รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด อุบลราชธานี ปี 2557

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255725582559
1. อบจ.อุบลราชธานี (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว5257221221ทำแล้ว 30/05/2556246229184184183
2. เทศบาลนครอุบลราชธานี (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว5283134130ทำแล้ว 18/06/0656111929292
3. เทศบาลเมืองแจระแม (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว624415189ทำแล้ว 28/06/255655777
4. เทศบาลเมืองเดชอุดม (เดชอุดม)ทำแล้ว5315291294ทำแล้ว 01/08/2556388515151
5. เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว418194282ทำแล้ว 27/06/25566882535151
6. เทศบาลเมืองวารินชำราบ (วารินชำราบ)ทำแล้ว5179173166ทำแล้ว 28/06/25561186494949
7. เทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว61364134ทำแล้ว 20/06/255662424242
8. เทศบาลตำบลกุดชมภู (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว7416360360ทำแล้ว 24/06/2556113874848
9. เทศบาลตำบลกุดประทาย (เดชอุดม)ทำแล้ว711312387ทำแล้ว 03/03/2557241252421
10. เทศบาลตำบลขามป้อม (เขมราฐ)ทำแล้ว9312181162ทำแล้ว 25/06/255656444443
11. เทศบาลตำบลขามใหญ่ (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว6314123101ทำแล้ว 24/06/2556212141108
12. เทศบาลตำบลขี้เหล็ก (น้ำขุ่น)ทำแล้ว63769964ทำแล้ว 19/03/255711364353535
13. เทศบาลตำบลเขมราฐ (เขมราฐ)ทำแล้ว4423181188ทำแล้ว 24/06/25567442444
14. เทศบาลตำบลเขื่องใน (เขื่องใน)ทำแล้ว6236131137ทำแล้ว 16/09/2556320151515
15. เทศบาลตำบลคอแลน (บุณฑริก)ทำแล้ว7522667600ทำแล้ว 28/06/255615110838379
16. เทศบาลตำบลคำขวาง (วารินชำราบ)ทำแล้ว6255238238ทำแล้ว 28/06/255620777
17. เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ (วารินชำราบ)ทำแล้ว5140163181ทำแล้ว 26/06/2556862333333
18. เทศบาลตำบลช่องเม็ก (สิรินธร)ทำแล้ว71173738ทำแล้ว 25/11/255621222
19. เทศบาลตำบลโซง (น้ำยืน)ทำแล้ว717110288ทำแล้ว 10/06/2556855484642
20. เทศบาลตำบลตระการพืชผล (ตระการพืชผล)ทำแล้ว5376376376ทำแล้ว 28/06/25561211333
21. เทศบาลตำบลตาเกา (น้ำขุ่น)ทำแล้ว6295266219ทำแล้ว 21/03/2557150404040
22. เทศบาลตำบลตาลสุม (ตาลสุม)ทำแล้ว618710194ทำแล้ว 02/08/255610444
23. เทศบาลตำบลท่าช้าง (สว่างวีระวงศ์)ทำแล้ว8365372372ทำแล้ว 27/06/255657373734
24. เทศบาลตำบลเทพวงศา (เขมราฐ)ทำแล้ว61969889ทำแล้ว 28/06/2556871585857
25. เทศบาลตำบลธาตุ (วารินชำราบ)ทำแล้ว7362367367ทำแล้ว 13/06/2556281561644
26. เทศบาลตำบลนาจะหลวย (นาจะหลวย)ทำแล้ว5164127121ทำแล้ว 28/06/255610147116114114
27. เทศบาลตำบลนาจาน (นาเยีย)ทำแล้ว6250250250ทำแล้ว 07/05/255668464646
28. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ (บุณฑริก)ทำแล้ว7391353353ทำแล้ว 28/06/255651242423
29. เทศบาลตำบลนาเยีย (นาเยีย)ทำแล้ว7160142117ทำแล้ว 27/06/25561561565654
30. เทศบาลตำบลนาเรือง (นาเยีย)ทำแล้ว71119988ทำแล้ว 24/06/255615422
31. เทศบาลตำบลนาส่วง (เดชอุดม)ทำแล้ว5291163164ทำแล้ว 21/06/2556962688
32. เทศบาลตำบลน้ำยืน (น้ำยืน)ทำแล้ว6180181183ทำแล้ว 28/06/255617103808080
33. เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย (สิรินธร)ทำแล้ว620520543ทำแล้ว 145346311211
34. เทศบาลตำบลบัวงาม (เดชอุดม)ทำแล้ว6256256256ทำแล้ว 01/07/255630123656565
35. เทศบาลตำบลบ้านกอก (เขื่องใน)ทำแล้ว61069685ทำแล้ว 14/06/2556250353434
36. เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม (โขงเจียม)ทำแล้ว6462812460ทำแล้ว 26/06/2556819444
37. เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง (สว่างวีระวงศ์)ทำแล้ว6245233192ทำแล้ว 21/06/255640212119
38. เทศบาลตำบลบุ่งไหม (วารินชำราบ)ทำแล้ว5147347319ทำแล้ว 18/09/255618391755
39. เทศบาลตำบลบุณฑริก (บุณฑริก)ทำแล้ว62533723ทำแล้ว 02/07/255610799242221
40. เทศบาลตำบลปทุม (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว7159132215ทำแล้ว 28/06/255650202020
41. เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว7199149143ทำแล้ว 14/06/25562211109
42. เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว5172172172ทำแล้ว 27/06/255657666
43. เทศบาลตำบลโพธิ์ศรี (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6202162169ทำแล้ว 23/05/255664343434
44. เทศบาลตำบลโพนงาม (เดชอุดม)ทำแล้ว7514950498ทำแล้ว 28/06/25562149371819
45. เทศบาลตำบลภูจองนายอย (นาจะหลวย)ทำแล้ว7231103110ทำแล้ว 18/06/2556372133
46. เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว4127138138ทำแล้ว 27/09/25561448363636
47. เทศบาลตำบลเมืองศรีไค (วารินชำราบ)ทำแล้ว7429388364ทำแล้ว 27/06/25564433
48. เทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว6203203203ทำแล้ว 25/08/255785555
49. เทศบาลตำบลสว่าง (สว่างวีระวงศ์)ทำแล้ว6114103111ทำแล้ว 13/06/255635351414
50. เทศบาลตำบลสำโรง (สำโรง)ทำแล้ว6113127126ทำแล้ว 10/06/255660201616
51. เทศบาลตำบลสีวิเชียร (น้ำยืน)ทำแล้ว67967222ทำแล้ว 27/06/255645333331
52. เทศบาลตำบลแสนสุข (วารินชำราบ)ทำแล้ว5537295145ทำแล้ว 28/06/255622190147145144
53. เทศบาลตำบลหนองนกทา (เขมราฐ)ทำแล้ว5868493ทำแล้ว 12/06/255651131010
54. เทศบาลตำบลหนองผือ (เขมราฐ)ทำแล้ว715710397ทำแล้ว 28/06/25562234953
55. เทศบาลตำบลห้วยขะยุง (วารินชำราบ)ทำแล้ว5182153158ทำแล้ว 24/06/255650522
56. เทศบาลตำบลห้วยเรือ (เขื่องใน)ทำแล้ว7220234225ทำแล้ว 25/06/2556687575757
57. เทศบาลตำบลหัวนา (เขมราฐ)ทำแล้ว625323446ทำแล้ว 26/06/25562255565656
58. เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก (เหล่าเสือโก้ก)ทำแล้ว7225190170ทำแล้ว 28/06/255647111797373
59. เทศบาลตำบลอ่างศิลา (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6135118118ทำแล้ว 28/06/255674282828
60. เทศบาลตำบลอุบล (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว7342354186ทำแล้ว 28/06/255621101010
61. อบต.กระเดียน (ตระการพืชผล)ทำแล้ว69710190ทำแล้ว 26212120
62. อบต.กระโสบ (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว721121155ทำแล้ว 28/05/25564322
63. อบต.กลาง (เดชอุดม)ทำแล้ว7229198190ทำแล้ว 27/05/255699666666
64. อบต.กลางใหญ่ (เขื่องใน)ทำแล้ว5988085ทำแล้ว 21/06/25562548777
65. อบต.กองโพน (นาตาล)ทำแล้ว6682303303ทำแล้ว 31/05/255610101010
66. อบต.ก่อเอ้ (เขื่องใน)ทำแล้ว71399393ทำแล้ว 19/06/2556147352019
67. อบต.กาบิน (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว6156160148ทำแล้ว 28/06/255649373735
68. อบต.กุดยาลวน (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6122122122ทำแล้ว 15/05/2556779535346
69. อบต.กุดเรือ (ทุ่งศรีอุดม)ทำแล้ว513615243ทำแล้ว 11/06/2556232177
70. อบต.กุดลาด (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว6189141124ทำแล้ว 21/06/25564462605756
71. อบต.กุศกร (ตระการพืชผล)ทำแล้ว619522288ทำแล้ว 28/06/2556516121212
72. อบต.เกษม (ตระการพืชผล)ทำแล้ว7249249249ทำแล้ว 24/05/2556158353515
73. อบต.เก่าขาม (น้ำยืน)ทำแล้ว715310098ทำแล้ว 03/06/2556121696968
74. อบต.แก้ง (เดชอุดม)ทำแล้ว61332936ทำแล้ว 28/06/255616100
75. อบต.แก้งกอก (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว8281230222ทำแล้ว 16/08/255626140222220
76. อบต.แก่งเค็ง (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว6157205192ทำแล้ว 19/06/255670585848
77. อบต.แก่งโดม (สว่างวีระวงศ์)ทำแล้ว6173163169ทำแล้ว 14/06/2556146353434
78. อบต.แก้งเหนือ (เขมราฐ)ทำแล้ว5131116105ทำแล้ว 25/06/255613000
79. อบต.ขามป้อม (สำโรง)ทำแล้ว612393105ทำแล้ว 28/06/2556231292929
80. อบต.ขามเปี้ย (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6230234223ทำแล้ว 18/09/2556232262625
81. อบต.ข้าวปุ้น (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว61038876ทำแล้ว 28/06/25563882606059
82. อบต.ขี้เหล็ก (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว5333358356ทำแล้ว 17/06/255625171514
83. อบต.โขงเจียม (โขงเจียม)ทำแล้ว81711711ทำแล้ว 18/06/255627766
84. อบต.ค้อทอง (เขื่องใน)ทำแล้ว7208219169ทำแล้ว 24/06/25562945303012
85. อบต.คอนสาย (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6175120117ทำแล้ว 66575756
86. อบต.ค้อน้อย (สำโรง)ทำแล้ว6107103103ทำแล้ว 27/06/25562112119
87. อบต.คันไร่ (สิรินธร)ทำแล้ว6737676ทำแล้ว 18/06/25574455343434
88. อบต.คำเขื่อนแก้ว (สิรินธร)ทำแล้ว8287143137ทำแล้ว 28/06/25566639311915
89. อบต.คำครั่ง (เดชอุดม)ทำแล้ว6116109107ทำแล้ว 26/06/255614875
90. อบต.คำเจริญ (ตระการพืชผล)ทำแล้ว693161117ทำแล้ว 03/03/255727242424
91. อบต.คำหว้า (ตาลสุม)ทำแล้ว6474747ทำแล้ว 331202015
92. อบต.คำไหล (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว6233189169ทำแล้ว 03/06/25561492868683
93. อบต.คำไฮใหญ่ (ดอนมดแดง)ทำแล้ว6128193237ทำแล้ว 28/06/255661434242
94. อบต.คูเมือง (วารินชำราบ)ทำแล้ว6212226229ทำแล้ว 31/01/2557241277
95. อบต.โคกก่อง (สำโรง)ทำแล้ว7339358204ทำแล้ว 07/06/25564150505048
96. อบต.โคกจาน (ตระการพืชผล)ทำแล้ว61258481ทำแล้ว 28/06/255645312622
97. อบต.โคกชำแระ (ทุ่งศรีอุดม)ทำแล้ว5221186326ทำแล้ว 27/08/2556229711
98. อบต.โคกสว่าง (สำโรง)ทำแล้ว6308309309ทำแล้ว 27/06/255637171111
99. อบต.โคกสะอาด (น้ำขุ่น)ทำแล้ว6126124118ทำแล้ว 27/06/2556235151515
100. อบต.จิกเทิง (ตาลสุม)ทำแล้ว6807676ทำแล้ว 14/05/2556640292828
101. อบต.เจียด (เขมราฐ)ทำแล้ว6718688ทำแล้ว 16/05/25562721400
102. อบต.ช่องเม็ก (สิรินธร)ทำแล้ว7194191191ทำแล้ว 14/05/25569998
103. อบต.ชีทวน (เขื่องใน)ทำแล้ว71579996ทำแล้ว 28/06/2556454202020
104. อบต.เซเป็ด (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6592608600ทำแล้ว 04/06/25564347474646
105. อบต.ดอนจิก (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6113130110ทำแล้ว 27/06/255618555
106. อบต.ดอนมดแดง (ดอนมดแดง)ทำแล้ว5172156148ทำแล้ว 28/06/255650137110108108
107. อบต.ดอนใหญ่ (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว61098880ทำแล้ว 24/06/255621141414
108. อบต.ดุมใหญ่ (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว5258157186ทำแล้ว 28/06/25562568686868
109. อบต.แดงหม้อ (เขื่องใน)ทำแล้ว8101105100ทำแล้ว 19/06/25561066606059
110. อบต.โดมประดิษฐ์ (น้ำยืน)ทำแล้ว5309444442ทำแล้ว 21/06/2556452363635
111. อบต.ตบหู (เดชอุดม)ทำแล้ว51399998ทำแล้ว 11/06/255620900
112. อบต.ตระการ (ตระการพืชผล)ทำแล้ว5416259204ทำแล้ว 14/03/255713655
113. อบต.ตะบ่าย (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว6121123112ทำแล้ว 16/01/065780626062
114. อบต.ตากแดด (ตระการพืชผล)ทำแล้ว61519887ทำแล้ว 18/06/255610777
115. อบต.ตาลสุม (ตาลสุม)ทำแล้ว61189698ทำแล้ว 28/06/255637282828
116. อบต.เตย (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว816710462ทำแล้ว 31/07/2556147121110
117. อบต.ถ้ำแข้ (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6219169215ทำแล้ว 14/06/25561528141413
118. อบต.ทรายมูล (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว62465013ทำแล้ว 18/11/255630242020
119. อบต.ท่าโพธิ์ศรี (เดชอุดม)ทำแล้ว6150145110ทำแล้ว 25/06/255640313131
120. อบต.ท่าเมือง (ดอนมดแดง)ทำแล้ว5213216192ทำแล้ว 14/06/2556761311
121. อบต.ท่าลาด (วารินชำราบ)ทำแล้ว6288274204ทำแล้ว 14/06/25561411211
122. อบต.ท่าหลวง (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6206206205ทำแล้ว 20/03/255746383733
123. อบต.ท่าไห (เขื่องใน)ทำแล้ว650154189ทำแล้ว 17/06/25565333171616
124. อบต.ทุ่งเทิง (เดชอุดม)ทำแล้ว9194206184ทำแล้ว 25/06/25561125595959
125. อบต.ธาตุน้อย (เขื่องใน)ทำแล้ว51195644ทำแล้ว 25/06/05566912811433
126. อบต.นากระแซง (เดชอุดม)ทำแล้ว7235201182ทำแล้ว 19/06/255680656563
127. อบต.นาเกษม (ทุ่งศรีอุดม)ทำแล้ว5765858ทำแล้ว 15/08/2556126833
128. อบต.นาคาย (ตาลสุม)ทำแล้ว613999ทำแล้ว 27/06/25561151544
129. อบต.นาคำ (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว6727272ทำแล้ว 28/06/25569222
130. อบต.นาคำใหญ่ (เขื่องใน)ทำแล้ว6129128120ทำแล้ว 27/06/2556330272726
131. อบต.นาเจริญ (เดชอุดม)ทำแล้ว7156105106ทำแล้ว 27/05/255644202019
132. อบต.นาดี (นาเยีย)ทำแล้ว6293293293ทำแล้ว 18/06/255642282323
133. อบต.นาตาล (นาตาล)ทำแล้ว7130130130ทำแล้ว 17/05/2556695888584
134. อบต.นาพิน (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6335335335ทำแล้ว 03/06/25562412108
135. อบต.นาโพธิ์ (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6140141139ทำแล้ว 03/06/2556331444
136. อบต.นาโพธิ์กลาง (โขงเจียม)ทำแล้ว8659682335ทำแล้ว 25/06/255623111
137. อบต.นาเลิง (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว6148183163ทำแล้ว 28/06/255668282626
138. อบต.นาเลิน (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว674ทำแล้ว 28/06/255638112494947
139. อบต.นาแวง (เขมราฐ)ทำแล้ว71159587ทำแล้ว 17/06/255620555
140. อบต.นาส่วง (เดชอุดม)ทำแล้ว6317238114ทำแล้ว 24/03/20143264545453
141. อบต.นาสะไม (ตระการพืชผล)ทำแล้ว585141187ทำแล้ว 27/05/2556334303029
142. อบต.นาห่อม (ทุ่งศรีอุดม)ทำแล้ว7929939ทำแล้ว 19/06/255632232322
143. อบต.โนนกลาง (สำโรง)ทำแล้ว6137132132ทำแล้ว 26/06/255615141414
144. อบต.โนนกลาง (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว784778ทำแล้ว 27/06/255740403935
145. อบต.โนนก่อ (สิรินธร)ทำแล้ว7370370370ทำแล้ว 14/06/2556850494942
146. อบต.โนนกาเล็น (สำโรง)ทำแล้ว58111897ทำแล้ว 24/06/255661565656
147. อบต.โนนกาหลง (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว714010891ทำแล้ว 30/06/2556532242420
148. อบต.โนนกุง (ตระการพืชผล)ทำแล้ว8206246274ทำแล้ว 20/05/255626131313
149. อบต.โนนค้อ (บุณฑริก)ทำแล้ว6191171170ทำแล้ว 12/06/255631121212
150. อบต.โนนผึ้ง (วารินชำราบ)ทำแล้ว9464399307ทำแล้ว 21/06/25561442322
151. อบต.โนนรัง (เขื่องใน)ทำแล้ว6746151ทำแล้ว 26/06/255631282828
152. อบต.โนนสมบูรณ์ (เดชอุดม)ทำแล้ว7149148124ทำแล้ว 25/03/255726666
153. อบต.โนนสมบูรณ์ (นาจะหลวย)ทำแล้ว516015091ทำแล้ว 14/06/255628222011
154. อบต.โนนสวรรค์ (นาจะหลวย)ทำแล้ว6232232232ทำแล้ว 15/05/2556176434343
155. อบต.โนนสวาง (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว512310384ทำแล้ว 12/06/2556231622
156. อบต.โนนโหนน (วารินชำราบ)ทำแล้ว7208146159ทำแล้ว 24/06/255624291877
157. อบต.บอน (สำโรง)ทำแล้ว6218224237ทำแล้ว 25/06/255629161616
158. อบต.บัวงาม (เดชอุดม)ทำแล้ว6163162150ทำแล้ว 14/06/255610766
159. อบต.บัวงาม (บุณฑริก)ทำแล้ว522017014ทำแล้ว 29/01/255747151010
160. อบต.บ้านแขม (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว7118118118ทำแล้ว 28/06/255651454543
161. อบต.บ้านแดง (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6128141117ทำแล้ว 10/06/255621886
162. อบต.บ้านตูม (นาจะหลวย)ทำแล้ว6205274374ทำแล้ว 27/06/255626777
163. อบต.บ้านไทย (เขื่องใน)ทำแล้ว7220194194ทำแล้ว 28/06/2556363312625
164. อบต.บ้านแมด (บุณฑริก)ทำแล้ว51727826ทำแล้ว 28/06/2556834262626
165. อบต.บุ่งหวาย (วารินชำราบ)ทำแล้ว78464208ทำแล้ว 25/06/25562843363636
166. อบต.บุเปือย (น้ำยืน)ทำแล้ว7263170153ทำแล้ว 03/06/25562388252525
167. อบต.ปะอาว (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว81572324ทำแล้ว 30/05/255628175535248
168. อบต.ป่าโมง (เดชอุดม)ทำแล้ว61391810ทำแล้ว 20/06/25563131088
169. อบต.เป้า (ตระการพืชผล)ทำแล้ว7205204204ทำแล้ว 07/02/255741383838
170. อบต.ไผ่ใหญ่ (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว51188684ทำแล้ว 10/06/255635313125
171. อบต.ฝางคำ (สิรินธร)ทำแล้ว6202203203ทำแล้ว 24/06/255682322
172. อบต.พรสวรรค์ (นาจะหลวย)ทำแล้ว5147134118ทำแล้ว 30/05/25564261255
173. อบต.พะลาน (นาตาล)ทำแล้ว6285190162ทำแล้ว 14/06/25561211109
174. อบต.พังเคน (นาตาล)ทำแล้ว6243239239ทำแล้ว 25/03/25574653141414
175. อบต.แพงใหญ่ (เหล่าเสือโก้ก)ทำแล้ว7132168167ทำแล้ว 09/04/25562035272727
176. อบต.โพธิ์ไทร (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว43052319ทำแล้ว 17/05/255611591022
177. อบต.โพธิ์ใหญ่ (วารินชำราบ)ทำแล้ว6158118111ทำแล้ว 28/06/2556741877
178. อบต.โพนงาม (บุณฑริก)ทำแล้ว7341234174ทำแล้ว 28/06/255632137949494
179. อบต.โพนแพง (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว8105104104ทำแล้ว 19/06/255626181818
180. อบต.โพนเมือง (เหล่าเสือโก้ก)ทำแล้ว5157279284ทำแล้ว 11/03/25577870622626
181. อบต.ไพบูลย์ (น้ำขุ่น)ทำแล้ว5160141177ทำแล้ว 24/06/255661505050
182. อบต.ม่วงสามสิบ (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว61308565ทำแล้ว 28/06/2556148341616
183. อบต.ม่วงใหญ่ (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว7883744ทำแล้ว 14/06/2556314131210
184. อบต.เมืองเดช (เดชอุดม)ทำแล้ว61508989ทำแล้ว 17/06/2556156565654
185. อบต.ยาง (น้ำยืน)ทำแล้ว6274249249ทำแล้ว 28/06/2556101321212
186. อบต.ยางขี้นก (เขื่องใน)ทำแล้ว6474711ทำแล้ว 17/06/25561131202019
187. อบต.ยางโยภาพ (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว5203129116ทำแล้ว 03/06/25561438323231
188. อบต.ยางสักกระโพหลุ่ม (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว7501526526ทำแล้ว 17/06/255612666
189. อบต.ยางใหญ่ (น้ำยืน)ทำแล้ว7190229211ทำแล้ว 21/06/2556381888
190. อบต.ระเว (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว615314195ทำแล้ว 20/06/255665200186185177
191. อบต.ไร่ใต้ (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว7313530ทำแล้ว 13/06/25561222888
192. อบต.ไร่น้อย (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว7365651532ทำแล้ว 30/06/255643434342
193. อบต.ลาดควาย (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว5666666ทำแล้ว 20/03/255713111000
194. อบต.วาริน (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว6154155154ทำแล้ว 27/06/25567371511
195. อบต.ศรีสุข (เขื่องใน)ทำแล้ว5367372315ทำแล้ว 13/06/2556570262624
196. อบต.สงยาง (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว5245133120ทำแล้ว 01/10/25565146000
197. อบต.สมสะอาด (เดชอุดม)ทำแล้ว61756664ทำแล้ว 27/06/255657149121121108
198. อบต.สระสมิง (วารินชำราบ)ทำแล้ว7115112110ทำแล้ว 28/06/255612111
199. อบต.สร้างถ่อ (เขื่องใน)ทำแล้ว61089897ทำแล้ว 20/06/255673605755
200. อบต.สหธาตุ (เขื่องใน)ทำแล้ว610310499ทำแล้ว 27/06/2556862525252
201. อบต.สองคอน (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว71624544ทำแล้ว 11/06/2556352622
202. อบต.สะพือ (ตระการพืชผล)ทำแล้ว8177120175ทำแล้ว 15/05/2556210533
203. อบต.สารภี (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว5126369228ทำแล้ว 07/06/25562046332323
204. อบต.สำโรง (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว6297269295ทำแล้ว 28/06/255621666
205. อบต.สำโรง (ตาลสุม)ทำแล้ว6646464ทำแล้ว 25/04/255727171717
206. อบต.โสกแสง (นาจะหลวย)ทำแล้ว6239267251ทำแล้ว 01/10/255627151110
207. อบต.หนองกินเพล (วารินชำราบ)ทำแล้ว7323352335ทำแล้ว 11/06/25562371121111
208. อบต.หนองกุง (ตาลสุม)ทำแล้ว61048887ทำแล้ว 14/06/25566523763
209. อบต.หนองขอน (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว6332332332ทำแล้ว 25/06/25563221
210. อบต.หนองไข่นก (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว6858585ทำแล้ว 14/06/2556324887
211. อบต.หนองช้างใหญ่ (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว725810934ทำแล้ว 16/05/255628252525
212. อบต.หนองเต่า (ตระการพืชผล)ทำแล้ว715712867ทำแล้ว 11/06/255648454543
213. อบต.หนองทันน้ำ (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว5219220220ทำแล้ว 28/06/2556132313130
214. อบต.หนองบก (เหล่าเสือโก้ก)ทำแล้ว4928791ทำแล้ว 03/09/255642181814
215. อบต.หนองบ่อ (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว6159186ทำแล้ว 05/06/2556181154
216. อบต.หนองบัวฮี (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6180181181ทำแล้ว 12/06/25565185107107100
217. อบต.หนองเมือง (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว8136139116ทำแล้ว 27/06/2556137352419
218. อบต.หนองสะโน (บุณฑริก)ทำแล้ว63161820ทำแล้ว 25/06/255654977
219. อบต.หนองสิม (เขมราฐ)ทำแล้ว6114108106ทำแล้ว 27/06/255622222
220. อบต.หนองแสงใหญ่ (โขงเจียม)ทำแล้ว6227227227ทำแล้ว 11/06/2556822151514
221. อบต.หนองเหล่า (เขื่องใน)ทำแล้ว7134127123ทำแล้ว 20/06/2556984565653
222. อบต.หนองเหล่า (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว6168173171ทำแล้ว 28/06/25562122975
223. อบต.หนองอ้ม (ทุ่งศรีอุดม)ทำแล้ว5117117117ทำแล้ว 14/06/2556151277
224. อบต.หนองฮาง (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว5252224227ทำแล้ว 20/06/25561444353523
225. อบต.หนองไฮ (สำโรง)ทำแล้ว6294270164ทำแล้ว 27/09/2556421554
226. อบต.หนามแท่ง (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว61174039ทำแล้ว 20/06/255614000
227. อบต.ห้วยขะยุง (วารินชำราบ)ทำแล้ว71467880ทำแล้ว 28/06/25561040733
228. อบต.ห้วยข่า (บุณฑริก)ทำแล้ว7398398398ทำแล้ว 25/06/255659343427
229. อบต.ห้วยไผ่ (โขงเจียม)ทำแล้ว789102114ทำแล้ว 17/06/2556457494947
230. อบต.ห้วยฝ้ายพัฒนา (ตระการพืชผล)ทำแล้ว618516184ทำแล้ว 14/05/255638323232
231. อบต.ห้วยยาง (โขงเจียม)ทำแล้ว7162144127ทำแล้ว 3313111
232. อบต.หัวดอน (เขื่องใน)ทำแล้ว6176155142ทำแล้ว 18/06/2556574575754
233. อบต.หัวเรือ (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว6379289305ทำแล้ว 28/06/25561331288
234. อบต.เหล่างาม (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว8238144206ทำแล้ว 15/05/2556961996
235. อบต.เหล่าแดง (ดอนมดแดง)ทำแล้ว6113106106ทำแล้ว 575776
236. อบต.เหล่าบก (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว6818181ทำแล้ว 11/06/25561231371
237. อบต.ไหล่ทุ่ง (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6106106106ทำแล้ว 12/06/2556106262625
238. อบต.อ่างศิลา (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6905747ทำแล้ว 20/06/255664565656
239. อบต.เอือดใหญ่ (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว71016035ทำแล้ว 10/06/255663000
รวม 239 อปท.2391,47547,95042,15938,0532392,68812,9417,3466,5816,302
ข้อมูล ณ 06/08/2563