รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด อำนาจเจริญ ปี 2557

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255725582559
1. อบจ.อำนาจเจริญ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว51,142845726ทำแล้ว 04/11/2556472606060
2. เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว8364133159ทำแล้ว 17/06/255622127118118118
3. เทศบาลตำบลไก่คำ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว81705151ทำแล้ว 21/06/2556482222
4. เทศบาลตำบลเค็งใหญ่ (หัวตะพาน)ทำแล้ว8152121121ทำแล้ว 14/06/25568666
5. เทศบาลตำบลโคกก่ง (ชานุมาน)ทำแล้ว5124104106ทำแล้ว 24/06/2556123109109108
6. เทศบาลตำบลโคกกลาง (ลืออำนาจ)ทำแล้ว6230206206ทำแล้ว 14/06/25561049242424
7. เทศบาลตำบลชานุมาน (ชานุมาน)ทำแล้ว54535123ทำแล้ว 28/06/2556841141414
8. เทศบาลตำบลดงมะยาง (ลืออำนาจ)ทำแล้ว6149117116ทำแล้ว 21/06/255617111111
9. เทศบาลตำบลนาป่าแซง (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว7457463462ทำแล้ว 10222
10. เทศบาลตำบลนายม (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว7134134133ทำแล้ว 28/06/255653282828
11. เทศบาลตำบลนาวัง (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว6272280264ทำแล้ว 14/06/25565363242222
12. เทศบาลตำบลนาหมอม้า (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว516510896ทำแล้ว 20/06/2556855282727
13. เทศบาลตำบลน้ำปลีก (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว717911691ทำแล้ว 25/06/255668262626
14. เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว71716236ทำแล้ว 22/05/255647191812
15. เทศบาลตำบลเปือย (ลืออำนาจ)ทำแล้ว61482828ทำแล้ว 28/06/2556713131312
16. เทศบาลตำบลพนา (พนา)ทำแล้ว6267271270ทำแล้ว 28/06/255636877
17. เทศบาลตำบลพระเหลา (พนา)ทำแล้ว7435224214ทำแล้ว 31/05/25564352866
18. เทศบาลตำบลรัตนวารีศรีเจริญ (หัวตะพาน)ทำแล้ว8218181111ทำแล้ว 28/06/255611666
19. เทศบาลตำบลสามหนอง (ลืออำนาจ)ทำแล้ว5209215215ทำแล้ว 25/06/255693434341
20. เทศบาลตำบลสิริเสนางค์ (เสนางคนิคม)ทำแล้ว51196459ทำแล้ว 28/06/255627101010
21. เทศบาลตำบลเสนางคนิคม (เสนางคนิคม)ทำแล้ว512113ทำแล้ว 25/06/25569444
22. เทศบาลตำบลหนองข่า (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว5334274224ทำแล้ว 02/01/255762121211
23. เทศบาลตำบลห้วย (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว6266266263ทำแล้ว 86232323
24. เทศบาลตำบลหัวตะพาน (หัวตะพาน)ทำแล้ว516412587ทำแล้ว 24/06/2556140242424
25. เทศบาลตำบลอำนาจ (ลืออำนาจ)ทำแล้ว6118236120ทำแล้ว 29/05/255680616161
26. อบต.กุดปลาดุก (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว6718487ทำแล้ว 11/06/25562472363333
27. อบต.คำเขื่อนแก้ว (ชานุมาน)ทำแล้ว6273215176ทำแล้ว 28/10/25563501644
28. อบต.คำพระ (หัวตะพาน)ทำแล้ว9141141141ทำแล้ว 25/06/25566101099
29. อบต.คำโพน (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว8123176136ทำแล้ว 11/06/2556122282222
30. อบต.คึมใหญ่ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว7259236214ทำแล้ว 19555
31. อบต.โคกสาร (ชานุมาน)ทำแล้ว6390445445ทำแล้ว 24/06/2556223151515
32. อบต.จานลาน (พนา)ทำแล้ว6126192195ทำแล้ว 24/06/25562548454544
33. อบต.จิกดู่ (หัวตะพาน)ทำแล้ว61955ทำแล้ว 14/06/25565000
34. อบต.ชานุมาน (ชานุมาน)ทำแล้ว6321363311ทำแล้ว 20/06/2556956363635
35. อบต.ดงบัง (ลืออำนาจ)ทำแล้ว614436136ทำแล้ว 17/06/25563081707070
36. อบต.ดอนเมย (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว8348347347ทำแล้ว 22/05/25561692606059
37. อบต.นาจิก (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว6404404404ทำแล้ว 11/11/2556566565656
38. อบต.นาแต้ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว47311ทำแล้ว 4111
39. อบต.นาผือ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว4140142142ทำแล้ว 07/05/255616161615
40. อบต.นาเวียง (เสนางคนิคม)ทำแล้ว6518518517ทำแล้ว 25/06/255660565655
41. อบต.นาหว้า (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว6123571ทำแล้ว 24/06/25561000
42. อบต.น้ำปลีก (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5441443443ทำแล้ว 28/06/255658106858585
43. อบต.โนนงาม (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว54974ทำแล้ว 25/06/25563333
44. อบต.โนนโพธิ์ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5155155155ทำแล้ว 27/06/255662464544
45. อบต.โนนหนามแท่ง (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว6504493493ทำแล้ว 26/03/255744262626
46. อบต.บุ่ง (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5431818ทำแล้ว 20/06/25575555
47. อบต.ปลาค้าว (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5809615ทำแล้ว 19/06/255634333332
48. อบต.ป่าก่อ (ชานุมาน)ทำแล้ว6616161ทำแล้ว 10/06/255637242424
49. อบต.พนา (พนา)ทำแล้ว8336263268ทำแล้ว 27/01/255762333333
50. อบต.โพนทอง (เสนางคนิคม)ทำแล้ว5367106106ทำแล้ว 27/06/25565082393636
51. อบต.โพนเมืองน้อย (หัวตะพาน)ทำแล้ว5956578ทำแล้ว 06/06/255671656562
52. อบต.แมด (ลืออำนาจ)ทำแล้ว51964029ทำแล้ว 14/06/255661494949
53. อบต.ไม้กลอน (พนา)ทำแล้ว6337562433ทำแล้ว 26/06/255635343434
54. อบต.ไร่ขี (ลืออำนาจ)ทำแล้ว6159127127ทำแล้ว 25/06/255628121212
55. อบต.ไร่สีสุก (เสนางคนิคม)ทำแล้ว6158160158ทำแล้ว 27/06/2556322100
56. อบต.ลือ (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว69563110ทำแล้ว 12/06/255672606060
57. อบต.สร้างถ่อน้อย (หัวตะพาน)ทำแล้ว6288256122ทำแล้ว 12/03/255728555
58. อบต.สร้างนกทา (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว59151,016605ทำแล้ว 04/03/25579988
59. อบต.หนองแก้ว (หัวตะพาน)ทำแล้ว5130130130ทำแล้ว 24/06/2556130333332
60. อบต.หนองมะแซว (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว8351412412ทำแล้ว 27/06/065627700
61. อบต.หนองสามสี (เสนางคนิคม)ทำแล้ว5806663ทำแล้ว 10/06/255668676666
62. อบต.หนองไฮ (เสนางคนิคม)ทำแล้ว6133338ทำแล้ว 21/06/255655854
63. อบต.ห้วยไร่ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5207207207ทำแล้ว 21/06/2556360555555
64. อบต.เหล่าพรวน (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว7976254ทำแล้ว 28/06/2556617888
รวม 64 อปท.6438515,07912,87011,638643543,5601,8801,7941,771
ข้อมูล ณ 07/08/2563