รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สระแก้ว ปี 2557

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255725582559
1. อบจ.สระแก้ว (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว53277158ทำแล้ว 28/06/255636323130
2. เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น (วังน้ำเย็น)ทำแล้ว610810098ทำแล้ว 06/06/2556108333333
3. เทศบาลเมืองสระแก้ว (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว613817377ทำแล้ว 28/06/255673626260
4. เทศบาลเมืองอรัญประเทศ (อรัญประเทศ)ทำแล้ว13341327294ทำแล้ว 24/06/255796575755
5. เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ (เขาฉกรรจ์)ทำแล้ว5350344342ทำแล้ว 24/06/25562244215215215
6. เทศบาลตำบลคลองหาด (คลองหาด)ทำแล้ว6157157157ทำแล้ว 19/06/25569651711
7. เทศบาลตำบลโคกสูง (โคกสูง)ทำแล้ว61056770ทำแล้ว 10/06/0656312231
8. เทศบาลตำบลตาพระยา (ตาพระยา)ทำแล้ว5141137ทำแล้ว 25/06/255650404040
9. เทศบาลตำบลท่าเกษม (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว513012960ทำแล้ว 28/06/255641171410
10. เทศบาลตำบลบ้านด่าน (อรัญประเทศ)ทำแล้ว5521515ทำแล้ว 28/06/25562210107
11. เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร (อรัญประเทศ)ทำแล้ว7159159121ทำแล้ว 03/06/255659585858
12. เทศบาลตำบลป่าไร่ (อรัญประเทศ)ทำแล้ว6134127125ทำแล้ว 12/06/255626211
13. เทศบาลตำบลฟากห้วย (อรัญประเทศ)ทำแล้ว5695353ทำแล้ว 01/06/255610111
14. เทศบาลตำบลวังทอง (วังสมบูรณ์)ทำแล้ว5257222220ทำแล้ว 28/06/2556217111
15. เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ (วังสมบูรณ์)ทำแล้ว5211218211ทำแล้ว 03/06/255655643
16. เทศบาลตำบลวัฒนานคร (วัฒนานคร)ทำแล้ว5154126107ทำแล้ว 20/06/255622151515
17. เทศบาลตำบลศาลาลำดวน (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว5715858ทำแล้ว 02/04/255622888
18. อบต.เขาฉกรรจ์ (เขาฉกรรจ์)ทำแล้ว61057377ทำแล้ว 18/06/25561748353332
19. อบต.เขาสามสิบ (เขาฉกรรจ์)ทำแล้ว5216215ทำแล้ว 28/06/25569583211
20. อบต.คลองไก่เถื่อน (คลองหาด)ทำแล้ว570196224ทำแล้ว 28/06/0656819151515
21. อบต.คลองทับจันทร์ (อรัญประเทศ)ทำแล้ว5415117113ทำแล้ว 28/06/25562032292928
22. อบต.คลองน้ำใส (อรัญประเทศ)ทำแล้ว6105141294ทำแล้ว 14/05/2556592787878
23. อบต.คลองหินปูน (วังน้ำเย็น)ทำแล้ว610999101ทำแล้ว 24/06/255637111
24. อบต.โคกปี่ฆ้อง (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว6622ทำแล้ว 15/06/25561111
25. อบต.โคคลาน (ตาพระยา)ทำแล้ว5123162134ทำแล้ว 28/06/2556181622
26. อบต.ช่องกุ่ม (วัฒนานคร)ทำแล้ว5978456ทำแล้ว 16/06/25561111
27. อบต.ซับมะกรูด (คลองหาด)ทำแล้ว4106124102ทำแล้ว 28/06/255629232322
28. อบต.แซร์ออ (วัฒนานคร)ทำแล้ว5170170107ทำแล้ว 22/06/25561111
29. อบต.ตาพระยา (ตาพระยา)ทำแล้ว566ทำแล้ว 18/06/255611111
30. อบต.ตาหลังใน (วังน้ำเย็น)ทำแล้ว4115143174ทำแล้ว 13/09/255630111
31. อบต.ทับพริก (อรัญประเทศ)ทำแล้ว7143156ทำแล้ว 14/06/2556517111
32. อบต.ทัพไทย (ตาพระยา)ทำแล้ว510610192ทำแล้ว 26/06/2556106422
33. อบต.ทัพราช (ตาพระยา)ทำแล้ว68210865ทำแล้ว 29/09/2556560605960
34. อบต.ทัพเสด็จ (ตาพระยา)ทำแล้ว51404135ทำแล้ว 14/06/2556591595943
35. อบต.ท่าเกวียน (วัฒนานคร)ทำแล้ว643811460ทำแล้ว 04/12/2556284121111
36. อบต.ท่าเกษม (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว7213143143ทำแล้ว 15/05/25561111
37. อบต.ท่าข้าม (อรัญประเทศ)ทำแล้ว5828486ทำแล้ว 10/06/255654363635
38. อบต.ท่าแยก (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว5957551ทำแล้ว 06/06/2556231233
39. อบต.ทุ่งมหาเจริญ (วังน้ำเย็น)ทำแล้ว622315590ทำแล้ว 12/06/25567741111
40. อบต.ไทยอุดม (คลองหาด)ทำแล้ว5112110118ทำแล้ว 17/06/255666524846
41. อบต.ไทรเดี่ยว (คลองหาด)ทำแล้ว590116176ทำแล้ว 28/06/2556471022
42. อบต.ไทรทอง (คลองหาด)ทำแล้ว5666665ทำแล้ว 28/06/255641555
43. อบต.โนนหมากเค็ง (วัฒนานคร)ทำแล้ว6111ทำแล้ว 26/06/25561111
44. อบต.โนนหมากมุ่น (โคกสูง)ทำแล้ว61008483ทำแล้ว 25/06/25564494696765
45. อบต.บ้านแก้ง (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว5159149155ทำแล้ว 12/06/25565322
46. อบต.เบญจขร (คลองหาด)ทำแล้ว9626763ทำแล้ว 24/06/25561111
47. อบต.ผักขะ (วัฒนานคร)ทำแล้ว5111ทำแล้ว 03/06/25561111
48. อบต.ผ่านศึก (อรัญประเทศ)ทำแล้ว5124122132ทำแล้ว 07/06/255661911
49. อบต.พระเพลิง (เขาฉกรรจ์)ทำแล้ว41094443ทำแล้ว 28/06/2556861545454
50. อบต.เมืองไผ่ (อรัญประเทศ)ทำแล้ว5596157ทำแล้ว 28/06/2556326555
51. อบต.วังใหม่ (วังสมบูรณ์)ทำแล้ว527222ทำแล้ว 14/06/255631111
52. อบต.วัฒนานคร (วัฒนานคร)ทำแล้ว4116180164ทำแล้ว 26/06/2556410111
53. อบต.ศาลาลำดวน (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว6118114114ทำแล้ว 14/06/255621111
54. อบต.สระแก้ว (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว2221837ทำแล้ว 16/06/25561111
55. อบต.สระขวัญ (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว51535053ทำแล้ว 12/07/25561111
56. อบต.หนองตะเคียนบอน (วัฒนานคร)ทำแล้ว7233378186ทำแล้ว 28/06/2556139111
57. อบต.หนองน้ำใส (วัฒนานคร)ทำแล้ว68766108ทำแล้ว 17/06/2556145171717
58. อบต.หนองบอน (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว6136202146ทำแล้ว 29/06/255521111
59. อบต.หนองม่วง (โคกสูง)ทำแล้ว51063731ทำแล้ว 28/06/255673545454
60. อบต.หนองแวง (โคกสูง)ทำแล้ว6184167165ทำแล้ว 28/06/25561799808077
61. อบต.หนองแวง (วัฒนานคร)ทำแล้ว412114283ทำแล้ว 15/06/255627111
62. อบต.หนองสังข์ (อรัญประเทศ)ทำแล้ว5216132116ทำแล้ว 19/06/255611111
63. อบต.หนองหมากฝ้าย (วัฒนานคร)ทำแล้ว5175258178ทำแล้ว 28/06/25561111
64. อบต.หนองหว้า (เขาฉกรรจ์)ทำแล้ว9347287268ทำแล้ว 25/06/2556110111
65. อบต.ห้วยโจด (วัฒนานคร)ทำแล้ว5201203203ทำแล้ว 24/06/2556201111
66. อบต.หันทราย (อรัญประเทศ)ทำแล้ว7873220ทำแล้ว 14/06/2556659585858
รวม 66 อปท.663669,5867,9516,847663452,8301,4171,3221,281
ข้อมูล ณ 07/08/2563