รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ชัยภูมิ ปี 2557

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255725582559
1. อบจ.ชัยภูมิ (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว930213882ทำแล้ว 09/08/2556128119119118
2. เทศบาลเมืองชัยภูมิ (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว5330188181ทำแล้ว 28/06/25561586393939
3. เทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์ (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว5916763ทำแล้ว 25/06/2556231161211
4. เทศบาลตำบลแก้งคร้อ (แก้งคร้อ)ทำแล้ว619632ทำแล้ว 19/06/25561140888382
5. เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ (คอนสวรรค์)ทำแล้ว7258261261ทำแล้ว 25/06/055665866
6. เทศบาลตำบลคอนสาร (คอนสาร)ทำแล้ว7187183183ทำแล้ว 24/06/255622471487
7. เทศบาลตำบลโคกสะอาด (หนองบัวระเหว)ทำแล้ว6247545177ทำแล้ว 28/06/065613127252525
8. เทศบาลตำบลโคกสูง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว5605959ทำแล้ว 24/06/25562819119
9. เทศบาลตำบลจัตุรัส (จัตุรัส)ทำแล้ว4352349349ทำแล้ว 19/06/255616322
10. เทศบาลตำบลชีลอง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว51479987ทำแล้ว 06/06/255652666
11. เทศบาลตำบลตลาดแร้ง (บ้านเขว้า)ทำแล้ว52646354ทำแล้ว 18/06/25562111177
12. เทศบาลตำบลทุ่งทอง (บ้านเขว้า)ทำแล้ว7431633323ทำแล้ว 27/06/2556170252523
13. เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย (คอนสาร)ทำแล้ว4165157157ทำแล้ว 28/06/255641313131
14. เทศบาลตำบลเทพสถิต (เทพสถิต)ทำแล้ว5147146131ทำแล้ว 28/06/255627111010
15. เทศบาลตำบลธาตุทอง (ภูเขียว)ทำแล้ว5314187152ทำแล้ว 28/06/255637141414
16. เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม (แก้งคร้อ)ทำแล้ว535828196ทำแล้ว 24/06/25561186171170171
17. เทศบาลตำบลบ้านแก้ง (ภูเขียว)ทำแล้ว6202117ทำแล้ว 25/06/2556124191919
18. เทศบาลตำบลบ้านเขว้า (บ้านเขว้า)ทำแล้ว7593596596ทำแล้ว 28/06/2556636211715
19. เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว794130133ทำแล้ว 04/06/25561039111111
20. เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว6214182182ทำแล้ว 24/06/255613222
21. เทศบาลตำบลบ้านเต่า (บ้านแท่น)ทำแล้ว5147152122ทำแล้ว 26/06/2556758232319
22. เทศบาลตำบลบ้านแท่น (บ้านแท่น)ทำแล้ว7126111105ทำแล้ว 25/06/255663434343
23. เทศบาลตำบลบ้านเป้า (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว626817246ทำแล้ว 18/06/2556135222
24. เทศบาลตำบลบ้านเพชร (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว61129596ทำแล้ว 25/06/255651393938
25. เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว (ภูเขียว)ทำแล้ว6292196217ทำแล้ว 28/06/25565311055
26. เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว612516134ทำแล้ว 15/05/25562140444
27. เทศบาลตำบลภูเขียว (ภูเขียว)ทำแล้ว6228235235ทำแล้ว 25/06/25561611699
28. เทศบาลตำบลลาดใหญ่ (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว514710912ทำแล้ว 24/06/2556823444
29. เทศบาลตำบลลุ่มลำชี (บ้านเขว้า)ทำแล้ว7417418418ทำแล้ว 22/05/255619111111
30. เทศบาลตำบลหนองบัวโคก (จัตุรัส)ทำแล้ว4119106102ทำแล้ว 23/05/255643131310
31. เทศบาลตำบลหนองบัวแดง (หนองบัวแดง)ทำแล้ว5210240102ทำแล้ว 15/12/25576626257
32. เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว (หนองบัวระเหว)ทำแล้ว4196127108ทำแล้ว 25/06/25561448484847
33. เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ (จัตุรัส)ทำแล้ว678202148ทำแล้ว 27/06/2556133201514
34. เทศบาลตำบลหนองสังข์ (แก้งคร้อ)ทำแล้ว7807371ทำแล้ว 31/05/2556820111
35. เทศบาลตำบลหลวงศิริ (หนองบัวแดง)ทำแล้ว5183185185ทำแล้ว 27/01/255766464135
36. เทศบาลตำบลห้วยยาง (คอนสาร)ทำแล้ว9264241206ทำแล้ว 14/06/255616140292929
37. เทศบาลตำบลห้วยแย้ (หนองบัวระเหว)ทำแล้ว4165234138ทำแล้ว 26/06/25561741313030
38. อบต.กวางโจน (ภูเขียว)ทำแล้ว6172172172ทำแล้ว 20/06/2556591588
39. อบต.กะฮาด (เนินสง่า)ทำแล้ว5255125122ทำแล้ว 21/06/25562644313131
40. อบต.กุดชุมแสง (หนองบัวแดง)ทำแล้ว7456458458ทำแล้ว 03/07/255671492219
41. อบต.กุดตุ้ม (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6327437395ทำแล้ว 25/06/255666626260
42. อบต.กุดน้ำใส (จัตุรัส)ทำแล้ว8153153153ทำแล้ว 352444
43. อบต.กุดยม (ภูเขียว)ทำแล้ว6264236231ทำแล้ว 27/06/255614121212
44. อบต.กุดเลาะ (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว7105122157ทำแล้ว 02/12/255645222
45. อบต.เก่าย่าดี (แก้งคร้อ)ทำแล้ว5917362ทำแล้ว 28/06/255634111
46. อบต.เกาะมะนาว (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว5253191190ทำแล้ว 20/11/255615333
47. อบต.คอนสวรรค์ (คอนสวรรค์)ทำแล้ว7290273273ทำแล้ว 25/06/2556142181111
48. อบต.คอนสาร (คอนสาร)ทำแล้ว91256427ทำแล้ว 23/05/25563222
49. อบต.คูเมือง (หนองบัวแดง)ทำแล้ว4249155142ทำแล้ว 25/06/25561071177
50. อบต.โคกกุง (แก้งคร้อ)ทำแล้ว6210209204ทำแล้ว 24/06/255619111
51. อบต.โคกเพชรพัฒนา (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว5295135115ทำแล้ว 24/06/255659666
52. อบต.โคกมั่งงอย (คอนสวรรค์)ทำแล้ว6257197190ทำแล้ว 26/06/25562684776866
53. อบต.โคกเริงรมย์ (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว5174157147ทำแล้ว 28/06/25565222
54. อบต.โคกสะอาด (ภูเขียว)ทำแล้ว670348ทำแล้ว 25/03/255723888
55. อบต.เจาทอง (ภักดีชุมพล)ทำแล้ว8201213213ทำแล้ว 28/06/25561119616161
56. อบต.ช่องสามหมอ (คอนสวรรค์)ทำแล้ว720812485ทำแล้ว 14/06/2556429382135
57. อบต.ช่องสามหมอ (แก้งคร้อ)ทำแล้ว5554243ทำแล้ว 25/06/25563131262222
58. อบต.ชีบน (บ้านเขว้า)ทำแล้ว6157105174ทำแล้ว 14/06/255616611
59. อบต.ซับสีทอง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว61259896ทำแล้ว 19/09/2556119171717
60. อบต.ซับใหญ่ (ซับใหญ่)ทำแล้ว5150159234ทำแล้ว 27/06/25566418109
61. อบต.ดงกลาง (คอนสาร)ทำแล้ว6929794ทำแล้ว 17/06/25561055504848
62. อบต.ดงบัง (คอนสาร)ทำแล้ว6995767ทำแล้ว 28/06/2556212121211
63. อบต.ตะโกทอง (ซับใหญ่)ทำแล้ว5216216216ทำแล้ว 24/06/2556391166
64. อบต.ตาเนิน (เนินสง่า)ทำแล้ว625914453ทำแล้ว 14/06/25563945363635
65. อบต.ถ้ำวัวแดง (หนองบัวแดง)ทำแล้ว6241262262ทำแล้ว 21/02/2557231066
66. อบต.ท่ากูบ (ซับใหญ่)ทำแล้ว5126121120ทำแล้ว 28/06/25562111108
67. อบต.ท่ามะไฟหวาน (แก้งคร้อ)ทำแล้ว51529196ทำแล้ว 28/06/2556253363636
68. อบต.ท่าหินโงม (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว688129124ทำแล้ว 24/06/25561821433
69. อบต.ท่าใหญ่ (หนองบัวแดง)ทำแล้ว6229232232ทำแล้ว 18/06/2556311511
70. อบต.ทุ่งนาเลา (คอนสาร)ทำแล้ว615415339ทำแล้ว 12/06/2556591844
71. อบต.ทุ่งพระ (คอนสาร)ทำแล้ว6127136142ทำแล้ว 27/06/25563284847783
72. อบต.นางแดด (หนองบัวแดง)ทำแล้ว614214942ทำแล้ว 24/06/2556671888
73. อบต.นาฝาย (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว7110112103ทำแล้ว 26/06/065614969565645
74. อบต.นายางกลัก (เทพสถิต)ทำแล้ว71958658ทำแล้ว 14/06/25561792929292
75. อบต.นาเสียว (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6136121171ทำแล้ว 21/06/255627161614
76. อบต.นาหนองทุ่ม (แก้งคร้อ)ทำแล้ว4210217217ทำแล้ว 27/06/25562385484848
77. อบต.โนนกอก (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว6446752752ทำแล้ว 5123111
78. อบต.โนนคูณ (คอนสาร)ทำแล้ว8282123100ทำแล้ว 20/06/25562247282626
79. อบต.โนนแดง (บ้านเขว้า)ทำแล้ว5557166ทำแล้ว 27/01/25574444
80. อบต.โนนทอง (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว7575579579ทำแล้ว 04/02/25573111
81. อบต.โนนสะอาด (คอนสวรรค์)ทำแล้ว6205212202ทำแล้ว 31/05/2556194223109
82. อบต.โนนสำราญ (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6188387393ทำแล้ว 24/06/25562363363635
83. อบต.บ้านกอก (จัตุรัส)ทำแล้ว820211369ทำแล้ว 10/06/255635222221
84. อบต.บ้านแก้ง (แก้งคร้อ)ทำแล้ว81334040ทำแล้ว 14/06/2556115585554
85. อบต.บ้านขาม (จัตุรัส)ทำแล้ว8181189176ทำแล้ว 10/06/255651292323
86. อบต.บ้านค่าย (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6121121121ทำแล้ว 14/06/2556156222
87. อบต.บ้านเจียง (ภักดีชุมพล)ทำแล้ว7163152150ทำแล้ว 27/06/2556357181514
88. อบต.บ้านชวน (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว5233233233ทำแล้ว 08/10/2557674413835
89. อบต.บ้านดอน (ภูเขียว)ทำแล้ว6567728ทำแล้ว 28/06/255638555
90. อบต.บ้านตาล (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว8525954ทำแล้ว 30/06/255645222
91. อบต.บ้านแท่น (บ้านแท่น)ทำแล้ว5112136113ทำแล้ว 28/06/2556189615855
92. อบต.บ้านบัว (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว5240240240ทำแล้ว 28/06/2556124111
93. อบต.บ้านเป้า (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว61008569ทำแล้ว 28/06/2556428222222
94. อบต.บ้านเพชร (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว512197284ทำแล้ว 19/03/25577101595953
95. อบต.บ้านเพชร (ภูเขียว)ทำแล้ว7268138139ทำแล้ว 30/05/255619171010
96. อบต.บ้านยาง (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว4192107106ทำแล้ว 28/06/255644373735
97. อบต.บ้านไร่ (เทพสถิต)ทำแล้ว81585935ทำแล้ว 24/06/255625444
98. อบต.บ้านเล่า (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6251266241ทำแล้ว 24/06/255653755
99. อบต.บ้านโสก (คอนสวรรค์)ทำแล้ว61137573ทำแล้ว 28/06/2556269443633
100. อบต.บ้านหัน (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว6252252252ทำแล้ว 25/03/255771202019
101. อบต.บุ่งคล้า (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว7287247190ทำแล้ว 26/06/2556181088
102. อบต.โป่งนก (เทพสถิต)ทำแล้ว5133137109ทำแล้ว 18/11/2556191103767171
103. อบต.ผักปัง (ภูเขียว)ทำแล้ว6197320287ทำแล้ว 11/06/255637141414
104. อบต.โพนทอง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6369258217ทำแล้ว 28/06/2556201199
105. อบต.ภูแลนคา (บ้านเขว้า)ทำแล้ว6319274270ทำแล้ว 26/06/25565772322119
106. อบต.ยางหวาย (คอนสวรรค์)ทำแล้ว516168ทำแล้ว 14/06/255613111010
107. อบต.รอบเมือง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6636852ทำแล้ว 28/06/255644444443
108. อบต.รังงาม (เนินสง่า)ทำแล้ว61579480ทำแล้ว 14/05/2556160565656
109. อบต.ละหาน (จัตุรัส)ทำแล้ว8949190ทำแล้ว 28/06/25564484737370
110. อบต.ลาดใหญ่ (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว7791911ทำแล้ว 25/06/255656563456
111. อบต.วะตะแบก (เทพสถิต)ทำแล้ว6207217114ทำแล้ว 02/05/25561245242323
112. อบต.วังชมภู (หนองบัวแดง)ทำแล้ว6146146146ทำแล้ว 03/10/255653444442
113. อบต.วังตะเฆ่ (หนองบัวระเหว)ทำแล้ว91,258784784ทำแล้ว 20/06/25569163149132130
114. อบต.วังทอง (ภักดีชุมพล)ทำแล้ว841916894ทำแล้ว 30/05/255791171717
115. อบต.ศรีสำราญ (คอนสวรรค์)ทำแล้ว7175121122ทำแล้ว 25/06/255683121212
116. อบต.ส้มป่อย (จัตุรัส)ทำแล้ว4270248153ทำแล้ว 11/06/25561141333332
117. อบต.สระพัง (บ้านแท่น)ทำแล้ว7298267267ทำแล้ว 10/06/255636444
118. อบต.สระโพนทอง (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว51649089ทำแล้ว 28/01/255717222
119. อบต.สามสวน (บ้านแท่น)ทำแล้ว6200155187ทำแล้ว 20/06/255665363231
120. อบต.โสกปลาดุก (หนองบัวระเหว)ทำแล้ว421010392ทำแล้ว 27/06/2556323222219
121. อบต.หนองข่า (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว6125131113ทำแล้ว 28/06/25564111
122. อบต.หนองขาม (แก้งคร้อ)ทำแล้ว616211898ทำแล้ว 19/06/255621111
123. อบต.หนองขาม (คอนสวรรค์)ทำแล้ว61477761ทำแล้ว 14/06/255665139207
124. อบต.หนองคอนไทย (ภูเขียว)ทำแล้ว6102143156ทำแล้ว 17/06/2556655996
125. อบต.หนองคู (บ้านแท่น)ทำแล้ว6242242238ทำแล้ว 08/11/2556248414141
126. อบต.หนองฉิม (เนินสง่า)ทำแล้ว5167176342ทำแล้ว 14/06/25564945111
127. อบต.หนองโดน (จัตุรัส)ทำแล้ว62977361ทำแล้ว 12/06/255611222
128. อบต.หนองตูม (ภูเขียว)ทำแล้ว619011599ทำแล้ว 03/06/2557123191919
129. อบต.หนองนาแซง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6230209179ทำแล้ว 12/06/255642202020
130. อบต.หนองบัวโคก (จัตุรัส)ทำแล้ว5182240233ทำแล้ว 19/06/2556116125696854
131. อบต.หนองบัวบาน (จัตุรัส)ทำแล้ว7787878ทำแล้ว 18/06/255643343432
132. อบต.หนองไผ่ (แก้งคร้อ)ทำแล้ว798938ทำแล้ว 21/06/255632302727
133. อบต.หนองไผ่ (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว62173918ทำแล้ว 25/06/255630242423
134. อบต.หนองโพนงาม (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว71737312ทำแล้ว 28/06/255625222
135. อบต.หนองแวง (หนองบัวแดง)ทำแล้ว5387387387ทำแล้ว 14/06/255698138313131
136. อบต.หลุบคา (แก้งคร้อ)ทำแล้ว5195190122ทำแล้ว 21/02/25572219111
137. อบต.ห้วยต้อน (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว71219595ทำแล้ว 27/06/255664201816
138. อบต.ห้วยบง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว4142147132ทำแล้ว 25/12/25566222
139. อบต.ห้วยยายจิ๋ว (เทพสถิต)ทำแล้ว6197471331ทำแล้ว 03/06/25565366424242
140. อบต.ห้วยไร่ (คอนสวรรค์)ทำแล้ว7140132134ทำแล้ว 28/06/255613333
141. อบต.หัวทะเล (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว6278468468ทำแล้ว 25/03/25576422
142. อบต.แหลมทอง (ภักดีชุมพล)ทำแล้ว6243249249ทำแล้ว 25/06/255641111103103102
143. อบต.โอโล (ภูเขียว)ทำแล้ว6130289229ทำแล้ว 28/06/2556251699
รวม 143 อปท.14386029,33026,06623,3671431,5467,2063,8223,4253,303
ข้อมูล ณ 06/08/2563