รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด มหาสารคาม ปี 2557

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255725582559
1. อบจ.มหาสารคาม (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว4386232232ทำแล้ว 24/06/2556123342727
2. เทศบาลเมืองมหาสารคาม (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว4334158117ทำแล้ว 28/06/255644223137111109
3. เทศบาลตำบลกุดปลาดุก (ชื่นชม)ทำแล้ว511110791ทำแล้ว 26/06/255665555553
4. เทศบาลตำบลแกดำ (แกดำ)ทำแล้ว617113997ทำแล้ว 25/06/255690414141
5. เทศบาลตำบลโกสุมพิสัย (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว61108181ทำแล้ว 21/06/2556152514949
6. เทศบาลตำบลขามเรียง (กันทรวิชัย)ทำแล้ว6235232232ทำแล้ว 27/06/255633201919
7. เทศบาลตำบลโคกพระ (กันทรวิชัย)ทำแล้ว615516284ทำแล้ว 26/06/2556107595959
8. เทศบาลตำบลเชียงยืน (เชียงยืน)ทำแล้ว5174126113ทำแล้ว 14/06/2556675525251
9. เทศบาลตำบลท่าขอนยาง (กันทรวิชัย)ทำแล้ว8171171171ทำแล้ว 28/06/255622876
10. เทศบาลตำบลนาเชือก (นาเชือก)ทำแล้ว7228228214ทำแล้ว 26/06/2556863474747
11. เทศบาลตำบลนาดูน (นาดูน)ทำแล้ว7159140125ทำแล้ว 28/06/255650262625
12. เทศบาลตำบลบรบือ (บรบือ)ทำแล้ว4233136126ทำแล้ว 27/06/255691656565
13. เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว9133173179ทำแล้ว 24/06/2556530202020
14. เทศบาลตำบลโพนทอง (เชียงยืน)ทำแล้ว6278222201ทำแล้ว 24/06/255689898989
15. เทศบาลตำบลมิตรภาพ (แกดำ)ทำแล้ว7728620ทำแล้ว 25/03/25571310109
16. เทศบาลตำบลวาปีปทุม (วาปีปทุม)ทำแล้ว6135128128ทำแล้ว 21/06/2556268565653
17. เทศบาลตำบลแวงน่าง (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว61469894ทำแล้ว 24/06/255695676767
18. เทศบาลตำบลหนองกุง (ชื่นชม)ทำแล้ว610496114ทำแล้ว 28/06/255622131313
19. เทศบาลตำบลหนองไผ่ (นาดูน)ทำแล้ว6211423ทำแล้ว 25/06/255616222
20. เทศบาลตำบลหัวดง (นาดูน)ทำแล้ว8117168165ทำแล้ว 26/06/255673109747474
21. อบต.ก้ามปู (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว71169976ทำแล้ว 24/06/2556547333230
22. อบต.กำพี้ (บรบือ)ทำแล้ว6130142142ทำแล้ว 17/06/2556111110010094
23. อบต.กุดรัง (กุดรัง)ทำแล้ว6414245239ทำแล้ว 31111
24. อบต.กุดใส้จ่อ (กันทรวิชัย)ทำแล้ว4828685ทำแล้ว 17/06/255630666
25. อบต.กู่ทอง (เชียงยืน)ทำแล้ว613913ทำแล้ว 06/06/255638343434
26. อบต.กู่สันตรัตน์ (นาดูน)ทำแล้ว71313518ทำแล้ว 25/06/255626202018
27. อบต.เกิ้ง (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว7111111111ทำแล้ว 29/11/255643111
28. อบต.แก้งแก (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว61534715ทำแล้ว 16/05/25563014109
29. อบต.แก่งเลิงจาน (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6221223224ทำแล้ว 17/06/255642292929
30. อบต.แกดำ (แกดำ)ทำแล้ว7694242ทำแล้ว 28/06/255643424240
31. อบต.ขามเฒ่าพัฒนา (กันทรวิชัย)ทำแล้ว7154161147ทำแล้ว 03/10/065633151515
32. อบต.ขามป้อม (วาปีปทุม)ทำแล้ว7204162126ทำแล้ว 12/06/255653474746
33. อบต.ขามเรียน (ยางสีสุราช)ทำแล้ว8169169169ทำแล้ว 12/06/255666474740
34. อบต.เขวา (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว8248233189ทำแล้ว 28/06/25567870282824
35. อบต.เขวาไร่ (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว619115383ทำแล้ว 17/06/25561601398685
36. อบต.เขวาไร่ (นาเชือก)ทำแล้ว8376837ทำแล้ว 12/06/255626232222
37. อบต.เขวาใหญ่ (กันทรวิชัย)ทำแล้ว5251251251ทำแล้ว 15/05/2556727212121
38. อบต.เขื่อน (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว5193193193ทำแล้ว 27/01/2557911098
39. อบต.คันธารราษฎร์ (กันทรวิชัย)ทำแล้ว7114220115ทำแล้ว 49201313
40. อบต.แคน (วาปีปทุม)ทำแล้ว51299588ทำแล้ว 18/06/255669636361
41. อบต.โคกก่อ (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว8202201201ทำแล้ว 18/06/2556118181818
42. อบต.โคกพระ (กันทรวิชัย)ทำแล้ว6133163163ทำแล้ว 28/05/255611111
43. อบต.โคกสีทองหลาง (วาปีปทุม)ทำแล้ว6969780ทำแล้ว 11/06/255641292927
44. อบต.งัวบา (วาปีปทุม)ทำแล้ว6879795ทำแล้ว 16/05/25565537272727
45. อบต.ชื่นชม (ชื่นชม)ทำแล้ว6198125115ทำแล้ว 21/06/255654373737
46. อบต.เชียงยืน (เชียงยืน)ทำแล้ว8410279279ทำแล้ว 18/09/25561879323231
47. อบต.ดงดวน (นาดูน)ทำแล้ว7164168223ทำแล้ว 28/08/255633282828
48. อบต.ดงบัง (นาดูน)ทำแล้ว61359594ทำแล้ว 18/06/255650505050
49. อบต.ดงเมือง (ยางสีสุราช)ทำแล้ว6133132126ทำแล้ว 58171616
50. อบต.ดงยาง (นาดูน)ทำแล้ว7176149125ทำแล้ว 20/06/2556570707070
51. อบต.ดงใหญ่ (วาปีปทุม)ทำแล้ว6797979ทำแล้ว 17/06/25561039272726
52. อบต.ดอนกลาง (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว6165211175ทำแล้ว 12/06/255623111
53. อบต.ดอนงัว (บรบือ)ทำแล้ว6137133121ทำแล้ว 11/06/255676242322
54. อบต.ดอนเงิน (เชียงยืน)ทำแล้ว8164138128ทำแล้ว 04/06/25561582616161
55. อบต.ดอนหว่าน (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว814212772ทำแล้ว 13/05/2556325202019
56. อบต.ท่าตูม (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว8126110109ทำแล้ว 27/06/2556148252520
57. อบต.ท่าสองคอน (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6266266266ทำแล้ว 24/06/255649555
58. อบต.นาข่า (วาปีปทุม)ทำแล้ว6143120117ทำแล้ว 24/06/255654424141
59. อบต.นาเชือก (นาเชือก)ทำแล้ว7194118136ทำแล้ว 17/06/255675565656
60. อบต.นาทอง (เชียงยืน)ทำแล้ว9100101101ทำแล้ว 11/06/255639252222
61. อบต.นาโพธิ์ (กุดรัง)ทำแล้ว6192192192ทำแล้ว 14/06/255618111
62. อบต.นาภู (ยางสีสุราช)ทำแล้ว4463454454ทำแล้ว 24/06/255632126959584
63. อบต.นาสีนวน (กันทรวิชัย)ทำแล้ว5292290217ทำแล้ว 14/06/255679473930
64. อบต.นาสีนวล (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว5100283163ทำแล้ว 07/06/255654333333
65. อบต.โนนแดง (บรบือ)ทำแล้ว81837471ทำแล้ว 18/06/255612111
66. อบต.โนนภิบาล (แกดำ)ทำแล้ว7122119118ทำแล้ว 13/06/25561153403838
67. อบต.โนนราษี (บรบือ)ทำแล้ว6666060ทำแล้ว 18/06/25562959484747
68. อบต.บรบือ (บรบือ)ทำแล้ว6807213ทำแล้ว 14/06/2556224444
69. อบต.บ่อใหญ่ (บรบือ)ทำแล้ว8160316162ทำแล้ว 28/03/255742133424239
70. อบต.บัวค้อ (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6360328206ทำแล้ว 26/06/2556145343432
71. อบต.บัวมาศ (บรบือ)ทำแล้ว61131010ทำแล้ว 20/06/25561156505050
72. อบต.บ้านกู่ (ยางสีสุราช)ทำแล้ว7101106106ทำแล้ว 62616158
73. อบต.บ้านหวาย (วาปีปทุม)ทำแล้ว5804242ทำแล้ว 24/06/255664524848
74. อบต.ประชาพัฒนา (วาปีปทุม)ทำแล้ว7231195185ทำแล้ว 14/06/2556231757474
75. อบต.ปอพาน (นาเชือก)ทำแล้ว61039381ทำแล้ว 17/06/255663303030
76. อบต.ปะหลาน (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว7919191ทำแล้ว 28/06/255634272727
77. อบต.พระธาตุ (นาดูน)ทำแล้ว7109241225ทำแล้ว 28/06/25562191767675
78. อบต.แพง (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว7368370370ทำแล้ว 20/05/255653432525
79. อบต.โพธิ์ชัย (วาปีปทุม)ทำแล้ว6105105105ทำแล้ว 07/06/2556149444343
80. อบต.โพนงาม (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว8422424ทำแล้ว 04/09/2556946434343
81. อบต.ภารแอ่น (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว51116665ทำแล้ว 17/06/25571046353535
82. อบต.มะค่า (กันทรวิชัย)ทำแล้ว51049090ทำแล้ว 21/06/2556125333
83. อบต.เม็กดำ (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว8156158158ทำแล้ว 14/06/255630252524
84. อบต.เมืองเตา (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว6132148148ทำแล้ว 12/06/2556450222222
85. อบต.เมืองเสือ (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว512614473ทำแล้ว 21/06/2556372606059
86. อบต.ยาง (บรบือ)ทำแล้ว5100117107ทำแล้ว 28/06/255661161616
87. อบต.ยางท่าแจ้ง (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว8290129128ทำแล้ว 28/06/2556736343429
88. อบต.ยางน้อย (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว6914915914ทำแล้ว 02/05/2556180161616
89. อบต.ยางสีสุราช (ยางสีสุราช)ทำแล้ว7315206128ทำแล้ว 26/06/2556339343129
90. อบต.ราษฎร์เจริญ (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว6182182182ทำแล้ว 18/06/255632313131
91. อบต.ราษฎร์พัฒนา (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว7152153153ทำแล้ว 257424241
92. อบต.ลาดพัฒนา (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6156156156ทำแล้ว 13/06/25562833333333
93. อบต.ลานสะแก (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว71209379ทำแล้ว 14/06/25561778656464
94. อบต.เลิงใต้ (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว4149136135ทำแล้ว 11/06/2556954333333
95. อบต.เลิงแฝก (กุดรัง)ทำแล้ว611810698ทำแล้ว 49363636
96. อบต.วังไชย (บรบือ)ทำแล้ว730525389ทำแล้ว 10/06/2556730272725
97. อบต.วังยาว (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว8947777ทำแล้ว 19/06/255649272727
98. อบต.วังแสง (แกดำ)ทำแล้ว8171146146ทำแล้ว 28/06/2556145145145145
99. อบต.วังใหม่ (บรบือ)ทำแล้ว9757577ทำแล้ว 26/06/2556252343332
100. อบต.เวียงชัย (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว713410098ทำแล้ว 26/08/2556141363636
101. อบต.เวียงสะอาด (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว9161123105ทำแล้ว 28/06/255690868686
102. อบต.แวงดง (ยางสีสุราช)ทำแล้ว83209146ทำแล้ว 28/03/255771606060
103. อบต.แวงน่าง (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6404040ทำแล้ว 12/06/255640000
104. อบต.ศรีสุข (กันทรวิชัย)ทำแล้ว6297297297ทำแล้ว 14/05/255762474745
105. อบต.สันป่าตอง (นาเชือก)ทำแล้ว811210789ทำแล้ว 14/06/25564116383838
106. อบต.สำโรง (นาเชือก)ทำแล้ว7626261ทำแล้ว 21/06/2556352484848
107. อบต.เสือโก้ก (วาปีปทุม)ทำแล้ว7290271218ทำแล้ว 28/06/255681494644
108. อบต.เสือเฒ่า (เชียงยืน)ทำแล้ว789123121ทำแล้ว 30/04/25574575716868
109. อบต.หนองกุง (นาเชือก)ทำแล้ว813316ทำแล้ว 10/06/255643171126124122
110. อบต.หนองกุง (แกดำ)ทำแล้ว5150112105ทำแล้ว 24/06/2556795292928
111. อบต.หนองกุงสวรรค์ (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว7118103102ทำแล้ว 11/06/25561549373736
112. อบต.หนองโก (บรบือ)ทำแล้ว614214662ทำแล้ว 25/06/255670333333
113. อบต.หนองคู (นาดูน)ทำแล้ว6506546ทำแล้ว 16/06/255727141412
114. อบต.หนองคูขาด (บรบือ)ทำแล้ว61208896ทำแล้ว 13/06/255667434140
115. อบต.หนองจิก (บรบือ)ทำแล้ว6232171122ทำแล้ว 20/05/25562255453837
116. อบต.หนองซอน (เชียงยืน)ทำแล้ว644ทำแล้ว 24/06/255610000
117. อบต.หนองแดง (นาเชือก)ทำแล้ว810018595ทำแล้ว 13/06/25561444171717
118. อบต.หนองทุ่ม (วาปีปทุม)ทำแล้ว6191247200ทำแล้ว 17/05/2556728222222
119. อบต.หนองโน (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว61127889ทำแล้ว 24/06/255694737373
120. อบต.หนองบอน (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว7189192192ทำแล้ว 24/06/25561317111
121. อบต.หนองบัว (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว5816363ทำแล้ว 13/06/2556120666
122. อบต.หนองบัว (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว7128132163ทำแล้ว 28/05/25563112706866
123. อบต.หนองบัวแก้ว (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว6210136114ทำแล้ว 26/06/25561132555
124. อบต.หนองบัวสันตุ (ยางสีสุราช)ทำแล้ว6146116112ทำแล้ว 11/06/2556179545252
125. อบต.หนองปลิง (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6346348348ทำแล้ว 21/06/2556431687
126. อบต.หนองโพธิ์ (นาเชือก)ทำแล้ว6151122124ทำแล้ว 17/06/255645282828
127. อบต.หนองม่วง (บรบือ)ทำแล้ว9156173170ทำแล้ว 12/06/255668464645
128. อบต.หนองเม็ก (นาเชือก)ทำแล้ว7123111107ทำแล้ว 551299
129. อบต.หนองเรือ (นาเชือก)ทำแล้ว7356335335ทำแล้ว 13/06/2556235191919
130. อบต.หนองแวง (กุดรัง)ทำแล้ว6188188188ทำแล้ว 30/05/255669585858
131. อบต.หนองสิม (บรบือ)ทำแล้ว6977576ทำแล้ว 10/06/2556439242424
132. อบต.หนองแสง (วาปีปทุม)ทำแล้ว611112218ทำแล้ว 17/06/25562291656564
133. อบต.หนองแสน (วาปีปทุม)ทำแล้ว71344948ทำแล้ว 28/06/2556211288
134. อบต.หนองเหล็ก (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว8374241250ทำแล้ว 14/05/2556271111
135. อบต.หนองไฮ (วาปีปทุม)ทำแล้ว613710990ทำแล้ว 12/06/255668555554
136. อบต.ห้วยเตย (กุดรัง)ทำแล้ว7147160158ทำแล้ว 13/06/255647222121
137. อบต.ห้วยแอ่ง (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว521124541ทำแล้ว 28/06/255666111111
138. อบต.หัวขวาง (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว6241263242ทำแล้ว 28/06/255678646464
139. อบต.หัวเรือ (วาปีปทุม)ทำแล้ว9401407407ทำแล้ว 24/06/25561069656565
140. อบต.เหล่า (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว7201136119ทำแล้ว 18/06/25564143404037
141. อบต.เหล่าดอกไม้ (ชื่นชม)ทำแล้ว5169342169ทำแล้ว 13/06/255629611
142. อบต.เหล่าบัวบาน (เชียงยืน)ทำแล้ว4891313ทำแล้ว 17/06/255639252523
143. อบต.แห่ใต้ (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว716937796ทำแล้ว 17/05/255660373735
รวม 143 อปท.14392624,75222,27719,2751438598,5425,4045,2025,084
ข้อมูล ณ 06/08/2563