รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด หนองบัวลำภู ปี 2557

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255725582559
1. อบจ.หนองบัวลำภู (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4281500530ทำแล้ว 28/06/255681883911
2. เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4564416210ทำแล้ว 25/06/25561167313131
3. เทศบาลตำบลกุดดินจี่ (นากลาง)ทำแล้ว4203140122ทำแล้ว 03/07/25567777
4. เทศบาลตำบลกุดดู่ (โนนสัง)ทำแล้ว4270279276ทำแล้ว 13/01/2014103100
5. เทศบาลตำบลเก่ากลอย (นากลาง)ทำแล้ว4276290290ทำแล้ว 03/06/255641272727
6. เทศบาลตำบลจอมทอง (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว71386363ทำแล้ว 01/10/25561104141212
7. เทศบาลตำบลนากลาง (นากลาง)ทำแล้ว7137116117ทำแล้ว 25/06/255623952085
8. เทศบาลตำบลนาคำไฮ (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4334312304ทำแล้ว 22/05/255633181818
9. เทศบาลตำบลนาด่าน (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว7123118119ทำแล้ว 12/06/255667565553
10. เทศบาลตำบลนาดี (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว6176192150ทำแล้ว 26/06/2556750484848
11. เทศบาลตำบลนามะเฟือง (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว418813199ทำแล้ว 25/06/255616161767676
12. เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม (นากลาง)ทำแล้ว4111ทำแล้ว 14/06/2556102168413534
13. เทศบาลตำบลนาเหล่า (นาวัง)ทำแล้ว5304304304ทำแล้ว 25/06/255616293120114112
14. เทศบาลตำบลโนนสะอาด (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว7354368372ทำแล้ว 26/06/2556146333328
15. เทศบาลตำบลโนนสัง (โนนสัง)ทำแล้ว4380375456ทำแล้ว 28/06/2556146124124123
16. เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว7273488266ทำแล้ว 19/07/2556341353535
17. เทศบาลตำบลบ้านค้อ (โนนสัง)ทำแล้ว4326413302ทำแล้ว 27/06/255618121111
18. เทศบาลตำบลบ้านโคก (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว4249208182ทำแล้ว 28/06/2556979545150
19. เทศบาลตำบลบุญทัน (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว718317212ทำแล้ว 29/06/2556416111111
20. เทศบาลตำบลฝั่งแดง (นากลาง)ทำแล้ว411797136ทำแล้ว 12/06/2556265444343
21. เทศบาลตำบลยางหล่อ (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว6147113109ทำแล้ว 24/06/2556133212121
22. เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว4276280280ทำแล้ว 27/06/25562868888
23. เทศบาลตำบลหนองแก (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว4788388ทำแล้ว 10/03/2557230262626
24. เทศบาลตำบลหนองเรือ (โนนสัง)ทำแล้ว4202202202ทำแล้ว 27/09/255615213213148
25. เทศบาลตำบลหัวนา (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4485148ทำแล้ว 29/05/255610040211514
26. อบต.กุดจิก (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว41299186ทำแล้ว 20/06/25561665575146
27. อบต.กุดดู่ (โนนสัง)ทำแล้ว4331336324ทำแล้ว 28/06/255619642
28. อบต.กุดผึ้ง (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว7434013ทำแล้ว 26/06/25568444
29. อบต.กุดสะเทียน (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว41129871ทำแล้ว 30/09/255626212120
30. อบต.กุดแห่ (นากลาง)ทำแล้ว41328710ทำแล้ว 04/06/255634201615
31. อบต.โคกม่วง (โนนสัง)ทำแล้ว511127ทำแล้ว 03/06/25561632999
32. อบต.โคกใหญ่ (โนนสัง)ทำแล้ว47813766ทำแล้ว 15/06/255662000
33. อบต.ดงมะไฟ (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว4136136136ทำแล้ว 28/06/255621212121
34. อบต.ดงสวรรค์ (นากลาง)ทำแล้ว63654ทำแล้ว 26/06/25567222
35. อบต.ด่านช้าง (นากลาง)ทำแล้ว6128162155ทำแล้ว 22/05/2556189322
36. อบต.ทรายทอง (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว577954ทำแล้ว 17/06/255620181716
37. อบต.เทพคีรี (นาวัง)ทำแล้ว717621228ทำแล้ว 07/06/255647444444
38. อบต.นากอก (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว41319595ทำแล้ว 24/06/2556136113343129
39. อบต.นาแก (นาวัง)ทำแล้ว51302020ทำแล้ว 27/05/255656494949
40. อบต.นาคำไฮ (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว5177177177ทำแล้ว 14/05/2556181423837
41. อบต.นามะเฟือง (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4593919ทำแล้ว 28/06/065643414139
42. อบต.นาสี (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว7176176176ทำแล้ว 28/06/255635553
43. อบต.นาเหล่า (นาวัง)ทำแล้ว4348357331ทำแล้ว 27/06/25561427171515
44. อบต.นิคมพัฒนา (โนนสัง)ทำแล้ว4105105105ทำแล้ว 19/06/2556
45. อบต.โนนขมิ้น (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว5502322ทำแล้ว 28/06/255629272727
46. อบต.โนนทัน (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว78214746ทำแล้ว 28/06/255644444238
47. อบต.โนนม่วง (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว4555555ทำแล้ว 27/06/2556730212121
48. อบต.โนนเมือง (นากลาง)ทำแล้ว4180180180ทำแล้ว 22/10/255663535252
49. อบต.โนนเมือง (โนนสัง)ทำแล้ว41239437ทำแล้ว 14/05/255653424139
50. อบต.บ้านขาม (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว51274545ทำแล้ว 28/06/25565717222
51. อบต.บ้านโคก (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว7304189114ทำแล้ว 14/06/255610200
52. อบต.บ้านถิ่น (โนนสัง)ทำแล้ว7265ทำแล้ว 03/04/255747313130
53. อบต.บ้านพร้าว (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4242240240ทำแล้ว 22/05/2556360555552
54. อบต.ปางกู่ (โนนสัง)ทำแล้ว4666666ทำแล้ว 15/05/2556658303026
55. อบต.ป่าไม้งาม (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4146193205ทำแล้ว 20/06/25561899645453
56. อบต.เมืองใหม่ (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว7152163145ทำแล้ว 28/06/25565966474747
57. อบต.วังทอง (นาวัง)ทำแล้ว4959595ทำแล้ว 19/06/2556478707068
58. อบต.วังปลาป้อม (นาวัง)ทำแล้ว3167150150ทำแล้ว 30/05/25567542128
59. อบต.ศรีบุญเรือง (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว41475647ทำแล้ว 17/12/25561232323132
60. อบต.หนองกุงแก้ว (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว6146143147ทำแล้ว 19/03/2557947444444
61. อบต.หนองบัว (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว71466054ทำแล้ว 08/10/255641414141
62. อบต.หนองบัวใต้ (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว4804444ทำแล้ว 14/06/255653434343
63. อบต.หนองภัยศูนย์ (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว436616687ทำแล้ว 28/06/25561329141413
64. อบต.หนองสวรรค์ (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว483119ทำแล้ว 01/10/255629555
65. อบต.หนองหว้า (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4159175176ทำแล้ว 31/03/25551241404037
66. อบต.หันนางาม (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว4704883ทำแล้ว 17/06/2556324111110
67. อบต.หัวนา (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว71018275ทำแล้ว 04/06/2556143414141
68. อบต.อุทัยสวรรค์ (นากลาง)ทำแล้ว71127775ทำแล้ว 21/06/2556658414036
รวม 68 อปท.6833611,81710,6089,054688213,8122,2542,1051,960
ข้อมูล ณ 07/08/2563