รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นครนายก ปี 2557

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255725582559
1. อบจ.นครนายก (เมืองนครนายก)ทำแล้ว51246753ทำแล้ว 27/06/25562722651249897
2. เทศบาลเมืองนครนายก (เมืองนครนายก)ทำแล้ว72995354ทำแล้ว 30/07/25565847313129
3. เทศบาลตำบลเกาะหวาย (ปากพลี)ทำแล้ว52012626ทำแล้ว 25/06/25561384454545
4. เทศบาลตำบลท่าช้าง (เมืองนครนายก)ทำแล้ว71056623ทำแล้ว 19/06/25564444
5. เทศบาลตำบลบ้านนา (บ้านนา)ทำแล้ว51599697ทำแล้ว 30/10/2556466525251
6. เทศบาลตำบลพิกุลออก (บ้านนา)ทำแล้ว4168192166ทำแล้ว 28/06/25563624101010
7. เทศบาลตำบลองครักษ์ (องครักษ์)ทำแล้ว9163116100ทำแล้ว 25/06/25565543100
8. อบต.เกาะโพธิ์ (ปากพลี)ทำแล้ว5175122122ทำแล้ว 28/06/255642222222
9. อบต.เกาะหวาย (ปากพลี)ทำแล้ว71014332ทำแล้ว 11/06/25561962412420
10. อบต.เขาพระ (เมืองนครนายก)ทำแล้ว7269230222ทำแล้ว 28/06/2556235171312
11. อบต.เขาเพิ่ม (บ้านนา)ทำแล้ว9787375ทำแล้ว 12/06/255629151313
12. อบต.คลองใหญ่ (องครักษ์)ทำแล้ว10210210210ทำแล้ว 25/04/2556172525251
13. อบต.โคกกรวด (ปากพลี)ทำแล้ว7232266220ทำแล้ว 15/05/2556227262625
14. อบต.ชุมพล (องครักษ์)ทำแล้ว9219219219ทำแล้ว 03/06/2556716000
15. อบต.ดงละคร (เมืองนครนายก)ทำแล้ว8150141140ทำแล้ว 01/10/255654212121
16. อบต.ดอนยอ (เมืองนครนายก)ทำแล้ว7257259228ทำแล้ว 25/06/2556164444441
17. อบต.ทรายมูล (องครักษ์)ทำแล้ว5808080ทำแล้ว 06/06/2556430282825
18. อบต.ทองหลาง (บ้านนา)ทำแล้ว71299176ทำแล้ว 17/06/2556330212019
19. อบต.ท่าช้าง (เมืองนครนายก)ทำแล้ว816514093ทำแล้ว 24/06/2556314333
20. อบต.ท่าทราย (เมืองนครนายก)ทำแล้ว51721514ทำแล้ว 19/06/2556375353535
21. อบต.ท่าเรือ (ปากพลี)ทำแล้ว5174174174ทำแล้ว 25/06/255662444442
22. อบต.นาหินลาด (ปากพลี)ทำแล้ว7274264264ทำแล้ว 03/09/255655262623
23. อบต.บางปลากด (องครักษ์)ทำแล้ว6129136135ทำแล้ว 18/06/2556251800
24. อบต.บางลูกเสือ (องครักษ์)ทำแล้ว6159182145ทำแล้ว 21/02/2557657888
25. อบต.บางสมบูรณ์ (องครักษ์)ทำแล้ว61265110ทำแล้ว 26/07/255632191817
26. อบต.บางอ้อ (บ้านนา)ทำแล้ว57131ทำแล้ว 26/06/255624242423
27. อบต.บ้านนา (บ้านนา)ทำแล้ว5136102139ทำแล้ว 28/06/255641282828
28. อบต.บ้านพร้าว (บ้านนา)ทำแล้ว71277942ทำแล้ว 18/06/255677292929
29. อบต.บ้านพริก (บ้านนา)ทำแล้ว41676653ทำแล้ว 14/06/255675656560
30. อบต.บ้านใหญ่ (เมืองนครนายก)ทำแล้ว7130121107ทำแล้ว 28/06/25569444
31. อบต.บึงศาล (องครักษ์)ทำแล้ว7148119119ทำแล้ว 11/09/2556116102102102
32. อบต.ปากพลี (ปากพลี)ทำแล้ว5295296295ทำแล้ว 17/03/2557141323231
33. อบต.ป่าขะ (บ้านนา)ทำแล้ว52138683ทำแล้ว 31/05/255618000
34. อบต.พรหมณี (เมืองนครนายก)ทำแล้ว6209191146ทำแล้ว 13/06/25561940332929
35. อบต.พระอาจารย์ (องครักษ์)ทำแล้ว6886943ทำแล้ว 14/06/25568000
36. อบต.โพธิ์แทน (องครักษ์)ทำแล้ว610660ทำแล้ว 25/03/2556
37. อบต.วังกระโจม (เมืองนครนายก)ทำแล้ว816016024ทำแล้ว 03/06/255636232323
38. อบต.ศรีกะอาง (บ้านนา)ทำแล้ว7163190190ทำแล้ว 12/02/25571645391816
39. อบต.ศรีจุฬา (เมืองนครนายก)ทำแล้ว7113162135ทำแล้ว 05/06/25561827101010
40. อบต.ศรีนาวา (เมืองนครนายก)ทำแล้ว7276186160ทำแล้ว 28/06/2556849424242
41. อบต.ศีรษะกระบือ (องครักษ์)ทำแล้ว7226271133ทำแล้ว 28/06/255657313130
42. อบต.สาริกา (เมืองนครนายก)ทำแล้ว82666150ทำแล้ว 28/06/2556665187
43. อบต.หนองแสง (ปากพลี)ทำแล้ว6307307307ทำแล้ว 25/06/255613665
44. อบต.หินตั้ง (เมืองนครนายก)ทำแล้ว717112091ทำแล้ว 17/06/255627171716
45. อบต.องครักษ์ (องครักษ์)ทำแล้ว4215215215ทำแล้ว 13/06/2556147262625
46. อบต.อาษา (บ้านนา)ทำแล้ว410410299ทำแล้ว 12/03/255715151515
รวม 46 อปท.462948,0096,2785,410465022,1561,3141,1461,108
ข้อมูล ณ 07/08/2563