รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด หนองคาย ปี 2557

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255725582559
1. อบจ.หนองคาย (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว4378179178ทำแล้ว 16/08/255690419626261
2. เทศบาลเมืองท่าบ่อ (ท่าบ่อ)ทำแล้ว5283374262ทำแล้ว 25/06/255620133404040
3. เทศบาลเมืองหนองคาย (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว5300140291ทำแล้ว 25/06/255697164136136136
4. เทศบาลตำบลกวนวัน (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว7918583ทำแล้ว 20/06/255720131312
5. เทศบาลตำบลกองนาง (ท่าบ่อ)ทำแล้ว6173166142ทำแล้ว 24/06/25566144211818
6. เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว7147178119ทำแล้ว 28/06/065660444443
7. เทศบาลตำบลบ้านถ่อน (ท่าบ่อ)ทำแล้ว6235235235ทำแล้ว 25/06/2556169331
8. เทศบาลตำบลปะโค (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว7200191191ทำแล้ว 28/06/2556136272727
9. เทศบาลตำบลเฝ้าไร่ (เฝ้าไร่)ทำแล้ว6476457298ทำแล้ว 21/06/255613152484848
10. เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว5848484ทำแล้ว 21/06/255628141414
11. เทศบาลตำบลโพนพิสัย (โพนพิสัย)ทำแล้ว9184132129ทำแล้ว 10/06/255672104666665
12. เทศบาลตำบลโพนสา (ท่าบ่อ)ทำแล้ว6185112102ทำแล้ว 20/06/25561247362828
13. เทศบาลตำบลวัดธาตุ (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว6317340337ทำแล้ว 20/06/25561111727272
14. เทศบาลตำบลเวียงคุก (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว6136130124ทำแล้ว 20/06/2556577525251
15. เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ (ศรีเชียงใหม่)ทำแล้ว6343345345ทำแล้ว 28/06/2556210464324313311
16. เทศบาลตำบลสร้างนางขาว (โพนพิสัย)ทำแล้ว824315072ทำแล้ว 01/03/255627666
17. เทศบาลตำบลสังคม (สังคม)ทำแล้ว7237193186ทำแล้ว 21/01/2557107414140
18. เทศบาลตำบลหนองปลาปาก (ศรีเชียงใหม่)ทำแล้ว6201201201ทำแล้ว 26/03/255636252524
19. เทศบาลตำบลหนองสองห้อง (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว6504504504ทำแล้ว 14131313
20. เทศบาลตำบลหาดคำ (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว5939393ทำแล้ว 14/06/2556326191616
21. อบต.กุดบง (โพนพิสัย)ทำแล้ว61059121ทำแล้ว 28/06/2556224000
22. อบต.แก้งไก่ (สังคม)ทำแล้ว68410791ทำแล้ว 14/05/255639242424
23. อบต.คอกช้าง (สระใคร)ทำแล้ว6562562107ทำแล้ว 18/06/255622171717
24. อบต.ค่ายบกหวาน (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว9201199178ทำแล้ว 26/06/2556643272624
25. อบต.โคกคอน (ท่าบ่อ)ทำแล้ว7172173173ทำแล้ว 25/06/25568100413521
26. อบต.จุมพล (โพนพิสัย)ทำแล้ว7462463456ทำแล้ว 29/01/2556175151313
27. อบต.ชุมช้าง (โพนพิสัย)ทำแล้ว7297295295ทำแล้ว 28/06/25563103453534
28. อบต.เซิม (โพนพิสัย)ทำแล้ว7853840ทำแล้ว 21/06/2556134118815756
29. อบต.ด่านศรีสุข (โพธิ์ตาก)ทำแล้ว7680382383ทำแล้ว 17/06/2556323131312
30. อบต.ท่าบ่อ (ท่าบ่อ)ทำแล้ว6105107107ทำแล้ว 29/04/255749161616
31. อบต.ทุ่งหลวง (โพนพิสัย)ทำแล้ว8474747ทำแล้ว 03/06/2556328777
32. อบต.นาข่า (ท่าบ่อ)ทำแล้ว6921314ทำแล้ว 12/06/2556571473123
33. อบต.นางิ้ว (สังคม)ทำแล้ว794111111ทำแล้ว 27/06/065639393939
34. อบต.นาดี (เฝ้าไร่)ทำแล้ว7250252254ทำแล้ว 19/06/255642272424
35. อบต.นาทับไฮ (รัตนวาปี)ทำแล้ว8103121107ทำแล้ว 11/06/255658505049
36. อบต.นาหนัง (โพนพิสัย)ทำแล้ว6139106105ทำแล้ว 222212121
37. อบต.น้ำโมง (ท่าบ่อ)ทำแล้ว7307311311ทำแล้ว 26/04/2556911888
38. อบต.บ้านเดื่อ (ท่าบ่อ)ทำแล้ว813611815ทำแล้ว 21/06/2556432161616
39. อบต.บ้านต้อน (รัตนวาปี)ทำแล้ว5565453ทำแล้ว 20/12/2556117111110
40. อบต.บ้านผือ (โพนพิสัย)ทำแล้ว8228184168ทำแล้ว 04/12/2556342202020
41. อบต.บ้านฝาง (สระใคร)ทำแล้ว6242136153ทำแล้ว 13/06/255634146847674
42. อบต.บ้านโพธิ์ (โพนพิสัย)ทำแล้ว61229794ทำแล้ว 01/07/2556549494948
43. อบต.บ้านม่วง (สังคม)ทำแล้ว6146147147ทำแล้ว 26/06/255611062363434
44. อบต.บ้านว่าน (ท่าบ่อ)ทำแล้ว6136882ทำแล้ว 25/06/2556690747270
45. อบต.บ้านหม้อ (ศรีเชียงใหม่)ทำแล้ว8384388388ทำแล้ว 19/07/255666484848
46. อบต.ผาตั้ง (สังคม)ทำแล้ว7259239295ทำแล้ว 13/02/25573630121212
47. อบต.พระธาตุบังพวน (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว6817676ทำแล้ว 29/06/2556266202018
48. อบต.พระบาทนาสิงห์ (รัตนวาปี)ทำแล้ว6111414ทำแล้ว 28/06/255623046111
49. อบต.พระพุทธบาท (ศรีเชียงใหม่)ทำแล้ว823149714ทำแล้ว 28/06/255639000
50. อบต.พานพร้าว (ศรีเชียงใหม่)ทำแล้ว7122125129ทำแล้ว 27/06/255617111
51. อบต.โพธิ์ตาก (โพธิ์ตาก)ทำแล้ว6104104104ทำแล้ว 08/07/25561036262626
52. อบต.โพนทอง (โพธิ์ตาก)ทำแล้ว820319292ทำแล้ว 18/06/25561144262018
53. อบต.โพนแพง (รัตนวาปี)ทำแล้ว8879191ทำแล้ว 05/06/0656935191918
54. อบต.โพนสว่าง (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว6202198198ทำแล้ว 07/06/25561668646460
55. อบต.โพนสา (ท่าบ่อ)ทำแล้ว6604534ทำแล้ว 28/06/25562440232018
56. อบต.เมืองหมี (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว780774ทำแล้ว 21/06/25563330131312
57. อบต.รัตนวาปี (รัตนวาปี)ทำแล้ว7188259253ทำแล้ว 04/06/2556371575654
58. อบต.วังหลวง (เฝ้าไร่)ทำแล้ว6454545ทำแล้ว 25/10/25566087424141
59. อบต.วัดหลวง (โพนพิสัย)ทำแล้ว5397419258ทำแล้ว 26/06/255669766
60. อบต.สระใคร (สระใคร)ทำแล้ว6156157157ทำแล้ว 19/06/255659403029
61. อบต.สังคม (สังคม)ทำแล้ว79865178ทำแล้ว 30/06/2556555292929
62. อบต.สีกาย (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว7676868ทำแล้ว 28/06/2556133202019
63. อบต.หนองกอมเกาะ (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว6268269265ทำแล้ว 02/04/25572671822
64. อบต.หนองนาง (ท่าบ่อ)ทำแล้ว520735193ทำแล้ว 28/06/25563631292525
65. อบต.หนองหลวง (เฝ้าไร่)ทำแล้ว830212391ทำแล้ว 15/02/255660200106106100
66. อบต.หินโงม (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว8808080ทำแล้ว 12/06/255632202020
67. อบต.เหล่าต่างคำ (โพนพิสัย)ทำแล้ว5295319319ทำแล้ว 01/08/25561024232322
68. อบต.อุดมพร (เฝ้าไร่)ทำแล้ว716414441ทำแล้ว 06/06/25561966322422
รวม 68 อปท.6844513,75212,83610,695681,5185,0342,5062,3572,287
ข้อมูล ณ 07/08/2563