รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ขอนแก่น ปี 2557

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255725582559
1. อบจ.ขอนแก่น (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว6757573597ทำแล้ว 28/06/255630455447436436
2. เทศบาลนครขอนแก่น (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว13441223147ทำแล้ว 09/08/255667356350339325
3. เทศบาลเมืองกระนวน (กระนวน)ทำแล้ว8377376376ทำแล้ว 21/06/2556164232322
4. เทศบาลเมืองชุมแพ (ชุมแพ)ทำแล้ว7370111105ทำแล้ว 24/06/25562498907587
5. เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว6666666ทำแล้ว 26/06/25564467656541
6. เทศบาลเมืองบ้านไผ่ (บ้านไผ่)ทำแล้ว7258300236ทำแล้ว 21/06/2556521971573318
7. เทศบาลเมืองเมืองพล (พล)ทำแล้ว4323290269ทำแล้ว 25/06/2556489593333
8. เทศบาลเมืองศิลา (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว5290154121ทำแล้ว 25/06/2556162221387267
9. เทศบาลตำบลก้านเหลือง (แวงน้อย)ทำแล้ว5146120120ทำแล้ว 31/03/255712766
10. เทศบาลตำบลกุดกว้าง (หนองเรือ)ทำแล้ว6188123115ทำแล้ว 25/06/255623141414
11. เทศบาลตำบลกุดน้ำใส (น้ำพอง)ทำแล้ว4146141145ทำแล้ว 27/06/2556145143143143
12. เทศบาลตำบลแก่นฝาง (บ้านฝาง)ทำแล้ว6153133111ทำแล้ว 26/06/25568103919087
13. เทศบาลตำบลขนวน (หนองนาคำ)ทำแล้ว7198227214ทำแล้ว 28/05/2556669646464
14. เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง (เขาสวนกวาง)ทำแล้ว695102103ทำแล้ว 24/06/2556282707070
15. เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ (อุบลรัตน์)ทำแล้ว5667173ทำแล้ว 28/06/25561160433836
16. เทศบาลตำบลโคกงาม (บ้านฝาง)ทำแล้ว5128110100ทำแล้ว 13/06/255670514949
17. เทศบาลตำบลโคกสำราญ (บ้านแฮด)ทำแล้ว5346308284ทำแล้ว 10/06/25562111989898
18. เทศบาลตำบลโคกสูง (อุบลรัตน์)ทำแล้ว71372418ทำแล้ว 28/06/2555256484843
19. เทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์ (ชุมแพ)ทำแล้ว725216343ทำแล้ว 25/06/25569782666
20. เทศบาลตำบลชนบท (ชนบท)ทำแล้ว8155155155ทำแล้ว 28/06/25565336363636
21. เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ (ชนบท)ทำแล้ว6121121121ทำแล้ว 28/06/255622211614
22. เทศบาลตำบลซำสูง (ซำสูง)ทำแล้ว5757575ทำแล้ว 27/06/255662464646
23. เทศบาลตำบลดอนโมง (หนองเรือ)ทำแล้ว720411587ทำแล้ว 25/06/255640111
24. เทศบาลตำบลท่าพระ (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว5149121119ทำแล้ว 26/06/25562769515143
25. เทศบาลตำบลนาข่า (มัญจาคีรี)ทำแล้ว5160147146ทำแล้ว 07/06/255669333332
26. เทศบาลตำบลนาคำ (อุบลรัตน์)ทำแล้ว46722968ทำแล้ว 30/06/2556249434342
27. เทศบาลตำบลนาจาน (สีชมพู)ทำแล้ว5432459459ทำแล้ว 25/06/255613777
28. เทศบาลตำบลนาเพียง (ชุมแพ)ทำแล้ว6939393ทำแล้ว 27/06/255649474742
29. เทศบาลตำบลนาแพง (โคกโพธิ์ไชย)ทำแล้ว5266279267ทำแล้ว 19/06/255619171717
30. เทศบาลตำบลน้ำพอง (น้ำพอง)ทำแล้ว5112112111ทำแล้ว 28/06/2556161434239
31. เทศบาลตำบลน้ำอ้อม (กระนวน)ทำแล้ว6888188ทำแล้ว 28/06/25561470464241
32. เทศบาลตำบลโนนคอม (ภูผาม่าน)ทำแล้ว6101146ทำแล้ว 24/06/2556185434242
33. เทศบาลตำบลโนนฆ้อง (บ้านฝาง)ทำแล้ว7757272ทำแล้ว 25/06/255675462113
34. เทศบาลตำบลโนนทอง (หนองเรือ)ทำแล้ว5162181327ทำแล้ว 28/06/25561859302928
35. เทศบาลตำบลโนนท่อน (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว5757160ทำแล้ว 26/06/255645454545
36. เทศบาลตำบลโนนศิลา (โนนศิลา)ทำแล้ว5133133133ทำแล้ว 28/06/2556101464646
37. เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ (เขาสวนกวาง)ทำแล้ว51775756ทำแล้ว 27/06/255679616158
38. เทศบาลตำบลโนนสะอาด (ชุมแพ)ทำแล้ว71047677ทำแล้ว 25/06/2556171606059
39. เทศบาลตำบลโนนสะอาด (หนองเรือ)ทำแล้ว6130103103ทำแล้ว 28/06/25562104717171
40. เทศบาลตำบลโนนหัน (ชุมแพ)ทำแล้ว5215176146ทำแล้ว 18/06/255631232323
41. เทศบาลตำบลในเมือง (บ้านไผ่)ทำแล้ว5224197190ทำแล้ว 01/10/25565569595453
42. เทศบาลตำบลในเมือง (เวียงเก่า)ทำแล้ว5918885ทำแล้ว 26/06/255672717171
43. เทศบาลตำบลบ้านค้อ (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว6247466334ทำแล้ว 28/06/255632160606060
44. เทศบาลตำบลบ้านโคก (โคกโพธิ์ไชย)ทำแล้ว7224208193ทำแล้ว 20/06/255659201717
45. เทศบาลตำบลบ้านโต้น (พระยืน)ทำแล้ว7224138172ทำแล้ว 21/06/255640272727
46. เทศบาลตำบลบ้านเป็ด (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว8156292265ทำแล้ว 25/06/2556101888063
47. เทศบาลตำบลบ้านผือ (หนองเรือ)ทำแล้ว5656363ทำแล้ว 29/10/255640353535
48. เทศบาลตำบลบ้านฝาง (บ้านฝาง)ทำแล้ว6888991ทำแล้ว 23/04/25561885817979
49. เทศบาลตำบลบ้านแฮด (บ้านแฮด)ทำแล้ว5161153151ทำแล้ว 04/06/25561257444443
50. เทศบาลตำบลบึงเนียม (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว6160135131ทำแล้ว 28/06/255681442019
51. เทศบาลตำบลป่ามะนาว (บ้านฝาง)ทำแล้ว5190190178ทำแล้ว 22/05/255662998
52. เทศบาลตำบลเปือยน้อย (เปือยน้อย)ทำแล้ว4230216216ทำแล้ว 14/11/255621161616
53. เทศบาลตำบลพระบุ (พระยืน)ทำแล้ว5171142137ทำแล้ว 28/06/25562634212118
54. เทศบาลตำบลพระยืน (พระยืน)ทำแล้ว5181191146ทำแล้ว 26/06/255629242423
55. เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล (พระยืน)ทำแล้ว6212212206ทำแล้ว 27/06/25561131099
56. เทศบาลตำบลพระลับ (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว51443636ทำแล้ว 28/06/2556269252525
57. เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย (โคกโพธิ์ไชย)ทำแล้ว5182484484ทำแล้ว 25/06/25561130928483
58. เทศบาลตำบลภูผาแดง (โคกโพธิ์ไชย)ทำแล้ว59699ทำแล้ว 27/06/255652181818
59. เทศบาลตำบลภูผาม่าน (ภูผาม่าน)ทำแล้ว5105127116ทำแล้ว 26/06/2556696716968
60. เทศบาลตำบลภูเวียง (ภูเวียง)ทำแล้ว4209165137ทำแล้ว 04/06/255621161616
61. เทศบาลตำบลม่วงหวาน (น้ำพอง)ทำแล้ว5128122123ทำแล้ว 19/06/255614131312
62. เทศบาลตำบลมัญจาคีรี (มัญจาคีรี)ทำแล้ว6140127127ทำแล้ว 28/06/2556127666
63. เทศบาลตำบลเมืองเก่า (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว5252213205ทำแล้ว 20/06/2556129000
64. เทศบาลตำบลยางคำ (หนองเรือ)ทำแล้ว592127121ทำแล้ว 10/06/255644404040
65. เทศบาลตำบลลำน้ำพอง (น้ำพอง)ทำแล้ว719017838ทำแล้ว 28/06/2556781755
66. เทศบาลตำบลวังชัย (น้ำพอง)ทำแล้ว4115109110ทำแล้ว 26/06/255634222222
67. เทศบาลตำบลวังเพิ่ม (สีชมพู)ทำแล้ว5181181181ทำแล้ว 26/06/255649212121
68. เทศบาลตำบลวังสวรรค์ (บ้านแฮด)ทำแล้ว5251250250ทำแล้ว 27/06/2556167494948
69. เทศบาลตำบลแวงน้อย (แวงน้อย)ทำแล้ว5262207164ทำแล้ว 26/07/255620140112111108
70. เทศบาลตำบลแวงใหญ่ (แวงใหญ่)ทำแล้ว5146162136ทำแล้ว 27/06/2556895848484
71. เทศบาลตำบลสระแก้ว (เปือยน้อย)ทำแล้ว79291101ทำแล้ว 25/06/255619121212
72. เทศบาลตำบลสะอาด (น้ำพอง)ทำแล้ว6737772ทำแล้ว 27/06/255642191919
73. เทศบาลตำบลสาวะถี (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว8311269158ทำแล้ว 28/06/255649313130
74. เทศบาลตำบลสำราญ (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว7123123123ทำแล้ว 28/06/25562125747373
75. เทศบาลตำบลสีชมพู (สีชมพู)ทำแล้ว7146142129ทำแล้ว 26/06/255677727271
76. เทศบาลตำบลหนองแก (หนองเรือ)ทำแล้ว61849589ทำแล้ว 16/05/2557115838382
77. เทศบาลตำบลหนองตูม (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว614614066ทำแล้ว 28/06/2556615000
78. เทศบาลตำบลหนองนาคำ (หนองนาคำ)ทำแล้ว6140120122ทำแล้ว 24/06/2556140127127126
79. เทศบาลตำบลหนองโน (กระนวน)ทำแล้ว5848484ทำแล้ว 28/06/2556272725048
80. เทศบาลตำบลหนองบัว (บ้านฝาง)ทำแล้ว7427462431ทำแล้ว 28/06/25561164282623
81. เทศบาลตำบลหนองไผ่ (ชุมแพ)ทำแล้ว611110360ทำแล้ว 28/06/25562341414141
82. เทศบาลตำบลหนองเรือ (หนองเรือ)ทำแล้ว7152168150ทำแล้ว 28/06/2556125107107107
83. เทศบาลตำบลหนองสองห้อง (หนองสองห้อง)ทำแล้ว627715290ทำแล้ว 27/06/2556155122585858
84. เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า (ชุมแพ)ทำแล้ว512725584ทำแล้ว 10/06/25561564494841
85. เทศบาลตำบลห้วยยาง (กระนวน)ทำแล้ว712916134ทำแล้ว 20/05/255676484842
86. อบต.กุดขอนแก่น (ภูเวียง)ทำแล้ว6377377377ทำแล้ว 27/06/255690575757
87. อบต.กุดเค้า (มัญจาคีรี)ทำแล้ว51249393ทำแล้ว 28/06/2556239343030
88. อบต.กุดธาตุ (หนองนาคำ)ทำแล้ว61086810ทำแล้ว 25/06/25568116106106106
89. อบต.กุดเพียขอม (ชนบท)ทำแล้ว41049143ทำแล้ว 26/06/255616117272727
90. อบต.เก่างิ้ว (พล)ทำแล้ว5137134132ทำแล้ว 25/10/25562645292925
91. อบต.ขัวเรียง (ชุมแพ)ทำแล้ว7237184187ทำแล้ว 28/06/25563898848483
92. อบต.ขามป้อม (พระยืน)ทำแล้ว5143101101ทำแล้ว 01/10/2556740373227
93. อบต.ขามป้อม (เปือยน้อย)ทำแล้ว6576456ทำแล้ว 20/06/255642222118
94. อบต.เขาน้อย (เวียงเก่า)ทำแล้ว5145125108ทำแล้ว 26/06/2556104978981
95. อบต.เขาสวนกวาง (เขาสวนกวาง)ทำแล้ว6235131238ทำแล้ว 3631288
96. อบต.เขื่อนอุบลรัตน์ (อุบลรัตน์)ทำแล้ว4182183103ทำแล้ว 25/06/2556141373737
97. อบต.คำแคน (มัญจาคีรี)ทำแล้ว6195108105ทำแล้ว 28/06/2556586808078
98. อบต.คำม่วง (เขาสวนกวาง)ทำแล้ว614566ทำแล้ว 18/06/255640343432
99. อบต.คำแมด (ซำสูง)ทำแล้ว5145131132ทำแล้ว 13/06/2556501111
100. อบต.คึมชาด (หนองสองห้อง)ทำแล้ว5325327327ทำแล้ว 14/06/25565589616160
101. อบต.คูคำ (ซำสูง)ทำแล้ว4277248189ทำแล้ว 13/06/255616151515
102. อบต.แคนเหนือ (บ้านไผ่)ทำแล้ว71616172ทำแล้ว 31/05/255681616160
103. อบต.โคกสง่า (พล)ทำแล้ว5139134132ทำแล้ว 28/06/255635114929286
104. อบต.โคกสี (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว4129110109ทำแล้ว 30/06/25561437292121
105. อบต.จระเข้ (หนองเรือ)ทำแล้ว6136139139ทำแล้ว 27/06/255682303030
106. อบต.โจดหนองแก (พล)ทำแล้ว5140509ทำแล้ว 24/04/255775464646
107. อบต.ชุมแพ (ชุมแพ)ทำแล้ว6113111107ทำแล้ว 24/06/255681818181
108. อบต.ไชยสอ (ชุมแพ)ทำแล้ว5104243139ทำแล้ว 28/06/2556333303029
109. อบต.ซับสมบูรณ์ (โคกโพธิ์ไชย)ทำแล้ว5129129129ทำแล้ว 27/06/255627232019
110. อบต.ซำยาง (สีชมพู)ทำแล้ว61108767ทำแล้ว 15/05/255626241918
111. อบต.ดงเค็ง (หนองสองห้อง)ทำแล้ว7686868ทำแล้ว 20/05/255654393939
112. อบต.ดงเมืองแอม (เขาสวนกวาง)ทำแล้ว5168137106ทำแล้ว 28/06/255682585857
113. อบต.ดงลาน (สีชมพู)ทำแล้ว6100100100ทำแล้ว 55484847
114. อบต.ดอนฉิม (แวงใหญ่)ทำแล้ว7117104103ทำแล้ว 28/06/255662444342
115. อบต.ดอนช้าง (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว6111108103ทำแล้ว 15/11/25561984706741
116. อบต.ดอนดั่ง (หนองสองห้อง)ทำแล้ว610315062ทำแล้ว 27/06/2556631488
117. อบต.ดอนดู่ (หนองสองห้อง)ทำแล้ว512310597ทำแล้ว 21/06/25561118494949
118. อบต.ดอนหัน (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว6146108109ทำแล้ว 19/07/2556740444
119. อบต.ดินดำ (ภูเวียง)ทำแล้ว5255255255ทำแล้ว 24/06/2556170636363
120. อบต.ดูนสาด (กระนวน)ทำแล้ว59016690ทำแล้ว 14/06/2556147414141
121. อบต.แดงใหญ่ (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว5144117114ทำแล้ว 12/05/2557243442665
122. อบต.ตะกั่วป่า (หนองสองห้อง)ทำแล้ว6192184169ทำแล้ว 09/01/2557109109108108
123. อบต.ทรายมูล (น้ำพอง)ทำแล้ว51148171ทำแล้ว 28/06/2556105616157
124. อบต.ท่ากระเสริม (น้ำพอง)ทำแล้ว6223224224ทำแล้ว 31/10/255652504336
125. อบต.ทางขวาง (แวงน้อย)ทำแล้ว516722624ทำแล้ว 01/03/25561978676659
126. อบต.ท่านางแนว (แวงน้อย)ทำแล้ว51019374ทำแล้ว 28/06/2556277565552
127. อบต.ท่าพระ (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว7228209204ทำแล้ว 24/06/2556105492020
128. อบต.ท่าวัด (แวงน้อย)ทำแล้ว6153187166ทำแล้ว 28/06/25563899757573
129. อบต.ท่าศาลา (มัญจาคีรี)ทำแล้ว5128126118ทำแล้ว 26/06/255645353535
130. อบต.ทุ่งชมพู (ภูเวียง)ทำแล้ว6207271113ทำแล้ว 28/06/255652181818
131. อบต.ทุ่งโป่ง (อุบลรัตน์)ทำแล้ว879281221ทำแล้ว 345121110
132. อบต.นางาม (มัญจาคีรี)ทำแล้ว5866863ทำแล้ว 20/06/255663616148
133. อบต.นางิ้ว (เขาสวนกวาง)ทำแล้ว7138145144ทำแล้ว 28/06/2556161575755
134. อบต.นาชุมแสง (ภูเวียง)ทำแล้ว5173157213ทำแล้ว 28/06/2556826111110
135. อบต.นาฝาย (ภูผาม่าน)ทำแล้ว4915347ทำแล้ว 03/04/25572166535352
136. อบต.นาหนองทุ่ม (ชุมแพ)ทำแล้ว4106172152ทำแล้ว 21/06/2556970636363
137. อบต.นาหว้า (ภูเวียง)ทำแล้ว5169171140ทำแล้ว 25/06/255643383737
138. อบต.โนนข่า (พล)ทำแล้ว51528444ทำแล้ว 13/09/2556577636363
139. อบต.โนนแดง (โนนศิลา)ทำแล้ว5454545ทำแล้ว 28/06/25564435212121
140. อบต.โนนทอง (แวงใหญ่)ทำแล้ว410822ทำแล้ว 27/06/255670606059
141. อบต.โนนทัน (หนองเรือ)ทำแล้ว51167051ทำแล้ว 11/10/255649343231
142. อบต.โนนธาตุ (หนองสองห้อง)ทำแล้ว713610498ทำแล้ว 11/11/2556546393939
143. อบต.โนนพะยอม (ชนบท)ทำแล้ว515217717ทำแล้ว 19/06/25561937252525
144. อบต.โนนสมบูรณ์ (บ้านแฮด)ทำแล้ว5106106106ทำแล้ว 31/03/25577181585856
145. อบต.โนนสะอาด (แวงใหญ่)ทำแล้ว6965958ทำแล้ว 12/06/25561672595959
146. อบต.โนนหัน (ชุมแพ)ทำแล้ว6193193193ทำแล้ว 28/01/2557243363533
147. อบต.โนนอุดม (ชุมแพ)ทำแล้ว71714239ทำแล้ว 28/06/255692474745
148. อบต.บริบูรณ์ (สีชมพู)ทำแล้ว61555336ทำแล้ว 30/08/255673696969
149. อบต.บัวเงิน (น้ำพอง)ทำแล้ว5188192192ทำแล้ว 24/06/25561140715050
150. อบต.บัวใหญ่ (น้ำพอง)ทำแล้ว5103105108ทำแล้ว 14/06/255676343433
151. อบต.บ้านกง (หนองเรือ)ทำแล้ว5217194185ทำแล้ว 14/06/2556123464646
152. อบต.บ้านขาม (น้ำพอง)ทำแล้ว6186189189ทำแล้ว 10/09/25566192808077
153. อบต.บ้านดง (อุบลรัตน์)ทำแล้ว7166108107ทำแล้ว 27/06/25563544353535
154. อบต.บ้านแท่น (ชนบท)ทำแล้ว512198105ทำแล้ว 14/06/2556135271312
155. อบต.บ้านโนน (ซำสูง)ทำแล้ว4238226185ทำแล้ว 24/06/2556961454539
156. อบต.บ้านไผ่ (บ้านไผ่)ทำแล้ว7208211241ทำแล้ว 20/06/2556107949494
157. อบต.บ้านฝาง (กระนวน)ทำแล้ว51137776ทำแล้ว 28/06/2557376585858
158. อบต.บ้านเม็ง (หนองเรือ)ทำแล้ว5207207207ทำแล้ว 17/02/2557123180525252
159. อบต.บ้านเรือ (ภูเวียง)ทำแล้ว51302525ทำแล้ว 30/05/2556466646456
160. อบต.บ้านลาน (บ้านไผ่)ทำแล้ว5172152173ทำแล้ว 18/06/255621124595755
161. อบต.บ้านหว้า (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว6171184144ทำแล้ว 15/05/25561177777777
162. อบต.บ้านหัน (โนนศิลา)ทำแล้ว614613297ทำแล้ว 28/06/255624111111
163. อบต.บ้านเหล่า (บ้านฝาง)ทำแล้ว61298284ทำแล้ว 28/06/255623131313
164. อบต.บ้านใหม่ (สีชมพู)ทำแล้ว6658795ทำแล้ว 10/06/2556145414041
165. อบต.ปอแดง (ชนบท)ทำแล้ว7692322ทำแล้ว 30/06/255731171514
166. อบต.ป่าปอ (บ้านไผ่)ทำแล้ว61047655ทำแล้ว 28/06/255658574343
167. อบต.ป่าหวายนั่ง (บ้านฝาง)ทำแล้ว51228465ทำแล้ว 20/06/255624777
168. อบต.เปือยใหญ่ (โนนศิลา)ทำแล้ว6126131117ทำแล้ว 28/06/2556861333333
169. อบต.พังทุย (น้ำพอง)ทำแล้ว76299ทำแล้ว 28/06/255662100949471
170. อบต.เพ็กใหญ่ (พล)ทำแล้ว6131160263ทำแล้ว 28/06/25563412610110196
171. อบต.โพนเพ็ก (มัญจาคีรี)ทำแล้ว711210098ทำแล้ว 10/05/255654424240
172. อบต.ภูผาม่าน (ภูผาม่าน)ทำแล้ว593100100ทำแล้ว 28/06/2556652233
173. อบต.ภูเวียง (ภูเวียง)ทำแล้ว419511192ทำแล้ว 27/06/2556963626262
174. อบต.ภูห่าน (สีชมพู)ทำแล้ว5169169169ทำแล้ว 13/06/2556114373737
175. อบต.ภูเหล็ก (บ้านไผ่)ทำแล้ว6111128181ทำแล้ว 13/06/255668141413
176. อบต.เมืองเก่าพัฒนา (เวียงเก่า)ทำแล้ว5192157158ทำแล้ว 17/06/2556172137135137
177. อบต.เมืองพล (พล)ทำแล้ว5143117138ทำแล้ว 28/06/25561257474745
178. อบต.เมืองเพีย (บ้านไผ่)ทำแล้ว9261282192ทำแล้ว 30/06/065681707067
179. อบต.ลอมคอม (พล)ทำแล้ว5158126120ทำแล้ว 10/07/2556103858377
180. อบต.ละหานนา (แวงน้อย)ทำแล้ว5147115114ทำแล้ว 26/06/2556369585856
181. อบต.วังชัย (น้ำพอง)ทำแล้ว7918195ทำแล้ว 31/01/2557538383837
182. อบต.วังม่วง (เปือยน้อย)ทำแล้ว6898989ทำแล้ว 13/06/255625242423
183. อบต.วังสวาป (ภูผาม่าน)ทำแล้ว7878837ทำแล้ว 17/06/255682727272
184. อบต.วังแสง (ชนบท)ทำแล้ว7444ทำแล้ว 25/06/255616926232222
185. อบต.วังหิน (หนองสองห้อง)ทำแล้ว61048463ทำแล้ว 11/06/255674515150
186. อบต.วังหินลาด (ชุมแพ)ทำแล้ว51457667ทำแล้ว 28/06/2556135135135135
187. อบต.แวงน้อย (แวงน้อย)ทำแล้ว4174236309ทำแล้ว 20/06/25561105818175
188. อบต.ศรีบุญเรือง (ชนบท)ทำแล้ว7173173173ทำแล้ว 18/06/255642303027
189. อบต.ศรีสุข (สีชมพู)ทำแล้ว6280275275ทำแล้ว 12/06/255640119969487
190. อบต.ศรีสุขสำราญ (อุบลรัตน์)ทำแล้ว715014978ทำแล้ว 14/06/255625332
191. อบต.สงเปือย (ภูเวียง)ทำแล้ว51134444ทำแล้ว 29/05/2555641181716
192. อบต.สวนหม่อน (มัญจาคีรี)ทำแล้ว51366976ทำแล้ว 26/06/255649474746
193. อบต.สำโรง (หนองสองห้อง)ทำแล้ว6935656ทำแล้ว 03/06/255654454040
194. อบต.สีชมพู (สีชมพู)ทำแล้ว51239692ทำแล้ว 19/02/2557301521
195. อบต.โสกนกเต็น (พล)ทำแล้ว656195ทำแล้ว 23/01/25576289454544
196. อบต.หนองกุง (น้ำพอง)ทำแล้ว6837574ทำแล้ว 28/06/2556263585857
197. อบต.หนองกุงเซิน (ภูเวียง)ทำแล้ว5147119107ทำแล้ว 03/06/255616131313
198. อบต.หนองกุงธนสาร (ภูเวียง)ทำแล้ว5108134125ทำแล้ว 18/06/255729202020
199. อบต.หนองกุงใหญ่ (กระนวน)ทำแล้ว5737373ทำแล้ว 28/05/255665646463
200. อบต.หนองโก (กระนวน)ทำแล้ว5657164ทำแล้ว 28/06/255650491610
201. อบต.หนองเขียด (ชุมแพ)ทำแล้ว6132132132ทำแล้ว 28/06/255680656565
202. อบต.หนองแซง (บ้านแฮด)ทำแล้ว5784442ทำแล้ว 14/06/2556452424240
203. อบต.หนองแดง (สีชมพู)ทำแล้ว51008576ทำแล้ว 28/06/2556868525043
204. อบต.หนองน้ำใส (บ้านไผ่)ทำแล้ว7109127158ทำแล้ว 28/06/255674606058
205. อบต.หนองปลาหมอ (โนนศิลา)ทำแล้ว41377259ทำแล้ว 28/06/25561884717171
206. อบต.หนองแปน (มัญจาคีรี)ทำแล้ว5127127127ทำแล้ว 13/06/2556751454542
207. อบต.หนองไผ่ล้อม (หนองสองห้อง)ทำแล้ว6262327222ทำแล้ว 12/06/25561483493633
208. อบต.หนองมะเขือ (พล)ทำแล้ว5110102100ทำแล้ว 19/06/2556283737366
209. อบต.หนองเม็ก (หนองสองห้อง)ทำแล้ว61724013ทำแล้ว 12/06/25561173149149149
210. อบต.หนองเรือ (หนองเรือ)ทำแล้ว7143143143ทำแล้ว 03/06/255666433
211. อบต.หนองแวง (พระยืน)ทำแล้ว6181181181ทำแล้ว 23/05/255663504642
212. อบต.หนองแวงนางเบ้า (พล)ทำแล้ว5119111107ทำแล้ว 11/06/255677707069
213. อบต.หนองแวงโสกพระ (พล)ทำแล้ว7119105138ทำแล้ว 13/06/25561699808073
214. อบต.หนองสองห้อง (หนองสองห้อง)ทำแล้ว71557878ทำแล้ว 14/05/255652191919
215. อบต.ห้วยแก (ชนบท)ทำแล้ว712810198ทำแล้ว 28/06/255657545454
216. อบต.ห้วยโจด (กระนวน)ทำแล้ว6908585ทำแล้ว 04/06/255666626250
217. อบต.ห้วยเตย (ซำสูง)ทำแล้ว5208109103ทำแล้ว 28/06/25565497434341
218. อบต.ห้วยม่วง (ภูผาม่าน)ทำแล้ว6123123123ทำแล้ว 28/06/2556299666561
219. อบต.หว้าทอง (ภูเวียง)ทำแล้ว7364449431ทำแล้ว 24/06/2556759575757
220. อบต.หันโจด (หนองสองห้อง)ทำแล้ว7248232242ทำแล้ว 24/06/25561377686868
221. อบต.หัวทุ่ง (พล)ทำแล้ว510310095ทำแล้ว 21/06/255682676457
222. อบต.หัวนาคำ (กระนวน)ทำแล้ว5945252ทำแล้ว 27/06/255676646362
223. อบต.หัวหนอง (บ้านไผ่)ทำแล้ว61218534ทำแล้ว 17/06/255693555
224. อบต.หินตั้ง (บ้านไผ่)ทำแล้ว6146201182ทำแล้ว 27/06/255654332928
225. อบต.ใหม่นาเพียง (แวงใหญ่)ทำแล้ว7144131123ทำแล้ว 14/06/255698125116116116
รวม 225 อปท.2251,28535,53932,15028,9052252,41416,58811,83811,14410,726
ข้อมูล ณ 06/08/2563