606057
146. อบต.ภูเงิน (เสลภูมิ)ทำแล้ว8252253253ทำแล้ว 10/06/2556312611
147. อบต.ม่วงลาด (จังหาร)ทำแล้ว61429289ทำแล้ว 07/06/2556415141413
148. อบต.มะบ้า (ทุ่งเขาหลวง)ทำแล้ว6958143ทำแล้ว 13/06/2556313665
149. อบต.เมืองทอง (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว614514932ทำแล้ว 27/05/2557812844
150. อบต.เมืองทุ่ง (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว7119127133ทำแล้ว 28/06/25563073525252
151. อบต.เมืองน้อย (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6452020ทำแล้ว 27/06/255636333331
152. อบต.เมืองเปลือย (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว6169147141ทำแล้ว 25/06/25561512109
153. อบต.ยางคำ (โพนทราย)ทำแล้ว6265267267ทำแล้ว 17/06/255641313130
154. อบต.ยางใหญ่ (จังหาร)ทำแล้ว6133392393ทำแล้ว 19/06/2556467121111
155. อบต.รอบเมือง (หนองพอก)ทำแล้ว4136159168ทำแล้ว 27/06/2556171606059
156. อบต.รอบเมือง (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6264278278ทำแล้ว 11/06/2556141696961
157. อบต.ราชธานี (ธวัชบุรี)ทำแล้ว5189117117ทำแล้ว 18/06/2556121099
158. อบต.วังสามัคคี (โพนทอง)ทำแล้ว8177271282ทำแล้ว 17/05/2556463626262
159. อบต.วารีสวัสดิ์ (พนมไพร)ทำแล้ว6117132134ทำแล้ว 11/06/2556159595959
160. อบต.ศรีโคตร (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว685141129ทำแล้ว 28/06/255628252525
161. อบต.ศรีวิลัย (เสลภูมิ)ทำแล้ว6223329100ทำแล้ว 17/06/255644242424
162. อบต.ศรีสว่าง (โพนทราย)ทำแล้ว7170162107ทำแล้ว 28/06/255614115112112112
163. อบต.สระแก้ว (พนมไพร)ทำแล้ว6235233244ทำแล้ว 17/06/255658424242
164. อบต.สระคู (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว9838383ทำแล้ว 22/03/25562751454540
165. อบต.สระนกแก้ว (โพนทอง)ทำแล้ว7214185185ทำแล้ว 24/06/25576666
166. อบต.สระบัว (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว4948249ทำแล้ว 21/06/2556367585453
167. อบต.สวนจิก (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว5199199199ทำแล้ว 11/06/2556145191616
168. อบต.สว่าง (โพนทอง)ทำแล้ว8808181ทำแล้ว 03/06/2556165184167167167
169. อบต.สะอาด (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว618710794ทำแล้ว 14/06/255681153141313
170. อบต.สะอาดสมบูรณ์ (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว611619933ทำแล้ว 27/06/255682302423
171. อบต.สาวแห (หนองฮี)ทำแล้ว7826746ทำแล้ว 25/06/2556242383837
172. อบต.สิงห์โคก (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว7160125120ทำแล้ว 19/06/25562888505049
173. อบต.แสนชาติ (จังหาร)ทำแล้ว5151136160ทำแล้ว 17/05/255654434338
174. อบต.แสนสุข (พนมไพร)ทำแล้ว7268263285ทำแล้ว 19/06/255698282724
175. อบต.หนองแก้ว (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว799132130ทำแล้ว 27/06/2556301755
176. อบต.หนองขาม (อาจสามารถ)ทำแล้ว61567281ทำแล้ว 20/06/255660555554
177. อบต.หนองขุ่นใหญ่ (หนองพอก)ทำแล้ว635722426ทำแล้ว 28/06/255686383838
178. อบต.หนองแคน (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว5205233153ทำแล้ว 25/06/2556195128121121
179. อบต.หนองตาไก้ (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว617510983ทำแล้ว 20/06/255644414140
180. อบต.หนองทัพไทย (พนมไพร)ทำแล้ว6285285285ทำแล้ว 27/06/255687807574
181. อบต.หนองบัว (อาจสามารถ)ทำแล้ว6494949ทำแล้ว 28/06/255630272626
182. อบต.หนองไผ่ (ธวัชบุรี)ทำแล้ว3128132132ทำแล้ว 28/06/25567444
183. อบต.หนองพอก (หนองพอก)ทำแล้ว51239492ทำแล้ว 25/06/255654343434
184. อบต.หนองพอก (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6858585ทำแล้ว 14/06/255669636355
185. อบต.หนองแวง (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว8214249249ทำแล้ว 24/06/255676151139139137
186. อบต.หนองแวง (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว66255303ทำแล้ว 27/06/255642212018
187. อบต.หนองแวงควง (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว7286211213ทำแล้ว 14/06/25562955505046
188. อบต.หนองหมื่นถ่าน (อาจสามารถ)ทำแล้ว6191191191ทำแล้ว 17/05/2556549431313
189. อบต.หนองใหญ่ (โพนทอง)ทำแล้ว7252169245ทำแล้ว 18/06/255687595554
190. อบต.หนองใหญ่ (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว6110107105ทำแล้ว 28/06/255619191919
191. อบต.หน่อม (อาจสามารถ)ทำแล้ว72409799ทำแล้ว 28/06/255690818180
192. อบต.หมูม้น (เชียงขวัญ)ทำแล้ว6127129129ทำแล้ว 19/06/25561719121212
193. อบต.ห้วยหินลาด (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว5282247187ทำแล้ว 21/06/2556733000
194. อบต.หัวช้าง (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6222206199ทำแล้ว 14/06/2556470686865
195. อบต.หัวโทน (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6164182182ทำแล้ว 04/10/25561221171716
196. อบต.เหนือเมือง (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6386333308ทำแล้ว 03/06/25565839111111
197. อบต.เหล่า (ทุ่งเขาหลวง)ทำแล้ว51279979ทำแล้ว 21/06/2556240131312
198. อบต.เหล่าน้อย (เสลภูมิ)ทำแล้ว5163192183ทำแล้ว 04/06/2556743323232
199. อบต.เหล่าหลวง (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว91418343ทำแล้ว 03/06/2556280696967
200. อบต.โหรา (อาจสามารถ)ทำแล้ว6240214203ทำแล้ว 28/06/25566122717171
201. อบต.อาจสามารถ (อาจสามารถ)ทำแล้ว6175176176ทำแล้ว 12/06/25561474373735
202. อบต.อีง่อง (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว6266266266ทำแล้ว 14/05/255621121111
203. อบต.อุ่มเม่า (โพนทอง)ทำแล้ว5170203203ทำแล้ว 10/06/255658464646
รวม 203 อปท.2031,27940,43635,50132,0402021,92512,4998,2817,9047,664
ข้อมูล ณ 07/08/2563