รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด อุดรธานี ปี 2557

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255725582559
1. อบจ.อุดรธานี (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว61,7191,4581,310ทำแล้ว 28/06/2556446125101100100
2. เทศบาลนครอุดรธานี (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว8897187185ทำแล้ว 28/06/2556332351779995
3. เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว520320362ทำแล้ว 19/06/2556950313130
4. เทศบาลเมืองบ้านดุง (บ้านดุง)ทำแล้ว7248213228ทำแล้ว 27/11/255655136122122122
5. เทศบาลเมืองหนองสำโรง (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว5314217185ทำแล้ว 29/06/25562914610710793
6. เทศบาลตำบลกงพานพันดอน (กุมภวาปี)ทำแล้ว6126122122ทำแล้ว 25/06/2556578351717
7. เทศบาลตำบลกลางใหญ่ (บ้านผือ)ทำแล้ว7153120104ทำแล้ว 28/06/255611654
8. เทศบาลตำบลกุดจับ (กุดจับ)ทำแล้ว5557351331ทำแล้ว 28/06/255693102595959
9. เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ (หนองวัวซอ)ทำแล้ว81028680ทำแล้ว 27/06/255612410109
10. เทศบาลตำบลกุมภวาปี (กุมภวาปี)ทำแล้ว52446161ทำแล้ว 28/06/25561172585858
11. เทศบาลตำบลกู่แก้ว (กู่แก้ว)ทำแล้ว8164151145ทำแล้ว 04/06/255617392232323
12. เทศบาลตำบลคอนสาย (กู่แก้ว)ทำแล้ว7975040ทำแล้ว 14/06/255649333332
13. เทศบาลตำบลคำบง (บ้านผือ)ทำแล้ว8285281277ทำแล้ว 25/06/2556141171717
14. เทศบาลตำบลโคกสูง (หนองหาน)ทำแล้ว7841313ทำแล้ว 21/06/255635666
15. เทศบาลตำบลจำปี (ศรีธาตุ)ทำแล้ว7158150150ทำแล้ว 24/06/2556442404038
16. เทศบาลตำบลเชียงเพ็ง (กุดจับ)ทำแล้ว422325931ทำแล้ว 27/06/2556235333
17. เทศบาลตำบลเชียงแหว (กุมภวาปี)ทำแล้ว6636363ทำแล้ว 19/06/255665268111
18. เทศบาลตำบลแชแล (กุมภวาปี)ทำแล้ว621677ทำแล้ว 28/06/2557949343434
19. เทศบาลตำบลไชยวาน (ไชยวาน)ทำแล้ว5193136125ทำแล้ว 27/06/25564292211
20. เทศบาลตำบลตาลเลียน (กุดจับ)ทำแล้ว9233211208ทำแล้ว 01/05/2556792611
21. เทศบาลตำบลทุ่งฝน (ทุ่งฝน)ทำแล้ว9123123132ทำแล้ว 14/05/255646151413
22. เทศบาลตำบลทุ่งใหญ่ (ทุ่งฝน)ทำแล้ว8237252252ทำแล้ว 19/06/25561142373724
23. เทศบาลตำบลนาข่า (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว101476116ทำแล้ว 26/06/25562279737371
24. เทศบาลตำบลนางัว (น้ำโสม)ทำแล้ว5482387378ทำแล้ว 27/06/255619186186186186
25. เทศบาลตำบลนาดี (หนองแสง)ทำแล้ว6520471266ทำแล้ว 10/06/255674574140
26. เทศบาลตำบลนายูง (นายูง)ทำแล้ว7102101101ทำแล้ว 28/06/255618044111
27. เทศบาลตำบลน้ำโสม (น้ำโสม)ทำแล้ว5615607603ทำแล้ว 28/06/255637261616
28. เทศบาลตำบลนิคมสงเคราะห์ (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว6291284229ทำแล้ว 20/06/25563250221110
29. เทศบาลตำบลโนนทอง (นายูง)ทำแล้ว7140140140ทำแล้ว 28/06/25566222
30. เทศบาลตำบลโนนสะอาด (โนนสะอาด)ทำแล้ว4238197172ทำแล้ว 26/06/25569291933
31. เทศบาลตำบลโนนหวาย (หนองวัวซอ)ทำแล้ว6267295220ทำแล้ว 13/06/255625211
32. เทศบาลตำบลบะยาว (วังสามหมอ)ทำแล้ว5109175164ทำแล้ว 28/06/25562215151514
33. เทศบาลตำบลบ้านโคก (สร้างคอม)ทำแล้ว81122ทำแล้ว 47137432626
34. เทศบาลตำบลบ้านจั่น (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7131149200ทำแล้ว 27/06/2556158484848
35. เทศบาลตำบลบ้านเชียง (หนองหาน)ทำแล้ว7331331331ทำแล้ว 28/06/2556383525250
36. เทศบาลตำบลบ้านตาด (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7221220220ทำแล้ว 28/06/255687515142
37. เทศบาลตำบลบ้านธาตุ (เพ็ญ)ทำแล้ว7312257245ทำแล้ว 27/06/255742104414141
38. เทศบาลตำบลบ้านโปร่ง (ศรีธาตุ)ทำแล้ว61166971ทำแล้ว 25/06/25568111
39. เทศบาลตำบลบ้านผือ (บ้านผือ)ทำแล้ว6276236206ทำแล้ว 18/06/2556437998
40. เทศบาลตำบลบ้านยวด (สร้างคอม)ทำแล้ว7444545ทำแล้ว 12/06/065632633
41. เทศบาลตำบลปะโค (กุมภวาปี)ทำแล้ว6207208208ทำแล้ว 31/05/255645353535
42. เทศบาลตำบลปะโค (กุดจับ)ทำแล้ว4792927ทำแล้ว 28/06/25568291911
43. เทศบาลตำบลผักตบ (หนองหาน)ทำแล้ว7653ทำแล้ว 28/06/255630811
44. เทศบาลตำบลผาสุก (วังสามหมอ)ทำแล้ว61737271ทำแล้ว 4290686866
45. เทศบาลตำบลพันดอน (กุมภวาปี)ทำแล้ว7212217177ทำแล้ว 24/06/255687828242
46. เทศบาลตำบลเพ็ญ (เพ็ญ)ทำแล้ว628425514ทำแล้ว 12/06/25562111
47. เทศบาลตำบลโพนสูง (ไชยวาน)ทำแล้ว9162156156ทำแล้ว 28/06/2556215111
48. เทศบาลตำบลภูผาแดง (หนองวัวซอ)ทำแล้ว7212196186ทำแล้ว 12/11/255618513911
49. เทศบาลตำบลเมืองเพีย (กุดจับ)ทำแล้ว81622324ทำแล้ว 30/09/2556119222
50. เทศบาลตำบลยางชุม (กุดจับ)ทำแล้ว6174272279ทำแล้ว 26/06/255652171414
51. เทศบาลตำบลลำพันชาด (วังสามหมอ)ทำแล้ว71319996ทำแล้ว 28/06/255620111
52. เทศบาลตำบลวังสามหมอ (วังสามหมอ)ทำแล้ว6102102102ทำแล้ว 28/06/2556826191919
53. เทศบาลตำบลเวียงคำ (กุมภวาปี)ทำแล้ว8245245245ทำแล้ว 01/10/2556638141414
54. เทศบาลตำบลศรีธาตุ (ศรีธาตุ)ทำแล้ว517312055ทำแล้ว 14/06/06566165545427
55. เทศบาลตำบลสร้างก่อ (กุดจับ)ทำแล้ว51439890ทำแล้ว 28/06/2556195454544
56. เทศบาลตำบลสร้างคอม (สร้างคอม)ทำแล้ว545588ทำแล้ว 25/06/255634333333
57. เทศบาลตำบลแสงสว่าง (หนองแสง)ทำแล้ว5206110112ทำแล้ว 25/06/255642313131
58. เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7309343145ทำแล้ว 26/06/25561111
59. เทศบาลตำบลหนองบัว (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว5269293301ทำแล้ว 28/06/2556194313866867
60. เทศบาลตำบลหนองบัวบาน (หนองวัวซอ)ทำแล้ว51315959ทำแล้ว 27/06/25571978454443
61. เทศบาลตำบลหนองไผ่ (หนองหาน)ทำแล้ว8902319ทำแล้ว 23/01/255735252121
62. เทศบาลตำบลหนองไผ่ (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว6371149135ทำแล้ว 25/06/255610333
63. เทศบาลตำบลหนองเม็ก (หนองหาน)ทำแล้ว5151139119ทำแล้ว 24/06/2556771404040
64. เทศบาลตำบลหนองวัวซอ (หนองวัวซอ)ทำแล้ว53693051ทำแล้ว 24/06/25565136977
65. เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม (ไชยวาน)ทำแล้ว61735153ทำแล้ว 10/06/25561111
66. เทศบาลตำบลหนองแวงโนนสะอาด (โนนสะอาด)ทำแล้ว71607411ทำแล้ว 27/06/2556318121212
67. เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ (วังสามหมอ)ทำแล้ว524812685ทำแล้ว 19/06/255676363636
68. เทศบาลตำบลหนองหว้า (กุมภวาปี)ทำแล้ว7187178138ทำแล้ว 25/06/2556312711
69. เทศบาลตำบลหนองหาน (หนองหาน)ทำแล้ว6145142139ทำแล้ว 26/11/255640333333
70. เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง (กุมภวาปี)ทำแล้ว5139139139ทำแล้ว 27/06/2556157363636
71. เทศบาลตำบลหัวนาคำ (ศรีธาตุ)ทำแล้ว8131103104ทำแล้ว 1219111
72. เทศบาลตำบลอูบมุง (หนองวัวซอ)ทำแล้ว6184201251ทำแล้ว 28/06/25564415010910994
73. อบต.กุดจับ (กุดจับ)ทำแล้ว8227227227ทำแล้ว 17/06/255623111010
74. อบต.กุดสระ (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7124127127ทำแล้ว 25/06/255641313030
75. อบต.กุมภวาปี (กุมภวาปี)ทำแล้ว61049892ทำแล้ว 28/06/255632312929
76. อบต.ขอนยูง (กุดจับ)ทำแล้ว7163160163ทำแล้ว 05/06/2556144373636
77. อบต.ข้าวสาร (บ้านผือ)ทำแล้ว6266160160ทำแล้ว 16/05/255687119311
78. อบต.เขือน้ำ (บ้านผือ)ทำแล้ว6838383ทำแล้ว 21/06/255532111
79. อบต.ค้อใหญ่ (กู่แก้ว)ทำแล้ว77610940ทำแล้ว 11/10/2556117111
80. อบต.คำโคกสูง (วังสามหมอ)ทำแล้ว51834343ทำแล้ว 20/06/2556686111
81. อบต.คำด้วง (บ้านผือ)ทำแล้ว5253335240ทำแล้ว 12/06/25561731313131
82. อบต.คำเลาะ (ไชยวาน)ทำแล้ว7163164164ทำแล้ว 14/06/25562969603029
83. อบต.โคกกลาง (เพ็ญ)ทำแล้ว6616161ทำแล้ว 28/06/255630111
84. อบต.โคกกลาง (โนนสะอาด)ทำแล้ว692153120ทำแล้ว 19/06/2556216655
85. อบต.โคกสะอาด (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว5153136136ทำแล้ว 21/06/2556239262618
86. อบต.จอมศรี (เพ็ญ)ทำแล้ว8312210249ทำแล้ว 20/06/255685111
87. อบต.จำปาโมง (บ้านผือ)ทำแล้ว7128269276ทำแล้ว 28/06/25561294333333
88. อบต.เชียงดา (สร้างคอม)ทำแล้ว6908787ทำแล้ว 28/06/25561111
89. อบต.เชียงพิณ (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7586262ทำแล้ว 26/06/2557131222120
90. อบต.เชียงยืน (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว61104718ทำแล้ว 10/06/25565112999997
91. อบต.เชียงหวาง (เพ็ญ)ทำแล้ว5776663ทำแล้ว 27/06/255620131212
92. อบต.ดงเย็น (บ้านดุง)ทำแล้ว6190114114ทำแล้ว 28/06/25562165999
93. อบต.ดอนกลอย (พิบูลย์รักษ์)ทำแล้ว7163179167ทำแล้ว 13/06/255623733
94. อบต.ดอนหายโศก (หนองหาน)ทำแล้ว5223223223ทำแล้ว 27/06/255643292723
95. อบต.ตาดทอง (ศรีธาตุ)ทำแล้ว6212227232ทำแล้ว 17/06/2556124121010
96. อบต.ตานเลียน (กุดจับ)ทำแล้ว101201413ทำแล้ว 26/04/255648111
97. อบต.ตูมใต้ (กุมภวาปี)ทำแล้ว7502828ทำแล้ว 28/06/255650911
98. อบต.เตาไห (เพ็ญ)ทำแล้ว8205259252ทำแล้ว 25/06/2556712955
99. อบต.ถ่อนนาลับ (บ้านดุง)ทำแล้ว6143132116ทำแล้ว 27/06/255643313129
100. อบต.ทมนางาม (โนนสะอาด)ทำแล้ว71104749ทำแล้ว 27/06/255610810710292
101. อบต.ทับกุง (หนองแสง)ทำแล้ว71032ทำแล้ว 06/09/25562347865
102. อบต.ท่าลี่ (กุมภวาปี)ทำแล้ว7140ทำแล้ว 13/06/25563114918077
103. อบต.ทุ่งฝน (ทุ่งฝน)ทำแล้ว6292156172ทำแล้ว 13/06/255641404811
104. อบต.นากว้าง (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7176175175ทำแล้ว 26/06/2556128656565
105. อบต.นาข่า (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7237250245ทำแล้ว 21/06/25562103373737
106. อบต.นาคำ (บ้านดุง)ทำแล้ว7248177175ทำแล้ว 25/11/255640363636
107. อบต.นาแค (นายูง)ทำแล้ว71933ทำแล้ว 46555
108. อบต.นางัว (น้ำโสม)ทำแล้ว5878283ทำแล้ว 14/06/255633252524
109. อบต.นาชุมแสง (ทุ่งฝน)ทำแล้ว825725238ทำแล้ว 14/06/25568444
110. อบต.นาดี (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว6196216215ทำแล้ว 12/11/255628110908981
111. อบต.นาทม (ทุ่งฝน)ทำแล้ว7153366332ทำแล้ว 13/06/255622331744
112. อบต.นาทราย (พิบูลย์รักษ์)ทำแล้ว7138136130ทำแล้ว 17/06/2556586676765
113. อบต.นาบัว (เพ็ญ)ทำแล้ว8184182194ทำแล้ว 25/06/255682686763
114. อบต.นาพู่ (เพ็ญ)ทำแล้ว7138137137ทำแล้ว 13/11/255681585348
115. อบต.นาม่วง (ประจักษ์ศิลปาคม)ทำแล้ว7355356356ทำแล้ว 29/08/25562346202020
116. อบต.นายูง (ศรีธาตุ)ทำแล้ว79125ทำแล้ว 16/05/255632621777
117. อบต.นาสะอาด (สร้างคอม)ทำแล้ว551511ทำแล้ว 18/06/255613311
118. อบต.นาไหม (บ้านดุง)ทำแล้ว6838383ทำแล้ว 21/06/255651544
119. อบต.น้ำพ่น (หนองวัวซอ)ทำแล้ว7388366285ทำแล้ว 19/06/2556375705331
120. อบต.น้ำโสม (น้ำโสม)ทำแล้ว5241238230ทำแล้ว 25/06/25563333
121. อบต.นิคมสงเคราะห์ (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว5166167167ทำแล้ว 10/06/2556387232322
122. อบต.โนนทอง (บ้านผือ)ทำแล้ว5132403169ทำแล้ว 14/03/2557219121111
123. อบต.โนนทองอินทร์ (กู่แก้ว)ทำแล้ว7241718ทำแล้ว 27/06/2556613211
124. อบต.โนนสูง (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว527726ทำแล้ว 28/02/2557110996256
125. อบต.บ้านก้อง (นายูง)ทำแล้ว5214202127ทำแล้ว 26/06/2556452393939
126. อบต.บ้านขาว (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว6198215225ทำแล้ว 13/06/255615642333
127. อบต.บ้านค้อ (บ้านผือ)ทำแล้ว6249236236ทำแล้ว 11/06/255633201717
128. อบต.บ้านจั่น (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว6160161127ทำแล้ว 15/05/255621111
129. อบต.บ้านจันทน์ (บ้านดุง)ทำแล้ว51529670ทำแล้ว 15/07/25563250111
130. อบต.บ้านชัย (บ้านดุง)ทำแล้ว719728094ทำแล้ว 15/05/255685111111
131. อบต.บ้านเชียง (หนองหาน)ทำแล้ว7140140141ทำแล้ว 23/06/25562277575757
132. อบต.บ้านดุง (บ้านดุง)ทำแล้ว72102ทำแล้ว 02/06/255710111
133. อบต.บ้านแดง (พิบูลย์รักษ์)ทำแล้ว5237185201ทำแล้ว 07/01/25573378737373
134. อบต.บ้านตาด (บ้านดุง)ทำแล้ว7176176176ทำแล้ว 07/06/25561321611
135. อบต.บ้านผือ (บ้านผือ)ทำแล้ว7605151ทำแล้ว 30/09/25561338302626
136. อบต.บ้านม่วง (บ้านดุง)ทำแล้ว915612963ทำแล้ว 29/05/255688666
137. อบต.บ้านยา (หนองหาน)ทำแล้ว7105106106ทำแล้ว 27/06/255660353028
138. อบต.บ้านหยวก (น้ำโสม)ทำแล้ว7172135148ทำแล้ว 18/06/255659373736
139. อบต.บ้านหินโงม (สร้างคอม)ทำแล้ว5343434ทำแล้ว 02/01/255734111
140. อบต.บ้านเหล่า (เพ็ญ)ทำแล้ว8872828ทำแล้ว 14/06/25562778111
141. อบต.บุ่งแก้ว (โนนสะอาด)ทำแล้ว7576291206ทำแล้ว 14/06/25568222
142. อบต.ผาสุก (กุมภวาปี)ทำแล้ว717022ทำแล้ว 24/09/2556175887
143. อบต.พังงู (หนองหาน)ทำแล้ว9222223223ทำแล้ว 12/06/255680707061
144. อบต.เพ็ญ (เพ็ญ)ทำแล้ว7210121122ทำแล้ว 28/06/25561181181172173
145. อบต.โพธิ์ศรีสำราญ (โนนสะอาด)ทำแล้ว6213213213ทำแล้ว 28/06/255670646462
146. อบต.โพนงาม (หนองหาน)ทำแล้ว7143142139ทำแล้ว 19/06/255682333
147. อบต.โพนสูง (บ้านดุง)ทำแล้ว8172ทำแล้ว 3171147147146
148. อบต.เมืองพาน (บ้านผือ)ทำแล้ว61725151ทำแล้ว 27/06/255642115343333
149. อบต.วังทอง (บ้านดุง)ทำแล้ว1064240192ทำแล้ว 26/09/2556111988
150. อบต.ศรีธาตุ (ศรีธาตุ)ทำแล้ว79210778ทำแล้ว 20/06/255612621
151. อบต.ศรีสำราญ (น้ำโสม)ทำแล้ว51021414ทำแล้ว 01/06/2556117151414
152. อบต.สร้อยพร้าว (หนองหาน)ทำแล้ว51123436ทำแล้ว 28/06/25561580686865
153. อบต.สร้างก่อ (กุดจับ)ทำแล้ว7155122118ทำแล้ว 28/06/2556170535353
154. อบต.สร้างแป้น (เพ็ญ)ทำแล้ว8999999ทำแล้ว 30/04/25563387878787
155. อบต.สะแบง (หนองหาน)ทำแล้ว61924849ทำแล้ว 28/06/255646999
156. อบต.สามพร้าว (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว680ทำแล้ว 21/06/2556169686253
157. อบต.สามัคคี (น้ำโสม)ทำแล้ว5616161ทำแล้ว 24/05/25565266504442
158. อบต.สีออ (กุมภวาปี)ทำแล้ว8186183251ทำแล้ว 10/06/25561111
159. อบต.สุมเส้า (เพ็ญ)ทำแล้ว6212212212ทำแล้ว 02/10/2556212221
160. อบต.เสอเพลอ (กุมภวาปี)ทำแล้ว5135135135ทำแล้ว 25/06/255680111
161. อบต.แสงสว่าง (หนองแสง)ทำแล้ว8111107107ทำแล้ว 21/06/25567441
162. อบต.โสมเยี่ยม (น้ำโสม)ทำแล้ว5270118112ทำแล้ว 10/06/255640111
163. อบต.หนองกุงทับม้า (วังสามหมอ)ทำแล้ว4325325325ทำแล้ว 27/06/25567111
164. อบต.หนองกุงศรี (โนนสะอาด)ทำแล้ว7255172106ทำแล้ว 08/08/2556361011
165. อบต.หนองนกเขียน (ศรีธาตุ)ทำแล้ว5802525ทำแล้ว 28/06/255637311
166. อบต.หนองนาคำ (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว71724141ทำแล้ว 10/06/2556172424242
167. อบต.หนองแวง (บ้านผือ)ทำแล้ว71277925ทำแล้ว 26/06/25562083606060
168. อบต.หนองแวง (น้ำโสม)ทำแล้ว824524511ทำแล้ว 19/06/25561136777775
169. อบต.หนองสระปลา (หนองหาน)ทำแล้ว10183160160ทำแล้ว 15/06/2556100403938
170. อบต.หนองแสง (หนองแสง)ทำแล้ว8856666ทำแล้ว 27/06/2556761444443
171. อบต.หนองหลัก (ไชยวาน)ทำแล้ว72793335ทำแล้ว 12/06/2556433221311
172. อบต.หนองหัวคู (บ้านผือ)ทำแล้ว61798065ทำแล้ว 27/03/255680705236
173. อบต.หนองหาน (หนองหาน)ทำแล้ว710210287ทำแล้ว 25/06/255665171715
174. อบต.หนองอ้อ (หนองวัวซอ)ทำแล้ว61924242ทำแล้ว 30/09/25571925511
175. อบต.หนองไฮ (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7201201201ทำแล้ว 31/05/255668494949
176. อบต.หมากหญ้า (หนองวัวซอ)ทำแล้ว81224134ทำแล้ว 30/06/2556615311
177. อบต.หมูม่น (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว71393838ทำแล้ว 24/06/255685554444
178. อบต.ห้วยสามพาด (ประจักษ์ศิลปาคม)ทำแล้ว7476476476ทำแล้ว 20/06/2556162035787
179. อบต.หายโศก (บ้านผือ)ทำแล้ว6146137144ทำแล้ว 28/06/25564075585858
180. อบต.อ้อมกอ (บ้านดุง)ทำแล้ว740ทำแล้ว 13/06/255626231919
181. อบต.อุ่มจาน (ประจักษ์ศิลปาคม)ทำแล้ว7114114114ทำแล้ว 20/06/2556852342928
รวม 181 อปท.1811,18035,17227,79124,3761813,18811,6046,0125,2004,919
ข้อมูล ณ 07/08/2563