รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด บุรีรัมย์ ปี 2557

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255725582559
1. อบจ.บุรีรัมย์ (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว558490100ทำแล้ว 28/06/25563055381212
2. เทศบาลเมืองชุมเห็ด (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว6126122115ทำแล้ว 06/12/25565946222221
3. เทศบาลเมืองนางรอง (นางรอง)ทำแล้ว8162157215ทำแล้ว 28/06/25561283676767
4. เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว7241180159ทำแล้ว 25/06/2556624022
5. เทศบาลตำบลกระสัง (กระสัง)ทำแล้ว4174157182ทำแล้ว 14/06/255691585754
6. เทศบาลตำบลโกรกแก้ว (โนนสุวรรณ)ทำแล้ว74547775ทำแล้ว 27/01/255766494949
7. เทศบาลตำบลเขาคอก (ประโคนชัย)ทำแล้ว513614421ทำแล้ว 26/06/065628151412
8. เทศบาลตำบลคูเมือง (คูเมือง)ทำแล้ว5275275275ทำแล้ว 28/06/25561022111111
9. เทศบาลตำบลแคนดง (แคนดง)ทำแล้ว31309394ทำแล้ว 23/12/255627151515
10. เทศบาลตำบลโคกม้า (ประโคนชัย)ทำแล้ว5174157154ทำแล้ว 20/06/25561854404040
11. เทศบาลตำบลโคกเหล็ก (ห้วยราช)ทำแล้ว615413896ทำแล้ว 21/06/25561053535351
12. เทศบาลตำบลจันดุม (พลับพลาชัย)ทำแล้ว5134136148ทำแล้ว 28/06/2556442755
13. เทศบาลตำบลจันทบเพชร (บ้านกรวด)ทำแล้ว3205210189ทำแล้ว 28/06/25562319101010
14. เทศบาลตำบลชำนิ (ชำนิ)ทำแล้ว592265264ทำแล้ว 21/06/2556853424241
15. เทศบาลตำบลดอนมนต์ (สตึก)ทำแล้ว9201209206ทำแล้ว 28/06/255655494948
16. เทศบาลตำบลดอนอะราง (หนองกี่)ทำแล้ว4173166157ทำแล้ว 11/06/25564185727272
17. เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท (บ้านกรวด)ทำแล้ว81395953ทำแล้ว 21/06/2556553515150
18. เทศบาลตำบลตาจง (ละหานทราย)ทำแล้ว6226140132ทำแล้ว 28/06/2556460484645
19. เทศบาลตำบลถาวร (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว7194209186ทำแล้ว 24/06/255685676464
20. เทศบาลตำบลทะเมนชัย (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว712711114ทำแล้ว 28/06/2556321822
21. เทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง (นางรอง)ทำแล้ว8531111ทำแล้ว 30/06/25572830212117
22. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ (นาโพธิ์)ทำแล้ว5191176166ทำแล้ว 31/07/255636363534
23. เทศบาลตำบลโนนเจริญ (บ้านกรวด)ทำแล้ว11151152152ทำแล้ว 27/06/055634323232
24. เทศบาลตำบลโนนดินแดง (โนนดินแดง)ทำแล้ว7343337303ทำแล้ว 24/06/2556759505050
25. เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ (โนนสุวรรณ)ทำแล้ว4153103105ทำแล้ว 03/10/255636292828
26. เทศบาลตำบลบ้านกรวด (บ้านกรวด)ทำแล้ว8158125138ทำแล้ว 19/06/2556103969294
27. เทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์ (บ้านกรวด)ทำแล้ว6134140142ทำแล้ว 25/06/255633201212
28. เทศบาลตำบลบ้านด่าน (บ้านด่าน)ทำแล้ว5141116107ทำแล้ว 28/06/06562354383736
29. เทศบาลตำบลบ้านบัว (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว517610389ทำแล้ว 01/11/2556172646464
30. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์ (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว8166171230ทำแล้ว 24/06/2556390515151
31. เทศบาลตำบลบึงเจริญ (บ้านกรวด)ทำแล้ว6328321311ทำแล้ว 27/06/255613111010
32. เทศบาลตำบลประโคนชัย (ประโคนชัย)ทำแล้ว71339895ทำแล้ว 21/06/25561796737373
33. เทศบาลตำบลปราสาท (บ้านด่าน)ทำแล้ว7301201156ทำแล้ว 28/06/25566781424242
34. เทศบาลตำบลปราสาท (บ้านกรวด)ทำแล้ว3161198188ทำแล้ว 26/06/2556853373736
35. เทศบาลตำบลปะคำ (ปะคำ)ทำแล้ว8518400181ทำแล้ว 24/06/255665464646
36. เทศบาลตำบลพนมรุ้ง (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว8369473409ทำแล้ว 28/06/25565952422827
37. เทศบาลตำบลพลับพลาชัย (พลับพลาชัย)ทำแล้ว5194206206ทำแล้ว 27/06/25561295616060
38. เทศบาลตำบลพุทไธสง (พุทไธสง)ทำแล้ว416010340ทำแล้ว 24/06/2556381565656
39. เทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว6195131125ทำแล้ว 21/06/255629222221
40. เทศบาลตำบลละหานทราย (ละหานทราย)ทำแล้ว8175144239ทำแล้ว 26/06/25565179585855
41. เทศบาลตำบลลำปลายมาศ (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว7592592322ทำแล้ว 28/06/2556324322
42. เทศบาลตำบลศรีสตึก (สตึก)ทำแล้ว5279267268ทำแล้ว 26/06/2556146323232
43. เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อขุนศรี (หนองกี่)ทำแล้ว61138482ทำแล้ว 24/06/255651332828
44. เทศบาลตำบลสตึก (สตึก)ทำแล้ว6919076ทำแล้ว 16/09/255627272727
45. เทศบาลตำบลสองชั้น (กระสัง)ทำแล้ว51478976ทำแล้ว 28/06/25568108959590
46. เทศบาลตำบลสะแก (สตึก)ทำแล้ว52047575ทำแล้ว 28/06/2556133929286
47. เทศบาลตำบลสามแวง (ห้วยราช)ทำแล้ว6131185271ทำแล้ว 24/06/25563776575751
48. เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ (ละหานทราย)ทำแล้ว6164221194ทำแล้ว 28/06/2556635231716
49. เทศบาลตำบลแสลงโทน (ประโคนชัย)ทำแล้ว7369134124ทำแล้ว 26/06/065622181716
50. เทศบาลตำบลหนองกี่ (หนองกี่)ทำแล้ว6215158160ทำแล้ว 28/06/255620098787878
51. เทศบาลตำบลหนองตะครอง (ละหานทราย)ทำแล้ว5195152134ทำแล้ว 29/05/255638353128
52. เทศบาลตำบลหนองตาด (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว88414184ทำแล้ว 28/06/255624293686868
53. เทศบาลตำบลหนองเต็ง (กระสัง)ทำแล้ว6258198210ทำแล้ว 27/09/25561170434138
54. เทศบาลตำบลหนองปล่อง (ชำนิ)ทำแล้ว5591311ทำแล้ว 27/06/255611777
55. เทศบาลตำบลหนองไม้งาม (บ้านกรวด)ทำแล้ว9252228228ทำแล้ว 28/06/25562329171616
56. เทศบาลตำบลหนองแวง (ละหานทราย)ทำแล้ว5216158166ทำแล้ว 26/06/2556118171414
57. เทศบาลตำบลหนองหงส์ (หนองหงส์)ทำแล้ว64936195ทำแล้ว 28/06/25563647121212
58. เทศบาลตำบลหลักเขต (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว4165156141ทำแล้ว 11/06/25563395555552
59. เทศบาลตำบลห้วยราช (ห้วยราช)ทำแล้ว612411199ทำแล้ว 25/06/25561536222
60. เทศบาลตำบลห้วยหิน (หนองหงส์)ทำแล้ว7205205206ทำแล้ว 28/06/2556250251717
61. เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ (คูเมือง)ทำแล้ว51147459ทำแล้ว 17/01/2557433303026
62. เทศบาลตำบลอิสาณ (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว513312620ทำแล้ว 05/11/255646101161414
63. เทศบาลตำบลอุดมธรรม (กระสัง)ทำแล้ว8148182205ทำแล้ว 18/06/2556774626262
64. อบต.กระสัง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5174140127ทำแล้ว 20/06/2556451444240
65. อบต.กระสัง (สตึก)ทำแล้ว410512396ทำแล้ว 27/06/255635272723
66. อบต.กลันทา (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5947271ทำแล้ว 14/06/255667525150
67. อบต.กันทรารมณ์ (กระสัง)ทำแล้ว5219225237ทำแล้ว 21/05/2556144321515
68. อบต.ก้านเหลือง (นางรอง)ทำแล้ว5535555ทำแล้ว 18/06/2556151201111
69. อบต.กู่สวนแตง (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว6229129131ทำแล้ว 13/06/255654373737
70. อบต.เขาดินเหนือ (บ้านกรวด)ทำแล้ว5118118112ทำแล้ว 23/05/2556238311514
71. อบต.คูเมือง (คูเมือง)ทำแล้ว8144112141ทำแล้ว 19/06/2556145232323
72. อบต.แคนดง (แคนดง)ทำแล้ว7237239238ทำแล้ว 11/06/2556342383837
73. อบต.โคกกลาง (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว5140171163ทำแล้ว 08/06/2556138722
74. อบต.โคกขมิ้น (พลับพลาชัย)ทำแล้ว8313313313ทำแล้ว 07/05/065680404039
75. อบต.โคกตูม (ประโคนชัย)ทำแล้ว8224174174ทำแล้ว 28/06/2556234222120
76. อบต.โคกมะขาม (ประโคนชัย)ทำแล้ว6517534396ทำแล้ว 12/06/255653292626
77. อบต.โคกมะม่วง (ปะคำ)ทำแล้ว5138121127ทำแล้ว 54494848
78. อบต.โคกย่าง (ประโคนชัย)ทำแล้ว5187177128ทำแล้ว 27/05/25561039302624
79. อบต.โคกล่าม (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว616210172ทำแล้ว 13/08/2556711022
80. อบต.โคกว่าน (ละหานทราย)ทำแล้ว5154154154ทำแล้ว 24/06/2556731303030
81. อบต.โคกสนวน (ชำนิ)ทำแล้ว3887981ทำแล้ว 25/06/255652373733
82. อบต.โคกสว่าง (หนองกี่)ทำแล้ว5330300300ทำแล้ว 07/06/2556224876
83. อบต.โคกสะอาด (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว6238240240ทำแล้ว 24/06/25569844922
84. อบต.โคกสูง (หนองกี่)ทำแล้ว4969695ทำแล้ว 19/06/2556402422
85. อบต.จรเข้มาก (ประโคนชัย)ทำแล้ว4245239233ทำแล้ว 07/02/255730303030
86. อบต.เจริญสุข (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว6329264495ทำแล้ว 14/06/2556783444442
87. อบต.ช่อผกา (ชำนิ)ทำแล้ว5143122119ทำแล้ว 14/06/255658484442
88. อบต.ชุมแสง (สตึก)ทำแล้ว7536440386ทำแล้ว 24/10/255665574645
89. อบต.ชุมแสง (กระสัง)ทำแล้ว6301301301ทำแล้ว 22/05/255655535252
90. อบต.ชุมแสง (นางรอง)ทำแล้ว7247248242ทำแล้ว 28/06/25561103886140
91. อบต.ดงพลอง (แคนดง)ทำแล้ว5293158156ทำแล้ว 17/03/255714121212
92. อบต.ดงอีจาน (โนนสุวรรณ)ทำแล้ว6512317299ทำแล้ว 27/05/255628222222
93. อบต.ดอนกอก (นาโพธิ์)ทำแล้ว72074945ทำแล้ว 14/06/255683807878
94. อบต.แดงใหญ่ (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว5224223224ทำแล้ว 19/06/255641343434
95. อบต.ตลาดโพธิ์ (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว5969696ทำแล้ว 06/06/255622664
96. อบต.ตะโกตาพิ (ประโคนชัย)ทำแล้ว6152147141ทำแล้ว 18/06/25561139323232
97. อบต.ตาเสา (ห้วยราช)ทำแล้ว4206204201ทำแล้ว 20/05/25561141363636
98. อบต.ตูมใหญ่ (คูเมือง)ทำแล้ว6118133125ทำแล้ว 28/06/2556172656565
99. อบต.ถนนหัก (นางรอง)ทำแล้ว41039391ทำแล้ว 17/06/255676555554
100. อบต.ถลุงเหล็ก (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว81146641ทำแล้ว 27/06/2556530161616
101. อบต.ทรัพย์พระยา (นางรอง)ทำแล้ว7943432ทำแล้ว 28/06/255630222222
102. อบต.ทองหลาง (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว51578171ทำแล้ว 28/06/25561554353535
103. อบต.ทะเมนชัย (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว7837570ทำแล้ว 11/06/2556552403939
104. อบต.ท่าโพธิ์ชัย (หนองกี่)ทำแล้ว5464848ทำแล้ว 30/09/255610216131211
105. อบต.ท่าม่วง (สตึก)ทำแล้ว6247195170ทำแล้ว 27/06/255691686767
106. อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา (หนองกี่)ทำแล้ว8261304118ทำแล้ว 28/06/255651282717
107. อบต.ทุ่งกระเต็น (หนองกี่)ทำแล้ว10165164159ทำแล้ว 21/06/255615131212
108. อบต.ทุ่งจังหัน (โนนสุวรรณ)ทำแล้ว5615738ทำแล้ว 11/06/255647434343
109. อบต.ทุ่งวัง (สตึก)ทำแล้ว5477473473ทำแล้ว 21/06/2556477646463
110. อบต.ไทยเจริญ (ปะคำ)ทำแล้ว7196221183ทำแล้ว 16/05/25561349433936
111. อบต.ไทยสามัคคี (หนองหงส์)ทำแล้ว61981612ทำแล้ว 30/06/2556729262622
112. อบต.นางรอง (นางรอง)ทำแล้ว6145145128ทำแล้ว 28/06/065628181816
113. อบต.นาโพธิ์ (นาโพธิ์)ทำแล้ว7215158149ทำแล้ว 28/06/255646311818
114. อบต.นิคม (สตึก)ทำแล้ว5174182175ทำแล้ว 31/03/255719113757575
115. อบต.โนนขวาง (บ้านด่าน)ทำแล้ว6693625ทำแล้ว 28/06/25561649977
116. อบต.โนนดินแดง (โนนดินแดง)ทำแล้ว610898144ทำแล้ว 14/06/25564759545454
117. อบต.โนนสุวรรณ (โนนสุวรรณ)ทำแล้ว7858015ทำแล้ว 15/05/2556349252525
118. อบต.บัวทอง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5139193174ทำแล้ว 26/03/25563858404039
119. อบต.บ้านคู (นาโพธิ์)ทำแล้ว6768787ทำแล้ว 14/06/25562351373737
120. อบต.บ้านจาน (พุทไธสง)ทำแล้ว7751313ทำแล้ว 14/06/255646454545
121. อบต.บ้านดู่ (นาโพธิ์)ทำแล้ว5208211211ทำแล้ว 13/01/2557221133
122. อบต.บ้านตะโก (ห้วยราช)ทำแล้ว5138137137ทำแล้ว 27/06/2556890746456
123. อบต.บ้านไทร (ประโคนชัย)ทำแล้ว7259377360ทำแล้ว 28/06/255630727233
124. อบต.บ้านปรือ (กระสัง)ทำแล้ว823814938ทำแล้ว 16/05/255643312424
125. อบต.บ้านเป้า (พุทไธสง)ทำแล้ว5243172167ทำแล้ว 11/06/25563261484847
126. อบต.บ้านแพ (คูเมือง)ทำแล้ว7194181177ทำแล้ว 28/06/255647242424
127. อบต.บ้านยาง (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว5308199199ทำแล้ว 19/06/2556201866
128. อบต.บ้านยาง (พุทไธสง)ทำแล้ว4575757ทำแล้ว 28/06/255629282828
129. อบต.บ้านยาง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว6163248149ทำแล้ว 30/05/2556109222
130. อบต.บ้านแวง (พุทไธสง)ทำแล้ว62482222ทำแล้ว 14/06/255654303030
131. อบต.บ้านสิงห์ (นางรอง)ทำแล้ว9989592ทำแล้ว 25/06/255646955
132. อบต.บุกระสัง (หนองกี่)ทำแล้ว3231191156ทำแล้ว 15/06/255627212020
133. อบต.บุโพธิ์ (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว7120173154ทำแล้ว 04/06/25561031232320
134. อบต.ประโคนชัย (ประโคนชัย)ทำแล้ว6211105228ทำแล้ว 28/06/25561268646462
135. อบต.ประทัดบุ (ประโคนชัย)ทำแล้ว59412548ทำแล้ว 7637353535
136. อบต.ปะเคียบ (คูเมือง)ทำแล้ว7226163154ทำแล้ว 11/06/25561574484848
137. อบต.ปังกู (ประโคนชัย)ทำแล้ว6194161129ทำแล้ว 17/06/255669333333
138. อบต.ป่าชัน (พลับพลาชัย)ทำแล้ว6616363ทำแล้ว 24/06/2556145363636
139. อบต.ผไทรินทร์ (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว61368649ทำแล้ว 14/06/255640222222
140. อบต.พรสำราญ (คูเมือง)ทำแล้ว5131220231ทำแล้ว 12/07/2556852515151
141. อบต.พระครู (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว6112133119ทำแล้ว 05/06/25561154525252
142. อบต.พุทธไธสง (พุทไธสง)ทำแล้ว6154153153ทำแล้ว 04/06/255660474746
143. อบต.ไพศาล (ประโคนชัย)ทำแล้ว513910449ทำแล้ว 27/06/2556942373535
144. อบต.มะเฟือง (พุทไธสง)ทำแล้ว8344388320ทำแล้ว 25/07/25571453282828
145. อบต.เมืองแก (สตึก)ทำแล้ว7371293285ทำแล้ว 21/10/255685858583
146. อบต.เมืองไผ่ (หนองกี่)ทำแล้ว8215214214ทำแล้ว 14/05/25563740212121
147. อบต.เมืองไผ่ (กระสัง)ทำแล้ว8143140151ทำแล้ว 20/12/25563841343433
148. อบต.เมืองฝาง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว610310380ทำแล้ว 31/05/255637303029
149. อบต.เมืองฝ้าย (หนองหงส์)ทำแล้ว8223143126ทำแล้ว 27/06/2556877757575
150. อบต.เมืองแฝก (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว6121136108ทำแล้ว 25/06/255654363635
151. อบต.เมืองโพธิ์ (ห้วยราช)ทำแล้ว51237268ทำแล้ว 20/06/25562728151512
152. อบต.เมืองยาง (ชำนิ)ทำแล้ว6150132125ทำแล้ว 14/06/25561166454444
153. อบต.เย้ยปราสาท (หนองกี่)ทำแล้ว71457654ทำแล้ว 14/06/255649363535
154. อบต.ร่อนทอง (สตึก)ทำแล้ว419010263ทำแล้ว 28/06/255622202020
155. อบต.ละลวด (ชำนิ)ทำแล้ว10827879ทำแล้ว 30/08/255621171716
156. อบต.ละเวี้ย (ประโคนชัย)ทำแล้ว314711178ทำแล้ว 27/06/2556449444442
157. อบต.ละหานทราย (ละหานทราย)ทำแล้ว5157117100ทำแล้ว 30/09/255622141313
158. อบต.ลำดวน (กระสัง)ทำแล้ว2120411090ทำแล้ว 27/06/255648124929288
159. อบต.ลำไทรโยง (นางรอง)ทำแล้ว8281282282ทำแล้ว 09/10/0656131198
160. อบต.ลำนางรอง (โนนดินแดง)ทำแล้ว10375324225ทำแล้ว 25/06/255637313028
161. อบต.ลุมปุ๊ก (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5203119104ทำแล้ว 15/05/25561043272120
162. อบต.วังเหนือ (บ้านด่าน)ทำแล้ว4876964ทำแล้ว 17/12/0974849393937
163. อบต.ศรีภูมิ (กระสัง)ทำแล้ว6185187187ทำแล้ว 13/06/2556690818180
164. อบต.ศรีสว่าง (นาโพธิ์)ทำแล้ว5259229215ทำแล้ว 28/06/255618181715
165. อบต.สนวน (ห้วยราช)ทำแล้ว8120114114ทำแล้ว 25/06/25561936333331
166. อบต.สนามชัย (สตึก)ทำแล้ว5217211211ทำแล้ว 28/06/25561855453930
167. อบต.ส้มป่อย (โนนดินแดง)ทำแล้ว41527272ทำแล้ว 25/06/255637272727
168. อบต.สระแก้ว (หนองหงส์)ทำแล้ว7162104104ทำแล้ว 20/06/2556994727170
169. อบต.สระทอง (หนองหงส์)ทำแล้ว87242107ทำแล้ว 04/06/25563168575756
170. อบต.สระบัว (แคนดง)ทำแล้ว6500481481ทำแล้ว 20/06/255657373737
171. อบต.สวายจีก (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5227176124ทำแล้ว 28/06/2556136181818
172. อบต.สองห้อง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว4294847ทำแล้ว 24/06/255617171717
173. อบต.สะแกซำ (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว6242241241ทำแล้ว 06/06/25563073474747
174. อบต.สะแกโพรง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว4205199197ทำแล้ว 12/09/255654313127
175. อบต.สะเดา (พลับพลาชัย)ทำแล้ว5868990ทำแล้ว 23/04/255627262626
176. อบต.สะเดา (นางรอง)ทำแล้ว9336324326ทำแล้ว 28/06/255657515151
177. อบต.สายตะกู (บ้านกรวด)ทำแล้ว6206208207ทำแล้ว 14/06/065614111010
178. อบต.สำโรง (พลับพลาชัย)ทำแล้ว52108787ทำแล้ว 14/03/25562476666665
179. อบต.สี่เหลี่ยม (ประโคนชัย)ทำแล้ว6175211184ทำแล้ว 18/02/25573329282828
180. อบต.สูงเนิน (กระสัง)ทำแล้ว7222241564ทำแล้ว 11/06/25561666666666
181. อบต.เสม็ด (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว61245917ทำแล้ว 27/06/2556361525246
182. อบต.เสาเดียว (หนองหงส์)ทำแล้ว824617145ทำแล้ว 14/05/255621131313
183. อบต.แสลงพัน (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว6323434ทำแล้ว 18/06/25563521222
184. อบต.หนองกง (นางรอง)ทำแล้ว4626262ทำแล้ว 27/06/255662464642
185. อบต.หนองกระทิง (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว5141144111ทำแล้ว 24/06/255651108929291
186. อบต.หนองขมาร (คูเมือง)ทำแล้ว8879090ทำแล้ว 14/06/255628212118
187. อบต.หนองคู (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว6140140140ทำแล้ว 10/06/2556433022
188. อบต.หนองชัยศรี (หนองหงส์)ทำแล้ว8150157135ทำแล้ว 13/06/2556232242424
189. อบต.หนองโดน (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว51051138ทำแล้ว 18/06/255628171355
190. อบต.หนองไทร (นางรอง)ทำแล้ว71018582ทำแล้ว 241393937
191. อบต.หนองบอน (ประโคนชัย)ทำแล้ว6470304248ทำแล้ว 24/06/255637282827
192. อบต.หนองบัว (ปะคำ)ทำแล้ว69710593ทำแล้ว 20/06/255630272726
193. อบต.หนองบัวโคก (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว7165164145ทำแล้ว 01/07/255613733
194. อบต.หนองโบสถ์ (นางรอง)ทำแล้ว71438972ทำแล้ว 12/06/255637251212
195. อบต.หนองยายพิมพ์ (นางรอง)ทำแล้ว6112112114ทำแล้ว 21/06/0656124141414
196. อบต.หนองเยือง (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว5150288271ทำแล้ว 15/05/25561225191918
197. อบต.หนองแวง (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว7147120121ทำแล้ว 28/06/2556481676666
198. อบต.หนองโสน (นางรอง)ทำแล้ว61089490ทำแล้ว 20/06/25561933252525
199. อบต.หนองใหญ่ (สตึก)ทำแล้ว6166139139ทำแล้ว 18/06/255649272727
200. อบต.ห้วยราช (ห้วยราช)ทำแล้ว6201201201ทำแล้ว 11/06/255627272727
201. อบต.ห้วยสำราญ (กระสัง)ทำแล้ว6243243243ทำแล้ว 26/06/0656468626161
202. อบต.หัวถนน (นางรอง)ทำแล้ว5655129ทำแล้ว 28/06/065642303030
203. อบต.หัวฝาย (แคนดง)ทำแล้ว5324326326ทำแล้ว 18/06/255678666666
204. อบต.หายโศก (พุทไธสง)ทำแล้ว5356263157ทำแล้ว 27/03/2557140202020
205. อบต.หินโคน (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว712312098ทำแล้ว 28/06/25562338343433
206. อบต.หินลาด (บ้านกรวด)ทำแล้ว7220221221ทำแล้ว 17/06/2556256444441
207. อบต.หินเหล็กไฟ (คูเมือง)ทำแล้ว81149582ทำแล้ว 28/06/2556261898
208. อบต.หูทำนบ (ปะคำ)ทำแล้ว6177157130ทำแล้ว 01/10/255683824511
209. อบต.อีสานเขต (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว4121134126ทำแล้ว 28/06/255629201414
รวม 209 อปท.2091,27339,38733,99131,5102092,34610,6127,7917,1716,933
ข้อมูล ณ 06/08/2563