รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สุรินทร์ ปี 2557

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255725582559
1. อบจ.สุรินทร์ (อ.เมืองสุรินทร์) ทำแล้ว 7 472 359 332 ทำแล้ว 28/06/2556 272 240 238 238
2. เทศบาลเมืองสุรินทร์ (อ.เมืองสุรินทร์) ทำแล้ว 7 225 126 122 ทำแล้ว 28/06/2556 155 112 112 111
3. เทศบาลตำบลกระหาด (อ.จอมพระ) ทำแล้ว 6 253 154 150 ทำแล้ว 25/06/2556 115 63 63 58
4. เทศบาลตำบลกังแอน (อ.ปราสาท) ทำแล้ว 8 3 6 3 ทำแล้ว 07/01/2557 3 3 3 3
5. เทศบาลตำบลกันตวจระมวล (อ.ปราสาท) ทำแล้ว 8 362 365 360 ทำแล้ว 28/06/2556 56 45 44 44
6. เทศบาลตำบลกาบเชิง (อ.กาบเชิง) ทำแล้ว 6 360 248 225 ทำแล้ว 08/01/2557 49 47 47 46
7. เทศบาลตำบลจอมพระ (อ.จอมพระ) ทำแล้ว 6 42 33 33 ทำแล้ว 14/03/2557 10 10 9 9
8. เทศบาลตำบลชุมพลบุรี (อ.ชุมพลบุรี) ทำแล้ว 3 227 151 150 ทำแล้ว 25/06/2556 14 12 12 12
9. เทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล (อ.ชุมพลบุรี) ทำแล้ว 7 336 339 339 ทำแล้ว 27/06/2556 25 4 4 4
10. เทศบาลตำบลท่าตูม (อ.ท่าตูม) ทำแล้ว 6 83 61 61 ทำแล้ว 28/06/2556 64 39 38 38
11. เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ (อ.ชุมพลบุรี) ทำแล้ว 8 255 264 302 ทำแล้ว 25/06/2556 23 13 13 13
12. เทศบาลตำบลนิคมปราสาท (อ.ปราสาท) ทำแล้ว 8 117 82 78 ทำแล้ว 24/06/2556 57 44 37 34
13. เทศบาลตำบลบัวเชด (อ.บัวเชด) ทำแล้ว 5 189 189 189 ทำแล้ว 28/06/2556 52 31 30 30
14. เทศบาลตำบลบุแกรง (อ.จอมพระ) ทำแล้ว 6 95 134 41 ทำแล้ว 25/06/2556 71 67 67 67
15. เทศบาลตำบลผักไหม (อ.ศีขรภูมิ) ทำแล้ว 6 303 271 292 ทำแล้ว 25/06/2556 27 15 15 14
16. เทศบาลตำบลยะวึก (อ.ชุมพลบุรี) ทำแล้ว 6 76 81 78 ทำแล้ว 08/01/2557 4 4 4 4
17. เทศบาลตำบลรัตนบุรี (อ.รัตนบุรี) ทำแล้ว 7 125 148 110 ทำแล้ว 27/06/2556 37 30 30 30
18. เทศบาลตำบลลำดวนสุรพินท์ (อ.ลำดวน) ทำแล้ว 6 131 192 21 ทำแล้ว 25/06/2556 61 58 57 55
19. เทศบาลตำบลศีขรภูมิ (อ.ศีขรภูมิ) ทำแล้ว 5 151 140 138 ทำแล้ว 28/06/2556 49 36 31 27
20. เทศบาลตำบลสนม (อ.สนม) ทำแล้ว 6 36 38 35 ทำแล้ว 05/02/2557 11 11 11 11
21. เทศบาลตำบลสระขุด (อ.ชุมพลบุรี) ทำแล้ว 6 66 68 165 ทำแล้ว 20/06/2556 63 53 53 53
22. เทศบาลตำบลสังขะ (อ.สังขะ) ทำแล้ว 7 191 137 81 ทำแล้ว 24/06/2556 52 2 2 2
23. เทศบาลตำบลสำโรงทาบ (อ.สำโรงทาบ) ทำแล้ว 6 122 92 85 ทำแล้ว 05/02/2557 10 3 3 3
24. เทศบาลตำบลหมื่นศรี (อ.สำโรงทาบ) ทำแล้ว 5 212 210 210 ทำแล้ว 12/06/2556 29 21 21 21
25. เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ (อ.เขวาสินรินทร์) ทำแล้ว 7 312 187 147 ทำแล้ว 10/03/2557 56 49 49 48
26. เทศบาลตำบลเมืองที (อ.เมืองสุรินทร์) ทำแล้ว 6 84 84 77 ทำแล้ว 28/06/2556 73 48 48 48
27. เทศบาลตำบลเมืองแก (อ.ท่าตูม) ทำแล้ว 8 209 169 164 ทำแล้ว 30/06/2556 135 82 82 82
28. เทศบาลตำบลแคน (อ.สนม) ทำแล้ว 7 70 70 70 ทำแล้ว 28/06/2556 68 46 44 38
29. เทศบาลตำบลโคกตะเคียน (อ.กาบเชิง) ทำแล้ว 6 122 317 317 ทำแล้ว 26/06/2556 3 3 3 3
30. อบต.กระออม (อ.สำโรงทาบ) ทำแล้ว 6 101 110 16 ทำแล้ว 25/06/2556 39 39 39 39
31. อบต.กระเทียม (อ.สังขะ) ทำแล้ว 4 226 91 59 ทำแล้ว 28/06/2556 117 2 2 2
32. อบต.กระเบื้อง (อ.ชุมพลบุรี) ทำแล้ว 8 217 207 1 ทำแล้ว 12/09/2556 11 6 6 6
33. อบต.กระโพ (อ.ท่าตูม) ทำแล้ว 7 236 236 236 ทำแล้ว 28/06/2556 73 67 67 67
34. อบต.กังแอน (อ.ปราสาท) ทำแล้ว 6 199 108 115 ทำแล้ว 28/06/2556 62 53 53 49
35. อบต.กาเกาะ (อ.เมืองสุรินทร์) ทำแล้ว 7 184 745 185 ทำแล้ว 23/04/2557 46 42 42 42
36. อบต.กุดขาคีม (อ.รัตนบุรี) ทำแล้ว 6 127 123 115 ทำแล้ว 20/05/2556 23 16 16 16
37. อบต.กุดหวาย (อ.ศีขรภูมิ) ทำแล้ว 6 198 488 221 ทำแล้ว 14/06/2556 2 2 2 2
38. อบต.ขวาวใหญ่ (อ.ศีขรภูมิ) ทำแล้ว 6 141 250 85 ทำแล้ว 24/06/2556 64 63 63 59
39. อบต.ขอนแตก (อ.สังขะ) ทำแล้ว 8 818 820 820 ทำแล้ว 01/01/2557 3 3 3 3
40. อบต.คม (อ.สังขะ) ทำแล้ว 9 31 49 49 ทำแล้ว 08/01/2557 1 1 1 1
41. อบต.คอนแรด (อ.รัตนบุรี) ทำแล้ว 5 140 249 64 ทำแล้ว 10/01/2557 3 3 3 3
42. อบต.คอโค (อ.เมืองสุรินทร์) ทำแล้ว 7 339 260 207 ทำแล้ว 28/06/2556 193 20 20 20
43. อบต.คาละแมะ (อ.ศีขรภูมิ) ทำแล้ว 5 229 139 119 ทำแล้ว 28/06/2556 89 2 2 2
44. อบต.คำผง (อ.โนนนารายณ์) ทำแล้ว 6 254 226 225 ทำแล้ว 20/06/2556 27 20 20 20
45. อบต.คูตัน (อ.กาบเชิง) ทำแล้ว 7 167 136 137 ทำแล้ว 28/06/2556 39 13 13 13
46. อบต.จรัส (อ.บัวเชด) ทำแล้ว 9 168 96 105 ทำแล้ว 28/06/2556 50 29 29 29
47. อบต.จอมพระ (อ.จอมพระ) ทำแล้ว 7 85 83 159 ทำแล้ว 14/06/2556 42 29 29 29
48. อบต.จารพัต (อ.ศีขรภูมิ) ทำแล้ว 5 135 134 3 ทำแล้ว 18/06/2557 60 52 52 51
49. อบต.จีกแดก (อ.พนมดงรัก) ทำแล้ว 6 590 1 4 ทำแล้ว 07/05/2557 90 3 3 3
50. อบต.ชุมแสง (อ.จอมพระ) ทำแล้ว 6 131 96 89 ทำแล้ว 19/06/2555 106 82 82 81
51. อบต.ช่างปี่ (อ.ศีขรภูมิ) ทำแล้ว 5 167 191 172 ทำแล้ว 11/06/2556 2 2 2 2
52. อบต.ณรงค์ (อ.ศรีณรงค์) ทำแล้ว 6 5 13 5 ทำแล้ว 09/01/2557 3 3 3 3
53. อบต.ด่าน (อ.กาบเชิง) ทำแล้ว 8 105 137 115 ทำแล้ว 28/06/2556 32 2 1 1
54. อบต.ตรมไพร (อ.ศีขรภูมิ) ทำแล้ว 4 133 183 184 ทำแล้ว 28/06/2556 58 32 19 18
55. อบต.ตรวจ (อ.ศรีณรงค์) ทำแล้ว 5 239 280 280 ทำแล้ว 28/06/2556 81 68 68 68
56. อบต.ตระเปียงเตีย (อ.ลำดวน) ทำแล้ว 5 34 43 60 ทำแล้ว 08/01/2557 55 18 18 18
57. อบต.ตระแสง (อ.เมืองสุรินทร์) ทำแล้ว 6 135 100 69 ทำแล้ว 27/06/2556 68 62 62 59
58. อบต.ตรำดม (อ.ลำดวน) ทำแล้ว 6 380 183 148 ทำแล้ว 28/06/2556 30 16 16 15
59. อบต.ตรึม (อ.ศีขรภูมิ) ทำแล้ว 5 129 188 189 ทำแล้ว 26/06/2556 37 11 11 11
60. อบต.ตะเคียน (อ.กาบเชิง) ทำแล้ว 6 163 159 151 ทำแล้ว 14/06/2556 74 42 34 34
61. อบต.ตั้งใจ (อ.เมืองสุรินทร์) ทำแล้ว 7 130 168 149 ทำแล้ว 19/06/2556 57 5 2 2
62. อบต.ตากูก (อ.เขวาสินรินทร์) ทำแล้ว 5 34 60 24 ทำแล้ว 08/01/2557 100 1 1 1
63. อบต.ตาคง (อ.สังขะ) ทำแล้ว 6 320 328 328 ทำแล้ว 15/05/2556 34 20 15 15
64. อบต.ตาตุม (อ.สังขะ) ทำแล้ว 9 253 288 250 ทำแล้ว 29/06/2556 120 52 23 23
65. อบต.ตานี (อ.ปราสาท) ทำแล้ว 5 97 94 81 ทำแล้ว 27/06/2556 31 21 21 21
66. อบต.ตาวัง (อ.บัวเชด) ทำแล้ว 8 126 169 165 ทำแล้ว 13/06/2556 2 2 2 2
67. อบต.ตาอ็อง (อ.เมืองสุรินทร์) ทำแล้ว 6 242 249 249 ทำแล้ว 20/06/2556 72 71 71 71
68. อบต.ตาเบา (อ.ปราสาท) ทำแล้ว 7 213 245 53 ทำแล้ว 26/06/2556 63 10 10 10
69. อบต.ตาเมียง (อ.พนมดงรัก) ทำแล้ว 6 124 128 80 ทำแล้ว 14/06/2556 34 2 1 1
70. อบต.ทมอ (อ.ปราสาท) ทำแล้ว 6 155 135  ทำแล้ว 17/06/2557 60 55 55 55
71. อบต.ทับทัน (อ.สังขะ) ทำแล้ว 7 65 54 54 ทำแล้ว 12/06/2556 2 2 2 2
72. อบต.ทับใหญ่ (อ.รัตนบุรี) ทำแล้ว 5 283 240 173 ทำแล้ว 15/03/2556 21 4 1 1
73. อบต.ทุ่งกุลา (อ.ท่าตูม) ทำแล้ว 6 178 151 282 ทำแล้ว 28/06/2556 16 14 14 14
74. อบต.ทุ่งมน (อ.ปราสาท) ทำแล้ว 4 157 171 118 ทำแล้ว 27/06/2556 65 55 55 53
75. อบต.ท่าตูม (อ.ท่าตูม) ทำแล้ว 8 50 3 3 ทำแล้ว 23/01/2557 15 13 13 13
76. อบต.ท่าสว่าง (อ.เมืองสุรินทร์) ทำแล้ว 6 248 213 195 ทำแล้ว 28/06/0656 86 73 73 71
77. อบต.ธาตุ (อ.รัตนบุรี) ทำแล้ว 5 184 128 123 ทำแล้ว 28/06/2556 95 88 87 86
78. อบต.นอกเมือง (อ.เมืองสุรินทร์) ทำแล้ว 6 392 129 104 ทำแล้ว 10/03/2557 73 30 29 26
79. อบต.นาดี (อ.เมืองสุรินทร์) ทำแล้ว 6 175 195 191 ทำแล้ว 20/06/2556 79 10 1 1
80. อบต.นานวน (อ.สนม) ทำแล้ว 5 118 112 108 ทำแล้ว 10/06/2556 65 46 46 46
81. อบต.นาบัว (อ.เมืองสุรินทร์) ทำแล้ว 7 375 375 375 ทำแล้ว 24/06/2556 48 45 45 45
82. อบต.นารุ่ง (อ.ศีขรภูมิ) ทำแล้ว 5 172 41 76 ทำแล้ว 24/06/2556 86 80 60 58
83. อบต.น้ำเขียว (อ.รัตนบุรี) ทำแล้ว 5 4 9 8 ทำแล้ว 10/06/2556 43 42 40 40
84. อบต.บะ (อ.ท่าตูม) ทำแล้ว 5 392 406 115 ทำแล้ว 08/01/2557 39 27 27 27
85. อบต.บักได (อ.พนมดงรัก) ทำแล้ว 2 47 78 2 ทำแล้ว 10/01/2557 5 5 5 5
86. อบต.บัวเชด (อ.บัวเชด) ทำแล้ว 6 250 347 250 ทำแล้ว 28/06/0656 17 17 17 17
87. อบต.บัวโคก (อ.ท่าตูม) ทำแล้ว 5 292 315 313 ทำแล้ว 27/01/2557 53 16 16 16
88. อบต.บึง (อ.เขวาสินรินทร์) ทำแล้ว 6 158 172 152 ทำแล้ว 12/06/2556 18 18 18 18
89. อบต.บุฤาษี (อ.เมืองสุรินทร์) ทำแล้ว 5 147 182 229 ทำแล้ว 20/06/2556 46 42 42 42
90. อบต.บ้านจารย์ (อ.สังขะ) ทำแล้ว 7 173 173 177 ทำแล้ว 14/05/2556 36 35 35 33
91. อบต.บ้านชบ (อ.สังขะ) ทำแล้ว 5 12 12 12 ทำแล้ว 08/01/2557 4 4 4 4
92. อบต.บ้านผือ (อ.จอมพระ) ทำแล้ว 6 26 299 5 ทำแล้ว 18/02/2557 11 1 1 1
93. อบต.บ้านพลวง (อ.ปราสาท) ทำแล้ว 6 236 170 169 ทำแล้ว 30/03/2557 76 64 64 59
94. อบต.บ้านแร่ (อ.เขวาสินรินทร์) ทำแล้ว 6 247 263 5 ทำแล้ว 18/06/2556 1 1 1 1
95. อบต.บ้านไทร (อ.ปราสาท) ทำแล้ว 5 131 243 139 ทำแล้ว 24/06/2556 33 19 19 17
96. อบต.ประดู่ (อ.สำโรงทาบ) ทำแล้ว 5 86 81 79 ทำแล้ว 28/06/2556 25 16 1 1
97. อบต.ประทัดบุ (อ.ปราสาท) ทำแล้ว 6 119 229 101 ทำแล้ว 21/06/2556 22 12 12 12
98. อบต.ปราสาททอง (อ.เขวาสินรินทร์) ทำแล้ว 7 125 177 135 ทำแล้ว 12/06/2556 88 81 81 77
99. อบต.ปราสาทหนง (อ.ปราสาท) ทำแล้ว 6 176 617 7 ทำแล้ว 21/06/2556 62 32 32 32
100. อบต.ปรือ (อ.ปราสาท) ทำแล้ว 7 100 158 100 ทำแล้ว 12/06/2556 13 13 13 13
101. อบต.พรมเทพ (อ.ท่าตูม) ทำแล้ว 7 492 488 486 ทำแล้ว 04/03/2557 93 59 59 57
102. อบต.พระแก้ว (อ.สังขะ) ทำแล้ว 5 321 197 126 ทำแล้ว 20/06/2556 59 1 1 1
103. อบต.ยาง (อ.ศีขรภูมิ) ทำแล้ว 8 100 98 96 ทำแล้ว 15/06/2556 33 14 14 14
104. อบต.ยางสว่าง (อ.รัตนบุรี) ทำแล้ว 6 82 82 76 ทำแล้ว 18/06/2556 80 2 1 1
105. อบต.ระเวียง (อ.โนนนารายณ์) ทำแล้ว 7 509 739 483 ทำแล้ว  189 2 2 2
106. อบต.ระแงง (อ.ศีขรภูมิ) ทำแล้ว 5 182 117 113 ทำแล้ว 17/06/2557 23 3 3 3
107. อบต.รัตนบุรี (อ.รัตนบุรี) ทำแล้ว 6 138 364 140 ทำแล้ว 28/06/2556 39 37 37 37
108. อบต.ราม (อ.เมืองสุรินทร์) ทำแล้ว 6 134 135 123 ทำแล้ว 20/06/2556 24 20 20 20
109. อบต.ลำดวน (อ.ลำดวน) ทำแล้ว 6 231 47 99 ทำแล้ว 07/05/2556 45 34 34 33
110. อบต.ลุ่มระวี (อ.จอมพระ) ทำแล้ว 6 67 34 7 ทำแล้ว 19/06/2556 47 25 25 25
111. อบต.ศรีณรงค์ (อ.ชุมพลบุรี) ทำแล้ว 8 181 90 87 ทำแล้ว 23/06/2556 38 11 11 11
112. อบต.ศรีสุข (อ.ศรีณรงค์) ทำแล้ว 6 36 88 4 ทำแล้ว 08/01/2557 53 4 4 4
113. อบต.ศรีสุข (อ.สำโรงทาบ) ทำแล้ว 5 84 47 25 ทำแล้ว 25/06/2556 73 58 58 58
114. อบต.สนม (อ.สนม) ทำแล้ว 5 248 215 214 ทำแล้ว 14/05/2556 41 2 2 2
115. อบต.สมุด (อ.ปราสาท) ทำแล้ว 4 109 75 69 ทำแล้ว 28/06/2556 15 13 11 11
116. อบต.สลักได (อ.เมืองสุรินทร์) ทำแล้ว 6 45 80 1 ทำแล้ว 10/01/2557 5 4 3 3
117. อบต.สวาย (อ.เมืองสุรินทร์) ทำแล้ว 6 15 205 1 ทำแล้ว 14/01/2557 131 66 29 7
118. อบต.สะกาด (อ.สังขะ) ทำแล้ว 7 221 197 145 ทำแล้ว 28/06/2556 23 1 1 1
119. อบต.สะเดา (อ.บัวเชด) ทำแล้ว 6 135 135 112 ทำแล้ว 17/06/2556 39 25 23 23
120. อบต.สะโน (อ.สำโรงทาบ) ทำแล้ว 6 122 231 103 ทำแล้ว 02/07/2556 75 1 1 1
121. อบต.สังขะ (อ.สังขะ) ทำแล้ว 5 32 2 4 ทำแล้ว 07/01/2557 6 6 6 6
122. อบต.สำเภาลูน (อ.บัวเชด) ทำแล้ว 8 56 59 143 ทำแล้ว 07/01/2557 52 33 28 29
123. อบต.สำโรง (อ.เมืองสุรินทร์) ทำแล้ว 5 172 166 153 ทำแล้ว 18/06/2556 27 9 1 1
124. อบต.สำโรงทาบ (อ.สำโรงทาบ) ทำแล้ว 5 107 87 79 ทำแล้ว 28/06/2556 29 27 27 27
125. อบต.หนองขวาว (อ.ศีขรภูมิ) ทำแล้ว 4 216 424 130 ทำแล้ว 28/08/2556 10 6 6 6
126. อบต.หนองบัว (อ.ท่าตูม) ทำแล้ว 5 494 17 17 ทำแล้ว 15/06/2556 54 39 1 1
127. อบต.หนองบัว (อ.ศีขรภูมิ) ทำแล้ว 7 202 206 205 ทำแล้ว 28/06/2556 26 2 2 2
128. อบต.หนองบัวทอง (อ.รัตนบุรี) ทำแล้ว 5 168 166 171 ทำแล้ว 24/06/2556 67 67 67 67
129. อบต.หนองบัวบาน (อ.รัตนบุรี) ทำแล้ว 5 576 166 174 ทำแล้ว 28/06/2556 158 25 24 24
130. อบต.หนองระฆัง (อ.สนม) ทำแล้ว 5 199 184 181 ทำแล้ว 27/06/2556 96 73 73 73
131. อบต.หนองสนิท (อ.จอมพระ) ทำแล้ว 6 153 258 162 ทำแล้ว  52 43 43 43
132. อบต.หนองหลวง (อ.โนนนารายณ์) ทำแล้ว 7 507 373 2 ทำแล้ว 18/06/2557 2 2 2 2
133. อบต.หนองอียอ (อ.สนม) ทำแล้ว 7 127 143 138 ทำแล้ว 26/06/2556 75 3 3 3
134. อบต.หนองฮะ (อ.สำโรงทาบ) ทำแล้ว 4 144 144 144 ทำแล้ว 14/01/2557 2 2 2 2
135. อบต.หนองเทพ (อ.โนนนารายณ์) ทำแล้ว 5 77 200 169 ทำแล้ว 08/01/2557 2 2 2 2
136. อบต.หนองเมธี (อ.ท่าตูม) ทำแล้ว 8 170 154 135 ทำแล้ว 09/10/2557 67 61 61 56
137. อบต.หนองเรือ (อ.ชุมพลบุรี) ทำแล้ว 8 289 1,391 54 ทำแล้ว 15/01/2557 2 2 2 2
138. อบต.หนองเหล็ก (อ.ศีขรภูมิ) ทำแล้ว 9 105 105 105 ทำแล้ว 20/06/2556 40 1 1 1
139. อบต.หนองแวง (อ.ศรีณรงค์) ทำแล้ว 5 11 112 2 ทำแล้ว 16/04/2557 2 2 2 2
140. อบต.หนองใหญ่ (อ.ปราสาท) ทำแล้ว 5 198 151 163 ทำแล้ว 28/06/2556 67 57 57 57
141. อบต.หนองไผ่ล้อม (อ.สำโรงทาบ) ทำแล้ว 5 126 105 166 ทำแล้ว 17/09/2556 44 44 44 44
142. อบต.หัวงัว (อ.สนม) ทำแล้ว 9 272 574 109 ทำแล้ว 28/06/2556 27 12 1 1
143. อบต.อาโพน (อ.บัวเชด) ทำแล้ว 7 108 106 193 ทำแล้ว 22/06/2556 86 59 59 58
144. อบต.อู่โลก (อ.ลำดวน) ทำแล้ว 5 221 179 170 ทำแล้ว 13/06/2556 84 82 82 79
145. อบต.เกาะแก้ว (อ.สำโรงทาบ) ทำแล้ว 7 94 58 58 ทำแล้ว 09/01/2557 61 23 23 23
146. อบต.เฉนียง (อ.เมืองสุรินทร์) ทำแล้ว 5 227 301 278 ทำแล้ว 26/06/2556 141 131 131 127
147. อบต.เชื้อเพลิง (อ.ปราสาท) ทำแล้ว 6 89 403 87 ทำแล้ว 26/06/2556 15 2 1 1
148. อบต.เทนมีย์ (อ.เมืองสุรินทร์) ทำแล้ว 8 194 199 187 ทำแล้ว 27/06/2556 77 65 64 60
149. อบต.เทพรักษา (อ.สังขะ) ทำแล้ว 8 340 239 76 ทำแล้ว 28/06/2556 39 23 22 22
150. อบต.เบิด (อ.รัตนบุรี) ทำแล้ว 5 144 143 144 ทำแล้ว 24/06/2556 70 37 37 35
151. อบต.เป็นสุข (อ.จอมพระ) ทำแล้ว 5 229 229 229 ทำแล้ว 21/06/2556 77 72 72 67
152. อบต.เพี้ยราม (อ.เมืองสุรินทร์) ทำแล้ว 7 113 255 196 ทำแล้ว 03/07/2556 114 81 80 80
153. อบต.เมืองที (อ.เมืองสุรินทร์) ทำแล้ว 5 182 124 100 ทำแล้ว 17/06/2557 71 55 55 54
154. อบต.เมืองบัว (อ.ชุมพลบุรี) ทำแล้ว 5 52 125 5 ทำแล้ว 08/01/2557 4 4 4 4
155. อบต.เมืองลีง (อ.จอมพระ) ทำแล้ว 13 23 330 23 ทำแล้ว 05/03/2557 23 1 1 1
156. อบต.เสม็จ (อ.สำโรงทาบ) ทำแล้ว 6 182 228 199 ทำแล้ว 26/06/2556 50 30 30 29
157. อบต.แก (อ.รัตนบุรี) ทำแล้ว 6 164 77 111 ทำแล้ว 12/06/2556 26 15 15 15
158. อบต.แกใหญ่ (อ.เมืองสุรินทร์) ทำแล้ว 9 290 198 189 ทำแล้ว 13/06/2556 52 16 16 16
159. อบต.แจนแวน (อ.ศรีณรงค์) ทำแล้ว 6 165 165 165 ทำแล้ว 27/06/2556 43 38 36 36
160. อบต.แตล (อ.ศีขรภูมิ) ทำแล้ว 7 324 225 143 ทำแล้ว 28/06/2556 27 18 13 13
161. อบต.แนงมุด (อ.กาบเชิง) ทำแล้ว 6 212 161 106 ทำแล้ว 06/01/2557 54 32 32 32
162. อบต.แสลงพันธ์ (อ.เมืองสุรินทร์) ทำแล้ว 7 314 203 230 ทำแล้ว 07/03/2557 44 38 38 36
163. อบต.โคกกลาง (อ.พนมดงรัก) ทำแล้ว 7 255 9 6 ทำแล้ว 25/06/2556 8 8 8 8
164. อบต.โคกยาง (อ.ปราสาท) ทำแล้ว 7 422 787 423 ทำแล้ว 20/06/2556 51 40 40 39
165. อบต.โคกสะอาด (อ.ปราสาท) ทำแล้ว 7 173 117 114 ทำแล้ว 28/06/2556 56 51 51 50
166. อบต.โชกเหนือ (อ.ลำดวน) ทำแล้ว 6 221 223 148 ทำแล้ว 25/06/2556 27 14 14 14
167. อบต.โชคนาสาม (อ.ปราสาท) ทำแล้ว 7 226 235 237 ทำแล้ว 28/06/2556 61 45 45 44
168. อบต.โนน (อ.โนนนารายณ์) ทำแล้ว 7 82 82 2 ทำแล้ว 16/04/2557 2 2 2 2
169. อบต.โพนครก (อ.ท่าตูม) ทำแล้ว 8 476 555 576 ทำแล้ว 20/06/2556 285 285 285 285
170. อบต.โพนโก (อ.สนม) ทำแล้ว 7 116 50 2 ทำแล้ว 11/06/2557 4 4 4 4
171. อบต.ไผ่ (อ.รัตนบุรี) ทำแล้ว 7 57 12 12 ทำแล้ว 27/01/2557 10 10 10 10
172. อบต.ไพรขลา (อ.ชุมพลบุรี) ทำแล้ว 7 445 445 445 ทำแล้ว 10/06/2556 23 20 20 20
173. อบต.ไพล (อ.ปราสาท) ทำแล้ว 6 88 110 50 ทำแล้ว 29/05/2556 3 3 3 2
รวม 173 อปท. 173 1,074 32,328 33,870 23,961 173 8,760 5,342 5,093 4,975
ข้อมูล ณ 28/10/2559