รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด เลย ปี 2557

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255725582559
1. อบจ.เลย (เมืองเลย)ทำแล้ว77766236ทำแล้ว 28/06/2556109887676
2. เทศบาลเมืองเลย (เมืองเลย)ทำแล้ว7154294387ทำแล้ว 25/06/25561114666666
3. เทศบาลเมืองวังสะพุง (วังสะพุง)ทำแล้ว5176151134ทำแล้ว 28/06/255615111858585
4. เทศบาลตำบลเขาแก้ว (เชียงคาน)ทำแล้ว7122123211ทำแล้ว 25/06/25568697868686
5. เทศบาลตำบลคอนสา (ปากชม)ทำแล้ว8289289289ทำแล้ว 08/11/25564635131313
6. เทศบาลตำบลเชียงกลม (ปากชม)ทำแล้ว7845351ทำแล้ว 28/06/2556656222221
7. เทศบาลตำบลเชียงคาน (เชียงคาน)ทำแล้ว7173195159ทำแล้ว 28/06/255640272727
8. เทศบาลตำบลด่านซ้าย (ด่านซ้าย)ทำแล้ว11133109139ทำแล้ว 27/06/255686838383
9. เทศบาลตำบลท่าช้างคล้อง (ผาขาว)ทำแล้ว8123125125ทำแล้ว 15/10/25561931141414
10. เทศบาลตำบลท่าลี่ (ท่าลี่)ทำแล้ว710711089ทำแล้ว 07/06/055648262626
11. เทศบาลตำบลธาตุ (เชียงคาน)ทำแล้ว7347276276ทำแล้ว 24/06/255657575757
12. เทศบาลตำบลนาด้วง (นาด้วง)ทำแล้ว71606060ทำแล้ว 09/12/255671636363
13. เทศบาลตำบลนาดอกคำ (นาด้วง)ทำแล้ว717711ทำแล้ว 25/06/255621191512
14. เทศบาลตำบลนาดินดำ (เมืองเลย)ทำแล้ว7595959ทำแล้ว 10/03/25573861393939
15. เทศบาลตำบลนาโป่ง (เมืองเลย)ทำแล้ว73898080ทำแล้ว 24/06/25561261484544
16. เทศบาลตำบลนาแห้ว (นาแห้ว)ทำแล้ว7324115116ทำแล้ว 20/06/255637252522
17. เทศบาลตำบลนาอ้อ (เมืองเลย)ทำแล้ว6211101146ทำแล้ว 28/06/255669292928
18. เทศบาลตำบลนาอาน (เมืองเลย)ทำแล้ว7195201201ทำแล้ว 11/03/255717212148148143
19. เทศบาลตำบลน้ำสวย (เมืองเลย)ทำแล้ว783845263ทำแล้ว 28/06/255694910109
20. เทศบาลตำบลโนนปอแดง (ผาขาว)ทำแล้ว7348285276ทำแล้ว 25/06/255630161616
21. เทศบาลตำบลปากชม (ปากชม)ทำแล้ว71429593ทำแล้ว 14/06/255643343325
22. เทศบาลตำบลปากปวน (วังสะพุง)ทำแล้ว7865857ทำแล้ว 14/06/2556261199
23. เทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง (เอราวัณ)ทำแล้ว71116862ทำแล้ว 01/10/255668686868
24. เทศบาลตำบลภูกระดึง (ภูกระดึง)ทำแล้ว7204167146ทำแล้ว 30/06/25562272393939
25. เทศบาลตำบลภูเรือ (ภูเรือ)ทำแล้ว7266263332ทำแล้ว 12/06/2556355444444
26. เทศบาลตำบลร่องจิก (ภูเรือ)ทำแล้ว7482502506ทำแล้ว 37107929289
27. เทศบาลตำบลศรีสงคราม (วังสะพุง)ทำแล้ว5169169169ทำแล้ว 28/06/25561510108
28. เทศบาลตำบลศรีสองรัก (ด่านซ้าย)ทำแล้ว7806868ทำแล้ว 12/06/25561979515050
29. เทศบาลตำบลหนองหิน (หนองหิน)ทำแล้ว7155113111ทำแล้ว 27/06/255681242424
30. เทศบาลตำบลเอราวัณ (เอราวัณ)ทำแล้ว89244ทำแล้ว 24/06/255677606060
31. อบต.กกดู่ (เมืองเลย)ทำแล้ว7345353353ทำแล้ว 22/05/255636141414
32. อบต.กกทอง (เมืองเลย)ทำแล้ว7153147144ทำแล้ว 13/06/25564241188
33. อบต.กกสะทอน (ด่านซ้าย)ทำแล้ว713910351ทำแล้ว 27/06/25563354484848
34. อบต.แก่งศรีภูมิ (ภูหลวง)ทำแล้ว6351351351ทำแล้ว 28/06/255630303030
35. อบต.แก้วเมธี (นาด้วง)ทำแล้ว7117117117ทำแล้ว 13/06/255638272727
36. อบต.เขาหลวง (วังสะพุง)ทำแล้ว8507252339ทำแล้ว 24/06/255658116909089
37. อบต.โคกขมิ้น (วังสะพุง)ทำแล้ว7367370370ทำแล้ว 07/06/255660303030
38. อบต.โคกงาม (ด่านซ้าย)ทำแล้ว6881616ทำแล้ว 15/05/255657766
39. อบต.โคกใหญ่ (ท่าลี่)ทำแล้ว7125241278ทำแล้ว 17/06/255653514948
40. อบต.จอมศรี (เชียงคาน)ทำแล้ว77210796ทำแล้ว 06/06/2556620121212
41. อบต.ชมเจริญ (ปากชม)ทำแล้ว710733ทำแล้ว 07/06/2556130212020
42. อบต.ชัยพฤกษ์ (เมืองเลย)ทำแล้ว7170141109ทำแล้ว 30/05/25562556151412
43. อบต.เชียงคาน (เชียงคาน)ทำแล้ว611688ทำแล้ว 169484845
44. อบต.ตาดข่า (หนองหิน)ทำแล้ว816223ทำแล้ว 28/06/255614131313
45. อบต.ทรัพย์ไพวัลย์ (เอราวัณ)ทำแล้ว5658186ทำแล้ว 13/03/255722755
46. อบต.ทรายขาว (วังสะพุง)ทำแล้ว7400403403ทำแล้ว 28/06/2556254494645
47. อบต.ท่าลี่ (ท่าลี่)ทำแล้ว7126126128ทำแล้ว 14/06/25561386838274
48. อบต.ท่าศาลา (ภูเรือ)ทำแล้ว7644544ทำแล้ว 28/06/2556425121212
49. อบต.ท่าสวรรค์ (นาด้วง)ทำแล้ว610053221ทำแล้ว 19/06/255635161312
50. อบต.ท่าสะอาด (นาด้วง)ทำแล้ว7410430430ทำแล้ว 27/06/255655282828
51. อบต.นครหงษ์ (ปากชม)ทำแล้ว6783736ทำแล้ว 13/06/2556340353531
52. อบต.นาแขม (เมืองเลย)ทำแล้ว71716363ทำแล้ว 12/06/255697877583
53. อบต.นาซ่าว (เชียงคาน)ทำแล้ว8150151151ทำแล้ว 17/05/255625999
54. อบต.นาดี (ด่านซ้าย)ทำแล้ว7199198208ทำแล้ว 28/06/2556135262525
55. อบต.นาพึง (นาแห้ว)ทำแล้ว71114040ทำแล้ว 19/11/2556225161311
56. อบต.นามาลา (นาแห้ว)ทำแล้ว51560159ทำแล้ว 13/06/25568945434341
57. อบต.นาหอ (ด่านซ้าย)ทำแล้ว6107108106ทำแล้ว 25/11/2556344292929
58. อบต.น้ำแคม (ท่าลี่)ทำแล้ว6818273ทำแล้ว 28/06/25567776
59. อบต.น้ำสวย (เมืองเลย)ทำแล้ว864307210ทำแล้ว 01/11/0656139251919
60. อบต.น้ำหมาน (เมืองเลย)ทำแล้ว7278278278ทำแล้ว 26181811
61. อบต.โนนป่าซาง (ผาขาว)ทำแล้ว8121139119ทำแล้ว 17/09/255678676764
62. อบต.บ้านเพิ่ม (ผาขาว)ทำแล้ว7798832ทำแล้ว 12/06/255654454542
63. อบต.บุฮม (เชียงคาน)ทำแล้ว7191191191ทำแล้ว 24/07/2556342171717
64. อบต.ปลาบ่า (ภูเรือ)ทำแล้ว7374369369ทำแล้ว 20/06/2556235242422
65. อบต.ปวนพุ (หนองหิน)ทำแล้ว7216216216ทำแล้ว 28/06/255635201918
66. อบต.ปากตม (เชียงคาน)ทำแล้ว7634936ทำแล้ว 11/03/2557456341297
67. อบต.ปากหมัน (ด่านซ้าย)ทำแล้ว11616157ทำแล้ว 25/06/2556537353333
68. อบต.โป่ง (ด่านซ้าย)ทำแล้ว6707070ทำแล้ว 25/06/255627212121
69. อบต.ผาขาว (ผาขาว)ทำแล้ว7929292ทำแล้ว 18/03/2557228181818
70. อบต.ผานกเค้า (ภูกระดึง)ทำแล้ว7859289ทำแล้ว 28/06/2556118141313
71. อบต.ผาน้อย (วังสะพุง)ทำแล้ว628283140ทำแล้ว 05/08/2556163494746
72. อบต.ผาบิ้ง (วังสะพุง)ทำแล้ว6454646ทำแล้ว 28/06/2556353216106
73. อบต.ผาสามยอด (เอราวัณ)ทำแล้ว7236190129ทำแล้ว 13/06/2556146282727
74. อบต.โพนสูง (ด่านซ้าย)ทำแล้ว6938999ทำแล้ว 28/06/2556129262626
75. อบต.ภูกระดึง (ภูกระดึง)ทำแล้ว7215205210ทำแล้ว 24/06/255641363636
76. อบต.ภูหอ (ภูหลวง)ทำแล้ว6131169166ทำแล้ว 12/12/2556725211817
77. อบต.เมือง (เมืองเลย)ทำแล้ว7323312308ทำแล้ว 28/06/2556164464343
78. อบต.ลาดค่าง (ภูเรือ)ทำแล้ว7132133133ทำแล้ว 13/06/2556326131313
79. อบต.เลยวังไสย์ (ภูหลวง)ทำแล้ว7335335335ทำแล้ว 06/06/2556151433
80. อบต.วังยาว (ด่านซ้าย)ทำแล้ว7129137137ทำแล้ว 24/06/255626181818
81. อบต.วังสะพุง (วังสะพุง)ทำแล้ว51657512ทำแล้ว 26/06/25563174707070
82. อบต.ศรีฐาน (ภูกระดึง)ทำแล้ว6179178177ทำแล้ว 24/06/255625202015
83. อบต.ศรีสองรักษ์ (เมืองเลย)ทำแล้ว72566050ทำแล้ว 29/10/25562105949387
84. อบต.สานตม (ภูเรือ)ทำแล้ว721774ทำแล้ว 14/06/255650229152152150
85. อบต.เสี้ยว (เมืองเลย)ทำแล้ว7185122122ทำแล้ว 21/06/255633333333
86. อบต.แสงภา (นาแห้ว)ทำแล้ว5143127150ทำแล้ว 27/06/2556259424241
87. อบต.หนองคัน (ภูหลวง)ทำแล้ว4311258170ทำแล้ว 14/05/25561045353534
88. อบต.หนองงิ้ว (วังสะพุง)ทำแล้ว8382828ทำแล้ว 28/06/25561038333333
89. อบต.หนองบัว (ภูเรือ)ทำแล้ว7142155149ทำแล้ว 12/06/25561862474744
90. อบต.หนองผือ (ท่าลี่)ทำแล้ว7126166142ทำแล้ว 29/10/255613998
91. อบต.หนองหญ้าปล้อง (วังสะพุง)ทำแล้ว614311ทำแล้ว 27/05/2556427181716
92. อบต.หนองหิน (หนองหิน)ทำแล้ว7997363ทำแล้ว 16/10/2556629666
93. อบต.ห้วยบ่อซืน (ปากชม)ทำแล้ว71079391ทำแล้ว 20/05/255646373632
94. อบต.ห้วยพิชัย (ปากชม)ทำแล้ว7194194194ทำแล้ว 28/06/255638191919
95. อบต.ห้วยส้ม (ภูกระดึง)ทำแล้ว12143162172ทำแล้ว 24/06/25561101098
96. อบต.ห้วยสีเสียด (ภูหลวง)ทำแล้ว7138124125ทำแล้ว 26/06/255696534338
97. อบต.หาดคัมภีร์ (ปากชม)ทำแล้ว7140140140ทำแล้ว 24/06/255610111
98. อบต.หาดทรายขาว (เชียงคาน)ทำแล้ว7105141131ทำแล้ว 28/06/2556634252525
99. อบต.เหล่ากอหก (นาแห้ว)ทำแล้ว771159160ทำแล้ว 28/06/255641282828
100. อบต.อาฮี (ท่าลี่)ทำแล้ว7182203206ทำแล้ว 28212121
101. อบต.อิปุ่ม (ด่านซ้าย)ทำแล้ว6525050ทำแล้ว 28/06/255615999
รวม 101 อปท.10169818,47314,92314,6311011,2345,1473,6063,4973,397
ข้อมูล ณ 07/08/2563