รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สุรินทร์ ปี 2557

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255725582559
1. อบจ.สุรินทร์ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว7472359332ทำแล้ว 28/06/255632272240238238
2. เทศบาลเมืองสุรินทร์ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว7225126122ทำแล้ว 28/06/25569155112112111
3. เทศบาลตำบลกระหาด (จอมพระ)ทำแล้ว6253154150ทำแล้ว 25/06/255655115636358
4. เทศบาลตำบลกังแอน (ปราสาท)ทำแล้ว8333ทำแล้ว 07/01/25573333
5. เทศบาลตำบลกันตวจระมวล (ปราสาท)ทำแล้ว8362365360ทำแล้ว 28/06/25562156454444
6. เทศบาลตำบลกาบเชิง (กาบเชิง)ทำแล้ว6360248225ทำแล้ว 08/01/255749474746
7. เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ (เขวาสินรินทร์)ทำแล้ว7312187147ทำแล้ว 10/03/25572156494948
8. เทศบาลตำบลแคน (สนม)ทำแล้ว7707070ทำแล้ว 28/06/2556168464438
9. เทศบาลตำบลโคกตะเคียน (กาบเชิง)ทำแล้ว6122317317ทำแล้ว 26/06/25563333
10. เทศบาลตำบลจอมพระ (จอมพระ)ทำแล้ว6423333ทำแล้ว 14/03/255777101099
11. เทศบาลตำบลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว3227151150ทำแล้ว 25/06/255614121212
12. เทศบาลตำบลท่าตูม (ท่าตูม)ทำแล้ว6836161ทำแล้ว 28/06/255664393838
13. เทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว7336339339ทำแล้ว 27/06/2556125444
14. เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว8255264302ทำแล้ว 25/06/255623131313
15. เทศบาลตำบลนิคมปราสาท (ปราสาท)ทำแล้ว81178278ทำแล้ว 24/06/255657443734
16. เทศบาลตำบลบัวเชด (บัวเชด)ทำแล้ว5189189189ทำแล้ว 28/06/2556152313030
17. เทศบาลตำบลบุแกรง (จอมพระ)ทำแล้ว6954941ทำแล้ว 25/06/2556771676767
18. เทศบาลตำบลผักไหม (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว6303271292ทำแล้ว 25/06/255627151514
19. เทศบาลตำบลเมืองแก (ท่าตูม)ทำแล้ว8209169164ทำแล้ว 30/06/25569135828282
20. เทศบาลตำบลเมืองที (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6848477ทำแล้ว 28/06/255673484848
21. เทศบาลตำบลยะวึก (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว6767878ทำแล้ว 08/01/25571614444
22. เทศบาลตำบลรัตนบุรี (รัตนบุรี)ทำแล้ว7125148110ทำแล้ว 27/06/2556137303030
23. เทศบาลตำบลลำดวนสุรพินท์ (ลำดวน)ทำแล้ว61312121ทำแล้ว 25/06/2556761585755
24. เทศบาลตำบลศีขรภูมิ (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5151140138ทำแล้ว 28/06/2556549363127
25. เทศบาลตำบลสนม (สนม)ทำแล้ว6363835ทำแล้ว 05/02/255711111111
26. เทศบาลตำบลสระขุด (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว66668165ทำแล้ว 20/06/25563463535353
27. เทศบาลตำบลสังขะ (สังขะ)ทำแล้ว719113781ทำแล้ว 24/06/255652222
28. เทศบาลตำบลสำโรงทาบ (สำโรงทาบ)ทำแล้ว61229285ทำแล้ว 05/02/255711110333
29. เทศบาลตำบลหมื่นศรี (สำโรงทาบ)ทำแล้ว5212210210ทำแล้ว 12/06/255629212121
30. อบต.กระเทียม (สังขะ)ทำแล้ว42269159ทำแล้ว 28/06/255632117222
31. อบต.กระเบื้อง (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว82172071ทำแล้ว 12/09/255611666
32. อบต.กระโพ (ท่าตูม)ทำแล้ว7236236236ทำแล้ว 28/06/255673676767
33. อบต.กระออม (สำโรงทาบ)ทำแล้ว610111016ทำแล้ว 25/06/255639393939
34. อบต.กังแอน (ปราสาท)ทำแล้ว6199108115ทำแล้ว 28/06/2556162535349
35. อบต.กาเกาะ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว7184465185ทำแล้ว 23/04/2557846424242
36. อบต.กุดขาคีม (รัตนบุรี)ทำแล้ว6127123115ทำแล้ว 20/05/2556123161616
37. อบต.กุดหวาย (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว6198245221ทำแล้ว 14/06/25562222
38. อบต.เกาะแก้ว (สำโรงทาบ)ทำแล้ว7945858ทำแล้ว 09/01/25574161232323
39. อบต.แก (รัตนบุรี)ทำแล้ว616477111ทำแล้ว 12/06/255626151515
40. อบต.แกใหญ่ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว9290198189ทำแล้ว 13/06/2556152161616
41. อบต.ขวาวใหญ่ (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว61419385ทำแล้ว 24/06/255664636359
42. อบต.ขอนแตก (สังขะ)ทำแล้ว8818820820ทำแล้ว 01/01/25573333
43. อบต.คม (สังขะ)ทำแล้ว9314949ทำแล้ว 08/01/25571111
44. อบต.คอโค (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว7339260207ทำแล้ว 28/06/255692193202020
45. อบต.คอนแรด (รัตนบุรี)ทำแล้ว514024964ทำแล้ว 10/01/25573333
46. อบต.คาละแมะ (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5229139119ทำแล้ว 28/06/2556989222
47. อบต.คำผง (โนนนารายณ์)ทำแล้ว6254226225ทำแล้ว 20/06/2556227202020
48. อบต.คูตัน (กาบเชิง)ทำแล้ว7167136137ทำแล้ว 28/06/255639131313
49. อบต.โคกกลาง (พนมดงรัก)ทำแล้ว725596ทำแล้ว 25/06/255668888
50. อบต.โคกยาง (ปราสาท)ทำแล้ว7422423423ทำแล้ว 20/06/255651404039
51. อบต.โคกสะอาด (ปราสาท)ทำแล้ว7173117114ทำแล้ว 28/06/255656515150
52. อบต.จรัส (บัวเชด)ทำแล้ว916896105ทำแล้ว 28/06/25562350292929
53. อบต.จอมพระ (จอมพระ)ทำแล้ว78583159ทำแล้ว 14/06/25561142292929
54. อบต.จารพัต (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว51351343ทำแล้ว 18/06/25575060525251
55. อบต.จีกแดก (พนมดงรัก)ทำแล้ว659014ทำแล้ว 07/05/25572690333
56. อบต.แจนแวน (ศรีณรงค์)ทำแล้ว6165165165ทำแล้ว 27/06/255643383636
57. อบต.เฉนียง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว5227301278ทำแล้ว 26/06/255629141131131127
58. อบต.ช่างปี่ (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5167191172ทำแล้ว 11/06/25562222
59. อบต.ชุมแสง (จอมพระ)ทำแล้ว61319689ทำแล้ว 19/06/25552106828281
60. อบต.เชื้อเพลิง (ปราสาท)ทำแล้ว6898787ทำแล้ว 26/06/25561515211
61. อบต.โชกเหนือ (ลำดวน)ทำแล้ว6221223148ทำแล้ว 25/06/255627141414
62. อบต.โชคนาสาม (ปราสาท)ทำแล้ว7226235237ทำแล้ว 28/06/25561361454544
63. อบต.ณรงค์ (ศรีณรงค์)ทำแล้ว6555ทำแล้ว 09/01/25573333
64. อบต.ด่าน (กาบเชิง)ทำแล้ว8105137115ทำแล้ว 28/06/25566932211
65. อบต.ตรมไพร (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว4133183184ทำแล้ว 28/06/2556658321918
66. อบต.ตรวจ (ศรีณรงค์)ทำแล้ว5239280280ทำแล้ว 28/06/255618381686868
67. อบต.ตระเปียงเตีย (ลำดวน)ทำแล้ว5344360ทำแล้ว 08/01/25576955181818
68. อบต.ตระแสง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว613510069ทำแล้ว 27/06/25567968626259
69. อบต.ตรำดม (ลำดวน)ทำแล้ว6380183148ทำแล้ว 28/06/2556130161615
70. อบต.ตรึม (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5129188189ทำแล้ว 26/06/25563037111111
71. อบต.ตะเคียน (กาบเชิง)ทำแล้ว6163159151ทำแล้ว 14/06/255674423434
72. อบต.ตั้งใจ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว7130168149ทำแล้ว 19/06/2556557522
73. อบต.ตากูก (เขวาสินรินทร์)ทำแล้ว5346024ทำแล้ว 08/01/255788100111
74. อบต.ตาคง (สังขะ)ทำแล้ว6320328328ทำแล้ว 15/05/2556134201515
75. อบต.ตาตุม (สังขะ)ทำแล้ว9253288250ทำแล้ว 29/06/255665120522323
76. อบต.ตานี (ปราสาท)ทำแล้ว5979481ทำแล้ว 27/06/2556831212121
77. อบต.ตาเบา (ปราสาท)ทำแล้ว721324553ทำแล้ว 26/06/2556663101010
78. อบต.ตาเมียง (พนมดงรัก)ทำแล้ว612412880ทำแล้ว 14/06/25561934211
79. อบต.ตาวัง (บัวเชด)ทำแล้ว8126169165ทำแล้ว 13/06/25562222
80. อบต.ตาอ็อง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6242249249ทำแล้ว 20/06/25563072717171
81. อบต.แตล (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว7324225143ทำแล้ว 28/06/2556627181313
82. อบต.ทมอ (ปราสาท)ทำแล้ว6155135ทำแล้ว 17/06/255760555555
83. อบต.ทับทัน (สังขะ)ทำแล้ว7655454ทำแล้ว 12/06/25562222
84. อบต.ทับใหญ่ (รัตนบุรี)ทำแล้ว5283240173ทำแล้ว 15/03/255621411
85. อบต.ท่าตูม (ท่าตูม)ทำแล้ว85033ทำแล้ว 23/01/255715131313
86. อบต.ท่าสว่าง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6248213195ทำแล้ว 28/06/0656486737371
87. อบต.ทุ่งกุลา (ท่าตูม)ทำแล้ว6178151282ทำแล้ว 28/06/255616141414
88. อบต.ทุ่งมน (ปราสาท)ทำแล้ว4157116118ทำแล้ว 27/06/2556165555553
89. อบต.เทนมีย์ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว8194199187ทำแล้ว 27/06/2556177656460
90. อบต.เทพรักษา (สังขะ)ทำแล้ว83408376ทำแล้ว 28/06/2556439232222
91. อบต.ธาตุ (รัตนบุรี)ทำแล้ว5184128123ทำแล้ว 28/06/255695888786
92. อบต.นอกเมือง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6392129104ทำแล้ว 10/03/255719373302926
93. อบต.นาดี (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6175195191ทำแล้ว 20/06/2556791011
94. อบต.นานวน (สนม)ทำแล้ว5118112108ทำแล้ว 10/06/25562365464646
95. อบต.นาบัว (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว7375375375ทำแล้ว 24/06/25561448454545
96. อบต.นารุ่ง (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว51724176ทำแล้ว 24/06/25561686806058
97. อบต.น้ำเขียว (รัตนบุรี)ทำแล้ว5498ทำแล้ว 10/06/255634643424040
98. อบต.แนงมุด (กาบเชิง)ทำแล้ว6212161106ทำแล้ว 06/01/25573054323232
99. อบต.โนน (โนนนารายณ์)ทำแล้ว782822ทำแล้ว 16/04/25571112222
100. อบต.บะ (ท่าตูม)ทำแล้ว5392406115ทำแล้ว 08/01/255739272727
101. อบต.บักได (พนมดงรัก)ทำแล้ว2472ทำแล้ว 10/01/25575555
102. อบต.บัวโคก (ท่าตูม)ทำแล้ว5292314313ทำแล้ว 27/01/255753161616
103. อบต.บัวเชด (บัวเชด)ทำแล้ว6250347250ทำแล้ว 28/06/065617171717
104. อบต.บ้านจารย์ (สังขะ)ทำแล้ว7173173177ทำแล้ว 14/05/255636363634
105. อบต.บ้านชบ (สังขะ)ทำแล้ว5121212ทำแล้ว 08/01/25574444
106. อบต.บ้านไทร (ปราสาท)ทำแล้ว5131128139ทำแล้ว 24/06/255633191917
107. อบต.บ้านผือ (จอมพระ)ทำแล้ว62655ทำแล้ว 18/02/25577111111
108. อบต.บ้านพลวง (ปราสาท)ทำแล้ว6236170169ทำแล้ว 30/03/2557276646459
109. อบต.บ้านแร่ (เขวาสินรินทร์)ทำแล้ว62472635ทำแล้ว 18/06/25561111
110. อบต.บึง (เขวาสินรินทร์)ทำแล้ว6158172152ทำแล้ว 12/06/255618181818
111. อบต.บุฤาษี (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว5147182229ทำแล้ว 20/06/25561046424242
112. อบต.เบิด (รัตนบุรี)ทำแล้ว5144143144ทำแล้ว 24/06/255670373735
113. อบต.ประดู่ (สำโรงทาบ)ทำแล้ว5868179ทำแล้ว 28/06/25561251611
114. อบต.ประทัดบุ (ปราสาท)ทำแล้ว6119105101ทำแล้ว 21/06/2556322121212
115. อบต.ปราสาททอง (เขวาสินรินทร์)ทำแล้ว7125177135ทำแล้ว 12/06/25562088818177
116. อบต.ปราสาทหนง (ปราสาท)ทำแล้ว6176737ทำแล้ว 21/06/255662323232
117. อบต.ปรือ (ปราสาท)ทำแล้ว7100100100ทำแล้ว 12/06/255613131313
118. อบต.เป็นสุข (จอมพระ)ทำแล้ว5229229229ทำแล้ว 21/06/255677727267
119. อบต.ไผ่ (รัตนบุรี)ทำแล้ว7571212ทำแล้ว 27/01/255710101010
120. อบต.พรมเทพ (ท่าตูม)ทำแล้ว7492488486ทำแล้ว 04/03/255793595957
121. อบต.พระแก้ว (สังขะ)ทำแล้ว5321197126ทำแล้ว 20/06/255659111
122. อบต.เพี้ยราม (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว7113120196ทำแล้ว 03/07/255653114818080
123. อบต.โพนโก (สนม)ทำแล้ว7116502ทำแล้ว 11/06/25574444
124. อบต.โพนครก (ท่าตูม)ทำแล้ว8476555576ทำแล้ว 20/06/255679285285285285
125. อบต.ไพรขลา (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว7445445445ทำแล้ว 10/06/255623202020
126. อบต.ไพล (ปราสาท)ทำแล้ว6885950ทำแล้ว 29/05/25563332
127. อบต.เมืองที (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว5182124100ทำแล้ว 17/06/25572971555554
128. อบต.เมืองบัว (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว5525ทำแล้ว 08/01/25574444
129. อบต.เมืองลีง (จอมพระ)ทำแล้ว13232323ทำแล้ว 05/03/255723111
130. อบต.ยาง (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว81009896ทำแล้ว 15/06/255633141414
131. อบต.ยางสว่าง (รัตนบุรี)ทำแล้ว6828276ทำแล้ว 18/06/255611680211
132. อบต.ระแงง (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5182117113ทำแล้ว 17/06/2557123333
133. อบต.ระเวียง (โนนนารายณ์)ทำแล้ว7509611483ทำแล้ว 3189222
134. อบต.รัตนบุรี (รัตนบุรี)ทำแล้ว6138140140ทำแล้ว 28/06/25563339373737
135. อบต.ราม (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6134135123ทำแล้ว 20/06/255624202020
136. อบต.ลำดวน (ลำดวน)ทำแล้ว62314799ทำแล้ว 07/05/25561245343433
137. อบต.ลุ่มระวี (จอมพระ)ทำแล้ว667347ทำแล้ว 19/06/2556147252525
138. อบต.ศรีณรงค์ (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว81819087ทำแล้ว 23/06/255638111111
139. อบต.ศรีสุข (ศรีณรงค์)ทำแล้ว63644ทำแล้ว 08/01/255714453444
140. อบต.ศรีสุข (สำโรงทาบ)ทำแล้ว5844725ทำแล้ว 25/06/25562473585858
141. อบต.สนม (สนม)ทำแล้ว5248215214ทำแล้ว 14/05/255641222
142. อบต.สมุด (ปราสาท)ทำแล้ว41097569ทำแล้ว 28/06/255615131111
143. อบต.สลักได (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6451ทำแล้ว 10/01/255735433
144. อบต.สวาย (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6151ทำแล้ว 14/01/255712913166297
145. อบต.สะกาด (สังขะ)ทำแล้ว7221197145ทำแล้ว 28/06/2556123111
146. อบต.สะเดา (บัวเชด)ทำแล้ว6135135112ทำแล้ว 17/06/2556439252323
147. อบต.สะโน (สำโรงทาบ)ทำแล้ว6122121103ทำแล้ว 02/07/2556975111
148. อบต.สังขะ (สังขะ)ทำแล้ว53214ทำแล้ว 07/01/25576666
149. อบต.สำเภาลูน (บัวเชด)ทำแล้ว85659143ทำแล้ว 07/01/25572252332829
150. อบต.สำโรง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว5172166153ทำแล้ว 18/06/2556827911
151. อบต.สำโรงทาบ (สำโรงทาบ)ทำแล้ว51078779ทำแล้ว 28/06/255629272727
152. อบต.เสม็จ (สำโรงทาบ)ทำแล้ว6182228199ทำแล้ว 26/06/2556150303029
153. อบต.แสลงพันธ์ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว7314203230ทำแล้ว 07/03/2557244383836
154. อบต.หนองขวาว (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว4216148130ทำแล้ว 28/08/2556210666
155. อบต.หนองเทพ (โนนนารายณ์)ทำแล้ว577200169ทำแล้ว 08/01/25572222
156. อบต.หนองบัว (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว7202206205ทำแล้ว 28/06/255626222
157. อบต.หนองบัว (ท่าตูม)ทำแล้ว54941717ทำแล้ว 15/06/25561543911
158. อบต.หนองบัวทอง (รัตนบุรี)ทำแล้ว5168166171ทำแล้ว 24/06/2556167676767
159. อบต.หนองบัวบาน (รัตนบุรี)ทำแล้ว5576166174ทำแล้ว 28/06/2556158252424
160. อบต.หนองไผ่ล้อม (สำโรงทาบ)ทำแล้ว5126105166ทำแล้ว 17/09/255644444444
161. อบต.หนองเมธี (ท่าตูม)ทำแล้ว8170154135ทำแล้ว 09/10/255713967616156
162. อบต.หนองระฆัง (สนม)ทำแล้ว5199184181ทำแล้ว 27/06/2556396737373
163. อบต.หนองเรือ (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว828926954ทำแล้ว 15/01/25572222
164. อบต.หนองแวง (ศรีณรงค์)ทำแล้ว5112ทำแล้ว 16/04/255712222
165. อบต.หนองสนิท (จอมพระ)ทำแล้ว6153258162ทำแล้ว 1652434343
166. อบต.หนองหลวง (โนนนารายณ์)ทำแล้ว75072ทำแล้ว 18/06/25572222
167. อบต.หนองเหล็ก (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว9105105105ทำแล้ว 20/06/255640111
168. อบต.หนองใหญ่ (ปราสาท)ทำแล้ว5198151163ทำแล้ว 28/06/2556167575757
169. อบต.หนองอียอ (สนม)ทำแล้ว7127143138ทำแล้ว 26/06/2556975333
170. อบต.หนองฮะ (สำโรงทาบ)ทำแล้ว4144144144ทำแล้ว 14/01/25572222
171. อบต.หัวงัว (สนม)ทำแล้ว9272131109ทำแล้ว 28/06/25561271211
172. อบต.อาโพน (บัวเชด)ทำแล้ว7108106193ทำแล้ว 22/06/25565686595958
173. อบต.อู่โลก (ลำดวน)ทำแล้ว5221179170ทำแล้ว 13/06/2556284828279
รวม 173 อปท.1731,07432,32827,03923,9611733,3368,7605,3435,0944,976
ข้อมูล ณ 07/08/2563