รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สุรินทร์ ปี 2557

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255725582559
1. อบจ.สุรินทร์ (อ.เมืองสุรินทร์) ทำแล้ว 7 472 359 332 ทำแล้ว 65 0 0 0
2. เทศบาลเมืองสุรินทร์ (อ.เมืองสุรินทร์) ทำแล้ว 7 225 126 122 ทำแล้ว 151 3 0 0
3. เทศบาลตำบลกระหาด (อ.จอมพระ) ทำแล้ว 6 253 154 150 ทำแล้ว 77 0 0 0
4. เทศบาลตำบลกังแอน (อ.ปราสาท) ทำแล้ว 1 3 6 3 ทำแล้ว 1 0 0 0
5. เทศบาลตำบลกันตวจระมวล (อ.ปราสาท) ทำแล้ว 8 362 365 360 ทำแล้ว 82 12 9 9
6. เทศบาลตำบลกาบเชิง (อ.กาบเชิง) ทำแล้ว 6 360 248 225 ทำแล้ว 92 1 1 1
7. เทศบาลตำบลจอมพระ (อ.จอมพระ) ทำแล้ว 6 42 33 33 ทำแล้ว 3 0 0 0
8. เทศบาลตำบลชุมพลบุรี (อ.ชุมพลบุรี) ทำแล้ว 3 227 151 150 ทำแล้ว 1 0 0 0
9. เทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล (อ.ชุมพลบุรี) ทำแล้ว 7 336 339 339 ทำแล้ว 2 0 0 0
10. เทศบาลตำบลท่าตูม (อ.ท่าตูม) ทำแล้ว 6 83 61 61 ทำแล้ว 64 0 0 0
11. เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ (อ.ชุมพลบุรี) ทำแล้ว 8 255 264 302 ทำแล้ว 54 0 0 0
12. เทศบาลตำบลนิคมปราสาท (อ.ปราสาท) ทำแล้ว 8 117 82 78 ทำแล้ว 88 14 14 14
13. เทศบาลตำบลบัวเชด (อ.บัวเชด) ทำแล้ว 5 189 189 189 ทำแล้ว 125 0 0 0
14. เทศบาลตำบลบุแกรง (อ.จอมพระ) ทำแล้ว 6 95 134 41 ทำแล้ว 72 0 0 0
15. เทศบาลตำบลผักไหม (อ.ศีขรภูมิ) ทำแล้ว 6 303 271 292 ทำแล้ว 47 0 0 0
16. เทศบาลตำบลยะวึก (อ.ชุมพลบุรี) ทำแล้ว 6 76 81 78 ทำแล้ว 2 0 0 0
17. เทศบาลตำบลระแงง (อ.ศีขรภูมิ) ทำแล้ว 5 151 140 138 ทำแล้ว 66 10 0 0
18. เทศบาลตำบลรัตนบุรี (อ.รัตนบุรี) ทำแล้ว 7 125 148 110 ทำแล้ว 54 0 0 0
19. เทศบาลตำบลลำดวนสุรพินท์ (อ.ลำดวน) ทำแล้ว 6 131 192 21 ทำแล้ว 7 4 4 4
20. เทศบาลตำบลสนม (อ.สนม) ทำแล้ว 6 36 38 35 ทำแล้ว 1 0 0 0
21. เทศบาลตำบลสระขุด (อ.ชุมพลบุรี) ทำแล้ว 6 66 68 165 ทำแล้ว 2 0 0 0
22. เทศบาลตำบลสังขะ (อ.สังขะ) ทำแล้ว 7 191 137 81 ทำแล้ว 1 0 0 0
23. เทศบาลตำบลสำโรงทาบ (อ.สำโรงทาบ) ทำแล้ว 6 122 92 85 ทำแล้ว 2 0 0 0
24. เทศบาลตำบลหมื่นศรี (อ.สำโรงทาบ) ทำแล้ว 5 212 210 210 ทำแล้ว 47 0 0 0
25. เทศบาลตำบลเมืองที (อ.เมืองสุรินทร์) ทำแล้ว 6 84 84 77 ทำแล้ว 27 2 2 2
26. เทศบาลตำบลเมืองแก (อ.ท่าตูม) ทำแล้ว 8 209 169 164 ทำแล้ว 152 0 0 0
27. เทศบาลตำบลแคน (อ.สนม) ทำแล้ว 7 70 70 70 ทำแล้ว 2 0 0 0
28. อบต.กระออม (อ.สำโรงทาบ) ทำแล้ว 6 101 110 16 ทำแล้ว 1 0 0 0
29. อบต.กระเทียม (อ.สังขะ) ทำแล้ว 4 49 99 19 ทำแล้ว 1 0 0 0
30. อบต.กระเบื้อง (อ.ชุมพลบุรี) ทำแล้ว 8 217 207 1 ทำแล้ว 1 0 0 0
31. อบต.กระโพ (อ.ท่าตูม) ทำแล้ว 7 236 236 236 ทำแล้ว 89 6 6 4
32. อบต.กังแอน (อ.ปราสาท) ทำแล้ว 6 199 108 115 ทำแล้ว 58 11 0 0
33. อบต.กาเกาะ (อ.เมืองสุรินทร์) ทำแล้ว 7 184 745 185 ทำแล้ว 53 14 0 0
34. อบต.กุดขาคีม (อ.รัตนบุรี) ทำแล้ว 6 127 123 115 ทำแล้ว 37 6 6 5
35. อบต.กุดหวาย (อ.ศีขรภูมิ) ทำแล้ว 6 198 488 221 ทำแล้ว 1 0 0 0
36. อบต.ขวาวใหญ่ (อ.ศีขรภูมิ) ทำแล้ว 6 141 250 85 ทำแล้ว 74 29 23 22
37. อบต.ขอนแตก (อ.สังขะ) ทำแล้ว 8 818 820 820 ทำแล้ว    
38. อบต.คม (อ.สังขะ) ทำแล้ว 9 31 49 49 ทำแล้ว    
39. อบต.คอนแรด (อ.รัตนบุรี) ทำแล้ว 5 140 249 64 ทำแล้ว    
40. อบต.คอโด (อ.เมืองสุรินทร์) ทำแล้ว 7 339 260 207 ทำแล้ว 1 0 0 0
41. อบต.คาละแมะ (อ.ศีขรภูมิ) ทำแล้ว 5 229 139 119 ทำแล้ว 87 0 0 0
42. อบต.คำผง (อ.โนนนารายณ์) ทำแล้ว 6 174 174 174 ทำแล้ว 2 1 0 1
43. อบต.คูตัน (อ.กาบเชิง) ทำแล้ว 7 167 136 137 ทำแล้ว 1 1 0 0
44. อบต.จรัส (อ.บัวเชด) ทำแล้ว 9 168 96 105 ทำแล้ว 63 0 0 0
45. อบต.จอมพระ (อ.จอมพระ) ทำแล้ว 7 85 83 159 ทำแล้ว 56 0 0 0
46. อบต.จารพัต (อ.ศีขรภูมิ) ทำแล้ว 5 135 134  ทำแล้ว 81 17 17 16
47. อบต.จีกแดก (อ.พนมดงรัก) ทำแล้ว 6 590 1  ทำแล้ว 3 0 0 0
48. อบต.ชุมแสง (อ.จอมพระ) ทำแล้ว 6 131 96 89 ทำแล้ว 132 6 5 5
49. อบต.ช่างปี่ (อ.ศีขรภูมิ) ทำแล้ว 5 167 191 172 ทำแล้ว 1 0 0 0
50. อบต.ณรงค์ (อ.ศรีณรงค์) ทำแล้ว 6 5 13 5 ทำแล้ว 1 1 1 1
51. อบต.ด่าน (อ.กาบเชิง) ทำแล้ว 8 105 137 115 ทำแล้ว 68 1 0 0
52. อบต.ตรมไพร (อ.ศีขรภูมิ) ทำแล้ว 4 133 183 184 ทำแล้ว 60 6 0 0
53. อบต.ตรวจ (อ.ศรีณรงค์) ทำแล้ว 1 5 282 4 ทำแล้ว    
54. อบต.ตระเปียงเตีย (อ.ลำดวน) ทำแล้ว 5 34 43 60 ทำแล้ว    
55. อบต.ตระแสง (อ.เมืองสุรินทร์) ทำแล้ว 6 48 260 21 ทำแล้ว    
56. อบต.ตรำดม (อ.ลำดวน) ทำแล้ว 6 380 183 148 ทำแล้ว 66 3 3 3
57. อบต.ตรึม (อ.ศีขรภูมิ) ทำแล้ว 5 129 188 189 ทำแล้ว 1 0 0 0
58. อบต.ตะเคียน (อ.กาบเชิง) ทำแล้ว 6 163 159 151 ทำแล้ว 73 8 5 5
59. อบต.ตั้งใจ (อ.เมืองสุรินทร์) ทำแล้ว 7 130 168 149 ทำแล้ว 1 0 0 0
60. อบต.ตากูก (อ.เขวาสินรินทร์) ทำแล้ว 5 34 60 24 ทำแล้ว 2 1 1 1
61. อบต.ตาคง (อ.สังขะ) ทำแล้ว 6 320 328 328 ทำแล้ว 70 4 4 4
62. อบต.ตาตุม (อ.สังขะ) ทำแล้ว 9 253 288 250 ทำแล้ว 91 6 0 0
63. อบต.ตานี (อ.ปราสาท) ทำแล้ว 5 97 94 81 ทำแล้ว 55 1 1 1
64. อบต.ตาวัง (อ.บัวเชด) ทำแล้ว 8 126 169 165 ทำแล้ว 2 0 0 0
65. อบต.ตาอ็อง (อ.เมืองสุรินทร์) ทำแล้ว 6 242 249 249 ทำแล้ว 69 6 6 4
66. อบต.ตาเบา (อ.ปราสาท) ทำแล้ว 7 213 245 53 ทำแล้ว 12 0 0 0
67. อบต.ตาเมียง (อ.พนมดงรัก) ทำแล้ว 6 124 128 80 ทำแล้ว 93 1 0 0
68. อบต.ทมอ (อ.ปราสาท) ทำแล้ว 6 155 135  ทำแล้ว 59 1 1 1
69. อบต.ทับทัน (อ.สังขะ) ทำแล้ว 7 65 54 54 ทำแล้ว    
70. อบต.ทับใหญ่ (อ.รัตนบุรี) ทำแล้ว 5 283 240 173 ทำแล้ว 29 3 0 0
71. อบต.ทุ่งกุลา (อ.ท่าตูม) ทำแล้ว 6 178 151 282 ทำแล้ว 16 14 14 14
72. อบต.ทุ่งมน (อ.ปราสาท) ทำแล้ว 4 157 171 118 ทำแล้ว 57 9 7 6
73. อบต.ท่าตูม (อ.ท่าตูม) ทำแล้ว 8 50 3 3 ทำแล้ว 1 0 0 0
74. อบต.ท่าสว่าง (อ.เมืองสุรินทร์) ทำแล้ว 6 248 213 195 ทำแล้ว 114 37 37 37
75. อบต.ธาตุ (อ.รัตนบุรี) ทำแล้ว 5 184 128 123 ทำแล้ว 123 34 34 33
76. อบต.นอกเมือง (อ.เมืองสุรินทร์) ทำแล้ว 6 392 129 104 ทำแล้ว 2 0 0 0
77. อบต.นาดี (อ.เมืองสุรินทร์) ทำแล้ว 6 175 195 191 ทำแล้ว 77 0 0 0
78. อบต.นานวน (อ.สนม) ทำแล้ว 5 118 112 108 ทำแล้ว 100 2 1 1
79. อบต.นาบัว (อ.เมืองสุรินทร์) ทำแล้ว 7 375 375 375 ทำแล้ว 1 0 0 0
80. อบต.นารุ่ง (อ.ศีขรภูมิ) ทำแล้ว 5 172 41 76 ทำแล้ว 34 0 0 0
81. อบต.น้ำเขียว (อ.รัตนบุรี) ทำแล้ว 5 4 9 8 ทำแล้ว 19 1 1 1
82. อบต.บะ (อ.ท่าตูม) ทำแล้ว 5 392 406 115 ทำแล้ว 65 0 0 0
83. อบต.บักได (อ.พนมดงรัก) ทำแล้ว 2 47 78 2 ทำแล้ว 2 0 0 0
84. อบต.บัวเชด (อ.บัวเชด) ทำแล้ว 6 250 347 250 ทำแล้ว 38 0 0 0
85. อบต.บัวโคก (อ.ท่าตูม) ทำแล้ว 5 292 315 313 ทำแล้ว 3 0 0 0
86. อบต.บึง (อ.เขวาสินรินทร์) ทำแล้ว 6 155 169 149 ทำแล้ว 6 1 1 1
87. อบต.บุฤาษี (อ.เมืองสุรินทร์) ทำแล้ว 5 147 182 229 ทำแล้ว 71 0 0 0
88. อบต.บ้านจารย์ (อ.สังขะ) ทำแล้ว 7 173 173 177 ทำแล้ว 47 0 0 0
89. อบต.บ้านชบ (อ.สังขะ) ทำแล้ว 5 12 12 12 ทำแล้ว    
90. อบต.บ้านผือ (อ.จอมพระ) ทำแล้ว 6 26 299 5 ทำแล้ว 1 0 0 0
91. อบต.บ้านพลวง (อ.ปราสาท) ทำแล้ว 6 236 170 169 ทำแล้ว 109 0 0 0
92. อบต.บ้านแร่ (อ.เขวาสินรินทร์) ทำแล้ว 6 2 2 2 ทำแล้ว 1 1 0 1
93. อบต.บ้านไทร (อ.ปราสาท) ทำแล้ว 5 131 243 139 ทำแล้ว 49 0 0 0
94. อบต.ประดู่ (อ.สำโรงทาบ) ทำแล้ว 5 86 81 79 ทำแล้ว 49 0 0 0
95. อบต.ประทัดบุ (อ.ปราสาท) ทำแล้ว 6 119 229 101 ทำแล้ว 46 0 0 0
96. อบต.ปราสาททอง (อ.เขวาสินรินทร์) ทำแล้ว 7 125 177 135 ทำแล้ว 90 33 32 31
97. อบต.ปราสาทหนง (อ.ปราสาท) ทำแล้ว 6 176 617 7 ทำแล้ว 61 0 0 0
98. อบต.ปรือ (อ.ปราสาท) ทำแล้ว 7 100 158 100 ทำแล้ว 19 0 0 0
99. อบต.พรมเทพ (อ.ท่าตูม) ทำแล้ว 7 492 488 486 ทำแล้ว 1 0 0 0
100. อบต.พระแก้ว (อ.สังขะ) ทำแล้ว 5 321 197 126 ทำแล้ว 118 0 0 0
101. อบต.ยาง (อ.ศีขรภูมิ) ทำแล้ว 8 100 98 96 ทำแล้ว 16 0 0 0
102. อบต.ยางสว่าง (อ.รัตนบุรี) ทำแล้ว 6 82 82 76 ทำแล้ว 2 0 0 0
103. อบต.ระเวียง (อ.โนนนารายณ์) ทำแล้ว 7 131 295 39 ทำแล้ว    
104. อบต.ระแงง (อ.ศีขรภูมิ) ทำแล้ว 5 182 117 113 ทำแล้ว 47 0 0 0
105. อบต.รัตนบุรี (อ.รัตนบุรี) ทำแล้ว 6 138 364 140 ทำแล้ว 8 8 8 8
106. อบต.ราม (อ.เมืองสุรินทร์) ทำแล้ว 6 134 135 123 ทำแล้ว 15 3 3 3
107. อบต.ลำดวน (อ.ลำดวน) ทำแล้ว 6 231 47 99 ทำแล้ว 62 21 20 19
108. อบต.ลุ่มระวี (อ.จอมพระ) ทำแล้ว 6 67 34 7 ทำแล้ว 40 0 0 0
109. อบต.ศรีณรงค์ (อ.ชุมพลบุรี) ทำแล้ว 8 181 90 87 ทำแล้ว 68 2 2 2
110. อบต.ศรีสุข (อ.สำโรงทาบ) ทำแล้ว 5 84 47 25 ทำแล้ว 74 23 23 23
111. อบต.ศรีสุข (อ.ศรีณรงค์) ทำแล้ว 6 36 88 4 ทำแล้ว    
112. อบต.สนม (อ.สนม) ทำแล้ว 5 248 215 214 ทำแล้ว 103 0 0 0
113. อบต.สมุด (อ.ปราสาท) ทำแล้ว 4 109 75 69 ทำแล้ว 29 0 0 0
114. อบต.สลักได (อ.เมืองสุรินทร์) ทำแล้ว 3 45 80 1 ทำแล้ว 2 0 0 0
115. อบต.สวาย (อ.เมืองสุรินทร์) ทำแล้ว 6 15 205 1 ทำแล้ว 2 0 0 0
116. อบต.สะกาด (อ.สังขะ) ทำแล้ว 7 221 197 145 ทำแล้ว 73 0 0 0
117. อบต.สะเดา (อ.บัวเชด) ทำแล้ว 6 135 135 112 ทำแล้ว 63 0 0 0
118. อบต.สะโน (อ.สำโรงทาบ) ทำแล้ว 6 122 231 103 ทำแล้ว 72 0 0 0
119. อบต.สังขะ (อ.สังขะ) ทำแล้ว 4 32 2 4 ทำแล้ว 1 0 0 0
120. อบต.สำเภาลูน (อ.บัวเชด) ทำแล้ว 8 56 59 143 ทำแล้ว 2 0 0 0
121. อบต.สำโรง (อ.เมืองสุรินทร์) ทำแล้ว 5 172 166 153 ทำแล้ว 68 0 0 0
122. อบต.สำโรงทาบ (อ.สำโรงทาบ) ทำแล้ว 5 107 87 79 ทำแล้ว 39 0 0 0
123. อบต.หนองขวาว (อ.ศีขรภูมิ) ทำแล้ว 4 216 424 130 ทำแล้ว 25 0 0 0
124. อบต.หนองบัว (อ.ท่าตูม) ทำแล้ว 5 494 17 17 ทำแล้ว 42 0 0 0
125. อบต.หนองบัว (อ.ศีขรภูมิ) ทำแล้ว 7 202 206 205 ทำแล้ว 68 0 0 0
126. อบต.หนองบัวทอง (อ.รัตนบุรี) ทำแล้ว 5 168 166 171 ทำแล้ว 55 0 0 0
127. อบต.หนองบัวบาน (อ.รัตนบุรี) ทำแล้ว 5 576 166 174 ทำแล้ว 395 0 0 0
128. อบต.หนองระฆัง (อ.สนม) ทำแล้ว 5 199 184 181 ทำแล้ว 118 29 0 0
129. อบต.หนองสนิท (อ.จอมพระ) ทำแล้ว 6 153 258 162 ทำแล้ว 1 0 0 0
130. อบต.หนองหลวง (อ.โนนนารายณ์) ทำแล้ว 7 507 373  ทำแล้ว    
131. อบต.หนองอียอ (อ.สนม) ทำแล้ว 7 127 143 138 ทำแล้ว 65 0 0 0
132. อบต.หนองฮะ (อ.สำโรงทาบ) ทำแล้ว 4 144 144 144 ทำแล้ว 1 0 0 0
133. อบต.หนองเทพ (อ.โนนนารายณ์) ทำแล้ว 5 77 200 169 ทำแล้ว 1 0 0 0
134. อบต.หนองเมธี (อ.ท่าตูม) ทำแล้ว 4 48 126 1 ทำแล้ว 2 0 0 0
135. อบต.หนองเรือ (อ.ชุมพลบุรี) ทำแล้ว 8 289 1,391 54 ทำแล้ว 2 0 0 0
136. อบต.หนองเหล็ก (อ.ศีขรภูมิ) ทำแล้ว 9 105 105 105 ทำแล้ว 105 0 0 0
137. อบต.หนองแวง (อ.ศรีณรงค์) ทำแล้ว 2 11 112  ทำแล้ว 2 0 0 0
138. อบต.หนองใหญ่ (อ.ปราสาท) ทำแล้ว 5 198 151 163 ทำแล้ว 72 0 0 0
139. อบต.หนองไผ่ล้อม (อ.สำโรงทาบ) ทำแล้ว 1 10 165  ทำแล้ว    
140. อบต.หัวงัว (อ.สนม) ทำแล้ว 9 116 464  ทำแล้ว 53 0 0 0
141. อบต.อาโพน (อ.บัวเชด) ทำแล้ว 7 108 106 193 ทำแล้ว 74 2 0 0
142. อบต.อู่โลก (อ.ลำดวน) ทำแล้ว 5 221 179 170 ทำแล้ว    
143. อบต.เกาะแก้ว (อ.สำโรงทาบ) ทำแล้ว 7 94 58 58 ทำแล้ว 1 0 0 0
144. อบต.เขวาสินรินทร์ (อ.เขวาสินรินทร์) ทำแล้ว 7 284 187 147  ยังไม่อนุมัติ  2 1 1 1
145. อบต.เฉนียง (อ.เมืองสุรินทร์) ทำแล้ว 5 26 113 97 ทำแล้ว 1 0 0 0
146. อบต.เชื้อเพลิง (อ.ปราสาท) ทำแล้ว 6 89 403 87 ทำแล้ว 5 0 0 0
147. อบต.เทนมีย์ (อ.เมืองสุรินทร์) ทำแล้ว 8 2 1 1 ทำแล้ว 1 0 0 0
148. อบต.เทพรักษา (อ.สังขะ) ทำแล้ว 8 340 239 76 ทำแล้ว 85 0 0 0
149. อบต.เบิด (อ.รัตนบุรี) ทำแล้ว 5 150 150 150 ทำแล้ว 35 2 2 2
150. อบต.เป็นสุข (อ.จอมพระ) ทำแล้ว 5 229 229 229 ทำแล้ว 99 45 45 45
151. อบต.เพี้ยราม (อ.เมืองสุรินทร์) ทำแล้ว 7 113 255 196 ทำแล้ว 73 0 0 0
152. อบต.เมืองที (อ.เมืองสุรินทร์) ทำแล้ว 5 182 124 100 ทำแล้ว 5 0 0 0
153. อบต.เมืองบัว (อ.ชุมพลบุรี) ทำแล้ว 5 52 125 5 ทำแล้ว 3 0 0 0
154. อบต.เมืองลีง (อ.จอมพระ) ทำแล้ว 13 23 330 23 ทำแล้ว 1 0 0 0
155. อบต.เสม็จ (อ.สำโรงทาบ) ทำแล้ว 6 182 228 199 ทำแล้ว 54 13 13 13
156. อบต.แก (อ.รัตนบุรี) ทำแล้ว 6 164 77 111 ทำแล้ว 38 0 0 0
157. อบต.แกใหญ่ (อ.เมืองสุรินทร์) ทำแล้ว 9 290 198 189 ทำแล้ว 112 0 0 0
158. อบต.แจนแวน (อ.ศรีณรงค์) ทำแล้ว 6 165 165 165 ทำแล้ว 75 13 11 11
159. อบต.แตล (อ.ศีขรภูมิ) ทำแล้ว 7 323 225 143 ทำแล้ว 72 0 0 0
160. อบต.แนงมุด (อ.กาบเชิง) ทำแล้ว 6 212 161 106 ทำแล้ว 2 0 0 0
161. อบต.แสลงพันธ์ (อ.เมืองสุรินทร์) ทำแล้ว 7 314 203 230 ทำแล้ว 1 0 0 0
162. อบต.โคกกลาง (อ.พนมดงรัก) ทำแล้ว 7 255 9 6 ทำแล้ว 1 0 0 0
163. อบต.โคกตะเคียน (อ.กาบเชิง) ทำแล้ว 6 122 317 317 ทำแล้ว 2 0 0 0
164. อบต.โคกยาง (อ.ปราสาท) ทำแล้ว 7 422 787 423 ทำแล้ว 77 6 0 0
165. อบต.โคกสะอาด (อ.ปราสาท) ทำแล้ว 7 173 117 114 ทำแล้ว 58 10 10 10
166. อบต.โชกเหนือ (อ.ลำดวน) ทำแล้ว 6 221 223 148 ทำแล้ว 36 0 0 0
167. อบต.โชคนาสาม (อ.ปราสาท) ทำแล้ว 7 226 235 237 ทำแล้ว 119 0 0 0
168. อบต.โนน (อ.โนนนารายณ์) ทำแล้ว 7 82 82  ทำแล้ว 1 0 0 0
169. อบต.โพนครก (อ.ท่าตูม) ทำแล้ว 8 59 105 126 ทำแล้ว 2 0 0 0
170. อบต.โพนโก (อ.สนม) ทำแล้ว 7 116 50  ทำแล้ว 6 0 0 0
171. อบต.ไผ่ (อ.รัตนบุรี) ทำแล้ว 7 57 12 12 ทำแล้ว 2 0 0 0
172. อบต.ไพรขลา (อ.ชุมพลบุรี) ทำแล้ว 7 445 445 445 ทำแล้ว 36 0 0 0
173. อบต.ไพล (อ.ปราสาท) ทำแล้ว 6 88 110 50 ทำแล้ว 1 0 0 0
รวม 173 อปท. 173 1,048 29,897 32,373 21,861 172 6,974 489 374 365
ข้อมูล ณ 16/04/2557