รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ฉะเชิงเทรา ปี 2557

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255725582559
1. อบจ.ฉะเชิงเทรา (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6730730730ทำแล้ว 25/06/2556142375375375373
2. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6127158136ทำแล้ว 25/06/255655464646
3. เทศบาลตำบลเกาะขนุน (พนมสารคาม)ทำแล้ว6180124121ทำแล้ว 26/06/2556252383735
4. เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน (พนมสารคาม)ทำแล้ว6194257210ทำแล้ว 07/06/255676131313
5. เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว610482160ทำแล้ว 26/06/2556381595958
6. เทศบาลตำบลดอนเกาะกา (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6252257257ทำแล้ว 28/05/25562875575755
7. เทศบาลตำบลดอนฉิมพลี (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6145114110ทำแล้ว 24/06/255730191919
8. เทศบาลตำบลท่าข้าม (บางปะกง)ทำแล้ว6140113105ทำแล้ว 24/01/0657106106106103
9. เทศบาลตำบลท่าถ่าน (พนมสารคาม)ทำแล้ว6227199304ทำแล้ว 28/06/255654433
10. เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน (บางปะกง)ทำแล้ว61087269ทำแล้ว 29/03/2556129241312
11. เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา (แปลงยาว)ทำแล้ว694115113ทำแล้ว 10/02/2557237262622
12. เทศบาลตำบลเทพราช (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6250171171ทำแล้ว 17/06/255659191717
13. เทศบาลตำบลนครเนื่องเขต (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6696762ทำแล้ว 24/04/255636232322
14. เทศบาลตำบลบางขนาก (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6646778ทำแล้ว 21/06/255621101010
15. เทศบาลตำบลบางคล้า (บางคล้า)ทำแล้ว61188462ทำแล้ว 24/06/2556393757373
16. เทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6201164164ทำแล้ว 17/09/255614777
17. เทศบาลตำบลบางปะกง (บางปะกง)ทำแล้ว6170170170ทำแล้ว 14/06/255637161616
18. เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ (บางปะกง)ทำแล้ว61408272ทำแล้ว 18/06/2556478474242
19. เทศบาลตำบลบางผึ้ง (บางปะกง)ทำแล้ว6220215169ทำแล้ว 10/06/2556238272727
20. เทศบาลตำบลบางวัว (บางปะกง)ทำแล้ว6133135116ทำแล้ว 09/04/255644171614
21. เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ (บางปะกง)ทำแล้ว6191112112ทำแล้ว 25/06/255683606060
22. เทศบาลตำบลบางสมัคร (บางปะกง)ทำแล้ว61851913ทำแล้ว 26/06/255699747163
23. เทศบาลตำบลบ้านซ่อง (พนมสารคาม)ทำแล้ว6233190171ทำแล้ว 28/06/255625138123123123
24. เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว610310299ทำแล้ว 09/05/2556247292929
25. เทศบาลตำบลปากน้ำ (บางคล้า)ทำแล้ว61964240ทำแล้ว 26/06/255673393939
26. เทศบาลตำบลแปลงยาว (แปลงยาว)ทำแล้ว6171212224ทำแล้ว 26/06/25561161504847
27. เทศบาลตำบลพนมสารคาม (พนมสารคาม)ทำแล้ว61995633ทำแล้ว 27/06/25562169525250
28. เทศบาลตำบลพิมพา (บางปะกง)ทำแล้ว71491872ทำแล้ว 28/06/06562379525248
29. เทศบาลตำบลลาดขวาง (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว694191127ทำแล้ว 30/05/2556139383838
30. เทศบาลตำบลวังเย็น (แปลงยาว)ทำแล้ว6471259185ทำแล้ว 06/12/2556371656565
31. เทศบาลตำบลศาลาแดง (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6124134132ทำแล้ว 12/06/065651333332
32. เทศบาลตำบลสนามชัยเขต (สนามชัยเขต)ทำแล้ว6303336336ทำแล้ว 14/06/2556195153136128
33. เทศบาลตำบลแสนภูดาษ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6192172162ทำแล้ว 28/06/2556247303029
34. เทศบาลตำบลหอมศีล (บางปะกง)ทำแล้ว61134944ทำแล้ว 27/06/255628151515
35. เทศบาลตำบลหัวสำโรง (แปลงยาว)ทำแล้ว6126140139ทำแล้ว 27/06/255688696968
36. อบต.ก้อนแก้ว (คลองเขื่อน)ทำแล้ว6130138ทำแล้ว 14/05/255675575755
37. อบต.เกาะขนุน (พนมสารคาม)ทำแล้ว6167193293ทำแล้ว 17/06/255662363533
38. อบต.เกาะไร่ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6137192153ทำแล้ว 09/05/25561494818180
39. อบต.เขาดิน (บางปะกง)ทำแล้ว6101101101ทำแล้ว 27/06/255661404040
40. อบต.เขาหินซ้อน (พนมสารคาม)ทำแล้ว6196201180ทำแล้ว 28/03/25571875525250
41. อบต.คลองขุด (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว61244741ทำแล้ว 13/06/25562156222221
42. อบต.คลองเขื่อน (คลองเขื่อน)ทำแล้ว6806684ทำแล้ว 04/06/25561661514946
43. อบต.คลองจุกกระเฌอ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6102143118ทำแล้ว 15/06/2556224212121
44. อบต.คลองตะเกรา (ท่าตะเกียบ)ทำแล้ว6168213215ทำแล้ว 21/06/2556140151514
45. อบต.คลองนครเนื่องเขต (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว61229691ทำแล้ว 11/06/255694292929
46. อบต.คลองนา (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6121121126ทำแล้ว 21/11/255655515151
47. อบต.คลองบ้านโพธิ์ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6124148181ทำแล้ว 16/05/2556340353535
48. อบต.คลองประเวศ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว61072914ทำแล้ว 25/09/2556378515149
49. อบต.คลองเปรง (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6734936ทำแล้ว 30/05/2557522151212
50. อบต.คลองหลวงแพ่ง (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว611410871ทำแล้ว 24/06/255630131310
51. อบต.คลองอุดมชลจร (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว61209084ทำแล้ว 28/06/2556159494949
52. อบต.คู้ยายหมี (สนามชัยเขต)ทำแล้ว699121116ทำแล้ว 20/06/2556139363636
53. อบต.ดงน้อย (ราชสาส์น)ทำแล้ว6158119167ทำแล้ว 31/05/255636119838381
54. อบต.ดอนฉิมพลี (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6105116181ทำแล้ว 14/05/25561666616161
55. อบต.ดอนทราย (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6125128126ทำแล้ว 24/06/2556236262422
56. อบต.ท่ากระดาน (สนามชัยเขต)ทำแล้ว611393158ทำแล้ว 17/06/25565179767676
57. อบต.ท่าไข่ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว5948175ทำแล้ว 21/06/20131465555555
58. อบต.ท่าตะเกียบ (ท่าตะเกียบ)ทำแล้ว6115159209ทำแล้ว 09/05/255638262626
59. อบต.ท่าทองหลาง (บางคล้า)ทำแล้ว6767167ทำแล้ว 28/06/25562144323232
60. อบต.ท่าสะอ้าน (บางปะกง)ทำแล้ว61068692ทำแล้ว 05/06/2556354454443
61. อบต.ทุ่งพระยา (สนามชัยเขต)ทำแล้ว641835175ทำแล้ว 18/06/25561673342928
62. อบต.เทพราช (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6104211213ทำแล้ว 29/05/25561793828280
63. อบต.บางกระเจ็ด (บางคล้า)ทำแล้ว61107116ทำแล้ว 14/06/2556291399
64. อบต.บางกรูด (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว61321211ทำแล้ว 14/05/25561163383837
65. อบต.บางกะไห (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6665176ทำแล้ว 10/06/2556947313131
66. อบต.บางเกลือ (บางปะกง)ทำแล้ว61447673ทำแล้ว 13/06/25562650252322
67. อบต.บางแก้ว (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6928992ทำแล้ว 14/06/25567766
68. อบต.บางขวัญ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว69010289ทำแล้ว 28/06/25561441343434
69. อบต.บางคา (ราชสาส์น)ทำแล้ว67669279ทำแล้ว 20/06/25563797747474
70. อบต.บางตลาด (คลองเขื่อน)ทำแล้ว6104158131ทำแล้ว 13/06/2556333303030
71. อบต.บางตีนเป็ด (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว61764948ทำแล้ว 16/05/2556345242424
72. อบต.บางเตย (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว618920149ทำแล้ว 12/06/25561751454544
73. อบต.บางน้ำเปรี้ยว (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6152162125ทำแล้ว 15/08/2556767626262
74. อบต.บางไผ่ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6207183232ทำแล้ว 17/06/255644313129
75. อบต.บางพระ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6169126120ทำแล้ว 11/06/2556102767369
76. อบต.บางโรง (คลองเขื่อน)ทำแล้ว6119142122ทำแล้ว 334282828
77. อบต.บางเล่า (คลองเขื่อน)ทำแล้ว6147228106ทำแล้ว 14/06/2556964444442
78. อบต.บางสวน (บางคล้า)ทำแล้ว6166228218ทำแล้ว 28/06/2556571424139
79. อบต.บ้านใหม่ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6949494ทำแล้ว 18/06/2556126232221
80. อบต.บึงน้ำรักษ์ (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว69112698ทำแล้ว 14/05/255668535350
81. อบต.แปลงยาว (แปลงยาว)ทำแล้ว61108193ทำแล้ว 07/06/2556824161616
82. อบต.พนมสารคาม (พนมสารคาม)ทำแล้ว6512422ทำแล้ว 28/06/255647353535
83. อบต.โพรงอากาศ (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6121122257ทำแล้ว 14/06/25561100848484
84. อบต.เมืองเก่า (พนมสารคาม)ทำแล้ว61669627ทำแล้ว 26/06/25561671525252
85. อบต.เมืองใหม่ (ราชสาส์น)ทำแล้ว6178248223ทำแล้ว 31/07/2556144198136136131
86. อบต.โยธะกา (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6126197191ทำแล้ว 27/05/255634191919
87. อบต.ลาดกระทิง (สนามชัยเขต)ทำแล้ว6101112247ทำแล้ว 11/06/2556977626260
88. อบต.วังตะเคียน (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว69589183ทำแล้ว 18/06/255662585856
89. อบต.ศาลาแดง (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6564038ทำแล้ว 23/05/255653534744
90. อบต.สนามจันทร์ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6898376ทำแล้ว 14/06/255655434342
91. อบต.สองคลอง (บางปะกง)ทำแล้ว7757575ทำแล้ว 20/06/255650323232
92. อบต.สาวชะโงก (บางคล้า)ทำแล้ว6144120107ทำแล้ว 13/06/06561284575757
93. อบต.สิงโตทอง (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6179125105ทำแล้ว 23/05/255610131888885
94. อบต.สิบเอ็ดศอก (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว614019599ทำแล้ว 24/06/255549424242
95. อบต.เสม็ดใต้ (บางคล้า)ทำแล้ว6173206182ทำแล้ว 24/02/25573482588
96. อบต.เสม็ดเหนือ (บางคล้า)ทำแล้ว7145132132ทำแล้ว 20/06/255739212121
97. อบต.โสธร (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6667495ทำแล้ว 14/05/2556340383838
98. อบต.หนองจอก (บางปะกง)ทำแล้ว5128114105ทำแล้ว 18/06/065625102312522
99. อบต.หนองตีนนก (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6597375ทำแล้ว 29/05/255627272726
100. อบต.หนองบัว (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว699181113ทำแล้ว 07/06/255624212121
101. อบต.หนองไม้แก่น (แปลงยาว)ทำแล้ว6200270308ทำแล้ว 13/06/2556136222220
102. อบต.หนองยาว (พนมสารคาม)ทำแล้ว6197256210ทำแล้ว 28/06/2556113959595
103. อบต.หนองแหน (พนมสารคาม)ทำแล้ว616611086ทำแล้ว 28/06/25562109939390
104. อบต.หนามแดง (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว614396100ทำแล้ว 24/01/25571043242424
105. อบต.หมอนทอง (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6121155235ทำแล้ว 12/06/255611113797973
106. อบต.หอมศีล (บางปะกง)ทำแล้ว61008367ทำแล้ว 24/06/255656353535
107. อบต.หัวไทร (บางคล้า)ทำแล้ว6169111101ทำแล้ว 15/05/25561148191919
108. อบต.หัวสำโรง (แปลงยาว)ทำแล้ว6179186150ทำแล้ว 24/06/25561401155
109. อบต.แหลมประดู่ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6308318263ทำแล้ว 19/06/2556111828282
รวม 109 อปท.10965516,22315,17114,4071099527,1635,1445,0384,921
ข้อมูล ณ 07/08/2563