รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ปราจีนบุรี ปี 2557

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255725582559
1. อบจ.ปราจีนบุรี (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว61379590ทำแล้ว 28/06/255654163131131131
2. เทศบาลเมืองปราจีนบุรี (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว51638473ทำแล้ว 30/07/2556578595959
3. เทศบาลตำบลกบินทร์ (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว51105859ทำแล้ว 28/06/255651312928
4. เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว5137194194ทำแล้ว 24/06/255643212120
5. เทศบาลตำบลโคกปีบ (ศรีมโหสถ)ทำแล้ว5111105107ทำแล้ว 19/06/255668181818
6. เทศบาลตำบลโคกมะกอก (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว6734133ทำแล้ว 28/06/25562144933
7. เทศบาลตำบลนาดี (นาดี)ทำแล้ว5332125119ทำแล้ว 28/06/255623131313
8. เทศบาลตำบลบ้านนาปรือ (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว5301246235ทำแล้ว 26/06/255652393939
9. เทศบาลตำบลบ้านสร้าง (บ้านสร้าง)ทำแล้ว6966969ทำแล้ว 25/06/255634232320
10. เทศบาลตำบลประจันตคาม (ประจันตคาม)ทำแล้ว6704141ทำแล้ว 23/04/2556777502726
11. เทศบาลตำบลโพธิ์งาม (ประจันตคาม)ทำแล้ว5129123101ทำแล้ว 27/06/255614776811
12. เทศบาลตำบลเมืองเก่า (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว61148387ทำแล้ว 12/06/25561015631
13. เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ์ (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว5109105103ทำแล้ว 25/06/255671444444
14. เทศบาลตำบลสระบัว (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว5645147ทำแล้ว 11/06/255636252524
15. อบต.กบินทร์ (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6223143131ทำแล้ว 27/06/25564115939392
16. อบต.กรอกสมบูรณ์ (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว51727171ทำแล้ว 08/09/255715712300
17. อบต.เกาะลอย (ประจันตคาม)ทำแล้ว41169482ทำแล้ว 30/10/2556477646464
18. อบต.แก่งดินสอ (นาดี)ทำแล้ว61593434ทำแล้ว 13/06/255654400
19. อบต.เขาไม้แก้ว (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว7253131ทำแล้ว 21/06/255621010108
20. อบต.คำโตนด (ประจันตคาม)ทำแล้ว7180180180ทำแล้ว 28/06/2556116242424
21. อบต.โคกไทย (ศรีมโหสถ)ทำแล้ว6121123110ทำแล้ว 14/06/255637272727
22. อบต.โคกปีบ (ศรีมโหสถ)ทำแล้ว3708180ทำแล้ว 26/02/255630533
23. อบต.โคกไม้ลาย (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว417612580ทำแล้ว 13/02/255727212018
24. อบต.ดงกระทงยาม (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว434332957ทำแล้ว 01/05/255633111
25. อบต.ดงขี้เหล็ก (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว4176133118ทำแล้ว 05/07/25561530181818
26. อบต.ดงบัง (ประจันตคาม)ทำแล้ว4151154143ทำแล้ว 19/06/065661383634
27. อบต.ดงพระราม (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว3201141124ทำแล้ว 27/06/255657423939
28. อบต.ท่างาม (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว4134124115ทำแล้ว 26/06/2556146282828
29. อบต.ท่าตูม (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว8202213154ทำแล้ว 28/06/2556281212119
30. อบต.ทุ่งโพธิ์ (นาดี)ทำแล้ว6151147146ทำแล้ว 27/06/255660575757
31. อบต.นนทรี (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6159155165ทำแล้ว 10/09/255616105676767
32. อบต.นาแขม (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว71998171ทำแล้ว 27/05/255671474747
33. อบต.นาดี (นาดี)ทำแล้ว6807979ทำแล้ว 76686866
34. อบต.เนินหอม (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว5300184139ทำแล้ว 24/06/2556
35. อบต.โนนห้อม (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว4181191191ทำแล้ว 27/06/255619444
36. อบต.บ่อทอง (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว5793034ทำแล้ว 24/06/2556121161616
37. อบต.บางกระเบา (บ้านสร้าง)ทำแล้ว51119288ทำแล้ว 26/06/2556101949492
38. อบต.บางเดชะ (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว4533198ทำแล้ว 28/06/255625777
39. อบต.บางเตย (บ้านสร้าง)ทำแล้ว7898061ทำแล้ว 28/06/2556130301615
40. อบต.บางแตน (บ้านสร้าง)ทำแล้ว5318241197ทำแล้ว 14/03/255734343430
41. อบต.บางปลาร้า (บ้านสร้าง)ทำแล้ว5772421ทำแล้ว 28/04/2557130303030
42. อบต.บางพลวง (บ้านสร้าง)ทำแล้ว7118118118ทำแล้ว 29/07/255627262626
43. อบต.บางยาง (บ้านสร้าง)ทำแล้ว779ทำแล้ว 14/06/255615555
44. อบต.บ้านทาม (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว6123134133ทำแล้ว 14/05/2556846464646
45. อบต.บ้านนา (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว714712336ทำแล้ว 26/06/255622212119
46. อบต.บ้านพระ (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว6158131136ทำแล้ว 17/06/255632666
47. อบต.บ้านสร้าง (บ้านสร้าง)ทำแล้ว3947915ทำแล้ว 28/06/25561111109
48. อบต.บ้านหอย (ประจันตคาม)ทำแล้ว4916780ทำแล้ว 10/04/25579777
49. อบต.บุฝ้าย (ประจันตคาม)ทำแล้ว6856762ทำแล้ว 28/06/2556680656562
50. อบต.บุพราหมณ์ (นาดี)ทำแล้ว6169171171ทำแล้ว 27/06/2556228700
51. อบต.ประจันตคาม (ประจันตคาม)ทำแล้ว5170180133ทำแล้ว 14/06/2556110000
52. อบต.ไผ่ชะเลือด (ศรีมโหสถ)ทำแล้ว711910789ทำแล้ว 10/06/255664481717
53. อบต.เมืองเก่า (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว630795146ทำแล้ว 25/06/25561050311815
54. อบต.ไม้เค็ด (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว6167137146ทำแล้ว 10/06/25561674666566
55. อบต.ย่านรี (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6112112112ทำแล้ว 20/06/255664474747
56. อบต.รอบเมือง (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว4140128110ทำแล้ว 18/06/2556263414038
57. อบต.ลาดตะเคียน (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6192210182ทำแล้ว 01/10/255632262618
58. อบต.วังดาล (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว61027279ทำแล้ว 27/06/25561131000
59. อบต.วังตะเคียน (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว5327327327ทำแล้ว 04/07/255620202020
60. อบต.วังท่าช้าง (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว54947ทำแล้ว 20/06/255641404040
61. อบต.วัดโบสถ์ (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว4766259ทำแล้ว 06/06/2556128231919
62. อบต.ศรีมหาโพธิ (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว518316382ทำแล้ว 26/06/2556150404040
63. อบต.สะพานหิน (นาดี)ทำแล้ว6151159134ทำแล้ว 24/10/25562530191212
64. อบต.สำพันตา (นาดี)ทำแล้ว7142133144ทำแล้ว 28/06/2556123212118
65. อบต.หนองกี่ (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6288192281ทำแล้ว 28/06/255669622
66. อบต.หนองแก้ว (ประจันตคาม)ทำแล้ว4120118123ทำแล้ว 11/06/25565088000
67. อบต.หนองโพรง (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว522417436ทำแล้ว 23/05/25564444
68. อบต.หนองแสง (ประจันตคาม)ทำแล้ว3867876ทำแล้ว 13/06/2556716161515
69. อบต.หัวหว้า (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว6102101111ทำแล้ว 03/06/25561331171313
70. อบต.หาดนางแก้ว (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6412216ทำแล้ว 12/06/255615555
รวม 70 อปท.7037510,3548,1957,302703103,3102,1841,8501,802
ข้อมูล ณ 20/03/2562