รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ศรีสะเกษ ปี 2557

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255725582559
1. อบจ.ศรีสะเกษ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว51,6611,3901,343ทำแล้ว 02/04/25572487484545
2. เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว5498310283ทำแล้ว 21/06/25563396727269
3. เทศบาลเมืองศรีสะเกษ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว10244235548ทำแล้ว 25/06/25563022021921566
4. เทศบาลตำบลกระหวัน (ขุนหาญ)ทำแล้ว4252252252ทำแล้ว 17/05/25568116848382
5. เทศบาลตำบลกันทรอม (ขุนหาญ)ทำแล้ว7176187177ทำแล้ว 24/06/25565765585858
6. เทศบาลตำบลกันทรารมย์ (กันทรารมย์)ทำแล้ว6808184ทำแล้ว 28/06/255659272626
7. เทศบาลตำบลกำแพง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว789109106ทำแล้ว 25/06/255686950137
8. เทศบาลตำบลขุนหาญ (ขุนหาญ)ทำแล้ว4560222316ทำแล้ว 07/06/25561141121116117
9. เทศบาลตำบลโคกจาน (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว68522ทำแล้ว 09/10/25563197959595
10. เทศบาลตำบลจานแสนไชย (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว6172172172ทำแล้ว 22/05/25563034212121
11. เทศบาลตำบลโดด (โพธิ์ศรีสุวรรณ)ทำแล้ว6998685ทำแล้ว 25/06/255631282727
12. เทศบาลตำบลแต้ (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว8235212192ทำแล้ว 27/06/2556175154154148
13. เทศบาลตำบลน้ำคำ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว6261263263ทำแล้ว 10/06/25564137103102101
14. เทศบาลตำบลโนนสูง (ขุนหาญ)ทำแล้ว594138114ทำแล้ว 18/06/25565287786765
15. เทศบาลตำบลบัวหุ่ง (ราษีไศล)ทำแล้ว6179172162ทำแล้ว 13/06/255670565655
16. เทศบาลตำบลบึงบูรพ์ (บึงบูรพ์)ทำแล้ว13221185166ทำแล้ว 24/06/255659252424
17. เทศบาลตำบลบุสูง (วังหิน)ทำแล้ว5897992ทำแล้ว 25/06/2556179149119118117
18. เทศบาลตำบลปรางค์กู่ (ปรางค์กู่)ทำแล้ว5612929ทำแล้ว 26/06/2556115111010
19. เทศบาลตำบลผือใหญ่ (โพธิ์ศรีสุวรรณ)ทำแล้ว8148106106ทำแล้ว 24/06/25561112797979
20. เทศบาลตำบลพยุห์ (พยุห์)ทำแล้ว7945554ทำแล้ว 25/06/255645888
21. เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ (ขุนหาญ)ทำแล้ว614010181ทำแล้ว 28/06/25567766454545
22. เทศบาลตำบลไพรบึง (ไพรบึง)ทำแล้ว5363364364ทำแล้ว 28/06/2556546282727
23. เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ (ขุขันธ์)ทำแล้ว5226222222ทำแล้ว 28/06/255643343434
24. เทศบาลตำบลเมืองคง (ราษีไศล)ทำแล้ว11122171171ทำแล้ว 24/06/2556371353534
25. เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ (เมืองจันทร์)ทำแล้ว8182181181ทำแล้ว 18/06/255624202015
26. เทศบาลตำบลยางชุมน้อย (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว5169111106ทำแล้ว 26/06/255665656565
27. เทศบาลตำบลวังหิน (วังหิน)ทำแล้ว5119128128ทำแล้ว 14/05/255623151515
28. เทศบาลตำบลศรีรัตนะ (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว515416649ทำแล้ว 21/06/25563563299
29. เทศบาลตำบลศรีสะอาด (ขุขันธ์)ทำแล้ว880194210ทำแล้ว 28/06/255667515049
30. เทศบาลตำบลส้มป่อย (ราษีไศล)ทำแล้ว616311ทำแล้ว 06/06/255658126797979
31. เทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่ (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว7138373229ทำแล้ว 10/06/255664343432
32. เทศบาลตำบลสวนกล้วย (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6149149149ทำแล้ว 28/06/25566444
33. เทศบาลตำบลสำโรงพลัน (ไพรบึง)ทำแล้ว6142136117ทำแล้ว 08/05/255633101979589
34. เทศบาลตำบลสิ (ขุนหาญ)ทำแล้ว5120120121ทำแล้ว 29/01/255741139122122115
35. เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6264259257ทำแล้ว 25/06/255641292929
36. เทศบาลตำบลหนองใหญ่ (เมืองจันทร์)ทำแล้ว920410695ทำแล้ว 26/06/255645888
37. เทศบาลตำบลห้วยทับทัน (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว5182122117ทำแล้ว 31/12/2557104747070
38. เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว6868686ทำแล้ว 24/06/255655353535
39. อบต.กระแชง (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6190137114ทำแล้ว 27/06/255650353535
40. อบต.กฤษณา (ขุขันธ์)ทำแล้ว72102121ทำแล้ว 28/06/2556126252525
41. อบต.กล้วยกว้าง (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว81123019ทำแล้ว 13/04/255612112686868
42. อบต.กันทรารมย์ (ขุขันธ์)ทำแล้ว41194240ทำแล้ว 17/06/255662505047
43. อบต.ก้านเหลือง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว7182144135ทำแล้ว 15/05/255674626262
44. อบต.กุง (ศิลาลาด)ทำแล้ว62048571ทำแล้ว 12/06/2556180141414
45. อบต.กุดเมืองฮาม (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว41199693ทำแล้ว 14/06/2556460535353
46. อบต.กุดเสลา (กันทรลักษ์)ทำแล้ว613428166ทำแล้ว 26/06/255640303030
47. อบต.กู่ (ปรางค์กู่)ทำแล้ว8106104104ทำแล้ว 12/09/2556556301513
48. อบต.ขนุน (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6152113107ทำแล้ว 14/05/25561448423230
49. อบต.ขะยูง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว6968680ทำแล้ว 24/06/255667666663
50. อบต.ขุนหาญ (ขุนหาญ)ทำแล้ว5354354354ทำแล้ว 30/06/255718181818
51. อบต.เขิน (น้ำเกลี้ยง)ทำแล้ว6148178163ทำแล้ว 07/06/065624125101101100
52. อบต.แข้ (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว5164158112ทำแล้ว 11/06/2556234272727
53. อบต.แขม (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว8432019ทำแล้ว 24/06/25561121188
54. อบต.คลีกลิ้ง (ศิลาลาด)ทำแล้ว7364364364ทำแล้ว 14/06/2556128939193
55. อบต.คอนกาม (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว5227251218ทำแล้ว 14/06/2556957333333
56. อบต.คำเนียม (กันทรารมย์)ทำแล้ว5100905ทำแล้ว 25/06/25566373594841
57. อบต.คูซอด (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว512412485ทำแล้ว 08/08/25564039302727
58. อบต.คูบ (น้ำเกลี้ยง)ทำแล้ว5271280282ทำแล้ว 03/06/255685747474
59. อบต.โคกตาล (ภูสิงห์)ทำแล้ว81305251ทำแล้ว 26/06/2556148363636
60. อบต.โคกเพชร (ขุขันธ์)ทำแล้ว71552222ทำแล้ว 28/06/25561881635958
61. อบต.โคกหล่าม (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว6855050ทำแล้ว 17/06/25562348414140
62. อบต.จะกง (ขุขันธ์)ทำแล้ว51139068ทำแล้ว 28/06/255680143119116113
63. อบต.จาน (กันทรารมย์)ทำแล้ว7139146135ทำแล้ว 24/06/2556955383532
64. อบต.จาน (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว9306220197ทำแล้ว 14/05/255655392727
65. อบต.จานใหญ่ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว5151199152ทำแล้ว 30/06/255737202018
66. อบต.จิกสังข์ทอง (ราษีไศล)ทำแล้ว9141124121ทำแล้ว 25/06/2556171101019797
67. อบต.โจดม่วง (ศิลาลาด)ทำแล้ว6924231ทำแล้ว 24/06/255614131312
68. อบต.ใจดี (ขุขันธ์)ทำแล้ว6477361340ทำแล้ว 28/06/2556161373635
69. อบต.ชำ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว7156139129ทำแล้ว 04/06/255635312420
70. อบต.ซำ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว7296227109ทำแล้ว 13/02/255723141212
71. อบต.ดงรัก (ภูสิงห์)ทำแล้ว5106111109ทำแล้ว 27/06/255646242417
72. อบต.ดวนใหญ่ (วังหิน)ทำแล้ว7200214210ทำแล้ว 28/06/25561146108108108
73. อบต.ดองกำเม็ด (ขุขันธ์)ทำแล้ว51711942ทำแล้ว 20/06/0656245323232
74. อบต.ด่าน (ราษีไศล)ทำแล้ว6311321321ทำแล้ว 24/06/255649403936
75. อบต.ดินแดง (ไพรบึง)ทำแล้ว51127965ทำแล้ว 03/06/2556264595958
76. อบต.ดู่ (ปรางค์กู่)ทำแล้ว7224208208ทำแล้ว 27/06/25561467595656
77. อบต.ดู่ (ราษีไศล)ทำแล้ว8245281250ทำแล้ว 14/06/25563179686767
78. อบต.ดู่ (กันทรารมย์)ทำแล้ว81116874ทำแล้ว 07/06/255610666
79. อบต.ดูน (กันทรารมย์)ทำแล้ว891194189ทำแล้ว 17/06/2556148474242
80. อบต.ตระกาจ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว7163342162ทำแล้ว 27/06/255659464646
81. อบต.ตองปิด (น้ำเกลี้ยง)ทำแล้ว734634538ทำแล้ว 17/06/255648484848
82. อบต.ตะเคียน (ขุขันธ์)ทำแล้ว5276208191ทำแล้ว 26/08/25568566656565
83. อบต.ตะเคียนราม (ภูสิงห์)ทำแล้ว5184283162ทำแล้ว 30/05/2556113797877
84. อบต.ตะดอบ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว6165165165ทำแล้ว 01/05/255620666
85. อบต.ตาเกษ (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว6230267267ทำแล้ว 01/07/25564444
86. อบต.ตาโกน (เมืองจันทร์)ทำแล้ว916610480ทำแล้ว 24/06/255628101010
87. อบต.ตาอุด (ขุขันธ์)ทำแล้ว52207173ทำแล้ว 28/06/2556256555553
88. อบต.ตำแย (พยุห์)ทำแล้ว924122ทำแล้ว 28/06/255691121009790
89. อบต.ตูม (ปรางค์กู่)ทำแล้ว8743751750ทำแล้ว 17/05/255630282828
90. อบต.ตูม (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว7395298302ทำแล้ว 31/07/2556283352422
91. อบต.ท่าคล้อ (เบญจลักษ์)ทำแล้ว7153147137ทำแล้ว 09/07/255659595854
92. อบต.ทาม (กันทรารมย์)ทำแล้ว10771919ทำแล้ว 13/06/25561727252523
93. อบต.ทุ่งไชย (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว7177158147ทำแล้ว 25/06/2556366593836
94. อบต.ทุ่งสว่าง (วังหิน)ทำแล้ว614113290ทำแล้ว 26/11/255636212118
95. อบต.ทุ่งใหญ่ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว646211851ทำแล้ว 25/07/255647421919
96. อบต.ทุ่ม (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว618811ทำแล้ว 16/07/2556142242424
97. อบต.ธาตุ (วังหิน)ทำแล้ว639113899ทำแล้ว 28/06/25566147145143141
98. อบต.น้ำเกลี้ยง (น้ำเกลี้ยง)ทำแล้ว5115171154ทำแล้ว 17/06/255681595858
99. อบต.น้ำอ้อม (กันทรลักษ์)ทำแล้ว610712179ทำแล้ว 19/09/255737121265
100. อบต.นิคมพัฒนา (ขุขันธ์)ทำแล้ว6185131145ทำแล้ว 30/05/255658311410
101. อบต.โนนค้อ (โนนคูณ)ทำแล้ว613811474ทำแล้ว 28/06/255656111
102. อบต.โนนคูณ (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว6274166158ทำแล้ว 26/07/255636191917
103. อบต.โนนปูน (ไพรบึง)ทำแล้ว6806653ทำแล้ว 18/10/255645414037
104. อบต.โนนเพ็ก (พยุห์)ทำแล้ว6203141141ทำแล้ว 28/06/25562746444442
105. อบต.โนนสัง (กันทรารมย์)ทำแล้ว9159ทำแล้ว 04/06/255615986
106. อบต.โนนสำราญ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว7115148148ทำแล้ว 05/06/0656430282828
107. อบต.บก (โนนคูณ)ทำแล้ว610234ทำแล้ว 14/06/255658106393939
108. อบต.บ่อแก้ว (วังหิน)ทำแล้ว41468256ทำแล้ว 25/06/2556360555553
109. อบต.บักดอง (ขุนหาญ)ทำแล้ว4414402402ทำแล้ว 13/06/2556127322322
110. อบต.บัวน้อย (กันทรารมย์)ทำแล้ว6143143143ทำแล้ว 28/06/2556329232321
111. อบต.บึงบอน (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว71134646ทำแล้ว 14/06/25565879797979
112. อบต.บึงมะลู (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6182233331ทำแล้ว 21/01/255780173151151148
113. อบต.ปราสาท (ขุขันธ์)ทำแล้ว6765858ทำแล้ว 14/06/25563197959389
114. อบต.ปราสาท (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว72539191ทำแล้ว 28/06/255645313130
115. อบต.ปราสาทเยอ (ไพรบึง)ทำแล้ว611394109ทำแล้ว 14/06/255655282828
116. อบต.ปรือใหญ่ (ขุขันธ์)ทำแล้ว5320307307ทำแล้ว 26/06/25566098535149
117. อบต.ปะอาว (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว7159105105ทำแล้ว 17/06/25567386727268
118. อบต.เป๊าะ (บึงบูรพ์)ทำแล้ว6100122104ทำแล้ว 26/06/2556972676767
119. อบต.ผักแพว (กันทรารมย์)ทำแล้ว5162162162ทำแล้ว 07/06/25561911109
120. อบต.ผักไหม (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว6255220176ทำแล้ว 29/05/255693909090
121. อบต.ไผ่ (ราษีไศล)ทำแล้ว6173155168ทำแล้ว 14/06/255681595957
122. อบต.พยุห์ (พยุห์)ทำแล้ว5141141141ทำแล้ว 06/06/255650505050
123. อบต.พรหมสวัสดิ์ (พยุห์)ทำแล้ว6186169167ทำแล้ว 26/06/255613136474746
124. อบต.พราน (ขุนหาญ)ทำแล้ว7168170170ทำแล้ว 27/06/255625151515
125. อบต.พิงพวย (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว779335170ทำแล้ว 26/06/25554671211010
126. อบต.พิมาย (ปรางค์กู่)ทำแล้ว8149198266ทำแล้ว 14/06/2556109898989
127. อบต.พิมายเหนือ (ปรางค์กู่)ทำแล้ว8207208198ทำแล้ว 24/06/2556212010210283
128. อบต.โพธิ์ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว5726867ทำแล้ว 02/05/255624161613
129. อบต.โพธิ์ (โนนคูณ)ทำแล้ว5270189189ทำแล้ว 14/06/255626222
130. อบต.โพธิ์ชัย (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว8989817ทำแล้ว 25/06/2556264614536
131. อบต.โพธิ์วงศ์ (ขุนหาญ)ทำแล้ว71018689ทำแล้ว 28/06/2556161514638
132. อบต.โพธิ์ศรี (ปรางค์กู่)ทำแล้ว5149260193ทำแล้ว 10/06/2556363525251
133. อบต.โพนข่า (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว681103103ทำแล้ว 28/05/255674464646
134. อบต.โพนเขวา (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว101886792ทำแล้ว 14/06/25563389828282
135. อบต.โพนค้อ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว10118105105ทำแล้ว 30/05/2556252353531
136. อบต.โพนยาง (วังหิน)ทำแล้ว7253121178ทำแล้ว 14/06/25561954404039
137. อบต.ไพร (ขุนหาญ)ทำแล้ว5163149125ทำแล้ว 26/06/255650323128
138. อบต.ไพรบึง (ไพรบึง)ทำแล้ว6112209209ทำแล้ว 14/05/25561681545350
139. อบต.ไพรพัฒนา (ภูสิงห์)ทำแล้ว695171117ทำแล้ว 2861555453
140. อบต.ภูเงิน (กันทรลักษ์)ทำแล้ว7146148148ทำแล้ว 17/06/25561041644
141. อบต.ภูผาหมอก (กันทรลักษ์)ทำแล้ว9959188ทำแล้ว 21/06/255634323232
142. อบต.ภูฝ้าย (ขุนหาญ)ทำแล้ว8109109109ทำแล้ว 28/06/25564868686868
143. อบต.เมือง (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6181173168ทำแล้ว 12/06/2556645252525
144. อบต.เมืองคง (ราษีไศล)ทำแล้ว6172173173ทำแล้ว 26/06/255641303030
145. อบต.เมืองแคน (ราษีไศล)ทำแล้ว616510993ทำแล้ว 14/06/065666363636
146. อบต.เมืองน้อย (กันทรารมย์)ทำแล้ว6357364364ทำแล้ว 28/06/255657525252
147. อบต.เมืองหลวง (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว6423021ทำแล้ว 28/06/25564683424241
148. อบต.ยาง (กันทรารมย์)ทำแล้ว93337575ทำแล้ว 28/06/255638232015
149. อบต.ยางชุมใหญ่ (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว5134137137ทำแล้ว 25/06/2556278666664
150. อบต.รังแร้ง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว7393939ทำแล้ว 27/06/2556330141413
151. อบต.รุง (กันทรลักษ์)ทำแล้ว5114114114ทำแล้ว 03/06/2556767565656
152. อบต.รุ่งระวี (น้ำเกลี้ยง)ทำแล้ว6329531345ทำแล้ว 03/06/255648164130129127
153. อบต.ลมศักดิ์ (ขุขันธ์)ทำแล้ว4754949ทำแล้ว 25/06/255657303028
154. อบต.ละทาย (กันทรารมย์)ทำแล้ว977139ทำแล้ว 08/06/255633292929
155. อบต.ละลม (ภูสิงห์)ทำแล้ว8218218214ทำแล้ว 28/06/25567655
156. อบต.ละลาย (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6929127ทำแล้ว 19/06/06563658414140
157. อบต.ละเอาะ (น้ำเกลี้ยง)ทำแล้ว5408524232ทำแล้ว 27/06/2556744242424
158. อบต.ลิ้นฟ้า (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว6230191184ทำแล้ว 19/06/25565840444
159. อบต.เวียงเหนือ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6271271271ทำแล้ว 07/06/25562690747472
160. อบต.ศรีแก้ว (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว616820917ทำแล้ว 23/05/255686787872
161. อบต.ศรีตระกูล (ขุขันธ์)ทำแล้ว8243243243ทำแล้ว 14/06/255613131112
162. อบต.ศรีโนนงาม (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว51437270ทำแล้ว 28/06/255671626262
163. อบต.ศรีสำราญ (วังหิน)ทำแล้ว8265268295ทำแล้ว 14/06/2556736231514
164. อบต.สมอ (ปรางค์กู่)ทำแล้ว6898785ทำแล้ว 03/07/255610322
165. อบต.สระเยาว์ (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว6460248192ทำแล้ว 15/05/25561461353433
166. อบต.สร้างปี่ (ราษีไศล)ทำแล้ว5223234256ทำแล้ว 14/06/255632181717
167. อบต.สวาย (ปรางค์กู่)ทำแล้ว5150109ทำแล้ว 15/05/2556429131313
168. อบต.สะเดาใหญ่ (ขุขันธ์)ทำแล้ว8219107ทำแล้ว 15/06/255640145999997
169. อบต.สะพุง (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว81188585ทำแล้ว 16/05/25561289727270
170. อบต.สังเม็ก (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6216372372ทำแล้ว 18/06/255641343433
171. อบต.สำโรง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว7116110110ทำแล้ว 28/06/255611888
172. อบต.สำโรงตาเจ็น (ขุขันธ์)ทำแล้ว6179125113ทำแล้ว 26/06/255685615954
173. อบต.สำโรงปราสาท (ปรางค์กู่)ทำแล้ว7830834834ทำแล้ว 07/04/25573118868677
174. อบต.สุขสวัสดิ์ (ไพรบึง)ทำแล้ว6361255214ทำแล้ว 22/11/25561529292929
175. อบต.เสาธงชัย (กันทรลักษ์)ทำแล้ว61266462ทำแล้ว 07/05/255632292929
176. อบต.เสียว (เบญจลักษ์)ทำแล้ว6603603603ทำแล้ว 21/06/25561010108
177. อบต.เสียว (โพธิ์ศรีสุวรรณ)ทำแล้ว62415917ทำแล้ว 24/06/25561011442
178. อบต.เสื่องข้าว (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว913913029ทำแล้ว 07/02/065749119818181
179. อบต.โสน (ขุขันธ์)ทำแล้ว6584163155ทำแล้ว 20/06/255634262626
180. อบต.หญ้าปล้อง (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว6260197200ทำแล้ว 21/06/255636103959393
181. อบต.หนองกุง (โนนคูณ)ทำแล้ว51243445ทำแล้ว 17/06/255648152123119114
182. อบต.หนองแก้ว (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว3444444ทำแล้ว 14/06/25563243414141
183. อบต.หนองแก้ว (กันทรารมย์)ทำแล้ว9129154102ทำแล้ว 14/06/255623181818
184. อบต.หนองครก (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว67214276ทำแล้ว 21/06/255645303028
185. อบต.หนองค้า (พยุห์)ทำแล้ว514311798ทำแล้ว 18/06/25561651433431
186. อบต.หนองแค (ราษีไศล)ทำแล้ว6126ทำแล้ว 30/06/2556126848482
187. อบต.หนองงูเหลือม (เบญจลักษ์)ทำแล้ว4916457ทำแล้ว 26/06/25562061515150
188. อบต.หนองฉลอง (ขุขันธ์)ทำแล้ว5148181117ทำแล้ว 13/06/255645222222
189. อบต.หนองเชียงทูน (ปรางค์กู่)ทำแล้ว7178178177ทำแล้ว 14/05/255624161616
190. อบต.หนองบัว (กันทรารมย์)ทำแล้ว8148501ทำแล้ว 14/06/25568866
191. อบต.หนองบัวดง (ศิลาลาด)ทำแล้ว5436484186ทำแล้ว 28/06/255661333332
192. อบต.หนองไผ่ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว6163138130ทำแล้ว 11/12/255634111333333
193. อบต.หนองม้า (โพธิ์ศรีสุวรรณ)ทำแล้ว51776666ทำแล้ว 21/05/255630222221
194. อบต.หนองแวง (กันทรารมย์)ทำแล้ว5144202196ทำแล้ว 21/06/2556158454544
195. อบต.หนองหมี (ราษีไศล)ทำแล้ว5884115ทำแล้ว 12/06/255648131313
196. อบต.หนองหว้า (เบญจลักษ์)ทำแล้ว6152169144ทำแล้ว 14/06/2556107173138138137
197. อบต.หนองหัวช้าง (กันทรารมย์)ทำแล้ว8136131230ทำแล้ว 03/06/25563752515150
198. อบต.หนองห้าง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว62279898ทำแล้ว 25/06/2556650424240
199. อบต.หนองอึ่ง (ราษีไศล)ทำแล้ว61991717ทำแล้ว 13/06/255640151514
200. อบต.หนองฮาง (เบญจลักษ์)ทำแล้ว61058774ทำแล้ว 18/06/255665595858
201. อบต.หนองไฮ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว788146310ทำแล้ว 12/02/255788767676
202. อบต.หนองไฮ (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว8170176175ทำแล้ว 27/06/25562935252525
203. อบต.หมากเขียบ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว63169588ทำแล้ว 15/05/2556366585858
204. อบต.ห้วยจันทร์ (ขุนหาญ)ทำแล้ว6952738ทำแล้ว 30/06/255638333230
205. อบต.ห้วยตามอญ (ภูสิงห์)ทำแล้ว8133167119ทำแล้ว 28/06/2556676165
206. อบต.ห้วยตึ้กชู (ภูสิงห์)ทำแล้ว8289290290ทำแล้ว 11/06/2556214141414
207. อบต.ห้วยใต้ (ขุขันธ์)ทำแล้ว58479ทำแล้ว 15/07/25561111
208. อบต.ห้วยทับทัน (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว6195218191ทำแล้ว 28/06/2556782232219
209. อบต.ห้วยสำราญ (ขุขันธ์)ทำแล้ว41178787ทำแล้ว 28/06/255651211233
210. อบต.ห้วยเหนือ (ขุขันธ์)ทำแล้ว62130188ทำแล้ว 28/05/2556255111
211. อบต.หว้านคำ (ราษีไศล)ทำแล้ว6957474ทำแล้ว 14/06/2556261444443
212. อบต.หัวช้าง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว81329268ทำแล้ว 24/06/2556137313027
213. อบต.หัวเสือ (ขุขันธ์)ทำแล้ว7209151130ทำแล้ว 25/06/255661584444
214. อบต.เหล่ากวาง (โนนคูณ)ทำแล้ว6111133114ทำแล้ว 26/06/255624242121
215. อบต.อีเซ (โพธิ์ศรีสุวรรณ)ทำแล้ว7229338136ทำแล้ว 11/06/25561821866
216. อบต.อีปาด (กันทรารมย์)ทำแล้ว6106117123ทำแล้ว 11/06/2556852525249
217. อบต.อีหล่ำ (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว8137136138ทำแล้ว 10/06/2556181747467
รวม 217 อปท.2171,38442,55835,59632,0312172,70414,13510,1689,7079,272
ข้อมูล ณ 06/08/2563